Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
М. Г. Делягін. Світова криза: Загальна Теорія Глобалізації, 2003 - перейти до змісту підручника

17.3.3. Модернізація держави: парламентська республіка - найкоротший шлях до ефективної диктатурі


Перш за все треба сформулювати мету держави - то, навіщо воно потрібно громадянам і корпораціям. Це суть неформального суспільного договору: чіткий опис того, що дає держава платникам податків за їхні гроші.
Необхідна реструктуризація всього державного апарату, який заплутався в бюрократичних узгодженнях і, прокламіруя в тому числі і розумні заходи, не робить їх. Найпростіше почати з ключового елемента - уряду.
В основу його реструктуризації повинні бути покладені не механічні скорочення штатів, що дезорганізують роботу, але системний, структурний підхід. Представляється необхідним:
визначити перелік виконуваних відомствами функцій;
виділити структури, необхідні для їх виконання (при цьому оголиться необхідність їх реструктуризації);
ліквідувати всі інші управлінські структури (в першу чергу галузеві) як явно непотрібні;
розмежувати сфери відповідальності і розробити формалізовані механізми вироблення стандартних рішень.

Кількість федеральних відомств представляється необхідним скоротити з сьогоднішніх більш ніж 60 до максимум 25, що цілком відповідає виконуваним державою функцій.
Ключовим елементом боротьби з корупцією представляється відділення її жертв від її організаторів: відділення підприємця, що потрапив (хоча б і з задоволенням) у мережі незаконних поборів, від чиновника, розставляє ці мережі. Секрет ефективності антикорупційних операцій в тому, що жертва корупції, яка допомагає її викорінення, зберігає не тільки свободу, а й добре ім'я. Разом з тим важливо усвідомлювати, що боротьба з корупцією може бути успішною лише в тому випадку, якщо вона буде спиратися на реформу держуправління. Адже приборкати корупцію можна, лише усунувши умови, які породжують її щохвилини і повсюдно.
Однак не те що рішення, а навіть постановка відповідної задачі є для сучасної російської держави непосильною справою.

Перші підходи до адміністративної реформи робилися ще в 1991 році, а з 1994 року про реформування (або модернізації) державного апарату не говорив тільки ледачий. Якщо абстрагуватися від свідомо нежиттєздатних теоретичних побудов людей, щиро не розуміють суті процесів, які вони намагаються вдосконалити, недоліками різних проектів адміністративної реформи при всій їх розумності є частковість, перевантаженість сліпим запозиченням завідомо непрацездатного в російських умовах західного досвіду і схильність до постановки надмірно масштабних завдань.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 17.3.3. Модернізація держави: парламентська республіка - найкоротший шлях до ефективної диктатурі "
 1. Приклад« Російська хвороба »
  державної влади, що не мають ніяких змістовних функцій, виключно складними , глибокими і тривалими перетвореннями, спрямованими на розмежування повноважень між рівнями державної влади. Слід обмовитися, що в цілому ряді випадків вони несуть не культурологічний, але виразний тактико-управлінський сенс і спрямовані на торпедування перетворень за допомогою
 2. Коментарі
  державної церкви був професійним сикофант земельної аристократії, чиї ренти, синекури, марнотратність, безсердечність він економічно виправдовував / / (Маркс К., Енгельс Ф. Соч. 2-е вид. Т. 26. Ч. II. С. 120121). Близькою за змістом є характеристика К. Марксом сучасних йому економістів у передмові до другого видання I тому Капіталу: Відтепер справа йшла вже не про те, правильна чи
 3. Лекція 16-я каутськіанства - його буржуазна сутність. Р. Гільфердінг
  держави. Основна ідея теорії імперіалізму Каутського заклю-чає в тому, що імперіалізм аж ніяк не є закономер * вим і неминучим, що імперіалізм це лише одна з можливих форм політики. Дуже виразно ця точка зору Каутський-го була виражена в його статті «До першого травня 1912». Каутський писав, що потрібно розрізняти двоякого роду процеси: по-перше, такі процеси,
 4. § 24. Сутність ринкової, соціально-ринкової та змішаної економіки
  модернізації, за проведення соціальних реформ. Інституціоналістів Т. Веблен, А. Гобсон, Д. Коммонс, різко критикуючи неокласичну теорію ринкової рівноваги з її методологічним принципом граничної корисності, стверджували, що ринок є лише одним з економічних інститутів, поряд з такими інститутами, як корпорація, держава. Найважливішим із них вважали державу, яке
 5. Роздержавлення і приватизація
  державної власності, диктує необхідність роздержавлення і приватизації як основного методу переходу до реального урізноманітнення форм власності як основі формування ринкового господарства, як оптимізації структури підприємництва. Роздержавлення - це сукупність заходів щодо перетворення державної власності, спрямованих на усунення надмірної ролі
 6. Лекція 10-я Нова історична школа
  держави в про-Шломо завжди були недовговічними і неміцними . Все це де-лалось з тією метою, щоб дискредитувати навіть буржуазну демократію. У цьому особливо яскраво позначалася реакційна суть молодий історичної школи. Другою особливістю молодий історичної школи є проповідь емпіризму, боротьба з економічною теорією, в част-ності з абстрактним методом дослідження. В
 7. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  державної машини. Ця теза явно спрямований проти ленінського вчення про необхідність зламу буржуазної дер-жавної машини. Еттлі посилався на історію, вказуючи, що під час переходу влади від землевласницького класу до буржуазії в XIX в. не відбувалося зламу державної маши-ни. Звідси робився висновок, що і для переходу до соціалізму можна використовувати ту ж саму
 8. 9.3. Основні тенденції розвитку світової економіки в 50-70-і рр..
  Модернізації примітивної еконо-міки, що виявляється в темпах розвитку настільки високих, наскільки велике було відставання даної країни від групи лідерів. Зміст стратегії "надолуження". Стимулювання попиту: * збільшення рівня споживання населення; * брак кваліфікованої робочої сили; * прийняття соціальних програм. Стимулювання пропозиції: * резерв робочої сили
 9. Список рекомендованої літератури
  державного регулювання економіка / / Економіст. - 1996. - № 9. 59. Кейнс Дж.М. Вибрані твори. '-' М,: Економіка, 1993. 60. Кларк Дж.Б. Розподіл багатства. - М.: Економіка, 1934. 61. Кондратьєв Н.Д. Проблеми економічної динаміки. - М., 1989. 62. Конституція Російської Федерації. - М.: Юридична література, 1996. 63. Корнай Я. Тенденції постсоціалістичного
 10. 10.1. ОБ'ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ ПЕРЕТВОРЕННЯ командно-адміністративної економіки
  модернізація економіки і на її основі досягнення стійких тем-пов економічного розвитку, прогресивних зрушень у структурі еко-номіки, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів і т. д. Економіка, яка функціонувала в Радянському Союзі більш ніж 70 років, визначена як командно-адміністративна і характери-тися неподільним пануванням тільки державної форми
© 2014-2022  epi.cc.ua