Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997 - перейти до змісту підручника

РОЗДІЛ 7. КЛЮЧОВІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ


Однією з найважливіших сфер перетворень в умовах перехідної економіки є зовн неекономічні зв'язку. У період існування, адміністративно-командної системи в нашій країні економіка відрізнялася досить високим ступенем автаркії і пануванням дер жавної монополії зовнішньої торгівлі. Хоча розви валось співробітництво в рамках РЕВ, воно не робило істотного впливу на розвиток виробництва, що не стимулювало боротьбу за підви шення конкурентоспроможності вироблених то варів. Підприємства були відірвані від зовнішнього ринку, внутрішні ціни суттєво відрізнялися від світових, рубль був неконвертованій валю тієї. І хоча країна була частиною світового госпо ства і навіть надавала серйозний вплив на його розвиток, економіка СРСР по-справжньому не була інтегрована у світову економічну систему. А
Перехід до ринку передбачає реальне включення економіки України у світове господарство, відмову від державної монополії зовнішньої торгівлі, вихід підприємств на зовнішні ринки та їх участь у конкурентній боротьбі, формування відкритої економіки, яка в стратегічному плані покликана сприятиме підвищенню ефективності та конкурентоспроможності національної економіки. Однак шлях до відкритої
економіці, як показує економічний розвиток промислово розвинених країн, повинен бути поступовим, при цьому активну роль у підвищенні національної конкурентоспроможності повинна відігравати держава.
Для такої країни, як Росія з її високорозвиненим промисловим та науково-технічним потенціалом, важливо зайняти в світовому господарстві належне їй місце.
Поряд з виходом на світові ринки важливим елементом інтеграції України у світове господарство є її участь у міжнародних потоках капіталу. Насамперед Росія зацікавлена у залученні іноземних фінансових ресурсів як у вигляді підприємницьких інвестицій (прямих і портфельних), так і капіталів в позичкової формі (позик, кредитів і т.д.). Залучення коштів за кордону особливо важливо в умовах глибокої економічної кризи, що переживається Росією, викликаного в тому числі і різким скороченням капіталовкладень. Приплив іноземних інвестицій міг би послужити каталізатором і внутрішніх капіталовкладень.
Важливо й інше. Росія вийшла на світові ринки як експортер капіталу. На жаль, на сьогодні це значною мірою «втеча капіталу», що вельми негативно позначається на стані російської економіки. Але в перспективі Росія повинна зберігати свою роль експортера капіталу, бо на цій основі виникає можливість інтернаціоналізації російського капіталу, формування російських транснаціональних компаній.
Характерна риса сучасної світової економіки - інтеграційні процеси, що створюють більш сприятливі умови для розвитку сучасного многономенклатурного виробництва.
У сучасному світі більше 70 різних економічних угруповань. Розпад СРСР став кроком у протилежному напрямку. Він призвів до розриву потужного економічного простору. Відновлення - по можливості - розірваних зв'язків, форміровайіе загального ринкового простору шляхом інтеграції країн СНД - вимога часу, важлива умова розвитку сучасного виробництва як у Росії, так і в інших колишніх республіках Союзу. Безсумнівно, пріоритетне співробітництво з країнами СНД не тільки не виключає, а передбачає розширення економічних зв'язків з іншими групами країн сучасного світу.
«Вбудовування» російської економіки в світове господарство покликане враховувати наявний досвід інших країн і міжнародного економічного співробітництва. У цьому плані цікавим є досвід здійснення
ня «плану Маршалла». У такому ж вигляді, як це було наприкінці 40-х - початку 50-х років, навряд чи можна його повторити, але враховувати можливості співпраці, в тому числі по лінії отримання допомоги від зарубіжних держав і міжнародних фінансових організацій, необхідно.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Розділ 7. КЛЮЧОВІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ "
 1. 19.2. Промислово розвинені країни в міжнародних економічних відносинах
  зовнішньоекономічні зв'язки можуть сприяти пом'якшенню соціально-економічних диспропорцій або посилювати їх. За рахунок зовнішньоекономічних відносин зазвичай досягається зниження витрат виробництва і підвищення його ефективності. Розвиток зовнішньоекономічних зв'язків приводить у посилення взаємозалежності країн і підсистем, відкритості їх
 2. ЛІТЕРАТУРА
  розділ III, ст.12, розділ IV ст.
 3. 24.3. Німецька економіка в світогосподарських зв'язках
  розвитку практично всіх видів зовнішньоекономічних
 4. 25.4. Південна Корея в світогосподарських зв'язках
  розвитку експорту та ліцензування
 5. 7.1. Перехід до відкритої економіки: регулювання зовнішньоекономічних зв'язків
  зовнішньоекономічних
 6. 7.1. Перехід до відкритої економіки: регулювання зовнішньоекономічних зв'язків
  зовнішньоекономічних
 7. 39. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СВІТОВИХ ЦІН
  розділити на кілька груп: - адміністративні методи регулювання: заборони та обмеження експорту та імпорту, ліцензування іконтенгування ввезення та вивезення, добровільні обмеження експорту та деякі інші заходи, що знайшли широке застосування в практиці більшості країн світу; - економічні засоби управління і регулювання зовнішньої торгівлі: митні збори, митні збори,
 8. Діалектика світогосподарських зв'язків
  розділ світу; - територіальний поділ світу. Вони знаменують виникнення всесвітнього господарства, інтегруючого високоіндустріал'ние країни - метрополії і залежну від них колоніальну систему господарства. Економічна нерівність країн, політична залежність колоній від метрополій до середини б 0-х рр.. XX в. обумовлювали специфічні ставлення-ня між ними, що базуються на силі, підпорядкуванні
 9. РЕЗЮМЕ
  розвитку національної економіки всякої країни певну роль відіграють зовнішньоекономічні чинники. До них відносяться різноманітні форми МЕВ. Для малих країн їх значення дуже велике, для великих - менше. Роль зовнішньоекономічного фактора в ході розвитку всіх країн підвищується. Для оцінки ролі і місця зовнішньоекономічних факторів у цілому, в окремих галузях, регіонах і виробництвах
 10. 31.4. Зовнішньоекономічні зв'язки Бразилії
  розвиток її світогосподарських зв'язків. Провідну роль серед них відіграє зовнішня
© 2014-2022  epi.cc.ua