Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Ведута. Стратегія та економічна політика держави, 2004 - перейти до змісту підручника

Схеми МОБ по концепції СНС

За методологією СНР в універсальній схемі МОБ виділяються 3 квадранта - внутрішній (1) , бічний (2) і нижній (3). Четвертий квадрант не розробляється. Схема МОБ має вигляд:
Проміжне споживання (1квадрант) Кінцеве використання (2 квадрант)
Валова додана вартість (3 квадрант)

У першому квадранті по рядках і стовпцях записуються одні й ті ж галузі економіки. У шпальтах її першого квадранта представлені витрати на виробництво товарів і послуг (вартість сировини, матеріалів, палива, енергії, та ін статей проміжного споживання), а по рядках показується, як розподіляється продукція кожної галузі між усіма галузями для цілей поточного виробничого споживання.
У другому квадранті МОБ показується використання виробленого кінцевого продукту за наступними напрямками: кінцеве споживання (витрати на кінцеве споживання домашніх господарств, державного управління і некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства), валове нагромадження (валове нагромадження основного капіталу , зміна запасів матеріальних оборотних коштів, чисте придбання цінностей), чистий експорт товарів і послуг.
У 3-ем квадранті представлена вартісна структура ВВП. Стовпці відображають елементи валової доданої вартості, виробленої галузями, рядки її основні компоненти - оплату праці найманих працівників, валовий прибуток, чисті податки на виробництво.
Записи по вертикалі МОБ (по стовпцях) характеризують витратну структуру випуску продукції або ресурси (витрати) окремих галузей, що складаються з ПП (сум записів по колонках 1-го квадранта) і ВДС (сум записів по колонках 3-го квадранта). Записи по горизонталі МОБ (за строками) показують реальну (натурально-речову) структуру продукції галузей або їх використання на ПП (1 квадрант) і кінцеве використання (2 квадрант).
Оскільки для кожної галузі економіки виконується баланс (ресурси виробництва продуктів рівні їх використання), то суми записів по рядках дорівнюють сумам записів по стовпцях для кожної галузі МОБ.
Залежно від цін, що використовуються при розрахунках показників МОБ, його універсальна схема має модифікації. Відмінності стосуються, перш за все, відображення в схемах податків на продукти та торгово-транспортних націнок.
Показники проміжних і кінцевих продуктів галузей в МОБ можуть бути оцінені в основних цінах, цінах виробників і цінах кінцевого споживання (покупців). У першому випадку в складі третього розділу, крім оплати праці і валового прибутку міститься рядок, що характеризує лише інші податки на виробництво (чисті), у другому випадку - додається ще один рядок «чисті податки на продукти (крім ПДВ і чистих податків на імпорт)» , в третьому випадку представлені всі чисті податки на продукти.
При розробці МОБ в основних цінах потрібно в першому квадранті і відповідно у другому квадраті додати рядок, що характеризує чисті податки на продукти. Тоді оцінка проміжного споживання і кінцевого використання продуктів буде виражена в цінах кінцевих покупців. Якщо показники МОБ виражені в цінах виробників, то в першому квадраті додається рядок «ПДВ і чисті податки на імпорт». Цією додаткового рядка, додає чисті податки на продукти в першому квадранті, немає, якщо показники МОБ виміряні в цінах кінцевого споживання.
У схемах МОБ в основних цінах і в цінах виробників для обліку торгово-транспортних націнок на використані товари виділені спеціальні рядки в першому і відповідно в другому квадрантах. У схемі МОБ в цінах кінцевого покупця все торгово-транспортні націнки при доведенні товарів до споживачів представлені лише у першому квадраті, у другому - їх немає. Тут, мабуть, передбачається, що всі торгово-транспортні націнки, включаючи націнки, оплачувані кінцевими споживачами, враховані в проміжному споживанні.
Практично це можна зробити лише після складання МОБ в основних цінах або цінах виробників.
