Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997 - перейти до змісту підручника

7.1.2. Роль держави у підтримці національних виробників


Завоювання Росією гідного місця у світовому господарстві неможливо без активної і цілеспрямованої політики держави. Пред-уявлення про те, що в умовах ринкової економіки держава не повинна грати активної ролі, не відповідає сучасній ситуації в промислово розвинених західних країнах. Вся діяльність держави в цих країнах спрямована на підтримку економічного зростання, стимулювання науково-технічного прогресу і підвищення конкурентоспроможності національного виробництва.
Держава в Росії покликане зіграти вирішальну роль у подоланні економічної кризи, а потім і у виході Росії на передові рубежі у світовому господарстві. Першочерговим завданням держави є вжиття заходів до зростання капіталовкладень, бо їх ка-тастрофіческое падіння є найбільш гострою проблемою сучасної російської економіки.
Держава може і повинна проводити політику, спрямовану на зростання приватних капіталовкладень в країні. За допомогою системи дер-жавних гарантій, податкової політики, стимулювання зростання амортизаційних відрахувань, в тому числі політики прискореної амор-тизації, особливо в галузях, що визначають науково-технічний прогрес і експортний потенціал країни, держава повинна сприяти формуванню у підприємств власних коштів на капіталовкладення.
Важливим фактором підвищення національної конкурентоспроможності є розвиток науки. У промислово розвинених країнах за рахунок державних коштів міститься не тільки практично вся фундаментальна наука, а й прикладні дослідження на вирішальних ділянках науково-технічного прогресу, оскільки без власної наукової бази неможливо підтримувати конкурентоспроможність на-циональной промисловості на світових ринках.
Тепер вирішальні позиції у світовому господарстві займають найбільші багатогалузеві компанії промислово розвинених країн, що перетворилися на транснаціональні корпорації. Саме вони конкурують між собою на основних ринках промислової продукції. Якщо на Заході посилюються позиції великих компаній, то в Росії процес пішов у протилежному напрямку. Приватизація, на жаль, призвела до руйнування багатьох виробничих комплексів. Утворилися структури виявилися набагато слабкіше колишніх. У цих умовах формування фінансово-промислових груп стає вкрай необхідним для посилення конкурентоспроможності нашої промисловості на світових ринках. Тільки В рамках досить великих об'єднань можливе фінансування программтехнічес-кого переозброєння виробництва та розвитку нових виробництв. Держава повинна сприяти такій діяльності фінансово-промислових груп.
Боротьбі за гідне місце України в світовому господарстві має бути підпорядкована зовнішньоекономічна політика держави. Перехід до відкритої економіки не може бути одномоментним і не може оз почати повної відмови від регулюючої ролі держави у зовнішньоекономічній сфері.
Країни Заходу і МВФ підштовхують Росію до зняття бар'єрів у зовнішній торгівлі, навіть пов'язують надання кредитів з виконанням цих вимог. Однак у самих промислово розвинених країнах, незважаючи не перевага тенденцій до відкриття економіки, продовжує діяти вельми ефективний механізм зашиті внутрішнього ринку і підтримки національних експортерів. Поряд із збереженням митних зборів (рівень їх істотно знизився; але по деяких товарах вони відіграють помітну роль) використовуються значні нетарифні бар'єри, у тому числі кількісні обмеження.
Європейський Союз, наприклад, встановлює квоти на поставку з Росії та інших країн СНД стали, текстилю та інших товарів. США для захисту внутрішнього ринку активно використовують так звані добровільні обмеження, які під американським тиском змушені приймати партнери США, особливо Японія, країни Західної Європи, в поставках певних товарів, зокрема про-дукції металургії. Бар'єри, що встановлюються країнами Заходу, спрямовані на захист їх неконкурентоспроможних галузей.
