Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Віра Амосова, Галина Гукасьян, Галина Маховікова. Економічна теорія, 2008 - перейти до змісту підручника

14.2. Сукупна пропозиція і його графік, рівновагу сукупного попиту та сукупної пропозиції


Сукупна пропозиція (англ. agregate supply, AS) - це загальна кількість товарів і послуг, яке може бути запропоновано при різних рівнях цін.
AS може бути прирівняне до величини валового національного продукту (ВНП) або до величини національного доходу (НД):
AS=ВНП=НД.
Серед цінових факторів, що впливають на AS, виділяють, з одного боку, ті, які викликають зміну пропозиції на ринку окремого товару (мікрорівень): технологія виробництва, витрати і т. п.
З іншого боку, на здатність економіки призвести той чи інший обсяг товарів і послуг (макрорівень) впливає кількість і якість застосовуваних факторів виробництва (землі, праці, капіталу). Збільшення кількості або підвищення якості факторів виробництва призводить до зростання виробничих потужностей, а значить, і до зростання AS.
Графік сукупної пропозиції умовно складається з трьох частин:
горизонтальній, коли виробництво зростає при неизменяемом рівні цін;
висхідній, коли збільшується обсяг національного продукту і ростуть ціни;
вертикальної, коли економіка досягає найвищої точки своїх виробничих можливостей (рис. 14.2).
Висновок. Сукупна пропозиція знаходиться в залежності від рівня цін. Більш високі ціни стимулюють виробництво товарів та їх пропозицію. Більш низькі ціни, навпаки, скорочують виробництво і пропозиція товарів.
На сукупну пропозицію впливають не лише цінові, а й нецінові фактори.

Якщо цінові фактори показують рух по кривій сукупного попиту (AS), то нецінові - зміщують криву вправо (A1S1) при зменшенні витрат і вліво (A2S2) - при їх збільшенні (рис. 14.3).

Сукупна пропозиція


До нецінових факторів належать ті, які можуть змінити витрати: 1) ціни на ресурси (земельні, трудові, капітальні). Їх підвищення збільшує витрати виробництва, тому знижує сукупну пропозицію. Крива зміщується вліво. Зниження цін викликає зворотну ситуацію; 2) зростання продуктивності праці збільшує обсяг виробництва і тим самим - сукупну пропозицію. Крива AS зміститься вправо; 3) правове регулювання (податки, субсидії): якщо податки зростуть, то витрати збільшаться, сукупна пропозиція скоротиться, крива зміститься вліво, і навпаки.
Рівновага на товарному ринку настає тоді, коли сукупний попит дорівнює сукупній пропозиції. Але в реальному житті воно порушується.
Розглянемо варіанти відхилення.
1. Припустимо, що сукупний попит перевищує сукупну пропозицію AD> AS.
Щоб вийти на рівновагу, можливі два варіанти:
- не зраджуючи обсягу виробництва, підвищити ціни;
- розширити випуск продукції.
Досвід показує, що фірми йдуть по другому шляху. Але підвищення випуску продукції призводить до зростання витрат виробництва і зростання цін. Тому нова точка рівноваги буде відповідати більш високим значенням обсягу виробництва і рівня цін.

