Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
С.А.Бартенев. Історія економічних вчень у запитаннях і відповідях, 1998 - перейти до змісту підручника

89. Створення російської економіко-математичної школи. Роботи В. К. Дмитрієва, Е. Е. Слуцького.


Розробку теоретичних ідей, заснованих на застосуванні математичних методів в економічних дослідженнях, слід вважати одним з важливих досягнень російської економічної науки.
Ця традиція виникала в другій половині XIX в. Вона складалася на основі робіт «чистих» математиків, які займалися економічними дослідженнями, і на основі розробок професійних економістів, які використовували математику для аналізу господарських процесів.
Серед багатьох робіт особливу увагу привертають праці Володимира Карповича Дмитрієва (1868 - 1913) та Євгена Євгеновича Слуцького (1880 - 1948).
В. Дмитрієв розробив методику обчислення витрат праці, виходячи з параметрів, що не залежних від ціни. З цією метою він запропонував розраховувати ціни за двома моделями: 1) визначаючи величину реальної заробітної плати (у фізичних одиницях) або 2) розраховуючи кількість предметів споживання, придбаних робітниками.
Заробітну плату Дмитрієв висловив через твір кількості споживаного продукту на кількість трудовитрат. Рівень прибутку розрахував, використовуючи технологічний показник, залежний від «умов виробництва предметів споживання робітничого класу».
У другій моделі всі витрати зведені до витрат праці як вихідного фактору. У цій моделі фактично здійснено обчислення повної трудомісткості продукту.
Відомо, що для виробництва продукції однієї галузі необхідно використання продукції інших галузей. Для розрахунку суміжних витрат було введено поняття «технологічних коефіцієнтів».
Технологічні коефіцієнти відображають кількісні співвідношення (пропорції) між даною галуззю і суміжними галузями, які беруть участь у виробництві продукції в порядку кооперації - шляхом поставки обладнання, сировини, палива, комплектуючих - доданків витрат (витрат). Щоб звести технологічні коефіцієнти до однорідним (порівнянним) даними, був використаний показник трудових витрат. Іншими словами, була обчислена повна трудомісткість продукції: витрати праці даної галузі та відпо-вующие витрати суміжних галузей. По суті справи Дмитрієв вперше запропонував спосіб обчислення повних (прямих і непрямих) витрат на випуск продукції.
Ідеї та метод обчислення повних витрат, висунуті Дмитрієвим, були покладені в основу побудови системи міжгалузевих балансів, зокрема методу «витрати-випуск», здійсненого пізніше американським економістом В. В. Леонтьєвим.
Є. Слуцький обгрунтував положення, згідно з яким корисність і попит споживачів формуються під впливом реальних економічних параметрів - зміни цін і доходів. Вони обумовлюють систему переваг споживачів. У підсумку принцип корисності отримує об'єктивну оцінку.