Зовнішньоекономічна політика Росії повинна відповідати національним інтересам. Така політика має полягати: в розумному протекціонізмі російських виробників і експортерів на основі тарифного і нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
в боротьбі з існуючими на міжнародних товарних та фінансових ринках дискримінаційними для Росії і російських компаній режимами, в тому числі необгрунтованими претензіями до російських компаній про демпінг;
в прямій політичній підтримці інтересів російських компа-ний в зарубіжних країнах і на переговорах з міжнародними фінансовими і торговими організаціями, у вступі до Світової організації торгівлі (СОТ) на прийнятних для Росії умовах.
Для проведення потттм розумного протекціонізму необхідно вибрати пріоритети не на рівні галузей (у такій великій країні, як Росія, повинні бути представлені всі основні великі галузі), а на рівні окремих видів виробництва, які заслуговують підтримки з точки зору поставок їхньої продукції на експорт вимагають на певний час захисту на внутрішньому ринку. Якщо всередині краї ни ці виробництва повинні заохочуватися за допомогою податкової та кредитної політики, а в ряді випадків і державного-фінансування, то у зовнішньоекономічній політиці їх необхідно захищати за допомогою мит та інших заходів, що застосовуються промислово розвинутими країнами, та створювати умови для просування їх товарів на експорт.
Навіть в умовах відкритої економіки, що припускає відмову від крайнього протекціонізму, захист галузей і виробництв, перспективних з точки зору формування Нової моделі включення України у світове господарство, необхідна.
За останні роки митний тариф Росії неодноразово змінювався. Перетворення в тарифі йшли в правильному напрямку: він ставав все більш дробовим і протекціоністським для окремих товарів. Мита повинні бути досить дифференциро-ванними, заохочуючи вивіз товарів, виробництво яких ми збираємося розвивати, і стримуючи ввезення товарів, виробництво яких в країні може бути ефективним.
З метою підтримки міжнародної кооперації ввезення деталей і вузлів не повинен обкладатися митами, а на ввезення готовойщродукціі мита можуть встановлюватися. Однак якщо ця продукція виробляється за кордоном, але в кооперації з російськими підприємствами, то її ввезення також може заохочуватися. На жаль, практіческіевопроси митного регулювання вирішуються далеко не завжди вдала
З урахуванням зазначеної ситуації на російському ринку - необхідна протекціоністська захист продукції власного сільського господарства. На Заході в тих випадках, коли імпорт продукції перевищує 20% загального обсягу випуску в країні, ставиться питання про загрозу національній економіці. У Росії ж залежність від імпорту по багатьох товарах, включаючи Продовольство / значно вище. Тому розумна протекціоністська захист національних сільськогосподарських виробників цілком виправдана.
Важливі питання постають у зв'язку з майбутнім вступом Росії до Світової організації торгівлі. Доведеться виходити з трго, що нас змусять піти на зниження митних зборів, оскільки розвинуті країни - члени СОТ мають досить низький середній уро-вень митного оподаткування.
У цих умовах необхідно розробити комплекс заходів, пов'язаних з нетарифним регулюванням. Світова практика полягає в тому, що, коли знижуються митні збори, країни намагаються їх замінити застосуванням різного роду нетарифних бар'єрів. Вони певною мірою практикуються і в Росії, наприклад-при спробах вирішувати задачікачества ввезеної продукції споживчого призначення. Враховуючи часті випадки ввезення неякісних продовольчих товарів, такого роду контроль повинен бути посилений,,,
Найважливіше завдання держави - стимулювання експорту. За останній час тут відбулися важливі зміни. Експорт пів-ністю лібералізований; практично повністю скасовані квоти на експорт; збережені квоти і ліцензується експорт товарів, регулюється-ваних (квотуємих) відповідно до міжнародних угод; скасований інститут спецекспортерів. Відкрито вільний доступ до системи магістральних трубопроводів, повністю скасовані експортні мита. Все це повинно позитивно відбиватися на динаміці експорту.
