Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Нозік) призову-ють держава гарантувати справедливості процесу розподілу доходів, але не його

Нозік) призову-ють держава гарантувати справедливості процесу розподілу доходів, але не його резуль-татів. Уряд США реалізує різні про-грами, спрямовані на надання допомоги бід-нейшим верствам населення, - закон про мінімальний розмір оплати праці, соціальне страхування негативний прибутковий податок і трансферти в натуральній формі. Хоча кожна з програм дозволяє деяким незаможним громадянам ви-рватися з «кістлявих рук» бідності, всі вони сполучені з негативними побічними ефек-тами. Так як у міру зростання доходів найбідніших сімей фінансова допомога уряду зменшується, малозабезпечені люди стикаються: надзвичайно високими ефективними межа; - ними ставками податку, які грають роль ак тістімулов до наполегливої роботи. лава 20. Розподіл доходів 445 Основні поняття "ровень бідності - кономіческіх життєвий цикл Корисність 'ібертаріанізм Межа бідності Постійний дохід Лібералізм Соціальне страхування Трансферти в натуральній формі Утилітаризм Критерій максимуму Негативний прибутковий податок Питання Які групи населення особливо схильні 3.
Як утилітаристи, ліберал і прихильник свободи «чапаер * Лрттпгті? пптті ПТТПРГТРТТЯТПТ жрЛЯРМНІ vnnRPHb НРПЯВРН-« зарази »бідності? Чому тимчасовий дохід і економічний жиз ненний цикл ускладнюють оцінку доходів насе лення? волі визначають бажаний рівень неравен-ства в доходах? 4. У чому полягають позитивні і негативного-ні сторони трансфертів в натуральній формі? Завдання для самостійної роботи Економісти часто вважають зміну життєвий-ного циклу доходу однією з форм тимчасової зміни доходу протягом життя людей, або постійним доходом. Як ваш поточний дохід порівняємо в цьому сенсі з вашим постійним доходом? Чи думаєте ви, що поточний дохід у точності відображає ваш рівень життя? Ми обговорювали, що люди можуть використовувати сбе-реження і позики, щоб згладити тимчасові з-трансформаційних змін доходу для підтримки постійного рівня споживання. а. Що може завадити такому згладжування ? б. Чи слід визначати нерівність у дохо-дах виходячи з постійного доходу? У цій главі розповідається про важливість еконо-мічної мобільності.
а. Яку політику може проводити правитель-ство, щоб збільшити економічну мобіль - ність покоління? б. Яку політику може проводити правитель-ство, щоб збільшити економічну мобіль-ність декількох поколінь? Розглянемо два співтовариства. В одному з них десять сімей отримують дохід у розмірі $ 100 | саждая і десять сімей отримують дохід у раз-мірі $ 20 кожна. В іншому співтоваристві де-сять сімей отримують дохід $ 200 кожна і десять сімей отримують дохід у розмірі $ 22 кожна. а. У якому співтоваристві розподіл доходів більш справедливо? б. Яке розподіл доходів волів би Дж. Роулс? Поясніть. в. Яке розподіл доходів ви надаєте перевагу? Поясніть. У цій главі при поясненні обмежень пере-розподілу доходів використовується аналогія з «дірявим відром». Які елементи амери-канской системи перерозподілу доходів со-здают «дірки у відрі»? Припустимо, що в обществеіз десяти людей існують два варіанти розподілу дохо-так.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Нозік) призову-ють держава гарантувати справедливості процесу розподілу доходів, але не його"
 1. Наприклад, філософ Роберт Нозік у відомій роботі «Анархія, держава та Топія» (1974) пише: Ми не діти, яким
  державу і Топія »(1974) пише: Ми не діти, яким хтось дав по порції пирога, а тепер змушує відрізати від неї шматочки на користь тих, хто опинився обділений. Чи не існуе центрального розподілу, людини або групи, наділених полномо-чіямі контролю за всіма ресурсами і спільно вирішальних, як вони будуть поділені. Все, що отримує кожен індивід, він отримує від інших в обмін
 2. 5. Коріння ідеї стабілізації