Однак при складанні МОБ в основних цінах або цінах виробників виникає проблема неузгодженості розрахунку загального обсягу ВВ як суми записів по рядках (використання) і як суми записів по стовпцях (ресурсів), оскільки сума по рядках характеризує ВВ у цінах кінцевих покупців, а сума по стовпцях - в основних цінах або цінах виробників.
Таким чином, вже в самій схемі МОБ, складеної за концепцією СНС ООН 1993 р., існує проблема узгодження показників у зв'язку з використанням тих чи інших цін, відображенням податкових платежів і торгово-транспортних націнок. Якщо абстрагуватися від цих проблем і розрахувати показники рядка валового прибутку в третьому квадранті як різниці сум записів по рядках (використання ВВ) і відповідних сум записів по стовпцях (ресурси ВВ), то рівність цих сум, тобто виконання балансів «ресурси=використанню» буде забезпечено.
Тоді ВВП може бути обчислений за схемою МОБ трьома методами:
виробничим методом, за яким ВВП=різниці суми записів по стовпцях 1-го і 3-го квадрантів МОБ (ВВ) і суми записів по стовпцях 1-го квадранта (ПП);
методом кінцевого використання, за яким ВВП=сумі записів по рядках 2-го квадранта (КП);
розподільчим методом, за яким ВВП=сумі записів по рядках 3-го квадранта (ВДС).
Проблеми ціноутворення, що виникають при складанні схем МОБ, долаються в схемі міжсекторного балансу (МСБ), розробленої Н. Ведута.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Схеми МОБ по концепції СНС "
 1. Гіпотези, теореми, теорії, концепції та моделі
  У процесі виявлення та узагальнення закономірностей економісти висувають гіпотези, тобто наукові припущення. Якщо гіпотеза може бути математично доведена, то її називають теоремою. На основі вже виявлених і узагальнених, перевірених і успішно використовуваних закономірностей господарського життя (законів, принципів) економісти створюють теорії - набори положень, що пояснюють ті чи інші явища
 2. 9.1.1. Можливі схеми проходження книг від видавця до кінцевого споживача
  Реалізація книжкової продукції являє собою завершальну стадію видавничої справи і означає її доставку кінцевому споживачеві, тобто читачеві. Зовсім недавно чи не єдиною схемою розповсюдження книг була наступна: видавець підприємство оптової торгівлі підприємство роздрібної торгівлі покупець. Однак сьогодні варіанти відповіді досить різноманітні. І це зрозуміло, реальний ринок
 3. Концепція
  Концепція - комплекс основоположних ідей, принципів, правил, які розкривають сутність та взаємозв'язку даного явища або системи, і дозволяють визначити систему показників, факторів та умов, які сприяють вирішенню проблеми, формування стратегії фірми, встановлення правил поведінки
 4. ВИПРОБУВАННЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ
  етап створення новинки, в ході якого новий товар і маркетингову стратегію випробують в обстановці реального використання. Випробування проводяться для виявлення поглядів споживачів і дилерів на особливості експлуатації та застосування товару, встановлення схеми його продажу, з метою визначення ємності
 5. Передмова
  Пропонований навчальний посібник призначений для студентів, вивчають курс історії економічних вчень. Посібник являє собою своєрідний короткий конспект курсу. Його мета - допомогти студентам насамперед систематизувати навчальний матеріал, краще підготуватися до семінарських занять та іспитів. Завдяки формі побудови (запитання та відповіді) він дає загальну канву досліджуваного курсу, допомагає
 6. 2.5. Концепції глобальної економічної системи
  Світове господарство як глобальна система є категорією історичною, що розвивається і динамічної. Його еволюція, перехід з однієї фази розвитку в іншу висувала на передній план теоретичні концепції, що пояснюють ці зміни. Історично світове господарство розглядалося як система національних господарств або певних їх груп. Тому в уваги аналізу багатьох концепцій знаходиться
 7. Вартість і мінова вартість
  Трудова теорія виходить з того, що вартість? це певна кількість абстрактної праці, тобто певну кількість міститься в товарі обществен-но необхідного робочого часу. Тому в трудовій теорії для вимірювання стоїмо-сті, в принципі, не потрібен другий товар. Вартість вимірюється в одиницях часу? ра-бочих годинах, тобто абсолютно, а не по відношенню до іншого товару, і