Разом з тим особливого значення набуває створення системи стимулювання експорту, особливо найбільш ефективного і перспективного ескпорта готової продукції. Істотну роль тут можуть зіграти поряд із заходами щодо заохочення експортного виробництва (податкові пільги експортерам, наприклад, шляхом введення прискореної амортизації) формування системи кредитування експорту і страхування зовнішньоекономічної діяльності, включаючи страхування експортних кредитів. На початку 1996 р. урядом була схвалена програма стимулювання експорту, в якій багато з цих заходів передбачені, однак кошти, що виділяються для стимулювання експорту, явно недостатні.
Государствуенная підтримка експорту необхідна і по інших напрямках, зокрема шляхом надання допомоги підприємцям у вивченні зарубіжних ринків. Насамперед потрібна державна системалвнешнеэкономической інформації, якою могли б користуватися підприємства, особливо дрібні і середні. Інформація, що збирається державними зовнішньоторговельними відомствами, в тому числі торговими представництвами за кордоном, повинна поширюватися безкоштовно або за дуже низьку плату.
Підприємства повинні отримувати фінансову підтримку держави і при спеціальному вивченні ринку. Така практика сущствует в багатьох країнах. Велика увага поширенню ділової інформації приділяє Європейський Союз, де доцільно проводиться по-литика підвищення конкурентоспроможності малих і середніх фірм, що сприяє різним формам їх міжнародного співробітництва. Одним з конкретних направлвеній цієї політики є створення комп'ютеризованої системи пошуку партнерів, призначеної в першу чергу для дрібних і середніх фірм.
Держава повинна взяти на себе хоча б часткове покриття витрат підприємств на участь у виставках і ярмарках за кордоном, на проведення рекламних кампаній. Очевидно, що підприємства, що прагнуть до виходу на світовий ринок, не мають валютних коштів на ці цілі. Для підвищення рівня зовнішньоекономічної діяльності необхідна державна підтримка підготовки кваліфікованих кадрів.
Завдання органів управління зовнішньоекономічними зв'язками - координувати дії російських експортерів, особливо експортерів сировинних товарів на зовнішніх ринках. Не можна допустити повторення такої ситуації, яка була з неорганізованим експортом кольорових металів, який привів до різкого падіння світових цін на них. Правда, держава за допомогою квот стримувало експорт, захищаючи внутрішній ринок від дефіциту деяких видів сировинних товарів, у тому числі і кольорових металів, але при цьому не враховувалося стан світових ринків.
До того ж заходи стримування виявилися недостатньо ефективними.
При нормальній ситуації із сировинними товарами на внутрішньому ринку адміністративне регулювання експорту не потрібно. Введення квотування на експорт виправдано лише в разі гострого дефіциту сировини на внутрішніх ринках. Держава також змушене регулюються-ровать експорт, якщо експорт цих товарів визначається міжнародними угодами, якщо країни-партнери встановлюють квоти на поставку товарів з Росії або якщо нас змусять піти на «добровільні» обмеження експорту тих чи інших товарів.
Але за відсутності адміністративних форм втручання державі необхідно сприяти координації дій експорті-рів. Одним з інструментів такого регулювання можуть бути об'єднання експортерів, діючі за підтримки держави. Ко-ординація потрібна і при імпорті, особливо сировини.
З точки зору підвищення ефективності зовнішньоекономічних зв'язків та економічної безпеки слід прагнути до диверсифікації ринків збуту для російських товарів, джерел імпортної сировини та промислової прордукціі поддержківать економічні відносини з широким колом країн, компенсуючи ускладнення у відносинах з одними країнами їх розширенням з іншими.
Зовнішньоекономічна політика Росії повинна бути активною і спрямованої на захист національних інтересів за кордоном. Вона в першу чергу повинна сприяти відкриттю ринків для російських товарів і створювати умови для стійких поставок до Росії необхідних товарів.