  держави. Спроби збільшити кількість грошей в обігу чи то для того, щоб збільшити державні витрати, чи то для того, щоб викликати тимчасове зниження ставки відсотка, руйнують всю сферу грошового обігу та засмучують економічний розрахунок. Найпершою метою грошової політики має бути недопущення розв'язування урядом інфляції і створення умов, що заохочують кредитну
 3. Генезис економічної науки
  заклики до звільнення рабів-хліборобів і рабів-ремісників. Подальший розвиток економічна думка одержала у Древній Греції. Погляди давньогрецьких мислителів Ксенофонта, Платона, Аристотеля можна охарактеризувати як теоретично вихідні пункти сучасної економічної науки. Наприклад, ідея про корисність як основи цінності господарських благ, правильному обміні господарських благ як
 4. Тіньова економіка
  державну. Масштаби тіньової економіки величезні. Виміряти її точно практично неможливо. Тіньова економіка виникає через прагнення уникнути вимірювання. Ряд економістів використовує деякі непрямі методи , що дозволяють дати її відносну оцінку. У другій половині 90-х років у розвинених країнах тіньова економіка була еквівалентною в середньому 12% ВВП, у країнах з перехідною економікою -
 5. 26.2. Особливості планування і фінансування видатків на національну оборону, правоохоронну діяльність і забезпечення безпеки держави
  призовом), курсанти та слухачі військових навчальних закладів; 4) витрати на продовольче забезпечення у складі витрат на забезпечення особового складу визначаються єдиним методом рахунки по всіх міністерствах і відомствах , у складі яких проходять службу військовослужбовці та прирівняні до них особи, на базі встановленого розміру продовольчого пайка на день. При розподілі бюджетних
 6. НЕ ДІЛИТИ, А ЗАРОБЛЯТИ
  закликав і обіцяв увійти в XIII п'ятирічку з налагодженим господарським механізмом. Пам'ятайте всі ці заяви? Я ж переконував: Не обманюйте ні себе, ні інших! За поняттям «новий господарський механізм» стоять колосальні економічні пласти, які треба перевернути, за ним - інша структура виробництва, інша система відносин. Ви хочете впровадити, припустимо, орендні відносини на землі. Але для
 7. 2. Доходи населення, їх види, джерела формування і способи розподілу
  держави займає політика формування доходів населення. Ринкова економіка неминуче пов'язана з диференціацією доходів населення, посиленням нерівності, з проблемою бідності. Надмірна нерівномірність розподілу доходів загрожує багатьма негативними наслідками для стабільного і стійкого зростання економіки, правопорядку, морального здоров'я і т.п. Тому в сучасній економіці
 8. 7. Інтеграція каталлактіческіх функцій
  держави (cм. с. 225226). Блага не виробляються попередньо і лише потім розподіляються, як це було б в соціалістичній державі. Слово розподіл , що використовується в терміні функціональний розподіл, збігається зі значенням, яке надавалося йому 150 років тому. У сучасній англійській мові розподіл позначає опосредуемое торгівлею розосередження товарів між
 9. 4. Облік витрат виробництва
  держава і законодавці, а також податкове законодавство розглядають виробниче обладнання як джерела постійного доходу. Вони вважають, що підприємець, який зробив відповідну поправку на підтримку капіталу шляхом щорічних амортизаційних відрахувань, завжди буде мати можливість отримати прийнятну віддачу від капіталу, вкладеного в товари виробничого
 10. 6. Межі прав власності і проблеми зовнішніх витрат і зовнішньої економії
  держави почали вводити закони, спрямовані на збереження лісів. Однак було б серйозною помилкою приписувати цим законам яку- або роль у збереженні лісів. До середини XIX в. не існувало адміністративного апарату для примусу до їх виконання. Крім того, уряду Австрії та Пруссії, не кажучи про більш дрібних німецьких державах, фактично не мали влади, щоб змусити
© 2014-2022  epi.cc.ua