Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова. Історія світової економіки, 2002 - перейти до змісту підручника

13.2. Розвиток сільського господарства


Землеробство
У період Київської Русі землеробство, давно вже стало у східних слов'ян основною галуззю господарства, помітно просунулося вперед. Землеробство було поширене по всій території давньоруської держави, але були місцеві відмінності, зумовлені як географічним фактором, так і рівнем розвитку продуктивних сил.
Необхідно мати на увазі, що в північній половині Східно-Європейської рівнини лежали великі ліси, на півночі - хвойні, а до півдня - змішані. Далі на південь тяглася смуга лісостепу, порівняно вузька біля Дніпра (300 км), що розширюється до Дону (500 км.) - Чорноземні грунти йдуть із заходу на схід, захоплюючи на півночі Київ. Тут виникає один із найдавніших осередків землеробства у Східній Європі.
Чергування лісових і степових просторів лісостепової зони в широтному напрямку диктувало умови для господарського освоєння земель. Населення освоювало насамперед райони з найбільш сприятливими для землеробства грунтами, водним режимом, кліматичними умовами, що сприяло отриманню достатніх врожаїв.
На північному сході Русі складається успішно розвивається землеробське господарство. Наявність у лісових масивах так званих «ополий» (відкритих просторів з досить родючими грунтами) дозволяло отримувати задовільні врожаї сільськогосподарських культур.
Основним землеробським знаряддям була соха, але на півдні застосовували плуг або рало (дерев'яний плуг). Переліг і поклади вимагали обробки землі пашущій знаряддями із застосуванням тяглової сили худоби. При орного землеробства різко підвищується продуктивність праці і з'являється можливість обробляти великі ділянки землі - поля (ріллі).
Розвиток землеробства разом із зростанням населення призводило до освоєння нових земель і до кращого використання земель, вже колишніх в обробці.
Отримує розвиток двухпольная система сівозміни. У центральних районах, населених гущі інших, починає поширюватися трипілля.
У північних районах, в зонах підзолистих і дерново-підзолистих грунтів з великими лісовими площами, заболоченими землями, з порівняно невеликими тепловими ресурсами, потрібними для вегетації культурних рослин, можливості освоєння земель в цей період були обмежені. На півночі панувала вогнева підсічна система землеробства. Застосування в північних районах в якості основних знарядь обробітку землі сохи і мотики сковувало розвиток землеробського господарства.
У цілому по країні в землеробському виробництві брали участь невеликі площі. Це відповідало низькою заселеності і концентрації населення в окремих відносно невеликих районах. В основному це були річкові долини, Опілля всередині лісових масивів, Приозерні землі. Питома вага південних земель в землеробському господарстві був, безсумнівно, вище північних районів.
Основними сільськогосподарськими культурами на Русі були жито, пшениця, ячмінь, просо, горох, овес, льон, коноплі, боби, чечевиця, ріпа, капуста. Але серед жита, під яким розумілися всі хлібні злаки, основним було жито. Розвивалися також городництво і садівництво.
Тваринництво
Важливою галуззю господарства було тваринництво, тісно пов'язане у східних слов'ян із землеробством, так як, з одного боку, збільшувалися запаси кормів, з іншого, - росла потреба в тяглову силу. Розводили коней, волів, корів, овець, свиней, птахів (курей, гусей, качок).
У господарстві феодалів успішно розвивалися скотарство і конярство. У князів Ігоря і Святослава Олегович (XII ст.) Було «кобил стадних 3000, а коней 1000». Смерди ж були погано забезпечені худобою і кіньми.
Землеробство і скотарство в Київської Русі, будучи провідними галузями господарства, досягли такого рівня розвитку, який в основних рисах зберігся й у наступні часи.
За рівнем сільськогосподарської техніки, ступеня розвитку землеробства і набору культур Київська Русь стояла на тому ж рівні, що й сучасні їй країни Західної Європи.
Проте в цілому агротехнічний рівень землеробства не дозволяв ще зробити цю галузь господарства стійкою. Як і в Західній Європі, неврожайні роки в різних містах Русі в XI - XII ст. були дуже частим явищем, що призводило до масового голоду і вимирання населення.
Промисли
Допоміжну роль, хоча і дуже важливу, грали різні промисли. Полювання, рибальство, бортництво мали більшу питому вагу в північних районах, де продукція сільськогосподарської діяльності, в першу чергу землеробства, не могла повністю забезпечити потреби населення.
Мисливський промисел задовольняв потреби населення не стільки в їжі, скільки в одязі, взутті, яка робилася зі шкір і хутра не тільки домашніх, а й диких тварин. Крім того, хутром стягувалися данину, податі. Полювали на рисей, турів, лосів, ведмедів, оленів, кабанів, зайців, соболів, куниць, горностаїв, білок, песців та інших мешканців лісу, лісостепу, степів.
