Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
П.І. Барановська Ю.Н. Казанський А.Ф. Клюєв, Л.А. Косолапов І.М. Любимов Ю.П. Панібрат. Економіка будівництва. Частина I, 2003 - перейти до змісту підручника

§ 6.3. Склад та порядок підготовки проектної документації

Підготовка проектної документації здійснюється у відповідності зі СНиП 11-01-95 "Інструкція про порядок розробки, узгодження, затвердження і склад проектної документації на будівництво підприємств, будівель і споруд".
Проектну документацію розробляють проектні, проектно-будівельні організації та інші юридичні і фізичні особи, які мають ліцензію на право виконання проектних робіт на основі договору (контракту) з замовником. Договір регулює правові та фінансові відносини, взаємні зобов'язання і відповідальність сторін. До розробки проекту приступають при наявності погодження місця розміщення об'єкта, обгрунтування інвестицій, даних інженерних вишукувань та інших проектних матеріалів. Невід'ємною частиною договору є завдання на проектування. Воно встановлює основні вимоги до параметрів і якості майбутньої будівельної продукції, а також до складу та оформлення проектної документації.
Поряд із завданням на проектування замовник видає проектній організації вихідні матеріали, склад і терміни подання яких обумовлюються в договорі. До вихідним для проектування матеріалів відносяться такі документи:
? обгрунтування інвестицій у будівництво об'єкта;
? рішення місцевого органу виконавчої влади про попереднє погодження місця розміщення об'єкта;
? архітектурно-планувальне завдання, складене у встановленому порядку;
? технічні умови на приєднання проектованого об'єкта до джерел енерго-, тепло-, водопостачання, інженерних мереж і комунікацій;
? наявні матеріали топографічної зйомки ділянки будівництва і дані геологічних і гідрогеологічних вишукувань;
? матеріали по всій існує і зберігається забудові і зеленим насадженням;
? відомості про надземних і підземних інженерних спорудах і комунікаціях;
? матеріали інвентаризації, оціночні акти і рішення місцевої адміністрації про знесення і характер компенсації за зносяться споруди;
? відомості про фоновому стан навколишнього природного середовища, наявності техногенних об'єктів, санітарно-епідеміологічних умовах в районі будівництва;
? інші матеріали, необхідні для проектування.
Розробка проектної документації здійснюється переважно в дві стадії. Основним проектним документом при цьому є техніко-економічне обгрунтування (ТЕО), або проект, будівництва. На підставі затвердженого ТЕО (проекту) будівництва розробляється робоча документація.
Для технічно та екологічно складних об'єктів і при особливих природних умовах будівництва за рішенням замовника (інвестора) або висновком державної експертизи можуть виконуватися додаткові детальні опрацювання проектних рішень по окремих об'єктах або розділів проекту.

Проектування об'єктів з використанням проектів масового та повторного застосування, а також технічно нескладних об'єктів при наявності затвердженого обгрунтування інвестицій або містобудівної документації може здійснюватися в одну стадію: робочий проект (частина, що затверджується і робоча документація) або робоча документація .
Рекомендований склад ТЕО (проекту) підприємства та зміст його розділів показані в табл. 6.1.
Таблиця 6.1
Склад і зміст проекту підприємства


№ п / п Найменування розділів Зміст розділів
1 2 3
1 Загальна пояснювальна записка Підстава для розробки проекту і вихідні дані Коротка характеристика підприємства Техніко-економічні показники проекту в зіставленні з показниками обгрунтування інвестиції та завдання на проектування Відомості про проведені узгодженнях проектних рішенні, підтвердження відповідності проектної документації державним нормам, правилам, стандартам і технічним умовам
2 Генеральний план і транспорт Характеристика району і майданчика будівництва; рішення та показники по генеральному плану, в тому числі по внутрішньомайданчиковому і зовнішньому транспорту. Основні креслення: ситуаційний план, картограма земляних мас, генеральний план
3 Технологічні рішення Дані про виробничій програмі. Обгрунтування рішень з технології виробництва, склад устаткування, число робочих місць та їх оснащеність, контроль якості продукції. Рішення з утилізації та захоронення відходів виробництва. Розрахунки потреби в основних видах ресурсів. Основні креслення: схеми технологічних процесів, технологічні планування корпусів, схеми вантажопотоків
4 Управління виробництвом, підприємством і організація умови та охорони праці робітників і службовців Організаційна структура управління підприємством і виробництвом ; інформаційні технології управління; розрахунок складу працюючих. Заходи з охорони праці та техніки безпеки
5 Архітектурно-будівельні рішення Короткий опис і обгрунтування архітектурно-будівельних рішенні по основних будинках та спорудах. Заходи щодо електро-, вибухо-і пожежо-безпеки; захист будівельних конструкції, мереж і спорудженні від корозії. Основні креслення: плани, розрізи і фасади основних будинків та споруд
6 Інженерне обладнання та системи Рішення з водопостачання, каналізації, тепло-, газо-, електропостачання, опалення, вентиляції та кондиціювання повітря.
Інженерне обладнання будинків. Диспетчеризація та автоматизація управління інженерними системами. Основні креслення: принципові схеми тепло-, електро-, газо-, водопостачання та каналізації; плани і профілі інженерних мереж та ін
7 Організація будівництва Проект організації будівництва в складі, визначеному СНиП «Організація будівельного виробництва»
8 Охорона навколишнього середовища Відповідно до СНиП та нормативними документами Мінприроди Росії
9 Інженерно- технічні заходи цивільної оборони. Заходи з попередження надзвичайних ситуацій Відповідно до норм і правил у сфері цивільної оборони, захисту населення і території від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру
10 Кошторисна документація Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва та при необхідності зведення витрат; об'єктні та локальні кошторисні розрахунки; кошторисні розрахунки на окремі види витрат; пояснювальна записка
11 Ефективність інвестицій Техніко-економічні показники проекту за рекомендованим переліком. Результати розрахунків ефективності інвестицій у порівнянні з показниками Обгрунтувань інвестиції

