Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

15.5 МОНОПОЛЬНА ПРИБУТОК ПЛОЩА ПРЯМОУГОЛЬ-НИКА BCDE ДОРІВНЮЄ ПРИБУТКУ МОНОПОЛІЇ. ВИСОТА

15.5 МОНОПОЛЬНА ПРИБУТОК Площа прямоуголь-ника BCDE дорівнює прибутку монополії. Висота прямоуголь-ника [BC) є раз-ність ціни і середніх сукупних іздер-жек, тобто прибуток, одержуваний при реалізації одиниці продукції. Основа-ня прямокутника [DC) є число реалізованих одиниць продукції. 'МАХ Обсяг випуску співіснують конкурентна і монопольна структури. Коли фірма розробляються новий препарат, вона отримує монопольне право на його продаж. Одна-ко через деякий час термін дії патенту закінчується і будь-яка інша компанія має право випускати і продавати дані ліки. У цей момент ринок переходить з монопольного стану в конкурентне. Що відбувається з ціною на ліки після закінчення терміну патенту? По-дивимося на рис. 15.6, зображає ринок типового ліки. На діаграмі граничні витрати виробництва ліки передбачаються постійними (що більш-менш правильно для значного числа препаратів). Протягом терміну дії патенту фірма-монополіст максимізує прибуток, так як про-нищить обсяг продукції, при якому граничний дохід дорівнює граничним витратам. Водночас встановлюється ціна, неабияк перевищує пре-слушні витрати.
Але коли термін патенту минає, прибутковість виробниц-ства ліки спонукає до вступу на ринок нові фірми. У міру того як ринок стає більш конкурентним, ціна знижуватиметься, наближаючись до граничних витрат. Практика цілком узгоджується з нашою теорією. Коли термін дії патенту на препарат закінчується, на ринок вступають конкуренти, що пропонують так званих ліки-дженерики, ідентичні за хімічним складом патентування д.-ному лікам фірми - недавнього монополіста. Відповідно до висновків нашого аналізу ціна випускаються на конкурентній основі дженериків суще-ного нижче ціни, яку вимагав монополіст. Закінчення строку дії патенту, однак, не означає остаточну втрату монополістом влади над ринком. Деякі споживачі залишаються вірними патентованому лікувального засобу, можливо, побоюючись, що нові ліки-дженерики зовсім не те ж саме, яке вони приймали роками. В результаті монополіст з «колишніх» продовжує підтримувати ціну, яка, нехай навіть і не набагато, але вище ціни нових конкурентів. ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Поясніть, як фірма-монополіст визначає обсяг виробництва і призначає ціну на продукцію. 328 Частина 5. Поведінка фірми і теорія організації ринку Рис.
15.6=ИНОК ЛІКІВ Поки патент дає оірме монопольне право на продаж ліки, вона призначає монополь-ную ціну, неабияк перевищує граничні издерж-ки виробництва препарату. Коли термін дії патен-та закінчується, на ринок вступають нові фірми, в результаті чого ціна препарату знижується до рівня граничних іздер-жек. Витрати і дохід Ціна протягом терміну дії патенту Ціна після закінчення терміну дії патенту Монопольний Конкурентний Обсяг випуску обсяг випуску обсяг випуску Соціальні витрати монополії Як оцінити ефективність монополістичного ринку? Ми переконалися, що моно-полія, на відміну від конкурентної фірми, призначає ціну, що перевищує гранично-ні витрати. З точки зору споживачів монополія небажана. З іншого боку, монопольно висока ціна дуже приваблива для володів-ців фірми. Як співвідносяться вигоди власників фірми і витрати, які змушені нести споживачі? Бути може, монополія вигідна з точки зору суспільства в цілому? Ми спробуємо відповісти на це питання, використовуючи метод аналізу, який ми вперше застосували в гол.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 15.5 МОНОПОЛЬНА ПРИБУТОК Площа прямоуголь-ника BCDE дорівнює прибутку монополії. Висота "
 1. Форма кривої СПРО визначає форму кривої граничного доходу моноп: - листа, яка, в свою чергу, визначає
  монопольних ж ринку »це не так. Таким чином, ми ніколи не говоримо про кри-вої пропозиції монополії. Монопольний прибуток Який прибуток отримує монополія? Щоб відповісти на це питання, згадаємо що прибуток дорівнює різниці валового доходу та сукупних витрат: Прибуток=77? - TC. Перепишемо це рівність, розділивши і помноживши праву частину на Q: Прибуток=(TR / Q - TC / Q) х Q. TR / Q - це
 2. Чи слід вносити ізмененіяв антитрестовских політику?