Мисливські угіддя були великі і при порівняно низької щільності населення майже невичерпні. Літописи відзначають лісові багатства північних земель, в першу чергу Новгородської, де за старою народною легендою «Оленці мали» і «вевериць (білка) млада» падають у ліси з проходять хмар і «взрастають і розходяться по землі».
Певну роль у господарстві грала рибна ловля. У харчовому раціоні того часу риба займала велике місце. Прийняття християнства з його системою постів затвердив рибу як один з компонентів пісної їжі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 13.2. Розвиток сільського господарства "
 1. КИТАЙ
  розвитку сільського господарства (13). У перші 10-15 років руху до ринку в сільському господарстві відбувався бум. Скасування комун поліпшила структуру мотивації і привела до великого стрибка в обсязі сільськогосподарської продукції, без інвестицій в іригацію, добрива, машини, пестициди або транспорт. Але ці легкі успіхи не могли тривати вічно. Вило ясно, що рано чи пізно недоліки
 2. 2. Фізіократи
  розвитку сільського господарства. До слова сказати, тут абсолютно чітко простежується вплив давньогрецьких мислителів, зокрема Ксенофонта, який писав, що землеробство - мати і годувальниця всіх професій. Ксенофонт вихваляє сільське господарство як дає плоди, придатні навіть для жертвоприносин, що тренує фізично громадян, що робить їх відмінними воїнами, що штовхає людей на шлях
 3. Лекція 16-я каутськіанства - його буржуазна сутність. Р. Гільфердінг
  розвитком протиріч товарного виробництва не розкривалися; зубожіння робітничо-го класу зводилося 1 * ільки до відносного зубожіння. Візьмемо книгу «Аграрне питання». Позитивна роль це-го твори полягала в тому, що Каутський вів боротьбу з теорією стійкості дрібного селянського господарства. Разом з тим і в цій роботі є деякі ревізіоністські ви-сказиванія, в
 4. Варіанти переходу до ринкової економіки
  розвиненого сільського господарства і кустарного виробництва, в яких зайняті покоління працівників , що зберегли навички приватного підприємництва; порівняно невисокий питома вага важкої промисловості і особливо військово-промислового комплексу; стабільність фінансової системи; переважання серед політичної та господарської еліти шарів, зацікавлених у проведенні реформ, та ін Вибір
 5. Еволюційний шлях («градуалізм»)
  розвитку сільського господарства та пов'язаних з ним галузей з виробництва споживчих товарів, стає своєрідним мотором подальшого поширення ринкових механізмів і одночасно приводячи до насичення споживчого ринку, створює сприятливий соціальний фон для подальшого поглиблення
 6. Західна модель рабовласництва
  розвитку багато в чому визначалося особливостями природно-кліматичного характеру: багатством при-рідних копалин; вигідним географічним положенням, а тому раннім залученням до сфери торговельних зв'язків; cоседством з древніми цивілізаціями Переднього Сходу. На організаційно-економічному рівні економічної культури важливе значення мала концентрація населення в містах, що призвело до його
 7. 4.1. Організація феодального господарства в Київській Ру-сі
  розвитку, обумовлена географічними умо-виями (відкритість кордонів, відсутність природних бар'єрів у боротьбі з кочівниками) і політичними факторами (домінування проблем оборони і безпеки, необхідність утримання військового аппара -та); - формування держави не знизу вгору, а зверху вниз. Браку-ка коштів для утримання дружини привела до збору своєрідних на-логів з підлеглих
 8. 4.3. Економічний розвиток Російського централізованого-ванного держави в сер. XV - сер. XVII вв.
  Розвитку країни. У цей час завершився процес внутрішньої ко-лонізаціі, в результаті якої в шість разів збільшилася територія країни. Сталося державне об'єднання російських земель під владою Москви, що дозволило ліквідувати феодальну раздроб-ленность і повалити татаро-монгольське іго, а також створити систему централізованого управління. Територіальне розширення земель
 9. 6.2. Особливості індустріалізації західного світу
  розвиток товарно-грошових відносин привело до формування промислового попиту на готові вироби та това-ри; * значна концентрація капіталу в приватних руках (до 1750 - дохід з державної ренти сягав лише 3%); * завершеність аграрної революції, що сприяла формуванню ринку робочої сили і концентрації земельних угідь; * зміни в агрокультурі (трипілля замінено
 10. 6.5. Господарський розвиток Росії в епоху промислового перевороту
  розвитку промислового перевороту в Росії визна-виділяється дією сукупності факторів: бідністю і неписьменністю населення; необхідністю великих початкових капіталовкладень для організації виробництва; збереженням кріпосного права; особливою роллю держави (індустріалізація протікає в рам-ках мобілізаційного шляху); британської конкуренцією як на своєму слабкому ринку,
© 2014-2022  epi.cc.ua