Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.П. Колесов, М.В. Кулаков. Міжнародна економіка, 2004 - перейти до змісту підручника

Завдання


1. «Якщо зовнішня торгівля спирається на відмінності в наділений-ності факторами і її обсяг знаходиться в прямій залежності від ступеня виробничої спеціалізації кожної з беруть участь у торговому обміні країн, то з міграцією факторів і вирівнюванням умов виробництва відмінності і національні особливості виробництва ліквідуються, в результаті чого основи спеціалізації підриваються, а зовнішньоторговельний оборот при цьому незмінно повинен скорочуватися ».
Згодні ви з цим твердженням? Чому?
2. Масштаби транскордонних потоків позичкового капіталу в десятки разів перевищують обсяг міжнародної торгівлі.
Які причини такої затребуваності кредитних ресурсів і динамічного розвитку міжнародних ринків позичкового капіталу?
3. Наприкінці 1980-х рр.. в більшості країн існували обмежувальні нормативні акти щодо прямих зарубіжних інвестицій. В даний час переважає відхід від політики обмеження та контролю ПЗІ до лібералізації умов їх залучення (перекладу іноземних інвестицій на національний режим функціонування).
А) За допомогою відповідного графіка поясніть переваж-вин вільного переміщення ПЗІ для країни-донора і для країни, їх приймаючої.

