Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня
C. Н. Кузнецова. Історія економікі.Практікум, 2011 - перейти до змісту підручника

5. СПИСОК ОСНОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. Зубарєва Т.С. Історія економіки: [навч. допомога по напрямку 521600 "Економіка" і спеціальності 060100 "Екон. теорія"] / Т. С. Зубарєва; Новосиб. держ. техн. ун-т. - Новосибірськ: НГТУ, 2008. - 266, с.
2. Історія економіки: підручник: [за екон. спеціальностями / О. Д. Кузнєцова, І. Н. Шапкін, А. С. Квасов та ін]; Рос. екон. акад. ім. Г. В. Плеханова. - 2-е вид., Испр.
І доп. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 416 с.
3. Покідченко М.Г. Шляхи розвитку економіки Росії: теорія і практика: навч. посібник: [для вузів з екон. спеціальностями] / М. Г. Покідченко, Л. Н. Сперанська, Т. А. Дробишевська; МДУ ім. М. В. Ломоносова, Екон. фак .. - М.; М.: Нац. фонд підготує. кадрів; ИНФРА-М, 2008. - 310, с.
4. Росія в минулому і сьогоденні: зб. науч. тр. / М-во освіти і науки Рос.
Федерації, Новосиб. держ. ун-т економіки і упр.; Новосибірський ун-т економіки і упр. - Новосибірськ: НГУЕУ, 2008. - 52, с.
5. Сурін А.І. Історія економіки та економічних вчень: [учеб.-метод. посібник вивчають курс "Історія економіки та екон. навчань"] / А. І. Сурін; Рос. междунар. акад. туризму. - М.: Фінанси і статистика, 2008. - 196, с.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 5. СПИСОК ОСНОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ "
 1. Студент повинен вміти
  список основної літератури. Навчальні завдання зібрані з основних тем курсу, відповідно до робочої програми та планами семінарських занять. Кожне завдання включає: основні терміни і поняття, що дозволяють перевірити правильне розуміння і знання основних термінів, які використовуються в курсі "Історія економіки"; тести, при виконанні яких потрібні теоретичні знання для відповідей на
 2. 4.6. Додаткова інформація
  список - перелік об'єкта будівництва та їх характеристики (загальна кошторисна вартість і вартість робіт на планований період, проектна потужність, місце будівництва, терміни початку і закінчення робіт). Товар інвестиційного комплексу - повністю закінчені будівництвом і підготовлені до функціонування (у т. ч. виробничому) об'єкти інвестиційної діяльності. Покращення
 3. Список рекомендованої літератури
  література, 1996. 63. Корнай Я. Тенденції постсоціалістичного розвитку: загальний огляд / / ВЕ. - 1996. - № 1. 64. Коуз Р. Фірма, ринок і право. - М.: Справа, 1993. 65. Курс загальної економічної теорії / За ред. А.І. Добриніна, Л.С. Тарасевича. - СПб., 1996. 66. Курс економічної теорії / За ред. ?.?. Чепуріна і?.?. Кисельової - Кіров: АСА, 1994. 67. Кемпбелл Р. Макконнелл, Стенлі Л. Брю.
 4. ПЕРЕДМОВА
  список основної та додаткової літе-ратури, де можна почерпнути більш поглиблені знання. В основному матеріал викладено в загальнотеоретичному плані, без прив'язки до російської соціально-економічної та культурно-історичної специфіки. Ці особливості винесені в останню тему навчального посібника, де чітко визначені складові процесу переходу України до ринкової економіки - макроекономічна
 5. III. Методичні вказівки з виконання контрольних робіт з дисципліни
  список використаних джерел, що нараховує не менше 10 джерел, оформлений відповідно до встановлених вимог. Обсяг роботи повинен становити 10 - 15 сторінок машинописного тексту. Текст контрольної роботи набирається через півтора міжрядкових інтервалу, шрифт - Times New Romаn, 14 pt. Розміри полів: ліве - 30 мм, верхнє і нижнє - 20 мм, праве - 10 мм. Абзаци в тексті
 6. Висновок
  список основної та додаткової навчальної літератури, періодичних друкованих видань та матеріалів інформаційних агентств з актуальних питань оподаткування зарубіжних країн і деякі, з точки зору автора, цікаві за змістом
 7. § 8.8. Поняття і види податкових пільг. Інвестиційний податковий кредит
  список товарів, на які при імпорті до Росії преференційний режим не поширюється. 6) Відрахування з податкового окладу - це найефективніша податкова пільга, яка безпосередньо зменшує розмір податку, належного внеску до бюджету. Як правило, відрахування з податкового окладу застосовується до прямих витрат платника. Приміром, у Верх-Исетском районі м. Єкатеринбурга протягом двох
 8. 1. Праксиология та історія
  основному трактаті (Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. T?? Ь?? Bingen, 1922. P. 513600) займається містом взагалі, тобто всією сукупністю історичного досвіду, що відноситься до міст, без обмежень історичних періодів, географічних областей або конкретних народів, країн, рас і цивілізацій.]. Предмет всіх історичних наук минуле. Історія не може навчити нас нічому, що було б
 9. 1. Бунт проти розуму
  список авторів утопій. Вони розробляли проекти земного раю, де мав правити один чистий розум. Ці автори не розуміли: все те, що вони називали абсолютним розумом і очевидною істиною, було їх власною фантазією. Вони безтурботно привласнили собі непогрішність і часто підтримували нетерпимість і жорстоке утиск всіх інакомислячих і єретиків. Автори прагнули до диктатури власної
 10. 3. Людська праця як засіб
  основна частина попиту та пропозиції праці являє собою некваліфіковану проста праця, який може виконуватися будь-яким здоровою людиною, і що кваліфіковану працю, працю людей з певними вродженими здібностями та спеціальною підготовкою, в цілому є винятком. Немає потреби з'ясовувати, чи відповідало це умовам віддаленого минулого або навіть в первісних племенах
© 2014-2022  epi.cc.ua