Якщо Росія дійсно пішла шляхом лібералізації зовнішньої торгівлі, то, на жаль, країни Заходу досі зберігають багато бар'єри на шляху товарів з Росії, що існували в період «холодної во! Йни». Умови для участі Росії в міжнародних еко-номічного відносинах навіть погіршуються, зокрема у зв'язку з інтеграційними процесами на Заході. Вступ до ЄС традиційних торговельних партнерів Росії в Європі (Фінляндії, Швеції, Австрії) супроводжувалося підвищенням митних зборів у цих країнах до рівня, прийнятого в країнах - членах ЄС. На Росію автоматично поширилися антидемпінгові і кількісні обмеження на сталь, текстиль, мінеральні добрива, уран.
Збереження великої кількості протекционисткой бар'єрів пов'язано і з тим, що Росію все ще вважають країною з централізованою економікою. За декларацією західних політиків про те, що Росія йде по шляху ринкових реформ, не послідувало ніяких реальних кроків цього визнання. Ні в одній із західних країн не закріплений юридично статус Росії як країни з ринковою економікою. У разі офіційного визнання її країною з ринковою економікою з'явилася б інша основа сотрдунічества, що передбачає відміну багатьох обмежень і забезпечує повноцінний доступ Росії до-світовому ринку.
Сучасний світовий ринок аж ніяк не є сферою дії суто ринкових відносин, а піддається певним формам міждержавного регулювання, пов'язаного з діяльністю міжнародних організацій та укладенням міжнародних угод. Участь Росії в цих процесах має бути спрямоване на створення більш сприятливих умов для зовнішньоекономічної діяльності. Одним з першочергових завдань є вступ Росії до СОТ, яке створить насамперед умови для зняття бар'єрів на шляху російських товарів на світові ринки. Ставши членом СОТ і привівши російське законодавство у відповідність з міжнародними нормами, Росія буде рівноправним торговим партнером країн Заходу. Зараз, коли Росія не є членом цієї організації, проти неї можуть бути зроблені односторонні заходи антидемпінгового характеру. Звичайно, розраховувати на повністю вільний доступ на західні ринки у зв'язку з вступом до СОТ, мабуть, не доводиться, але певне поліпшення ситуації має статися. Вступ Росії до СОТ створить широку правову основу і для інвестиційного співробітництва Росії із зовнішнім світом.
  Вступ до СОТ не може бути самоцельно, а повинно відповідати національним інтересам Росії. У разі висунення деякими членами СОТ умов, неприйнятних для російської сторони, не слід поспішно йти на поступки, тим більше що принцип найбільш бла-гопріятствуемой нації, що лежить в основі ГАТТ, тепер СОТ, зафіксований у торгових договорах і угодах Росії практично з усіма торговими партнерами.
  На ринках сировини і продовольства істотний вплив роблять товарні угоди і діяльність разнихіорганізацій країн-експортерів. Оскільки Росія є експортером багатьох видів сировини і імпортером продовольчих товарів, їй необхідно прагнути до співпраці з цими міжнародними організаціями. Прикладом такого роду сотрдунічества є угода про скороченні надвиробництва алюмінію, досягнуте Росією, США, країнами Європейського Союзу, Австралією, Канадою та Норвегією.