При зміні цін і стабільному доході споживача виникає ефект, що отримав згодом назву «ефект заміщення». При зміні доходу і незмінності цін виникає «ефект попиту» (попит збільшується разом із зростанням доходу і зменшується із збільшенням цін на товар).
Теоретичні розробки Слуцького, по суті вихідні положення теорії споживчого попиту, були детально розвинені іншими економістами і увійшли в якості невід'ємного елементу в арсенал економічної науки.
Література
Дмитрієв В.К. Економічні нариси. Серія перша. - М.: 1904.
Історія економічних вчень: Навчальний посібник / За ред. А.Г. Худокормова. - М.: Изд-во МГУ, 1994. - Ч. II, гл. 25.
Леонтьєв В. Економічні есе: Теорії, дослідження, факти і політика. - М.: Политиздат, 1990. - Ч. IV.
Макаров В. Теоретичні основи експериментальної економіки / / Економіст. 1995. № 9.
Слуцький Є.Є. До теорії збалансованого бюджету споживача / / Економіко-математичні методи. 1963. Вип. 1.
Федоренко Н.П. Питання економічної теорії. - М.: Наука, 1994.
Шаталін С.С. Функціонування економіки розвиненого соціалізму. - М.: Изд-во МГУ, 1982.
Шухов Н.С. Математична економія в Росії (1867-1917 рр..) / / Економіка і математичні методи. 1988. № 5.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 89. Створення російської економіко-математичної школи. Роботи В. К. Дмитрієва, Е. Е. Слуцького. "
 1. 9. Теоретичні розробки економістів Росії
  створення системи індикаторів в інтересах прогнозування, виявлення шляхів становлення капіталістичних відносин. Ряд великих робіт присвячені критиці поглядів народників, не розуміли неминучість складання нових, капіталістичних відносин на селі. При аналізі криз і циклів Туган-Барановський обгрунтував функціональні залежності і зв'язку, що представляють собою свого роду аналоги
 2. Коментарі
  створене в 1923 р. і розпалася під час другої світової війни . [45] Молох згідно Біблії божество, якому приносилися людські жертви (особливо діти), почитайте в Палестині, Фінікії і Карфагені. У переносному сенсі позначає страшну, ненаситну силу, що вимагає людських жертв. [46] Енгадін долина річки Інн у верхньому її течії (швейцарський кантон Градбюнден). Завдяки своєму
 3. 2. Економічна нестабільність і безробіття
  створення служб зайнятості та інших соціальних інститутів. В останні роки найбільш популярні концепції «природного», «нормального», «соціально-допустимого» рівня безробіття, що досліджують взаємозв'язку безробіття та інфляції, грошового обігу, рівноважної ціни праці, співвідношення попиту і пропозиції на працю. Розробка стратегії і тактики державного регулювання зайнятості, підтримки
 4. 1. Російська економічна думка на рубежі століть
  створений і <вий в Росії економічний факультет, н провідних університетах стра Московському і Петербурзькому існували кафедри політичної екопк | мии на юридичних факультетах. 384 потенціал, який проявився в 20-і роки в роботах їх учнів І.Д. Кондратьєва, А.В. Чаянова, Г.А. Фельдмана, Е.Е. Слуцького та ін Важливою рисою російської економічної науки дооктябрьс ко-ю періоду була її
 5. Від вихідних постулатів - до «історичного синтезу»
  створено кілька центрів, видаються періодичні журнали , присвячені еволюційної політичної економії. Вона, до речі, підходить зовсім інакше ніж монетаристская школа8 до пояснення процесів, що відбуваються, дає інші пояснення трансформаційних, перехідних процесів. Але ми мало поки про них знаємо. Зараз ми шукаємо контакти, домовляємося про спільні розробки. Ми провели конференцію з
 6. Сутність і причини безробіття в поясненні різними економічними теоріями
  створення служб зайнятості та інших соціальних інститутів. В останні роки найбільш популярні концепції «природного», «нормального», «соціально-допустимого» рівня безробіття, що досліджують взаємозв'язку безробіття та інфляції, грошового обігу, рівноважної ціни праці, співвідношення попиту і пропозиції на працю. Розробка стратегії і тактики державного регулювання зайнятості, підтримки
 7. ГЛАВА 9. ПРОБЛЕМИ РИНКУ ПРАЦІ В РОСІЇ
  створення нових благ, а також на створення нових ресурсів, що не існували до того моменту, як інноватор не знайде певної корисності і потреби і не додасть їм економічної цінності в процесі власної діяльності. У цьому зв'язку можна навести кілька прикладів. Наприкінці XIX в. гудрон вважався побічним продуктом при виробництві гасу, до тих поки його не стали використовувати при
 8. Міжнародна діяльність в освіті
  створення іміджу університету, так і для формування творчої, істинно університетської атмосфери. Активізації творчої думки сприяють спілкування, контакти з ученими різних областей науки різних країн. У цьому зв'язку доцільно розвивати такі її форми, як конференції, семінари, творчі відрядження, наукові стажування. На перший план в даний час виходять такі основні
 9. 1.5. Структура сучасної економічної теорії
  створенні теорії, аналізуються факти, встановлюються зв'язки між явищами, відбувається систематизація наукового знання. Так виникають феноменологічні теорії. Вони є описовими, систематизирующими відомі явища. Такі теорії зазвичай обмежуються поясненням емпірично спостережуваних фактів, а основним методом пізнання в цих теоріях виступає метод емпіричний. У міру накопичення
 10. 1. Закон граничної корисності
  математичну теорію про те, що прирощення задоволення зменшується із збільшенням загального багатства людини. Як він стверджує, досить імовірно, що для людини з доходом 5000 дукатів один дукат значить не більш ніж полдуката для людини з доходом 2500 дукатів. Це просто фантастично. Давайте не будемо звертати уваги на заперечення, що, крім абсолютно довільних, інших методів
© 2014-2021  epi.cc.ua