Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
С.А.Бартенев. Історія економічних вчень у запитаннях і відповідях, 1998 - перейти до змісту підручника

90. «Тектологія» А. А. Богданова: застосування системного підходу

.
Олександр Олександрович Богданов (Малиновський) (1873-1928) розробив «тектологію» - загальну системну науку, що являла першу спробу здійснити системно-кібернетичний аналіз функціонування та управління соціальними структурами.
А. Богданов висунув ідею, згідно з якою одні й ті ж закони і принципи мають місце як у різних сферах людської діяльності (виробництві, науці, ідеології, мистецтві), так і в природі. Це принципи організації, взаємодії окремих елементів. Людина нерідко відтворює те, що робить природа, користується її методами, створює комбінації, подібні з її формами.
Виходячи із спільності методів управління в природі, техніці, суспільстві, Богданов обгрунтовує принцип системного підходу до аналізу організації, співвідношення та взаємозв'язку її елементів. Згідно з його термінології у світі діють сили активності і опору.
Коли активність долає опір, організація цілого виявляється більше арифметичної суми її частин.
Розвиток є шлях організації систем. Організаційні завдання, які доводиться вирішувати людству, постійно зростають й ускладнюються. Управління виробництвом страждає від надмірного нагромадження фактичних даних, від надлишку сирого, невпорядкованого матеріалу. Економічне життя являє собою хаос протиріч, в якому важко орієнтуватися. Все це треба систематизувати, координувати, організувати в цілому, в масштабі суспільства.
В основу методу мережевого планування кладеться принцип «слабкої ланки». У зруйнованій системі слід відновлювати насамперед галузі, які стримують розвиток інших сфер і галузей.
Виявляється обмеженість «авторитарного» типу організації. Індивідуальні слабкості і недоліки можуть непоправно позначитися на функціонуванні системи в цілому.

«Все зміст політичної економії, - пише Богданов, - зводиться, по суті, до дослідження того, як люди пристосовуються до об'єктивних умов праці». Праця організовує елементи, взяті з зовнішньої природи, в планомірне ціле. Необхідна струнка організація управління, виробництва і суспільства, а не відособленість і боротьба організаційних форм.
Література
Богданов А. А. Короткий курс економічної науки. - М.: 1922.
Богданов А.А. Тектологія (Загальна організаційна наука). У 2 кн. - М.: Економіка, 1989.
Богданов А.А. Питання соціалізму: Роботи різних років. - М.: Политиздат, 1990.
Дзарасов С. План і ринок в тектологіческій концепції А. Богданова / / Економіст. 1995. № 10.
Леонов С. Богданівська концепція соціалізму / / Економічні наукі.1991. № 6.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 90. «Тектологія» А. А. Богданова: застосування системного підходу "
 1. 24. ПРОВІДНІ ПРЕДСТАВНИКИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ (20-30-і рр..)
  Застосування. Роль А.А. Богданова в розробці теоретичних основ
 2. 2. ПРОЕКТ «Загальна організаційна наука»
  застосування «організаційного методу» в політекономії виявилися досить скромними. Економічні підручники Богданова - на відміну від відкинутої «Тектології ...» - стали загальновизнаними в перший радянський десятиліття; але Богданов-політеконом, обмежений рамками позитивистски інтерпретованого марксизму (енергетична теорія трудової вартості), мало використовував евристичні можливості
 3. 2. Проект «загальної організаційної науки»
  застосування «організаціс ного методу» в політекономії виявилися досить скромними. 3i | номічного підручники Богданова - на відміну від відкинутої «Тек логії ...» - стали загальновизнаними в першому радянські десятиліття ^ але Богданов-політеконом, обмежений рамками позитивистски i. інтерпретувати марксизму (енергетична теорія трудової стс | мости), мало використовував евристичні можливості
 4. 4.5. Кредитний консалтинг
  застосування при цьому будуть вже іншими. Невипадково ефективність очного навчання вище, ніж заочного. Крім того, самоосвіта - це навчання на власних помилках, тоді як, залучаючи консультантів, можна вчитися на чужих. - Об'єктивність. Консультант представляє незалежний погляд з боку на проблеми клієнта. В силу його незалежності він вільний від штампів і упереджень, які
 5. 3. Методи економічної теорії. Економічні категорії і закони
  застосування. Свідоме масове економічне експериментування на мікрорівні пов'язано з діяльністю Р. Оуена, П.Ж. Прудона, Ф. Тейлора, Г. Форда і Е. Мейо, а на макрорівні - з іменами Дж.М. Кейнса і М. Фрідмена. Широкі експерименти на макрорівні проводилися і в СРСР. Економіка як наука - це системний опис дійсності на основі відображення і абстрактного узагальнення її
 6. 1. Сутність перехідної економіки, її головні завдання
  застосування програми Л. Ерхарда (1897-1977) в повоєнній Німеччині. Можливо і якесь переплетення двох типів перехідної економіки в тому сенсі, що певна свідомо здійснювана акція (реформа) відкриває шлях прискоренню природної еволюції. Таку роль, наприклад, покликана була зіграти російська реформа 1861 р., спрямована на прискорення переходу від традиційної економіки до
 7. § 4. Метод економічної теорії та його структурні характеристики
  застосування цього методу стає «виведення» (обгрунтування) економічних категорій. Абстракція дозволяє відобразити в ідеальній формі зміст, який вже закладено в досліджуваних явищах. Чим більше змістовні і ємні абстракції (у вигляді категорій, дефініцій, понять) виробляє економічна теорія, тим повніше і точніше вони відображають дійсність, тим ефективніше їх використання як
 8. § 24. Сутність ринкової, соціально-ринкової та змішаної економіки
  застосування науки, при цьому виділяють доиндустриальное (аграрне), індустріальне і постіндустріальне суспільства. Існує також класифікація товариств з точки зору нових елементів продуктивних сил, згідно з якою західними вченими розмежовуються інформаційне, кібернетичне, технотронное суспільства та ін Подібний підхід, однак, є одностороннім, оскільки не відповідає вимогам
 9. § 36. Сутність і основні види маркетингу
  застосування продукції в даній сфері. Так, реалізацією ЕОМ у сфері архітектури, повинен, по можливості, займатися збувальник, що є архітектором. За допомогою горизонтального маркетингу задовольняються потреби у всьому комплексі товарів і послуг, його використовують, як правило, багатогалузеві концерни і конгломерати. Ними при реалізації товару споживачам пропонуються додаткові послуги,
 10. 32.1. Пріоритетна роль інформаційних технологій у бюджетному процесі
  застосування нетрадиційних методів моделювання та інформаційних технологій в аналітичній діяльності. При цьому важливе розуміння проблеми використання інформаційно-аналітичних технологій для підвищення стійкості та узгодженості бюджетної системи. Для просування в цій області потрібні нові підходи та методики, пов'язані з впровадженням інформаційно-аналітичних інтелектуальних
© 2014-2022  epi.cc.ua