Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002 - перейти до змісту підручника

Рівні споживання

. Найбільш драматичні відмінності в споживанні сировини відзначаються між промислово розвиненими і країнами, що розвиваються. Кожен японець споживає в дев'ять разів більше сталі, ніж середньостатистичний китаєць, американці використовують в чотири рази більше сталі і в 23 рази більше алюмінію, ніж їх сусіди мексиканці. Споживання паперу в США на душу населення в 12 разів перевершує відповідні показники в Латинській Америці. Згідно з оцінками, одні США використовували більше мінеральної сировини з 1940 по 1976 рр.., Ніж все людство до 1940 р. Західна Європа не відстає від США. З середини сторіччя Франція, Німеччина, Британія майже подвоїли використання на душу населення стали, більш ніж подвоїли споживання цементу і алюмінію, потроїли споживання паперу.
Значна частина споживаних в індустріальних країнах Заходу матеріалів забезпечується із зовнішніх джерел.
Загалом на промислово розвинені країни припадає від 2/3 споживання сталі до 2/5 світового споживання енергії. У країнах подушевое споживання, наприклад, енергії в 5 разів менше, ніж у країнах Заходу. У країнах Прісахарской Африки споживання енергії на людину складало в 1997 р. близько 700 кг нафтового еквівалента, а в США - близько 8000 кг, тобто в 12 разів більше.
Виробництво і споживання в індустріальних країнах Заходу забезпечує більше половини викидів в атмосферу за винятком викидів зважених часток і окислів сірки.
На частку країн ОЕСР припадає до 50% викидів двоокису вуглецю на рік, у тому числі США - 23%, Японії - 5%. Промислово розвинені країни домінують у створенні побутових і промислових відходів. У США на кожного жителя припадає 730 кг побутових відходів, в Японії - 410 кг. Промисловість країн Заходу виробляє більшу частину шкідливих хімічних відходів, 90% хлорофлюрокарбонатов, які руйнують захисний озоновий шар. Ясно, що навіть 1 млрд основних споживачів занадто дорого обходяться для навколишнього середовища і 3емлі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Рівні споживання "
 1. 7.2. Аналіз забезпеченості установи матеріальними цінностями
  рівня матеріалопотребленія в ТМО зробимо на підставі даних за 1999 і 2000 рр.., Відображених у звіті форми № 6 «Звіт про рух матеріальних цінностей». При цьому для забезпечення порівнянності показників з метою нівелювання впливу цінового фактора всі дані переведемо в умовні одиниці (долари США) з урахуванням того, що середньорічний курс долара США в 2000 р. склав 337 руб., А в 2001
 2. 8.2. Аналіз забезпеченості продуктами харчування і джерел їх придбання
  рівня споживання продуктів харчування в ГБ представлені в табл. 8.3. Таблиця 8.3 Рівень споживання продуктів харчування {foto117} Таким чином, за даними табл. 8.3, рівень споживання продуктів харчування в ГБ в 2001 р. порівняно з 2000 р. збільшився на 21 094,5 тис. руб. на одне ліжко на рік. Відбиває дійсність таку ситуацію назвати не можна, так як рівень споживання продуктів
 3. 8.3. Аналіз витрат на продукти харчування та їх руху
  рівня споживання продуктів харчування розглядається як одне з найбільш негативних явищ діяльності будь-якого лікарняного закладу. Тому лікарняні установи повинні здійснювати суворий контроль за організацією харчування хворих, а отже, і за витратами на ці цілі. Аналіз витрат на харчування проводиться за даними «Звіту про виконання кошторису витрат» форми № 2 і «Звіту про
 4. ЕКОНОМІЧНА МАГМА
  рівня широкомасштабної економіки. При цьому вихід продукції міг зростати швидше, ніж витрати на виробництво. Підвищення продуктивності призвело до підвищення заробітної плати і доходів, а це, в свою чергу, призвело до зростання купівельної спроможності, спрямованої не тільки на раніше існуючі товари, а й на знову винайдені, швидко перетворювалися з предметів розкоші в предмети першої
 5. 4. Сучасні моделі економічного зростання
  рівні технологій обсяг виробництва залежить від кількості вживаних капіталу і праці. Проте рівень технологій поступово вдосконалюється, і тому в рівняння вводиться фактор часу. Вперше це зробив Ян Тінберген, голландський економіст, лауреат Нобелівської премії (1969), і виробнича функція прийняла наступний вигляд: де Y (t) - обсяг виробництва за період часу t; A (t) -
 6. Концепція «нульового економічного зростання»
  рівні, здійснювати програми допомоги старим, хворим і бідним, удосконалювати систему освіти і підвищувати особисті доходи. Що ж до навколишнього середовища, то прихильники економічного зростання вважають, що її забруднення є не наслідком економічного зростання, а результатом неправильного ціноутворення, спотвореного екстерналіями. Для вирішення цієї проблеми необхідно як введення
 7. 2. Становлення політичної економії як науки. Економічні погляди А. Сміта
  рівнем споживання кожного з незаможних. Тому тільки здається, що Провидіння небагатьом дало все, а інших позбавило спадщини і перетворило на найманих робітників. Позірна величезним майнова нерівність між людьми при уважному розгляді є рівністю, причому таким, як якби земля була розподілена порівну між усіма людьми. Натяк на Провидіння як би говорить, що все створив
 8. Тема 51. Бюджетно-податкова політика
  рівні споживання домогосподарств у тривалому періоді, так як населення в період високих податків буде прагнути зайняти засобу з метою підтримки існуючого рівня споживання. Отже, вони скоротять заощадження. Зростання податків призводить не тільки до скорочення заощаджень, а й до фактичного зниження рівня споживання домогосподарств. При цьому державні витрати можуть пом'якшити, а
 9. Нозік) призову-ють держава гарантувати справедливості процесу розподілу доходів, але не його
  рівня споживання. а. Що може завадити такому згладжування? б. Чи слід визначати нерівність у дохо-дах виходячи з постійного доходу? У цій главі розповідається про важливість еконо-мічної мобільності. а. Яку політику може проводити правитель-ство, щоб збільшити економічну мобіль-ність покоління? б. Яку політику може проводити правитель-ство, щоб збільшити
 10. 21.17). У тому випадку, коли Пол отримує талони на продукти, нова бюджетна лінія буде мати більш складну форму. Вона також
  рівні споживання продовольчих товарів на суму $ 1 тис. відбудеться зміна її нахилу. Навіть якщо Пол витратить усі свої гроші на непродовольчі товари, потреб-ня продуктів все одно складе $ 1 тис. Порівняємо два способи виплати допомоги з урахуванням переваг Пола. На графи-ках (а) відбита ситуація, коли він використовує на купівлю продуктів не менш S 1 тис. навіть у разі
© 2014-2022  epi.cc.ua