Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
З.К. Океанова. Економічна теорія. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Аргументи "за" і "проти" ринкової системи

Аргументи "за":
1. Найважливіший аргумент - свобода.
Цей фактор взагалі має тлумачення. З позицій ринкової економі-кі/важна економічна свобода: свобода вибору ресурсів, напрямків діяль-ності, форм підприємництва, партнерів, покупців товарів і т. д. На цьому насамперед досягає успіху ринкова система.
2. Особиста зацікавленість в ефективному господарюванні, яка обумовлює:
а) ефективну поведінку продавців і покупців товарів:
- продавці (виробники) товарів в умовах конкуренції направляють засоби виробництва і праця в найбільш "затребуване виробництво", сфери незадоволеного споживчого попиту. При цьому орієнтиром, або сигналом, для "вкладень" капіталу є досить високі ціни, що стимулюють "перелив" капіталу в ці галузі. Якщо ж в результаті "переливу" капіталів відбудеться перевищення пропозиції над попитом, неминучий зворотний процес - відтік ресурсів з них;
- покупці вишукують не тільки найбільш дешеві, але і найбільш якісні товари, що стимулює виробників до вдосконаленню їх параметрів;
б) матеріальну зацікавленість продавців і покупців у вдосконаленням виробництва:
- виробники, які знизили індивідуальні витрати праці на виробництво за рахунок використання досягнень науково- технічного прогресу при продажу товарів за суспільної вартості, отримують додатковий прибуток, стимулюючу впровадження науково-технічного прогресу, ефективне використання ресурсів в ринковій економіці;
- покупці, що проявили найбільшу активність в пошуку необхідних товарів, в найбільшій мірі відповідальних їх споживчими перевагами за якістю і ціною, виграють не тільки матеріально, а й морально, отримавши за меншу ціну потрібну їм корисність, що рівнозначно отриманню додаткового споживчого ефекту.

3. Суспільний прогрес, обумовлений:
а) ефективним розподілом ресурсів;
б) зацікавленістю виробників і споживачів у розвитку технічного прогресу, що дозволяє, з одного боку, за рахунок зниження індивідуальних витрат виробництва товарів отримувати додатковий прибуток, з іншого - скорочення витрат в кінцевому рахунку є основою зниження суспільної вартості і цін, вдосконалення якості товарів;
в) ринкова система через механізм цін балансує інтереси вироб-ників і споживачів товарів. При цьому спостерігається тенденція до формування рівноважної ціни. Конкуренція коригує рівень самостійно встановлюваних цін орієнтацією на суспільно необхідні витрати праці. Таким чином, конкуренція - це велика "уравнітельніца" цін.
4. Через реалізацію особистого інтересу і, будучи спрямованою на нього, ринкова система разом з тим вирішує суспільно важливі задачі задоволення
1 Фішер С, Дорнбуш Р., Шмалензі Р. Економіка. М., 1993. С.117.
Суспільних потреб у необхідних і відповідних інтересам по-купатель товарах.
Таким чином, конкурентна ринкова система стимулює ефективне використання ресурсів. В умовах досконалої конкуренції поєднуються ефективність розподілу ресурсів та виробнича ефективність. Це забезпечує виробництво необхідної кількості та належної якості товарів, витрати виробництва яких мінімізовані.
Разом з тим, як зазначалося, наслідки ринку досконалої конкурен-ції суперечливі. В умовах протиборства суб'єктів ринку конкуренція посилює розшарування товаровиробників. Ті підприємства, які впроваджують більш досконалу техніку, використовують більш кваліфіковану працю, краще організовані, розширюють розміри виробництва.
Ті ж, хто не має або не використовує таких можливостей, розоряються. Діалектика розвитку передбачає залучення першими у підприємницьку сферу деякої частини другу розорилися товаровиробників.
Разом з тим характеризується фактор не можна цілком віднести до негативів ринку, оскільки, з одного боку, він орієнтує на ефективне господарювання, розвиток ініціативи та підприємницької активності, з іншого - там, де розорення виробників не є результатом їх підприємницької неактивності, а обумовлено сукупністю інших об'єктивно-суб'єктивних факторів, необхідна їх підтримка.
- Можна назвати ряд аргументів "проти" ринкової системи. Найважливіші з них такі:
1. Посилення нерівності у суспільстві. Неможливість вирішення соціальних проблем.
