Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Віра Амосова, Галина Гукасьян, Галина Маховікова. Економічна теорія, 2008 - перейти до змісту підручника

15.3.3. Держава в перехідній економіці


Воно переживає кардинальні зміни у створенні нових політичних, адміністративних та економічних основ. Труднощі цього періоду полягають у тому, що старий інституційний каркас вже зламаний, а новий ще не збудований. Це означає, що не створені ті інститути, які ніколи не існували при соціалістичній системі:
- приватна власність;
- численні правові інститути (кодекси, закони);
- інститути, що визначають відповідальність за власність інших осіб (норми бухгалтерського обліку, банківське регулювання, регулювання ринку цінних паперів);
- інститути, що структурують і які роблять передбачуваним поведінка партнерів по ринкових відносин (контрактне право), і ін

В їх створенні провідна роль має належати державі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 15.3.3. Держава в перехідній економіці "
 1. Передмова до третього видання
  держави в перехідній економіці, господарським реформам перехідного періоду, особливої ролі зовнішньоекономічної діяльності в цей період і т . д. Тому він буде цікавий самим широким верствам читачів: і тим, хто тільки почав вивчати економічну науку, і тим, хто її вивчав, причому не тільки в навчальних закладах, а й на практиці. Відповідальний редактор А. Булатов Москва, серпень 1999
 2. Висновки
  держави. 5. В перехідній економіці досягнення равновесности є однією з цілей проведених перетворень. Перехід до ринкової системи равновесности - вельми складний, суперечливий і тривалий
 3. Особливості регіоналізації по країнах і формам зовнішньоекономічних зв'язків
  держави з перехідною економікою у своїх зовнішньоекономічних зв'язках орієнтуються на розвинені країни , а не на своїх сусідів по регіону, такі ж розвиваються або постсоціалістичні країни, до того ж нерідко невеликі за величиною ринку. Так, у зовнішній торгівлі Африки домінує Західна Європа (52% африканського експорту в 1996 р.). Подібне особливо характерно в міжнародному русі
 4. Зовнішньоекономічна лібералізація в різних регіонах світу
  державах з перехідною економікою зовнішньоекономічна лібералізація почалася набагато пізніше (за винятком деяких невеликих країн, де рівень лібералізації традиційно був високим), особливо після краху моделі імпортозаміщення. З цієї причини, а також через бажання використовувати протекціоністські митні мита для захисту своїх неконкурентних на світовому ринку галузей тут рівень
 5. 7.4. Роль держави в перехідній економіці
  державного контролю у всіх сферах господарського життя; | демонополізація економіки і створення конкурентного середовища, що припускають забезпечення рівних умов і можливостей для ділової активності всіх економічних агентів; | інституційні перетворення, що включають створення приватного сектора, формування ринкової інфраструктури у вигляді комерційних банків, товарних бірж,
 6. 11.1.7. Зовнішньоекономічна лібералізація
  державного регулювання господарської діяльності (як зовнішньої, так і внутрішньої). Вона проявляється в тому, що націоналізація змінилася приватизацією, у зниженні субсидій окремим галузям економіки, у зменшенні державного регулювання ТНК і стала головним напрямком у зовнішньоекономічній політиці в 50-і рр.. XX в., Замінивши зовнішньоекономічний протекціонізм. Наприклад, багато
 7. 2.1.3. Назрілі зміни у формах і методах державного регулювання економіки
  держава повинна виступати передусім як владна структура, що встановлює правила поведінки на ринку господарюючих суб'єктів і впливає своїми обов'язковими приписами на умови функціонування ринкових суб'єктів. Найважливішим завданням держави є продовження розробки стабільною і несуперечливої правової бази, заповнення наявних тут численних прогалин. Владні
 8. 3.3.1. Державний сектор: роль, межі і тенденції його розвитку в перехідній економіці
  державний (суспільний) сектор. Роль і значення суспільного сектора в економіці індустріально розвинених країн розрізняються як за обсягом, так і за структурою. Співвідношення різних секторів економіки в ході її еволюції не залишається постійним. Воно змінюється під впливом широкого кола факторів. Довгострокової і стійкою тенденцією соціально-економічного розвитку є підвищення
 9. Стабілізація обмінного курсу
  держав з перехідною економікою, оскільки знецінення національної валюти підживлює інфляцію, обмежує вибір інструментів кредитно-грошової політики в боротьбі з нею, збільшує витрати на обслуговування зовнішнього боргу і т.д. Тому багато держав встали перед вибором при розробці стратегії боротьби з інфляцією: або стабілізація на грошовій основі, або стабілізація на базі
 10. ТЕМА 9. Роль і функції держави в перехідній економіці.
  Державного втручання в перехідну економіку. 3. Цілі і функції державного регулювання у перехідній економіці. 4. Напрями державного регулювання в перехідній еко-номіці. 5. Інструменти державного регулювання. 6. Особливості держави перехідного періоду. 7. Державне регулювання ринку та його кордону: податки, до-тації, фіксовані ціни.
 11. 3. ПОСЛЕДСТВІЯІЗМЕНЕНІЙ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ ДЛЯ МЕВ
  держави принципам ринкового господарювання. Звідси випливає можливість поділу світової спільноти на такі групи: - країни з розвиненою ринковою економікою (сюди відносяться країни, які за сучасною традиції називаються промислово розвиненими); - країни з ринковою економікою (включають найбільш розвинену частину нинішніх країн, що розвиваються (т. н. " нові індустріальні
 12. 3. Кінець интервенционизма
  держава і тільки держава покликана вирішувати в кожному окремому випадку, чи дозволити подіям йти так, як визначено ринком, або ж необхідно втрутитися в хід подій. Це означає, що вони готові терпіти панування споживачів тільки тоді, коли воно призводить до результатів, які ними схвалюються. Як тільки в економіці трапляється щось, що не подобається якомусь з численних
 13. Коментарі
  державної церкви був професійним сикофант земельної аристократії, чиї ренти, синекури, марнотратність, безсердечність він економічно виправдовував / / (Маркс К., Енгельс Ф. Соч. 2-е вид. Т. 26. Ч . II. С. 120121). Близькою за змістом є характеристика К. Марксом сучасних йому економістів у передмові до другого видання I тому Капіталу: Відтепер справа йшла вже не про те, правильна чи
 14. 4.6. Додаткова інформація
  державному порядку і розмірах спеціально уповноваженими установами (судами, державним арбітражем, нотаріальними конторами і т. д.) за вчинення дій в інтересах юридичних і фізичних осіб та видачу документів, що мають юридичне значення і пов'язаних з об'єктами нерухомості. Дата оцінки об'єкта нерухомості - дата, станом на яку проведена його оцінка.
 15. Економічне зростання
  державного регулювання економіки. Найбільш важливу роль серед інтенсивних чинників зростання відіграє науково-технічний прогрес (НТП). Його базою служать накопичення і розширення знань, якими володіє суспільство; наукові відкриття і винаходи, які дають нові знання; нововведення, які є формою реалізації наукових відкриттів і винаходів. Саме науково-технічний прогрес
 16. Інфляція та її показники
  державних і чистого експорту), або збільшенням пропозиції грошей. Основною причиною інфляції більшість економістів, особливо представники школи монетаризму, вважають збільшення грошової маси. Вони приходять до цього висновку з аналізу рівняння кількісної теорії грошей. Як зазначав глава монетаризму, відомий американський економіст, лауреат Нобелівської премії Мілтон Фрідман:
© 2014-2022  epi.cc.ua