Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

2. Баланс федеральної резервнойсістеми


У табл. 27-1 представлений зведений консолідований-ний баланс 12 федеральних резервних банків, об'єк-единящей всі їхні активи і пасиви.
Пасиви
У складі пасивів два основних їх види: депозітиі банкноти Федерального резервного банку. Банк-ноти Федерального резервного банку - це ті са-мі доларові купюри, які ми носимо в кар-манах. Вони випускаються 12 федеральними резерв-ними банками, і на кожній є клеймо випу-стівшего її банка5. Інший вид пасивів - це де-позитив, що належать різного роду депозит-ним інститутам (головним чином коммерческімбанкам) і Казначейству США і спрямовані длязберігання в Fed6.
В основі функціонування всіх современнихденежних систем лежить один важливий момент, ка-сающійся характеру пасивів центрального банка.Fed не може збанкрутувати. Припустимо, що у ме-ня стосовно вас є які-небудь долговиеобязательства, відповідно до яких я долженвиплатіть гроші до певної дати. Якщо до це-му моменту грошей немає, у мене з'являються неприят-ності. Однак якщо ви володієте банкнотою (довго-вим зобов'язанням) Федерального резервного бан-ка (зарахованої в табл. 27-1 в пасив Fed), ви всегдасможете отримати ваші гроші назад. Принісши вFed 50-доларову банкноту, ви в обмін получітекредітние квитки на ті ж 50 дол Таким обра-зом, відмінною рисою пасивів Fed єте, що Fed може скликати їх у неограніченномколічестве без побоювань збанкрутувати.
Протягом майже всього XIX в. і аж до1933 р. в Сполучених Штатах і більшості ін-ших країн існував золотий стандарт. Вартість
4 Ця заява наводиться в їх спільному класичній праці «АMonetary History of the United States, 1867-1960», Princeton UniversityPress, 1963 (див. ГОЛ. 7).
5 Заглянувши в свою кишеню, ви відразу ж зможете сказати, в якому з округів Fed ви живете Більшість наявних у вас банкнот має печатьвашего регіонального Федерального резервного банку; лише небольшаяіх частина виявляється випущеної в інших округах .
Паперові деньгіпомногу не подорожують.
6 Рядок «інші депозити» в табл 27-1 включає невеликі суми, при-належні центральним банкам іноземних держав.
ТАБЛИЦЯ 27-1. Зведений баланс Федеральної резервнойсістеми (у млрд. дол на 31 грудня 1986 р.)
Активи
Пасиви
Золото і SDR * Позики та акцепти
(за векселями) Урядові
цінні папери
16,1 Банкноти федеральних
резервних банків 195,41,6 Депозити:
депозитних інститутів 48,1221,5 Казначейства США
Інші чисті активи 13,1 та інші
* Див виноску 9 до цієї чолі.
Джерело: federal Reserve bulletin, March 1987, Table 1.18 (дані
наводяться в скороченні).
Грошей визначалася в той час ваговий вміст-ем золота.
Про При золотому стандарті центральниебанкі були зобов'язані купувати і продавати зо-лото за фіксованою ціною, вираженою внаціональной валюті.
До 1933 унція золота коштувала 20,67 дол, або, чтото ж саме, 1 дол дорівнював 0,048 унції золота
У той час цілком реальною була ситуація, приякої центральний банк, виснаживши запаси золота, виявився б не в змозі виконати свої зобов'язання по обміну банкнот на золото7. Тепер всевиглядіт зовсім інакше. Припустимо, наприклад, що всі вкладники Fed вирішують вилучити свої депози-ти. Чим вони можуть бути сплачені? Тільки готівковому-ми грошима. Таким чином, все, що потрібно отFed, - це просто надрукувати банкноти. Некотороеколічество часу, необхідне для того, чтобинапечатать потрібну суму, і буде едінственнимзатрудненіем при виконанні зобов'язань.
Банкноти Федеральної резервної системи при-ються в обмін, оскільки люди розраховують, що зможуть використовувати їх при подальшому обме-ні. Банкноти є законним засобом платі-жа, однак вони не забезпечені небудь товаромТакім чином, гроші, що випускаються Fed, являютсяденьгамі, заснованими на довірі. Це означає, що в основі їх вартості лежить не який-небудь ре-альний товар, а тільки впевненість у тому, що етіденьгі збережуть свою вартість і надалі.

