Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Німеччина в період 1922-1923 рр..


У табл. 34-3 показані поведінка індексу налічнойденежной маси і цін у Німеччині в 1922-1923 рр.., А також норма інфляції по місяцях. Ми почнемо с1922 р., хоча вже до того часу ціни досить су-громадської зросли порівняно з рівнем, відповідним 1914 р. - початку першої світовоївійни. Німеччина програла війну і втратила частинусвоїх території, рівень державних расхо-дов був величезний, в той час як податкові поступ-лення перебували на низькому рівні. Величезний де-фіціта державного бюджету фінансіровалсяглавним чином за допомогою друкарського верстата.
З таблиці. 34-3 видно, що з січня 1922 р. по ян-варь 1923 індекс грошової маси збільшився з 1до 16. о> го означає, що кількість грошей зросла В16 разів, тобто на 1500%. Зростання грошової маси резкоускорілся в наступні 6 місяців, і до липня об'єк-ем грошової маси був вже більш ніж на 2000% вище, ніж на початку року. Як ми бачимо з таблиці,
ТАБЛИЦЯ 34-3. Гроші і ціни під час гіперінфляції в Німеччині
Готівкові гроші (січень 1922=1) Рівень цін (січень 1922=1) Норма інфляції,% в місяць
Січень 1922 р січня 1923 - Січень 16 березня - 45 травня 70 липня 354 серпень 5394 вересень 227777 жовтня 20201256 1
75
132
221
2021
25515
645 946
191 891 890
5
189
-12
157
386
1262
2532
29720
неточність: Адаптовані дані з CL Holtfrerich, Die Deutsche Inflation 1914-1923, Walter de Gruyter, New York and Berlin, Tables I і II.

Протягом декількох місяців, що послідували зацій, грошова маса буквально вибухнула, кількістю-ство грошей збільшилася в 20 млн. разів по сравнениюс січня 1922 р. Інакше кажучи, одна рейхсмар-ка (так називалася грошова одиниця Німеччини), що знаходилася на руках у січні 1922 р., в конце1923 р. перетворилася на 20 млн. Переведемо це в де-ніжні одиниці США. Якщо ви звикли носити з собою 60 дол готівкою, то в результаті столькрупного зростання грошової маси, як це мало ме-сто в Німеччині, вам потрібно було б тримати в кар-мане вже 1,2 млрд. дол
З урахуванням таких колосальних масштабів інфля-ції логічним є запитання про те, яким чином государ-ство було в стані друкувати гроші так бистро.Ето і не було легкою справою. Держава була ви-нужді удруковувати нові номінали в старі бан-Кноте, набувати швидкісні друковані станкітолько для того, щоб максимально швидко печататьденьгі. За одну ніч потрібно було підготувати денеж-ную масу для вищих цін наступного дня.
Які були наслідки такого бурхливого зростання де-ніжною маси? У другому стовпці таблиці ми по-показувала поведінку цін. Зростання індексу цін було го-раздо більш інтенсивним, ніж зростання номінальнойденежной маси. Якщо в період з січня 1922 поянварь 1923 грошова маса збільшилася в 16 разів, то ціни за цей же період зросли в 75 разів. Хот-дог, що коштував в січні 1922 1 рейхсмарку, до жовт-ня 1923
став коштувати 192 млн. рейхсмарок.Возможно чи носити при собі суму, рівну, ска-жем, 192 млн. рейхсмарок? Якщо і можливо, то ужточно не у вигляді дріб'язку. Всі банкноти мали гігантські номінали, наприклад на рівні 1 млрд.рейхсмарок, і люди вирушали в магазини бук-вально з кошиками грошей.
Третій стовпець табл. 34-3 показує помесяч-ную норму інфляції. З «низького» рівня, скла-вившись в січні 1922 5% на місяць (близько 80% врозрахунку на рік), інфляція зросла до 30000% в ме-сяц на фінальній стадії гіперінфляції. Темп30 000% на місяць відповідає приблизно 20% в день. Таким чином, ціни наприкінці гіперінфляції ції подвоювалися менш ніж за 4 дні. Правітельствопродолжало друкувати гроші, оскільки у нього не було іншого способу платити по своїх рахунках. Аце в свою чергу ще більше розкручувало спіральцен і грошей.