Проект на будівництво об'єктів житлово-цивільного призначення має аналогічний склад, за винятком двох розділів (Генеральний план і транспорт; Управління виробництвом, підприємством і організація умов і охорони праці робітників і службовців).
Робочий проект розробляється у скорочених обсязі і складі, що визначаються залежно від виду будівництва і функціонального призначення об'єкта.
Робоча документація включає робочі креслення, специфікації будівельних виробів, конструкцій та обладнання, локальні та об'єктні кошториси.
Проекти і робочі проекти підлягають державній експертизі незалежно від джерел фінансування, форм власності та належності будівництв. Порядок затвердження проектів і робочих проектів на будівництво об'єктів залежить від джерел їх фінансування. Проекти будівництв, що фінансуються з федерального бюджету, затверджуються в порядку, встановленому Держбудом Росії спільно із зацікавленими міністерствами та відомствами. Порядок затвердження проектів будівництва, що здійснюється за рахунок капітальних вкладень, що фінансуються з бюджетів суб'єктів Російської Федерації, встановлюється відповідними органами державного управління. При будівництві за рахунок власних фінансових ресурсів інвесторів і залучених ними коштів проекти затверджуються безпосередньо замовниками (інвесторами).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 6.3. Склад та порядок підготовки проектної документації "
 1. § 6.1. Проектна підготовка будівництва
  підготовка будівництва складається, як правило, з трьох основних етапів (рис. 6.1). Рис. 6.1. Етапи проектної підготовки будівництва {foto16} На першому етапі формується інвестиційний задум і досліджуються інвестиційні можливості. Встановлюються цілі інвестування, визначаються основні параметри об'єкта, оцінюються можливості фінансування та досягнення намічуваних результатів. На
 2. 107. Проектне фінансування
  проектного фінансування полягає в тому, що основні етапи інвестиційного циклу пов'язані між собою і входять у компетенцію певного банківського синдикату, очолюваного банком-менеджером. Банк, організуючий проектне фінансування, виділяє шість етапів інвестиційного циклу: 1. Пошук об'єктів для інвестицій. 2. Оцінка рентабельності і ризику проекту. 3. Розробка схеми
 3. 4. Техніка та принципи проектного аналізу. Вартість грошей у часі
  проектного аналізу, а використовуються також в інших галузях теоретичної та прикладної економіки. Розглянемо деякі з цих
 4. § 3.6. Договірні ціни на будів тельную продукцію
  складі кошторисної документації. Вони можуть бути відкритими (базисними), тобто уточнюватися відповідно до умов договору в ході будівництва, або твердими (остаточними). Матеріали обгрунтування договірної ціни на будівельну продукцію підготовляються стороною, якій доручається це виконати, як правило, підрядником. Якщо проводяться підрядні торги, то договірна ціна на будівництво
 5. Сутність проектного аналізу. Проектний цикл
  підготовки та реалізації капітальний проект проходить "життєвий цикл", що складається з різних стадій. Межі між ними не завжди чіткі, але проте можна виділити шість таких стадій (іноді їх налічують вісім): 1, 2. Предидентіфікація та ідентифікація проекту (ці дві стадії часто об'єднують). На цих стадіях спочатку народжується сама ідея, а потім підготовляються основні деталі проекту,
 6. Питання 53. Статистика будівництва Діяльність будівництва як галузі економіки спрямована на створення нових, розширення, реконструкцію та відновлення діючих основних фондів. Кінцева продукція будівництва визначається як будівлі, споруди та інші об'єкти виробничого та невиробничого призначення, підготовлені для експлуатації.
  Склад будівництва як галузі економіки входять три види діяльності: 1) власне будівельне виробництво, 2) проектно-кошторисна діяльність; 3) вишукувальна (геологорозвідувальна) діяльність. Значна частка кінцевої продукції в галузі припадає на будівельне виробництво. У даному випадку кінцева продукція може приймати або предметну форму (будівлі, споруди,
 7. 3. Проектний аналіз як концепція
  3. Проектний аналіз як
 8. 5. Показники ефективності в проектному аналізі
  проектному
 9. 38. ПЛАТЕЖІ ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ
  порядок їх сплати при виконанні угод про розподіл продукції встановлюються в угоді про розподіл продукції. Разові платежі за користування надрами при настанні певних подій, обумовлених у ліцензії, зараховуються до бюджетів федеральний і суб'єктів РФ відповідно до бюджетного законодавства. Регулярні платежі за користування надрами стягуються за надання користувачам
 10. 59. ПОДАТКОВА БАЗА ТРАНСПОРТНОГО ПОДАТКУ
  документації на відповідний транспортний засіб, яка вказується в реєстраційних документах. Якщо в технічній документації на транспортний засіб потужність двигуна вказана в метричних одиницях потужності, то відповідний перерахунок в кінські сили здійснюється шляхом множення потужності двигуна, у кВт, на 1,35962. Валова місткість визначається з технічної
 11. § 3.1. Основні положення современною ціноутворення та його особливості в будівництві
  складовою частиною проекту. Рівень кошторисної вартості регулюється кошторисними нормами, які враховують усереднені умови і методи виконання робіт. Кошторисна нормування є самостійним важливим напрямком ціноутворення в будівництві. При формуванні цін на будівельну продукцію застосовують витратні методи шляхом послідовного калькулювання витрат визначаються кошторисні ціни
 12. 2.1.3. Структура охорони здоров'я
  склад департаментів включаються відділи. З метою реалізації єдиної державної політики в галузі охорони здоров'я населення на всій території РФ і для вдосконалення координації діяльності органів і закладів охорони здоров'я щодо забезпечення громадян медичної та лікарської допомогою закріплена курація заступниками міністра різних федеральних округів. В кожному федеральному
 13. 6.2. Структура ринку послуг
  підготовка проектно-кошторисної документації, яка потім може бути передана по каналах зв'язку. Як правило, послуги перших трьох груп відносяться до факторним послуг, четвертій - до НЕ факторним. У Російській Федерації співвідношення між ними характеризується наступним чином (див. табл. 6.3). Таблиця 6.3 Сальдо балансу по факторним і НЕ факторним послуг, млрд руб. Джерело: Бюлетень
 14. 4.3 Проектування виробничого процес а
  складається маршрутна технологія, де визначається лише перелік основних операцій, яким піддається виріб. При цьому розробка ведеться, починаючи з готового виробу, і закінчується перший про-виробничій операцією. У завдання розробки маршрутної технології входить визначення, не як робити (обробляти) виріб, а хто і що повинен робити. Це збалансоване завдання, щоб при
 15. § 8.10. Податкова документація та звітність. Податкові розрахунки, декларації та сповіщення податкові органи
    складі відсутні спеціалізовані «податкові» первинні документи, оскільки підставою для ведення податкового обліку є, як правило, первинні бухгалтерсько-облікові документи, що фіксують факт здійснення господарської операції. 1. Звітно-розрахункова документація (податкові розрахунки та декларації) - це документація, в якій фіксується сума податкового зобов'язання. Податкові розрахунки
 16. Контрольні питання
    склад бюджетних асигнувань на надання державних (муніципальних) послуг. 6. Які вимоги пред'являються до змісту державного (муніципального)
 17. Контрольні питання
    порядок його обчислення і сплати принципових поправок? 2. Яким нормативним документом вводиться в дію зазначений податок? 3. Хто є платників єдиного сільськогосподарського податку? 4. Які види податків сплачують платники єдиного сільськогосподарського податку? Від сплати яких податків вони звільнені? 5. Чи всі сільськогосподарські товаровиробники можуть бути переведені
 18. ВСТУП
    склад, структуру основних фондів і оборотних коштів будівельних організацій, економічні методи управління ними з метою підвищення ефективності діяльності будівельних організацій; - раціональні форми і методи матеріально-технічного забезпечення процесу будівництва; - економічний зміст і фактори підвищення продуктивності праці, зниження собівартості і зростання рентабельності
 19. Висновки
    підготовки та здійснення прямих інвестицій базується на проектному аналізі, але має свої особливості. Створення за кордоном фірм і компаній з російським капіталом було логічним кроком в освоєнні зарубіжних ринків. Підготовка проекту здійснення прямих інвестицій - тривалий процес. 5. Інвестиційним кліматом називається ситуація в країні з точки зору умов для іноземних
© 2014-2022  epi.cc.ua