ДЕПОЗИТИ КАЗНАЧЕЙСТВА. Виділені в пас-пасивного частини балансу рахунку Казначейства, так жекак і рахунки комерційних банків, грають важнуюроль в макроекономіці. Федеральна резервна си-стема виступає в ролі агента Казначейства США
7 Нижче ми розглянемо систему золотого стандарту докладніше.
По платежах. Це означає, що Казначейство дер-жит в Fed свій рахунок і, коли мають бути здійснений-ни будь-які платежі, виписує чек на Феде-ральную резервну систему. У разі якщо казначейства отримує надходження від податків або чого-небудь ще, хоча б від продажу надлишкового облад-нання, всі ці надходження депонуються на сче-ті Казначейства8.
ДЕПОЗИТИ БАНКІВ. Депозит-ти, які комерційні банки тримають в Феде-ральної резервної системі, служать двом цілям. По-перше, і це їх основне призначення, вони складають частину обов'язкових резервів, які коммер-етичні банки зобов'язані тримати в певній про-порції до вартості своїх зобов'язань (пасивів). Основну частину своїх резервів комерційні бан-ки зберігають у вигляді депозитів Федеральної резервнойсістеми. Кошти цих депозитів можуть бути ис-користані банками або шляхом виписування чеків, або через вимоги на поставку банкнот Феде-ральної резервної системи, тобто готівки.
Рахунки, які банки тримають в Fed, значітельноупрощают систему платежів. Вони дозволяють використову-Fed при кліринг чеків, випісаннихвкладчікамі одного комерційного банку, для полу-чення коштів клієнтами іншого банку Подробнопроцесс взаємозаліку чеків був описаний в гл. 26 спріведеніем в табл. 26-3 прикладів відповідаю-щих Т-рахунків. Здійснюючи кліринг чеків, Fed Дебе-тует рахунок банку, чий вкладник виписав цей чек, і кредитує банк, чий клієнт отримав цей чек іпред'явіл до оплати Ця операція вимагає мінімуму ма часу і сприяє більшій еффектівностіплатежной системи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Баланс федеральної резервнойсістеми "
 1. Адаптація платіжного балансапрі золотому стандарті
  баланс не дорівнює нулю. У цьомувипадку включається адаптаційний механізм платіжного балансу, який гарантує, що в ко-кінцевому рахунку платежі будуть збалансовані. Воткак цей механізм працює. Малюнок 38-4 покази-кість положення на валютному ринку після того, якв США відбулося збільшення витрат на імпорт.Парітетний валютний курс дорівнює 4,86 дол зафунт, і валютний ринок спочатку находітсяв
 2. Коментарі
  балансу за допомогою протекціонізму, заохочення розвитку вітчизняної промисловості. Наприкінці XVII першій половині XVIII ст. меркантилізм перетворився на центральну тенденцію економічної думки і політики. Меркантилізм не уявляв собою єдиної школи. Термін меркантилізм вперше знайшов своє значення в працях Адама Сміта. [27] монетарна історія Німеччини в період з 1914 по 1923 Мізес має в
 3. 4.6. Додаткова інформація
  балансоутримувачем об'єкта (нерухомого майна) і здає його в тимчасове користування орендарю на договірних засадах. Аукціон публічний - спосіб продажу, при якому об'єкт нерухомості попередньо виставляють для огляду можливими покупцями. Загальні умови продажу визначаються продавцем, а покупцем вважається особа, що запропонувала в ході проведення аукціону найвищу ціну за
 4. ЯПОНІЯ: ВЕЛИКА лінія розлому У СВІТОВІЙ ТОРГІВЛІ ТА ТИХООКЕАНСЬКИЙ РЕГІОН
  балансували б свій зовнішньоторговельний оборот. Яким би методом ні користуватися (падаючий долар, регульована торгівля, стимуляція заощаджень), американський торговий дефіцит зникне тільки у випадку, якщо Америка буде менше імпортувати і більше експортувати. Іншого вибору немає. Якщо вона буде менше імпортувати, то галузі промисловості в іншому світі, що виробляють цей імпорт, повинні
 5. ДІЛОВІ ЦИКЛИ
  балансувати бюджетам (відповідно до доктрини економіки пропозиції, зростання повинен був бути настільки енергійним, що державні бюджети повернулися б до рівноваги без потреби підвищувати податки чи скорочувати витрати); але це передбачення не справдилося. Податкові дивіденди 60-х рр.. більше існували. Навіть у період швидкого зростання державні витрати, здебільшого пов'язані з людьми похилого віку,
 6. БІЛЬШЕ СИЛЬНІ фінансових потрясінь
  балансувати, але песо було переоцінено, і дефіцит платіжного балансу, де домінувало споживання, доводилося фінансувати короткостроковими вливаннями капіталу замість довготривалих прямих інвестицій (16). До грудня 1994 р. резерви іноземної валюти впали так низько, що мексиканський уряд повинен був призвести девальвацію, щоб виправити завищену вартість песо (17). Іноземний капітал
 7. Опції центрального банку
  балансу, виступає покупцем і продавцем на міжнародних валютних ринках. Центральний банк визначає і здійснює кредитно-грошову (монетарну) політику
 8. Державний бюджет, фінанси і фінансова система
  балансу країни, відкривають можливість освоєння нових закордонних ринків, сприяють підвищенню авторитету і зміцненню національної валюти. Частину витрат держава використовує для забезпечення поставок на внутрішній ринок закордонних товарів. Розширення функцій держави супроводжується тим, що масштаби державних витрат збільшуються темпами, що значно перевищують темпи зростання
 9. Тема 50. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ І ПОДАТКИ
  балансу доходів і витрат за рік. Рівність дохідної та видаткової частин між собою передбачає збалансованість бюджету, однак наявність в економіці циклічності, необхідність проведення активної стабілізаційної політики та здійснення структурних зрушень у народному господарстві з метою впровадження досягнення НТП, нерідко веде до рассогласованности власних частин бюджету і виникненню
 10. Логіка утилітаристів нехитра.
  Баланс вигод рівності членів суспільства і втрат, свя-зних із спотворенням стимулів. Щоб максимізувати сукупну корисність, еавітельство змушене припинити спроби подальшого вирівнювання дохо-з в суспільстві. Утилітаризм - політична філо-софія, відповідно до якої держава має прагнути до максіміза-ції сукупної корисності для кожного члена суспільства.
© 2014-2022  epi.cc.ua