Висновок: національний дохід буде зростати.
2. Припустимо, що сукупний попит менше пропозиції: AD І тут можливі два варіанти:
- скоротити виробництво;
- залишити випуск без зміни, але знизити ціни.
Перша реакція підприємців: скоротити обсяги виробництва і спробувати продати товари зі складів за вигідними цінами. Якщо мета цим не досягається, то необхідно знизити ціни. Це буде відбуватися до тих пір, поки не почнеться звільнення робітників.
Висновок: національний дохід буде падати.
3. Припустимо, що зросла сукупна пропозиція - AS.
Це означає, що фірми пропонують товарів більше, ніж їх можуть купити споживачі за існуючими цінами. У результаті рівень цін впаде, а обсяг продажів і випуск товарів зросте. Нова точка рівноваги буде відповідати більш високому випуску та меншому рівню цін.
Висновок: як це вплине на національний дохід - невідомо, тому що зміни кількості продукції (Q) і цін (Р) відбуваються в різних напрямках.
4. Припустимо, що сукупний попит (AD) впав.
У цьому випадку зменшиться і випуск продукції і ціни. Зменшення рівня цін буде превалювати до тих пір, поки не почнуться звільнення робітників.
Висновок: це призведе до зниження національного доходу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 14.2. Сукупна пропозиція і його графік, рівновагу сукупного попиту та сукупної пропозиції "
 1. Кейнсіанська макроекономічна модель
  сукупного попиту в результаті зниження доходів через наявність безробітних (зауважимо, що допомоги по безробіттю не виплачувалися) і тому зниження споживчих витрат веде до неможливості продати всю вироблену продукцію (Y 2
 2. Процентна ставка
  сукупність витрат, які реалізуються у формі довгострокових вкладень капіталу ... »з метою отримання підприємницького доходу або відсотка. Таке визначення являє собою спробу з'єднання «ресурсного» і «витратного» підходів, використаних раніше при характеристиці економічного змісту капітальних вкладень. Витратний підхід грунтується на запереченні значущості грошової форми
 3. Сукупний попит і сукупна пропозиція
  сукупний попит »означає сукупна кількість грошей, яке різні сектори економіки готові витратити за даний період часу. В економічній теорії під сукупним попитом (AD, aggregated demand) розуміється заплановані усіма макроекономічними суб'єктами сукупні витрати на придбання усіх кінцевих товарів і послуг, створених у національній економіці. Відповідно до
 4. Шоки попиту та пропозиції. Теорія катастроф. Стабілізаційна політика
  сукупного попиту та пропозиції - шоки приводять до відхилення обсягів випуску і зайнятості від потенційного рівня. Шоки з боку попиту виникають внаслідок різкої зміни пропозиції грошей або швидкості їх обігу, різких коливань інвестиційного попиту і т.д. Шоки пропозиції обумовлені різкими стрибками цін на ресурси (цінові шоки, наприклад нафтовий шок), стихійними лихами,
 5. Висновки
  сукупного попиту (сукупні витрати на придбання всіх кінцевих товарів і послуг або F (/=C + / + G+ Xn) і сукупної пропозиції (сума проведених в країні кінцевих товарів і послуг) на графіку дає точку Е загальної економічної рівноваги. 4. Концепції загальної економічної рівноваги в економічній теорії представлені ідеями А. Сміта, моделлю Л. Вальраса, системою лінійних рівнянь
 6. Пропозиція грошей і грошовий мультиплікатор
  сукупність платіжних засобів, що звертаються в країні в даний момент. Пропозиція грошей в економіці регулюється в основному центральним банком, а також у певних випадках в незначній мірі залежить і від поведінки населення і від поведінки великих комерційних фінансових структур. Різноманіття грошових коштів, що функціонують у сучасній економіці, породжує проблему виміру
 7. Визначення економічного зростання
  сукупність умов та факторів, що забезпечують незалежність національної економіки, її стабільність і стійкість, здатність до постійного відновлення і самовдосконалення. Економічна безпека органічно входить в систему національної безпеки разом з такими її доданками, як забезпечення надійної обороноздатності країни, підтримка соціального миру в суспільстві, захист від
