Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997 - перейти до змісту підручника

6.5.3. Реформування соціального страхування


Для діючої системи державного соціального страхування, особливо щодо розмірів страхових внесків, рівня, умов призначення і виплати допомог, більшою мірою характерні принципи соціального забезпечення.
У більшості видів соціального страхування відсутня диференціація страхових внесків, що не дозволяє підвищити економі-чний зацікавленість роботодавця у зниженні страхових ризиків і пов'язаних з ним виплат. Позабюджетні соціальні фонди часто виконують не властиві страхуванню функції, виплачуючи допомоги по соціального допомоги, компенсації та оплачуючи інші нестрахові витрати.
Розміри страхових фондів за видами страхування визначаються без достатнього обгрунтування. Відсутня єдина законодавча база системи державного соціального страхування. Внаслідок цього при високих страхових тарифах (майже 40% від оплати праці) рівень соціальних виплат явно недостатній, а соціальні страхові фонди постійно відчувають фінансові труднощі.
Метою реформування державного соціального страхування є створення фінансово стійкої системи, що забезпечує громадянам встановлені державні гарантії щодо захисту від соціальних і професійних ризиків, а також більш ефективне вико-користування страхових коштів.
Реформування системи соціальних виплат здійснюватиметься за двома пріоритетними напрямками.
По-перше, це встановлення економічно обгрунтованих розмірів соціальних допомог відповідно з рівнем заробітку; стажем трудової діяльності і розмірами перерахованих страхових внесків.
Вирішити цю проблему можна на основі персоніфікованого обліку страхових внесків за окремими видами страхування, підвищення зацікавленості громадян у збільшенні страхових відрахувань за рахунок власних коштів і контролі за витрачанням коштів страхування.
По-друге, будуть впорядковані вимоги до надання соціальних допомог. Тут повинен дотримуватися принцип, в відпо-вії з яким при настанні страхового випадку допомога виплачується тільки при втраті заробітку.
Належить реформувати систему страхових платежів і внесків у державному соціальному страхуванні, передбачається ввести трьохканальну схему надходження коштів, відповідно до ко-