2. Ринок не може вирішити проблему створення необхідних суспільству, але безприбуткових благ.
3. Байдужість до "побічним ефектам", збитку, що наноситься людині і природі підприємництвом і ін
вирішується, цих проблем визначає обмеженість і межі ринку досконалої конкуренції, неможливість вирішення ним по повному колу проблем ефективного використання обмежених ресурсів при безмежних потребах, вимагає участі держави у їх вирішенні.
З викладеного випливає, що обмеженість і межі ринку досконалої конкуренції визначаються самим його механізмом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Аргументи "за" і "проти" ринкової системи "
 1. Запитання для закріплення матеріалу
  аргументи за вільну торгівлю? Викладіть взаємозв'язок імпорту та експорту і взаємну залежність країн-партнерів як аргумент за вільну торгівлю. У чому полягає привабливість і слабкість аргументу захисту та стимулювання вітчизняного виробництва при проведенні політики протекціонізму? Чому при цьому не враховується можливість застосування інших заходів стимулювання, зокрема
 2. 7.2. АРГУМЕНТИ НА КОРИСТЬ протекціонізму
  аргументу просто необхідно для підтримки вітчизняних підприємств і зайнятого в них населення. Відмова від захисту, на їх думку, це шлях до витіснення місцевих товарів, зростання безробіття, скорочення доходів бюджету і збільшення навантаження на нього з виплати допомоги з безробіття, до зростання соціальної напруженості та іншим негативним наслідкам. У Росії плачі на цю тему в останні роки,
 3. Основні поняття
  - Торговельна політика - Аргументи за вільну торгівлю - Аргументи на користь протекціонізму - «Друге краще» рішення проблеми - Фіскальна функція тарифу - Нестабільність експортної виручки - Підпорядкування торговельної політики стратегічним цілям економічної політики - Дуалізм економіки - Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) - Світова організація торгівлі (СОТ)
 4. 2. КРИТИКИ КАПИТАЛИЗМА
  аргументи соціалістів проти капіталізму не виходили за рамки ідей, вироблених економістами-класиками і філософами-утилітаристи. Це була критика двоякого роду: етична, яка відкидала капіталізм як несправедливе суспільство; і функціональна, що робила упор на його
 5. 2. Критики капіталізму
  аргументи соціалістів проти капіталізму не виходили за рамки ідей, вироблених економістами-класиками і філософами-утилітаристи. Це була критика двоякого роду: етична, яка відкидала капіталізм як несправедливе суспільство; і функціональна, що робила упор на його
 6. ГЛАВА 1 Загальна теорія
  аргументи і висновки протиставити аргументам і висновків класичної (1) [=-=1] теорії, на якій я виховувався і яка - як і 100 років тому-панує над практичною і теоретичною економічною думкою правлячих і академічних кіл нашого покоління. Я наведу докази того, що постулати класичної теорії застосовні не до загального, а тільки до особливого випадку, так як економічна
 7. Висновки
  аргументів за вільну торгівлю і аргументів, що виправдовують протекціонізм на користь зацікавлених груп, часто видаються за загальнонаціональні інтереси. 2. При очевидному загальному благотворний вплив зовнішньої торгівлі на економічний розвиток аргументи за вільну торгівлю можуть бути сформульовані як самостійна категорія. До найбільш загальних з них відноситься негативний вплив
 8. Проблемні питання
  аргументи, які підтверджують, що між Р і Q існує зворотний зв'язок? 3. Які найважливіші нецінові детермінанти ринкового попиту? Покажіть графічно зміни в попиті і зміни величини попиту. 4. Як поняття попиту пов'язане з поняттям доходу? 5. Чому в ринковій економіці необхідно вивчати поведінку споживачів? 6. Що означає еластичність попиту? Як визначається цінова
 9. Обговорення кожного з них починалося з постановки питання, а потім пропонувалися аргументи «за» і «проти». Якщо вам
  аргументи «за» і «проти». Якщо вам важко прийняти одну з сто-рон, можливо, вас заспокоїть те, що ви не самотні у своїх сумнівах. Вивчення економіці аж ніяк не полегшує вибір альтернативи. Більш того, розуміння про-блем, з якими стикаються політики, може тільки ускладнити його. Важкий вибір не повинен здаватися легким. Не довіряйте політикам чи ком-ментаторам, що пропонують щось,
 10. Глава 19. Бізнес-план та консалтингові послуги
  проти планування у російських менеджерів є уявлення про те, що воно є атрибутом адміністративно-командної економіки, не властивим ринковому господарству. Таке ставлення до планування є неадекватним. Насправді бізнес-план є інструментом раціонального господарювання в ринковій економіці. Об'єктом і суб'єктом бізнес-плану в ринковій економіці виступає
 11. Змішані економіки
  аргументів за і проти конкретних дій
 12. Загальний чистий прибуток
  аргументи.