 8. Тема 42. ІНФЛЯЦІЯ ТА ЇЇ ВИДИ
  сукупний попит; AS, ASI, ASII - сукупна пропозиція. 3. Соціально-економічні наслідки інфляції . Наслідки інфляції складні і суперечливі. Невелика інфляція навіть корисна економіці, так як вона оживляє ділову активність. Але поступово на всіх - від споживачів на ринку і аж до держави - поширюється критична точка інфляції, коли її загальний позитивний ефект
 9. Тема 45. сукупний попит і сукупна ПРОПОЗИЦІЯ
  сукупний попит; C-споживчі; I-інвестиційні витрати; G-державні витрати; X-чистий експорт. Залежність сукупного попиту від рівня цін можна р висловити графічно (рис. 45.1). {foto97} 45.1.Крівая сукупного попиту Ціновий фактор, що впливає на сукупний попит, розщеплюється на три ефекту: 1. Ефект процентної ставки (ефект Кейнса). {foto98} Підвищення загального
 10. Закон попиту та пропозиції стверджує, що ціна будь-якого товару змінюється,
  сукупність дій безлічі продавців і покупців ав-томатически підштовхує ринкову ціну до рівноважної ціною. Як тільки на ринку встановлюється рівновага, покупців і продавців охоплює почуття задоволення, зникає тиск на ціну і зверху і знизу. Швидкість, з якою встановлюється рівновага, визначається ринком і тим, як швидко змінюються ціни. На більшості
 11. Але кожен з них відноситься до ринків, на яких взаємодіють пропозиція і попит.
  сукупною виручкою аграріїв, яка дорівнює PxQ, добутку ціни пшениці на обсяг продажів. Поява нового сорту позволя-ет збільшити виробництво пшениці (Q збільшується), але ціна кожного її кіло- грама зменшується (P зменшується). Збільшення або зменшення сукупної виручки детерміновано еластично-стю попиту. У реальному житті попит на основні продукти харчування, такі як
 12. Оскільки програми заборони наркотиків нерідко призводять до зворотного ефекту, деякі аналітики
  пропозицію наркотиків, політики можуть спробувати скоротити попит, зокрема реалізуючи освітні про-грами, що розповідають про шкоду наркотиків. У разі успіху таких програм крива попиту зсувається вліво з положення D1 в положення D2 (графік (б) рис. 5.10). В результаті рівноважний обсяг зменшується з Q1 до Q2, а равновес-ная ціна знижується CP1 до P2. Сукупна виручка
 13. Всі існуючі Bi ринку фірми реагують на підвищення ціни збільшенням обсягу випуску.
  сукупні витрати, отже, фірми получагаг позитивну прибуток. Після деякого часу позитивна прибуток спонукає до вхо ^ у на ринок нові фірми (наприклад, на виробництво молока перемикаються фермі-ри, які робили іншу сільськогосподарську продукцію) . Оскільки ЧИСЛІ фірм зростає, крива пропозиції в короткостроковому періоді зсувається вправі з S1 до S2
 14. Б. У довгостроковому періоді. в. В обох випадках. Поясніть свою відповідь. Завдання для самостійної
  сукупних витрат: середні сукупні витрати, ДОЗ, В $ 199 200 201 199 200 201 Якщо новий покупець запропонує їй заплатити $ 300 за дозу, чи повинна вона виготовити ще одну? Поясніть. З «Wall Street Journal» від 23 липня 1991: «З моменту піку в 1976 р. споживання яловичини в США на душу населення знизилося на 28,6%, [і] розмір поголів'я великої рогатої худоби в США
 15. Арахісове масло е.
  сукупні витрати виробництва. Чому вони не роблять цього? 4. «Блиск» - одна з багатьох фірм на що знаходиться в довгостроковій рівновазі ринку зубної пасти. а. Намалюйте графік, який зображає криву попиту фірми «Блиск», криву граничного доходу, криву середніх сукупних іздер-жек і криву граничних витрат. Обо-значьте максимізує прибуток «Блиску» обсяг випуску і ціну. б. Чему
 16. В. «Якщо фірми будуть щодня коригувати-вать ціни на товари, короткострокова крива сукупної пропозиції буде
  сукупної пропозиції буде горизонталь-ної ». р.« Всякий раз, коли економіка вступає в пе-ріод спаду, довгострокова крива сукупно-го пропозиції зміщується вліво » . 6. Припустимо, що економіка перебуває в відбутися у-янии рецесії. Що станеться з її основними показниками через деякий час за умови бездіяльності політиків? Поясніть ваші висновки, використовуючи графіки сукупного
© 2014-2022  epi.cc.ua