Крім того, самі інфляційні процеси билівесьма нестабільні. Наприклад, у січні 1923 г.норма інфляції дорівнювала майже 200%, тоді як У березні ціни фактично впали, оскільки люди в те-чення деякого часу вважали, що государствонамеревается змінити свою політику і зупинити
інфляцію. Однак держава так і не сделалоетого, і незабаром гіперінфляція спалахнула знову.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Німеччина в період 1922-1923 рр.. "
 1. Коментарі
  німецька марка знецінилася в 1 000 000 000 000 (!) Разів. Працівники отримували заробітну плату по кілька разів на день і тут же розходилися по магазинах, щоб встигнути скористатися необесцененнимі грошима. Бувало, в ресторанах відвідувачі замовляли вечерю по одним цінам, а розплачуватися доводилося вже за новими. Діти замість кубиків грали грошима в банківській упаковці. [28] Велика
 2. Інфляція та її показники
  періоді (оскільки відповідно до сучасних уявлень крива сукупної пропозиції має позитивний нахил), і в довгостроковому періоді (якому відповідає вертикальна крива сукупної пропозиції) (рис. 6.2). При цьому в короткостроковому періоді (рис. 6.2, а) інфляція (зростання рівня цін від Р 1 до Р 2) поєднується із зростанням реального випуску (від Y 1 до Y 2). У довгостроковому періоді
 3. 7.2. Економічні причини і наслідки першої світової війни
  період з 1924 по 1928 р. При цьому золото не використовувалося для карбування монет, не знаходилося у вільному обігу, а фігурувало в золотих злитий-ках в касової готівки емісії банку . Міжнародні розрахунки вимагали проведення узгодженої політики, тому що валютні центри повинні були підтримувати високий рівень економічної активно-сті і високий попит на імпорт, щоб дозволити
 4. § 3. СТАБІЛЬНІСТЬ І НЕСТАБІЛЬНІСТЬ ГРОШОВОГО ОБІГУ
  періоду. Наприклад, в США ціни на споживчі товари в 1905 р. були на рівні 1860 При відсутності інфляції у людей складалася адекватна (відповідна) економічна психологія. Ось та модель поведінки покупців, яка сприяла підтримці рівноваги величин товарів і грошей: коли починався інфляційне зростання цін, то люди були впевнені, що це - тимчасове явище, а
 5. Макроекономіка
  періодів. Ми також обговоримо роль, яку відіграє ступінь гнучкості цін і зарплати втом, наскільки швидко економіка повертається всостояніі рівноваги. У цьому ж контексті ми рас-дивимося ті переваги, які можуть бути по-лучени в результаті використання активної стаб-лізаціонной політики, а також проблеми, порож-даємо цією політикою. У гол. 32 обговорюється проблема безробіття і можливостей
 6. Інші функції грошей
  період 1922-1923 рр.. фір-ми і магазини призначали ціни і вели свої рахунки вдолларах. Однак самі платежі здійснювалися з по-міццю внутрішнього засобу обміну - немецкоймаркі (принаймні так було на початку інфля-ційного періоду). Про Гроші є засобом сохраненіястоімості, тому що вони можуть бути вико-користані в майбутньому для здійснення поку-пок. Якщо гроші прийняті в якості засобу
 7. 8. Концептуалізація і розуміння
  період з 1914 по 1923 г. [27] обумовлено грошовими теоріями автора. Факти Великої Французької революції [28] по-різному представляються тими, хто вірить у священні права королів помазаників божих, і тими, хто дотримується інших поглядів. Причина суперечок істориків з цих питань не в їх компетентності, а в способі застосування неісторичних наук до предмета історії. Їх розбіжності подібні
 8. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  періоду часу, необхідного для узгодження, величина первинного відсотка може змінюватися, і це зміна також може бути викликано інфляційним або дефляційним процесом, який став причиною відхилення. Тоді кінцева ставка первинного відсотка, що визначає кінцеву ринкову ставку, мета коригуючого процесу, це не та ж сама ставка, яка переважала напередодні
 9. Лекція 16-я каутськіанства - його буржуазна сутність. Р. Гільфердінг
  німецька соціал-демократична партія об-утворили з злиття двох організацій: лассальянського «Все-загального німецького робочого союзу» і так званої Айзенах-ської групи, яка була пов'язана з Марксом. Каутський вийшов з лассальянской групи, один час співпрацював з Бернштам-ном (в середині 70-х р.), на самому початку свого життєвого шляху він виступав то як відвертий буржуазний
 10. Повзуча, галопуюча і гіперінфляція
  період капіталізм пережив дві великі хвилі інфляції: при переході від військової економіки до економіки ринкового типу (1945-1952 рр..) і під впливом «нафтових шоків», різко перетряхнувшіх всю структуру світових і внутрішніх цін (1974 -1981 рр..). Але західним країнам вдалося втихомирити інфляційні процеси, використовуючи різні методи антиінфляційного регулювання. Для невеликих країн, наприклад
© 2014-2022  epi.cc.ua