Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви А-Д, 2013 - перейти до змісту підручника

автаркії

(від грец. Autarkeia - самозадоволення)
політика економічного відокремлення , що проводиться країною, регіоном.
Автаркія спрямована на створення замкнутої, незалежної економіки, здатної забезпечити себе всім необхідним самостійно.
Автаркія те саме натуральному господарству.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " автаркії "
 1. ЗАКРИТА ЕКОНОМІКА
  автаркії,
 2. Терміни і поняття
  Перехідна економіка (локальна та глобальна) Концепція «природного порядку» Типи перехідної економіки (природно-еволюційний і реформа-Торський-еволюційний) Лібералізація економіки Власність Форми власності Присвоєння (відчуження) Володіння Розпорядження Користування Теорія «пучок прав власності» Роздержавлення Приватизація Підприємництво Тіньова
 3. Терміни і поняття
  Перехідна економіка (локальна та глобальна) Концепція «природного порядку» Типи перехідної економіки (природно-еволюційний і реформа-Торський-еволюційний) Лібералізація економіки Власність Форми власності Присвоєння (відчуження) Володіння Розпорядження Користування Теорія «пучок прав власності» Роздержавлення Приватизація Підприємництво Тіньова
 4. У Ізоландіі ціна 1 т сталі складає 5 ц пшениці.
  У Ізоландіі ціна 1 т сталі складає 5 ц пшениці. У Нейболандіі ціна 1 т сталі - 10 ц пшениці. Таким чином, ціна сталі (виміряна в пшениці) в Ізоландіі нижче, ніж у Нейболандіі, що вказує па те, що Ізоландія облада-ет порівняльною перевагою у виробництві сталі. Аналогічним чином ми визначаємо ціну пшоно-ці. У Ізоландіі ціна центнера пшениці становить одну п'яту 1 т
 5. міжчасового торгівля
  автаркії міжчасового рівновагу вже досягнуто, і для зміщення рівноважної точки А потрібна торгівля між двома країнами, що мають різні рівні процентної ставки, скажімо, г нижчою для Вітчизни і г 'більш високою для Закордону, обидві відмінні від світової процентної ставки f. Изокоста II, вона ж дотична до межі виробничих можливостей Вітчизни, фактично означає лінію його
 6. 13. 2. Зовнішньоекономічна політика держави
  Під зовнішньоекономічною політикою держави зазвичай розуміють сукупність заходів держави, спрямованих на розвиток і регулювання економічних відносин з іншими країнами. У найзагальнішому вигляді можна сказати, що головним завданням зовнішньоекономічної політики є створення сприятливих зовнішніх умов для розширеного відтворення всередині країни, тому зовнішньоекономічна політика завжди
 7. Рух робочої сили
  автаркії, а Друга світова війна взагалі порушила господарські зв'язки. У другій половині XX століття переважала тенденція розвитку міжнародного виробництва в рамках регіонів, подібні напрямки розвитку відзначаються і в сфері обігу. Таким чином, скоріше більш сильно виявлялася тенденція регіоналізації, ніж міровізаціі, глобалізації господарського розвитку. У сучасних умовах
 8. Відкрита і закрита економіка
  автаркія, тобто господарська відокремленість, закритість окремої країни від світових господарських зв'язків. Один з теоретичних аргументів прихильників автаркії в тому і полягає, що створення відокремленої від решти світу національної економіки нібито оберігає її від коливань світової економічної кон'юнктури, а отже, і від можливих у зв'язку з цим кризових явищ, з їх
 9. 1.3.1. ГОСПОДАРСТВО, ЕКОНОМІКА, РИНОК СВІТУ
  автаркії, тобто відокремленого розвитку і опори на свої, власні сили, орієнтації на закриту економіку. Свого часу таку політику проводила Японія, а недавно Албанія. І зараз деякі країни здійснюють політику обмеження зв'язків з іншими країнами (наприклад, Іран, Ірак та ін.), що не є автаркією. Однак це? тимчасове явище. Загалом більшість країн світу зробили вибір і
 10. 2. Основні етапи формування та розвитку світового господарства
  автаркії, як це було в 20-30-і роки. Навпаки, зовнішньоекономічні зв'язки мали стійку тенденцію до розширення і поглиблення. Початком нового, третього періоду в розвитку світового господарства імовірно можна вважати останнє десятиліття XX в. У східноєвропейських країнах відбуваються процеси формування і створення економічних і політичних структур, близьких до аналогічних структурам
 11. Висновки
  автаркії ціна вироблених товарів визначається альтернативними витратами. Для міжнародної торгівлі потрібна перевищення рівноважної ціни над витратами заміщення. Це перевищення зникає з ростом витрат заміщення, які в межі зупиняють обмін. 6. Результатом торгових відносин є виграш, який приймає вид зростаючого обсягу споживання, відбиваного на лінії торгових
 12. 2.1. Загальна характеристика епохи
  автаркії. Особливу роль у формуванні галузевої структури економіки відіграло суспільний поділ праці. {Foto6} | Формування територіального рівня було обумовлено природно-кліматичними умовами і виявилося в темпах освоєння окремих територій: найдавніші землеробські цивілізації виникають в найбільш сприятливих кліматичних умовах. Територіальна спеціалізація
 13. АМЕРИКАНСЬКІ КУРИ В КОЖНІЙ каструлю? «НІ!» - КАЖУТЬ РУССКИЕ Майкл Гордон Москва.