Б) Які негативні наслідки має процес притягнення ня іноземного капіталу для економіки приймаючої країни?
В) Чи є підстави говорити про рівноцінність сукупно-го ефекту ПЗІ для країни, що вивозить капітал, і країни, його приймаючої?
При відповіді на поставлені вище питання наведіть приклади залучення Росією прямих іноземних інвестицій.
4. Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД) намагається розробити Кодекс поведінки для ТНК, які багато в чому визначають розвиток економіки цілих держав і в значній мірі - всієї світової економіки.
Які, на ваш погляд, підстави для підготовки та реалізації подібного документа?
5. На початку 1990-х рр.. середня заробітна плата в Мексиці со-ставлять! / 5 частину від національного рівня оплати праці в США.
А) Які форми зовнішньоекономічних зв'язків США і Мек-Сікі, що входять в Північноамериканську зону вільної торгів-лі (НАФТА), обумовлені цією обставиною?
Б) Який вплив цих зв'язків на динаміку і структуру зовн-ній торгівлі Мексики, стан її платіжного балансу і об-менного курсу мексиканського песо, а також на динаміку наці-онального рівня оплати праці в цій країні ?
В) Які теорії міжнародної торгівлі можуть бути поло-дружини в основу ваших відповідей на поставлені вище питання?
6.
Як ви думаєте, з якої причини Іспанії та Португалії протягом 7 років після вступу цих країн до Євросоюзу було заборонено експортувати робочу силу в інші країни обсягів по-діненія Європи?
Наведіть аргументи «за» і «проти» імпорту відносно дешевих трудових ресурсів країнами - членами Євросоюзу на сучасному етапі його розвитку.
7. За даними Міністерства освіти і науки Російської Федерації, від'їзд молодого вченого за кордон на постійне місце проживання обходиться країні в 300 тис. дол Масштаби щорічних прямих втрат Росії від виїзду висококваліфікованих фахівців Комісія з освіти Ради Європи оцінює в 50 млрд дол
а) Які, на ваш погляд, причини та наслідки "витоку умів» з Росії?
Б) Чи можна це явище трактувати як експорт Росією щодо надмірного фактора виробництва?
В) Чи слід і якщо так, то якими засобами регулювати цей процес?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Завдання "
 1. 3. Людська праця як засіб
  завдання, не обмежує постійно кількість задоволення потреби. Недолік фахівців може виникати тільки в короткостроковому періоді. У довгостроковому періоді він може бути усунутий шляхом навчання тих, хто демонструє вроджені здібності до необхідного праці. Праця є самим рідкісним з усіх первинних засобів виробництва, тому що він у цьому обмеженому сенсі є
 2. 7. Нерівність багатства і доходу
  завдання; закон примушує його до невизначеної діяльності, визначення якої залишається за виконавчою владою. Індивід зобов'язаний підкоритися, що б адміністрація ні наказала йому зробити. Вкрай важко встановити, чи відповідає команда, віддана виконавчою владою, його силам і здібностям, і чи зробив він усе, що міг, для її виконання. Будь-який громадянин в будь-якому аспекті своєї
 3. 1. Властивості ринкової економіки
  завдання і змушує коритися його командам. Кожна людина вільна, ніхто не підпорядкований деспоту. Кожен індивід інтегрується в цю систему співпраці сам по собі. Ринок направляє його і показує, яким чином він може найкраще сприяти своєму добробуту, поряд з добробутом інших людей. Ринок остання інстанція. Ринок поодинці впорядковує всю суспільну
 4. 2. Радість і тягар праці
  завдання, працівник отримує задоволення від усвідомлення того, що йому вдалося успішно подолати всі пов'язані з ним труди і турботи. Він щасливий, що позбувся чогось важкого, неприємного і обтяжливого, що звільнився на деякий час від тягаря праці. Його почуття можна висловити словами: Це я вже зробив. 4. Деякі види роботи задовольняють специфічні бажання. Існують, наприклад,
 5. 3. Заробітна плата
  завдань, які вони виконують в даний момент. Єдиний засіб для цього запропонувати їм більш високу оплату. Будь-яке нововведення, яке планує підприємець виробництво нового виробу, застосування нового технологічного процесу, вибір нового місця для своєї філії або просто розширення виробництва на своєму підприємстві або на інших підприємствах, вимагає використання працівників, до
 6. 8. Вплив превратностей ринку на ставки заробітної плати
  завдань. Індивід або його батьки витрачає кошти на навчання, плоди якого складаються в придбанні здатності виконання певних видів роботи. Подібне навчання і підготовка посилюють однобічність людини; вони роблять його фахівцем. Будь спеціальна підготовка посилює специфічний характер працездатності людини. Праці і турботи, негативна корисність зусиль, яким
 7. 3. Гармонія правильно розуміються інтересів
  завдання. Соціалісти фатально помилилися, стверджуючи, що ті, кому платять певну ставку на годину, на день, на тиждень або на рік, проваджені не своїм власним егоїстичним інтересом, коли вони працюють ефективно. Чи не високі ідеали і не почуття обов'язку утримують робочого, праця якого оплачується згідно з відпрацьованим часом, від недбалості та дозвільного хитання по цеху, а вельми
 8. 5.1. Аналіз виконання кошторису витрат лікарні за загальними показниками
  завдання з розгортання ліжок у лікарнях, використанню затвердженого фонду заробітної плати тощо Аналіз звіту про виконання плану по мережі, штатах і контингентах у закладах охорони здоров'я дозволяє, по-перше, виявити порушення в комплектації штатів медичних працівників, по-друге, зафіксувати наявність приставних ліжок, по-третє, встановити ступінь завантаженості медичного персоналу
 9. 5.3. Аналіз дотримання кошторисних призначень
  завдань за виробничими показниками і веде до погіршення обслуговування населення. Причинами недорасхода бюджетних коштів, як правило, є недоліки в діяльності установ, а також фактори, які не залежать від установи (наприклад, несвоєчасне фінансування та ін.) Наявність надкошторисних витрат в основному залежить від роботи установ і розцінюється як порушення фінансової
 10. 7.1. Інформаційна та методична база аналізу матеріальних цінностей
  завдань, дотримання норм і нормативів, стану та рівня використання матеріальних ресурсів. Для розрахунку впливу різних факторів (середньорічної кількості ліжок, середнього числа днів функціонування одного ліжка в році, грошових норм витрати продуктів харчування, медикаментів на один ліжко-день) на зміну узагальнюючих показників (величину витрат на матеріали, продукти харчування та
 11. 10.2. Аналіз чисельності, складу і структури трудових ресурсів
  завдань (гр. 12 табл. 10.1) по середньооблікової чисельності працівників НДІ та обсягів науково-дослідних робіт (НДР), виконаних власними силами . У цьому зв'язку настораживающим фактором є те, що невиконання плану за обсягом НДР, що склало 98,7%, перевищило зниження чисельності працівників НДІ, рівне 99,1%. Це може служити непрямою ознакою скорочення продуктивності
 12. ТОРГІВЛЯ завжди корисно
  завдання між робітниками відповідно до їх кваліфікації. Лише при поділі праці стає можливим застосування складних, що вимагають масового виробництва технологій, немислимих в умовах натурального
 13. ІНШІ МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ
  завдання на рівні дев'ятого класу. Те, що приймають за зниження заробітків закінчили середню школу, може насправді відображати те обставина, що в державній статистиці люди, якийсь час навчалися в середній школі, вважаються окончившими її. Реальна заробітна плата падає тому, що падає реальна кваліфікація. 3. Скасування державного регулювання очевидним чином
© 2014-2022  epi.cc.ua