 13. Аналогічно од-ним з перших пропозицій президента У.
  аргумент проти активної грошово-кредитної і фіскальної політи-ки - неминуче запізнювання здійснюваних заходів, так званий часовий лаг. Так, заходи грошово-кредитної політики ведуть до зміни процентних ставок, що, у свою чергу, надає дію на інвестиційні витрати. Однак інвестиційні плани більшості фірм розраховані далеко вперед. Отже, для
 14. 1. Аргументи проти ринкової економіки
  аргументації навмисно з метою сховати свої софізми за словом, заздалегідь призначеним роззброювати опонентів. В обох випадках їх видає власну поведінку. Немає потреби небудь додавати до вишукувань попередніх глав, що стосуються наслідків всіх різновидів интервенционизма. Важкі томи теоретиків добробуту не висунули жодних аргументів, які могли б довести
 15. Обгрунтування теорії витрат виробництва
  аргумент проти цієї позиції висловив Маркс. Згідно з ним, теорія витрат виробництва відображає точку зору окремого капіталіста, а саме те, що він реально бачить на поверхні суспільного економічного процес-са. Так як ринкова ціна коливається навколо ціни витрат виробництва, остання представляється капіталісту ідеальною ціною товару, тобто, вартістю. Теоретичним втіленням
 16. IBM приводила кон-аргумент (також відповідний істині).
  Аргумент (також відповідний істині). - На ринку всіх комп'ютерів продукція / BA /: ставлять куди меншу частку. Грунтуючись; ці факти, вважаєте ви, що правитель "повинно було пред'явити позов компанії IB'-: порушенні антитрестівського законодавств. - Поясніть. Компанія розглядає можливість будуєте т ства моста через річку. Будівництво обійде: в $ 2 млн, експлуатація ж
 17. ПСИХОЛОГІЯ ТОРГІВЛІ
  проти вас Яким чином ви зможете звести збитки до мінімуму? Здатність справлятися зі своїми збитками і контролювати їх - ось важливий психологічний момент, пов'язаний з торгівлею високоволатильних паперами. Коли акція йде проти вас при торгівлі на малих частках, у вас є час прийняти рятівне рішення, так як ви маєте справу з нізковолатільнимі паперами. Якщо вас попало опинитися
 18. Реклама
  проти реклами Дозволяє споживачам дізнатися про нові товаровиробниках, нових продуктах, їх модифікаціях і удосконаленнях Підкреслює виняткові і корисні властивості продуктів, що стимулює їх вдосконалення Забезпечує підвищення рівня виробничої ефективності завдяки кращому використанню ефекту масштабу виробництва, що веде до зниження середніх загальних витрат
 19. Національна оборона
  аргументів на користь та-рифу є наступний: країна може вважати не-необхідно захист вітчизняних галузей, вироб-водящих стратегічні матеріали, щоб не статьчрезмерно залежною від іноземних поставок, ко -торие в надзвичайній ситуації або в разі войнимогут бути припинені. Цей аргумент має підсобити деяку підставу. Наприклад, країна неможуть покладатися в постачанні боєприпасами
 20. Отпогіеніе оби ^ сства до інфляції
  аргумент на пользуінфляціі заснований на припущенні, що легше ре-гуліровать співвідношення цін при підвищенні рядацен (або зарплат), якщо інші залишаються неизмен-ними, ніж забезпечувати необхідне зниження неко-торих цін (або зарплат). Неясно, чому така мо-дель регулювання буде простіше, але у всякому разі по-чаї це аргумент на захист м'якою інфляції. Деякі економісти вважають, що у людей нетособих
© 2014-2022  epi.cc.ua