  АМЕРИКАНСЬКІ КУРИ В КОЖНІЙ каструлю? «НІ!» - КАЖУТЬ РУССКИЕ Майкл Гордон Москва. Досить імовірно, що незабаром ми будемо свідками невеликої торговельної війни між Росією і США. Здивуй-тельно, але боротьба йде не навколо по-споживчих товарів або високих технологій, а американських курей, завое-вавших російська ринок. До разочаровует-нию американських компаній, російське уряд
 14. 3.2. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ВИРОБНИЦТВА І СПОЖИВАННЯ
  автаркії обсяг споживання фактично визначається точкою, що відбиває на лінії кордону виробничих можливостей оптимальне співвідношення виробництва двох товарів. Крива байдужості стосується кривої виробничих можливостей саме в цій точці. В умовах досконалої конкуренції вартісна оцінка цього обсягу буде максимальною і при даному рівні цін, еквівалентному витратам заміщення,
 15. 2.2. ТЕОРЕМА ХЕКШЕРА-ОЛИНА
  автаркії, коли обидві країни виробляють обидва товари, Отечество буде виробляти більше сиру, а Закордон - тканини. Отечество не може виробити більше тканини, ніж Закордон, навіть якщо всі ресурси перемкне на її виробництво, а Закордон все одно поступиться Батьківщині у виробництві сиру, навіть якщо кине всі ресурси на його виробництво. Насправді повністю відмовлятися від виробництва якого-небудь
 16. Розділ IV ЕКОНОМІКА СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА
  автаркія (від грец. Аутаркія - самозадоволення) - закрита економіка, орієнтована на повне національне самозабезпечення. Історичний досвід показує, що закритість економіки, прагнення в усьому «спиратися на власні сили» ведуть до ізоляціонізму, зниження ефективності виробництва, падіння рівня життя в таких країнах. Типовим прикладом країни з закритою економікою до недавнього
 17. 3. Війна і автаркія
  автаркічності людиною, в цьому випадку не виникає жодних специфічних проблем військової економіки. Але якщо кравець йде війною на пекаря, то з цього моменту він повинен піч собі хліб самостійно. Якщо він цим знехтує, то потреба наздожене його раніше, ніж його супротивника пекаря, оскільки пекар може довше чекати нового костюма, ніж кравець свіжого хліба. Економічні проблеми ведення війни
 18. § 1. НАТУРАЛЬНОЕ І ТОВАРНЕ ГОСПОДАРСТВО
  автаркія ". Під автаркією мається на увазі створення замкнутого самодостатнього господарства в рамках однієї країни, що супроводжується розривом традиційних економічних зв'язків з іншими країнами. Прагнення до автаркії виявляється і тоді, коли створюються високі загороджувальні митні мита (грошові збори з ввезених і вивезених товарів), що різко обмежує ввезення в країну іноземних товарів.
 19. Розділ 7. КЛЮЧОВІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
  автаркії і пануванням государствен ної монополії зовнішньої торгівлі. Хоча розви валось співробітництво в рамках РЕВ, воно не робило істотного впливу на розвиток виробництва, що не стимулювало боротьбу за підви шення конкурентоспроможності вироблених то варів. Підприємства були відірвані від зовнішнього ринку, внутрішні ціни суттєво відрізнялися від світових, рубль був неконвертованій валю
 20. Розділ 7. КЛЮЧОВІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
  автаркії і пануванням дер жавної монополії зовнішньої торгівлі. Хоча розви валось співробітництво в рамках РЕВ, воно не робило істотного впливу на розвиток виробництва, що не стимулювало боротьбу за підви шення конкурентоспроможності вироблених то варів. Підприємства були відірвані від зовнішнього ринку, внутрішні ціни суттєво відрізнялися від світових, рубль був неконвертованій валю
© 2014-2022  epi.cc.ua