торою велика частина навантаження припадатиме на роботодавця , а менша буде розподілятися між працівником і державою. Співвідношення між сплачуються внески намічається встановлювати в залежності від виду страхування. Так, страхування, пов'язане зі шкодою, яка заподіюється здоров'ю працівника, має здійснюватися повністю за рахунок внесків роботодавця, а страхування мінімальних гарантій непрацюючих громадян - за рахунок бюджетних коштів.
Істотним фактором удосконалення системи страхових внесків повинна стати диференціація тарифів страхових внесків залежно від величини витрат по кожному виду страхування, обумовлених станом загальної та професійної 'захворюваності, виробничого травматизму та інших соціальних професійних ризиків. Це стимулюватиме роботодавця в тому, щоб при-приймати заходи щодо поліпшення умов і охорони праці, щодо профілактики та зниження захворюваності працюючих.
Поступове розширення участі працівників у сплаті страхових внесків дозволить підвищити роль доходів населення у вирішенні гострих соціальних проблем.
Найважливішою частиною реформування соціального страхування є створення нормативної правової бази та системи управління. Федеральний закон «Про основи державного соціального страхування в Російській Федерації» має стати рамковим законом, на основі якого будуть підготовлені і прийняті федеральні закони з окремих видів страхування.
Складність вирішення всіх цих завдань вимагає збереження в перехідний період за державою функції управління системою соціального страхування. В окремих видах державного соціального страхування буде розширюватися участь страхових організацій »мають ліцензії і задовольняють спеціальним вимогам до статутного капіталу, резервування коштів та ін, що забезпечує гарантії виконання страхових зобов'язань.
Надалі ряд функцій соціального страхування здійснюватиметься самоврядними професійними об'єднаннями працівників і роботодавців на галузевому і регіональному рівнях при збереженні за державою законодавчих та контрольних фун-кцій.
У перспективі-при досягненні стабілізації та сталого економічного зростання, трансформації російської економіки в соціально орієнтоване ринкове господарство змішаного типу, а молодої російської демократії - в правову демократичну державу з пріоритетом захисту прав людини і громадянина - система соціального страхування також придбає нових рис.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.5.3. Реформування соціального страхування "
 1. 1. Соціальна економія і економічна наука
  реформування. Як не парадоксально, своїм виникненням подібний напрямок зобов'язане саме капіталізму, що забезпечив до кінця XIX ст. небувале зростання добробуту широких верств населення європейських країн, розширення політичних та економічних прав, зростання профспілкового руху, системи соціального забезпечення тощо, при тому що залишалися гострими проблеми соціального неравенст-ім,
 2. 15.2. Прибутковий податок з фізичних осіб
  реформування прибуткового податку виходячи з динамічних економічних умов. Платниками прибуткового податку є фізичні особи: громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають або не мають постійного місця проживання в РФ. Слід зазначити, що в законодавстві нерідко розрізняється оподаткування осіб, які мають постійне місце проживання в РФ (не менше 183 днів у
 3. 25.2. Витрати на заходи з соціального захисту населення
  реформуванні фондів соціального страхування є: - перегляд деяких умов окремих виплат по хворобі, вагітності та пологах; - поступовий перехід до фінансування допомоги по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів роботодавців в межах 1,5% фонду заробітної плати з відшкодуванням витрат, що перевищують цей рівень; - відмова від субсидування санаторно-курортних заходів
 4. 26.2. Особливості планування і фінансування видатків на національну оборону, правоохоронну діяльність і забезпечення безпеки держави
  реформуванні армії та інших військових формувань заморожувало їх громіздку структуру, яка не відповідала як реальним економічним можливостям країни, так і зміни військово-стратегічної ситуації. Це зумовило об'єктивну необхідність у проведенні військової реформи в Російській Федерації. Метою військової реформи в Росії стало створення принципово нової системи взаємодії
 5. 30.1. Економічна природа позабюджетних фондів
  реформування державної системи фінансування. Перехід до ринку змінив як зміст, так і організаційні структури господарського механізму. У ході цього відбулася модернізація фінансової системи, і насамперед її центральної ланки - загальнодержавних фінансів. Один за одним виникли і виділилися з бюджетної системи позабюджетні фонди. Розподіл державного бюджету на
 6. 30.2. Пенсійний фонд РФ
  реформування. Накопичувальна система істотно відрізняється від розподільної тим, що вона менш чутлива до проблем старіння населення. Кожна людина формує пенсію сам. Його внески йдуть не на оплату пенсії іншому, а на індивідуальний рахунок у спеціалізованій страховій компанії. Участь держави зводиться тільки до контролю за діяльністю цієї компанії і забезпеченню правових
 7. § 2. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ
  реформування цього макрорегулятора одночасно передбачає перетворення абсолютно централізованого державного бюджету. За роки економічних реформ відбулися деякі зміни у бюджетній політиці Російської Федерації. Про це южно судити за даними про консолідований бюджет (Феде-1ьном та місцевих бюджетах), наведеним у табл. 17.2. З самого початку реформування
 8. Література
  реформування і розвитку / За ред. Ю.М. Осипова і Е.С. Зотової, Вип. 4.-М.: Диалог-МГУ, 1996. 159. Шулус А.; Биченко Н. Франчайзерние форми підприємництва / / Російський економічний журнал, - 1998, - № 1 . 160. Шумпетер Й. Капіталізм, соціалізм і демократія. Пер. з англ. - М.: Економіка, 1995. 161. Економіка: Підручник для юристів. / Под ред. д.е.н. Д.В. Валового. - М.: Ідіт. -
 9. Питання 1 Економічний зміст і структура податків з фізичних осіб
  реформування кінця 90-х років завершилося прийняттям першої (Загальної) частини Податкового кодексу Російської Федерації (НК РФ), що встановлює загальні положення податкової системи країни. Наступним етапом реформи має стати прийняття Спеціальної (другий) частини Податкового кодексу, присвяченій порядку обчислення і справляння конкретних податків, які входять у податкову систему Росії (їх перелік закріплений в
 10. 3. Концептуальні основи російської моделі реформування
  реформування, докорінно відрізняється від нинішньої. Її вироблення повинна бути с; самого початку звільнена від ідеологічних догм і апріорних уявлень, виведена за межі дихотомії «капіталізм -соціалізм ». Завдання і проблеми, що стоять перед Росією, пов'язані зі становленням нової цивілізації, яка« знімає »суперечності між різними соціальними системами, але відкриває простір
© 2014-2022  epi.cc.ua