 8. Нарахування відсотків за дробове число років
  Досить буденними є фінансові контракти, що укладаються на період, що відрізняється від цілого числа років. У цьому випадку відсотки можуть нараховуватися одним з двох методів: - за схемою складних відсотків: {foto177} - за змішаною схемою (використовується схема складних відсотків для цілого числа років і схема простих відсотків - для дробової частини року): {foto178} де w - ціле число років;
 9. Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011
  У книзі викладається нова концепція вартості. В її рамках вдалося обсягів по-дініть всі існуючі теорії вартості. У заключних розділах аналізуються деякі важливі слідства, які з запропонованої концепції. Книга розрахована на фахівців у галузі політичної економії. Вона буде корисною студентам економічних ВНЗ при вивченні відповідних розділів курсу еконо-мічної
 10. Лекція 1 Тема: ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  У першій лекції розглядаються етапи становлення і розвитку економічної науки. Зміст економічних шкіл, теорій і концепцій аналізується у світлі трактування ними предмета економічної теорії. Особлива увага звертається на характерні риси російської економічної школи, її відмінності від західних концепцій, які обумовлені специфікою російської
 11. 1.4. Базові концепції фінансового менеджменту
  Фінансовий менеджмент як науковий напрямок грунтується на ряді фундаментальних концепцій: Концептуальні основи фінансового менеджменту 1. Концепція вартості капіталу. Ця концепція є однією з базових теорій усієї системи фінансового менеджменту. Суть концепції полягає в тому, що капітал у будь-якій своїй формі має свою вартість, рівень якої повинен враховуватися при залученні
 12. Концепція альтернативних витрат
  У теорії цінності концепція корисності і концепція витрат виробництва традиційно протистояли один одному. Візер ж спробував подолати дуалізм корисності і витрат. Цінність продуктивних благ визначається в австрійській теорії цінністю (граничною корисністю) продукту, який можна вимовити з їх допомогою. Виготовляючи одні блага, виробник жерт-іует можливістю призвести
 13. Концепція альтернативних витрат
  У теорії цінності концепція корисності і концепція витрат виробництва традиційно протистояли один одному. Візер ж спробував подолати дуалізм корисності і витрат. Цінність продуктивних благ визначається в австрійській теорії цінністю (граничною корисністю) продукту, який можна провести з їх допомогою. Виготовляючи одні блага, виробник жертвує можливістю призвести небудь
 14. ТЕМА 5. Концепція та напрями формування підприємств у перехідній економіці Росії
  План: 1.Необходімость реформування підприємств. 2. Напрями реструктуризації. 3.Внутренняя реструктуризація. Програмна анотація. Концепція реформування підприємств. Методи реструктуризації-ції підприємств. Комерціалізація. Демонополізація. Антимонополь-ве регулювання і розвиток конкуренції. Конверсія. Формування механізму функціонування державних і муніципальних
 15. 17. Неокласичний синтез. БОРОТЬБА І СИНТЕЗ в ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ
  Ідея і основні компоненти «неокласичного синтезу». П. Самуельсон про синтез підходів і концепцій. Поєднання кейнсіанських і монетаристських підходів. Математизація економічних досліджень. Розширення проблематики. Боротьба і синтез напрямів в економічній науці в США. Розвиток економічної науки у Франції. Теоретичні розробки М. Аллі. Розробка національної моделі управління в
 16. 1. ВСТУП. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ КУРСУ
  Предмет історії економічних вчень. Чим обумовлений інтерес до історії економічної думки? Мета і завдання курсу; його практичне значення. Основні етапи розвитку економічної теорії. Чим обумовлюється наявність різних шкіл і концепцій? Наступність поглядів і теорій. Зв'язок сучасних концепцій з попередніми поглядами і розробками. Розвиток вітчизняної економічної
© 2014-2021  epi.cc.ua