  Монопольного ценооб-разования, вона могла б бути доброчинної з пози-ції суспільства в тому випадку, якби способствоваласніженію витрат. На рис. 14-3 показана кріваядолгосрочних граничних витрат LMC конкурен-тної галузі. Рівновага в умовах совершеннойконкуренціі досягається в точці E, відповідаю-щей обсягом випуску Qc і ціною Рс. Тепер припускає-ложим, що в результаті процесу злиттів
 3. Глосарій
  монопольної політики іпротіводействующіе захисним механізмам монополій. БАЛАНС (бухгалтерський). Balance sheet Включає в себе ак-тиви (кошти, що знаходяться у володінні), пасиви (суммуобязательств), а також чисту вартість капіталу (суммар-ні активи за вирахуванням пасивів) якої-небудь фірми або дру-гого інституту на певний момент часу. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА З частковим
 4. 6. Монопольні ціни
  монопольні ціни, вони є порушенням панування споживачів і демократії ринку. Особливі умови та обставини, що вимагаються для виникнення монопольних цін, і їх каталлактіческіе властивості полягають у наступному: 1. На ринку має існувати монополія пропозиції. Всі пропозицію монополізованого товару контролюється одним продавцем або групою продавців, що діють
 5. Коментарі
  монопольний прибуток, 349, 354; обмеженого ринку (limited-space), 351-352; заснована на помилкових інвестиціях (failure), 348-350; заснована на різниці умов (margin), 342, 346-347, 349; патенти, 341-343, 361-362, 476-478, 620-621; повна і неповна, 340-341; підприємці та, 338; прибуток і, 94, 338; сільське господарство і, 339, 346-347; сенс, 262-263; попиту та пропозиції, 359-360, 554-557;
 6. 2. Економічні погляди Й. Шумпетера
  прибуток відсутній (надлишок ціни над оплатою факторів виробництва, придбаних на стороні, являє собою витрати втрачених можливостей безпосереднього організатора виробництва). Це чиста неокласична модель. Шумпетер додає, що в ній відсутня не тільки прибуток, але і відсоток, так як (оскільки ми маємо процес постійного господарського кругообігу) немає підстав робити
 7. Лекція 13-а Економічні погляди А. Маршалла
  монопольних цін. Досить, наприклад, привести заяву Маршалла, що «ціна - запропонованого-ються немонополізованих товарів буде більш високою, ніж [* ена - пропозиція монополізованих товарів». Отже, він стверджував, що з утворенням монополій немає від-ходить роздування цін, що, навпаки, монопольні ціни не вище рівня цін часів вільної конкуренції. Виходить, що гам,
 8. Розглянемо протилежність політику.
  Прибуток? Чи приводить субсидія до безповоротної втрати? Поясніть. 11. Припустимо, що ринок товару описується наступними рівняннями попиту та пропозиції: Qs=2Р, QD=300 - P. а. Знайдіть рівноважну ціну і рівноважний кіль-кість товару. б. Припустимо, що з покупців стягується на-лог Г, отже, нове рівняння попиту виглядає наступним чином: QD=300 - (P + T).
 9. Аналогічно TC / Q є середні сукупні витрати АТС.
  Прибутковою, що можливо тільки у випадку, коли ціна продукції перевищує середні сукупні витрати виробництва. Критерій вступу наступний: Вступити на ринок, есліP> АТС. Критерій вступу прямо протилежний критерієм відходу з ринку. Ми отримали можливість сформулювати стратегію максимізації прибутку фірми в довгостроковому періоді. Обсяг випуску фірми на конкурентному ринку такий,
 10. 14 Криві містять всю інформацію, необхідну нам для визначення обсягу випуску, максимізує прибуток
  прибуток монополіста. Припустимо, що обсяг випуску фірми низький, скажімо, дорівнює Q1. При такій обсязі виробництва граничний дохід перевищує граничні витрати. Ed »фірма збільшить обсяг випуску на одиницю, додатковий дохід перевищить до-ти додаткові витрати і прибуток, яка, як ми пам'ятаємо, дорівнює різниці вало-вого доходу та сукупних витрат, зросте. Таким чином, поки граничні!
© 2014-2022  epi.cc.ua