  З огляду на розширення інтеграційних процесів у світі, російська зовнішньоекономічна політика повинна шукати шляхи до співпраці не тільки з Європейським Союзом, але і з іншими інтеграційними угрупованнями, особливо в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "7.1.2. Роль держави у підтримці національних виробників"
 1. Коментарі
    роль. На думку Менгера, емпіричний матеріал відіграє допоміжну роль в економічному дослідженні. Історичний метод дослідження характеризувався при цьому як чисто описовий. Менгер дотримувався точки зору Берка щодо непланованої розвитку суспільства і відкидав думку про те, що економічний розвиток може направлятися за допомогою законодавства. Всі ці твердження
 2. КИТАЙ
    роль схильності комуністичних батьків-засновників. Сталін навчався своїй економіці в 20-ті р., коли зразком для наслідування всюди вважався завод Форда «Руж Плант» в Детройті - де в одну сторону заводу входили залізна руда і вугілля, а з іншого боку виходили автомобілі, причому на підприємстві трудилося 112 000 чоловік (26). Сталін полюбив такі підприємства, і 77% всієї автомобільної продукції,
 3. КВАЛІФІКАЦІЯ: ЄДИНИЙ ДЖЕРЕЛО СТАЛОГО КОНКУРЕНТНОГО ПЕРЕВАГИ
    роль у цьому процесі відіграють транснаціональні компанії, оскільки їхні рішення про те, де вони будуть розвивати і підтримувати технологічне лідерство, визначають, де буде розташована більшість найкращих робочих місць (16). Транснаціональні фірми (навіть американські) можуть вирішити, наприклад, розташувати свої високооплачувані провідні професії в Сполучених Штатах, але лише в тому випадку, якщо
 4. Лекція 14-я Американські апологети найманого рабства. Д. Б, Кларк
    роль, як молекули в кінетичної теорії газів, завдання якої зводиться саме до вивчення окремих молекул і результатів їх зіткнень. У цій молекулярної теорії економічного розвитку абсолютно зникають питання классо-вої боротьби, а це й потрібно буржуазним економістам. У чому сенс, в чому суть вчення Кларка про економічну статиці? Економічну статику Кларк визначав як науку про
 5. Хоча більшість винаходів робляться приватними дослідницькими фір- мами й талановитими одинаками, в суспільстві завжди
    роль в ство-нии та розповсюдженні технічних знань. Ще 100 років тому воно фінансу-рова дослідження в галузі сільського господарства та навчало фермерів ефек-тивному використанню їх землі. В останні роки воно надавало підтримку аерокосмічних досліджень, проведеним NASA, в результаті чого Америка займає провідне місце серед виробників авіаційної та космічної техні-
 6. 5.2. Первинне накопичення капіталу: источ-ники, методи і результати
    роль в її господарського життя грали кня-Зья. Потужним інструментом їх впливу на економіку і одним з головних джерел доходу поряд з феодальною рентою були разнооб-різні "монополії" і "регальние права" на ті чи інші види діяльності. Тридцятирічна війна 1618-1648 рр.. Надовго затримала економі-чеський розвиток німецьких князівств і стала для них справжньою катаст-рофой. Вихід з важкого
 7. 6.5. Господарський розвиток Росії в епоху промислового перевороту
    роллю держави (індустріалізація протікає в рам-ках мобілізаційного шляху); британської конкуренцією як на своєму слабкому ринку, так і на потенційному зовнішньому. Держава прагнула розвивати промисловість, керівництву-Ясь насамперед військовими цілями, тому зростання капіталовкладень у важку індустрію відбувався за рахунок більш поширеною легкої промисловості та сільського господарства,
 8. § 10. Розвиток сутнісних сил людини - вирішальний фактор соціально-економічного прогресу
    роль грає встановлений темп роботи, тривалість робочого циклу, «прихильність» до робочого місця та ін Умови праці повинні стимулювати працівника до ефективного, високопродуктивної праці, творчого пошуку в процесі виробничої діяльності. З розгортанням НТР, розвитком автоматизованого виробництва вирішальну роль в структурі потреб людини-працівника будуть
 9. § 19. Інфраструктура ринку.
    роль за цим процесом, а також за фінансовим становищем інвестиційних інститутів, по-друге, встановлює ставки податку на прибуток при операціях з цінними паперами, по-третє, створює систему інформаційного забезпечення ринку цінних паперів, по-четверте, виступає суб'єктом економічних відносин на цьому ринку (випускає в обіг державні цінні папери тощо), по-п'яте, .1 впливає на
 10. § 29. Соціально-економічний зміст капіталу
    роль грав торговий і лихварський капітал, то'целью торговельної діяльності було необмежену накопичення багатства, постійне збільшення капіталу. Класики політичної економії А. Сміт і Д. Рікардо ототожнювали капітал з накопиченим працею, запасом (машин, інструментів, сировини, одягу, їжі, грошей і т. п.). Правда, А. Сміт до капіталу відносив лише ту частину запасів, яка призначена
© 2014-2022  epi.cc.ua