Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002 - перейти до змісту підручника

34.2. Характерні риси соціальної структури господарства


Формування соціально-економічної структури визначалося ходом соціально-економічних перетворень в країні, пов'язаних з приватизацією державної власності, в результаті яких склалася досить стійка система, основні риси якої визначають функціонування підприємницького секторів, держави та використання робочої сили.
Основне місце в діловій активності зайняв приватнокапіталістичний сектор. Частка приватного та змішаного секторів у виробництві ВВП склала 70%, в числі зайнятих - 60%. Вони виникли в результаті зламу обіймав домінуюче становище державного сектора. У ході цього процесу були порушені принципи економічної свободи, рівноправності і соціальної справедливості. Основні господарські суб'єкти були передані в приватні руки безкоштовно або за безцінь (у середньому за одне приватизоване підприємство в промисловості отримано 15,5 тис. дол.)
Роздані всьому населенню приватизаційні чеки потрапили в руки керівників створених різного роду об'єднань, фондів шляхом шахрайства, використання державних коштів. Величезні надбання зосередилися в руках окремих осіб. Основний шлях їх збагачення - входження або близькість до владних структур, «сім'ї». Склався кримінально-номеклатурний капіталізм, або клептократія.

Для утворилася системи власності і господарювання характерна клановість. Зрощенні з державним апаратом і криміналом угруповання нових власників контролюють ринки, ведучи боротьбу за володіння над найбільшими і дохідними підприємствами та доступ до державного бюджету. Клани цементують неформальна залежність, кругова порука, відданість. Вони володіють величезною економічною і політичною владою, володіють ЗМІ, пригнічуючи незалежну активність, усуваючи неугодних чиновників і підприємців. Домінування кланових угруповань деформувало товарно-грошові відносини, перетворивши їх на квазіринкові.
Кланова структура підприємництва породжує монопольну структуру господарської діяльності і ринку. Вона утворюється в результаті особистої унії кланів і державних структур, створення «дружніх» компаній, які очолюються особами, пов'язаними з органами влади. Це дозволяє угрупованням обмежувати участь на ринку інших, використовуючи правові, адміністративні та силові методи, в тому числі доводячи їх до банкрутства. У цих умовах ефективні підприємства можуть надаватися неприбутковими.
Завдання швидкого зламу центрально планованої господарської системи, недопущення її відродження сприяла криміналізації господарської діяльності. За оцінками, в 1997 р.
в країні діяло понад 3 тис. злочинних угруповань, які контролювали понад 40 тис. господарських суб'єктів. У кримінальне середовище втягнуто понад 40% підприємств і майже 70% комерційних структур. За усередненими оцінками, вони контролюють 25% ВВП країни.
Общестрановие масштаби придбала «тіньова» діяльність. Відсутність чіткої правової регламентації, руйнування в суспільній свідомості звичайних норм поведінки, взаємин дозволяє багатьом суб'єктам і фізичним особам здійснювати протиправну діяльність. Тіньова господарська діяльність досягає 40-50% ВВП, або в два рази вище, ніж в інших країнах з перехідною економікою. Основна маса тіньової діяльності здійснюється у великих об'єднаннях, які вкривають величезні доходи від оподаткування.
Клановість і пов'язана з ним кримінальна і тіньова економіка пригнічують ініціативу інших господарюючих суб'єктів, прагнення домашніх господарств до заощадження, деформують регулюючу і соціальну роль держави. У важкому становищі опиняється сектор дрібного і середнього підприємництва. Частка малих підприємств у загальному виробництві знизилася з 14,3% у 1992 р. до 5,5% у 1999 р., а в зайнятості після підвищення в середині десятиліття повернулася до колишнього рівня.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 34.2. Характерні риси соціальної структури господарства "
 1. 21.2 Характерні риси соціальної структури господарства
  риси соціальної структури
 2. Особливості перехідної економіки в Росії, її головні завдання та шляхи їх вирішення
  характерного для Заходу громадянського суспільства, панівна роль зв'язків, що уособлюють залежність «влада - людина», характерна для Сходу приземлена, несуттєва роль людини. Створення економічної системи нового типу, що долає недоліки колишньою і забезпечує зростання ефективності господарювання, - досить складний процес. Складність обумовлена не тільки грандіозністю
 3. 3.2. Особливості еволюції форм господарство-вання та структури економіки в макромоделі феодалізму
  характерні і для інших європейських держав. * Сильний вплив товарно-грошових відносин на аграр-ний лад. У Франції до XIII в. розширення посівних площ і зростання врожайності в результаті використання трипілля призвели до створення чистої сеньйорії з ліквідацією панської оранки і роздачею селянам в тримання всіх доменіальних земель. Продуктова рента була доволь-але швидко замінена
 4. 8.1. Економічний розвиток СРСР в передвоєнний пе-ріод
  риси економіки "державного соціалізму": - формальне усуспільнення праці та виробництва; - повне одержавлення виробництва; - ліквідація приватної власності; - тоталітарний характер держави; - однопартійна система. Економіка "державного соціалізму" з властивою їй ад-міністратівного-командною системою управління сприяла ста-новлення своєрідного типу
 5. 9.3. Основні тенденції розвитку світової економіки в 50-70-і рр..
  Характерно сблі-ються з неоліберальної моделлю, для США, навпаки, з неоетатіст-ської. Проте, розвиток змішаної економіки являє собою поєднання цих трьох моделей. Але їх прояв в конкретній економіці змінюється від однієї країни до
 6. § 4. Метод економічної теорії та його структурні характеристики
  характерну для певного класу предметів, явищ або процесів. Якщо зазначені риси притаманні всім суспільним способам виробництва, то вони відносяться до категорії «спільного». Таким є виробництво взагалі, яке виражає відношення людини і природи: закони розвитку продуктивних сил. Завдяки загальному встановлюється зв'язок і послідовність у розвитку людського суспільства.
 7. § 9. НТР та її роль в економічному прогресі
  характерною рисою НТР є докорінні зміни головної продуктивної сили-працівників. Вони складаються в радикальній зміні змісту праці (опосередковано - і характеру праці), гармонійному розвитку інтелектуальних, фізичних, психічних здібностей в духовному збагаченні людини, що дає йому можливість швидко здійснювати перехід до інших видів праці; забезпечує його
 8. § 50. Причини і механізм циклічних коливань
  характерно в цілому поступальний економічний розвиток. Економічне зростання забезпечується за рахунок приросту робочої сили, основного капіталу і освоєння досягнень НТП. Однак детальний статистичний аналіз, що проводиться багатьма дослідниками, показує, що на тлі загального тренду спостерігаються досить істотні, періодично повторювані відхилення в ту і іншу сторону, що свідчать про
 9. § 57. Основні закономірності розвитку економічної системи наприкінці XX - початку XXI в.
  Характерно і для інших розвинених країн. Дана тенденція спостерігається вже останні два-три десятиліття, незважаючи на спроби урядів багатьох країн зменшити частку державних витрат у ВНП. Деякі західні вчені прогнозують, що в майбутньому домінуючою стане державна форма власності і до 2200 в США держава володітиме 90% всієї реальної власності. Однак такі
 10. § 58. Сутність економічних законів світового господарства
  риси цілісності. Пов'язано це з дією ряду об'єктивних факторів: - по-перше, з прагненням народів світу вижити в умовах нарощування ядерних потенціалів і загрози ядерної війни, проведеної у зв'язку з цим політикою мирного співіснування; - по-друге, з розгортанням НТР. Сьогодні жодна країна світу не може самостійно використати всі досягнення сучасної науки і техніки, тому
© 2014-2022  epi.cc.ua