Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Т.С. Новашіна, В.І. Карпунін, В.А. Волнін. Фінансовий менеджмент, 2005 - перейти до змісту підручника

1.4. Базові концепції фінансового менеджменту

Фінансовий менеджмент як науковий напрямок грунтується на ряді фундаментальних концепцій:

Концептуальні основи фінансового менеджменту


1. Концепція вартості капіталу. Ця концепція є однією з базових теорій усієї системи фінансового менеджменту. Суть концепції полягає в тому, що капітал у будь-якій своїй формі має свою вартість, рівень якої повинен враховуватися при залученні капіталу в економічний процес. 2. Концепція тимчасової вартості грошей. Суть концепції полягає в тому, що наявна сьогодні грошова одиниця, і грошова одиниця, очікувана завтра нерівноцінні в силу трьох основних причин: інфляції, ризику неотримання очікуваної суми грошових коштів і швидкості обороту капіталу. В силу інфляції відбувається знецінення грошей.
Крім того, завжди існує ймовірність того, що з певних причин очікувана до одержання сума в потрібний момент не буде отримана. Нарешті, наявна в наявності в даний момент грошова сума, на відміну від тієї, яка можливо буде отримана в майбутньому, може бути негайно пущена в оборот і принесе додатковий дохід. 3. Концепція грошового потоку. Суть концепції полягає в тому, що будь-яка фінансова операція може представляти собою якийсь грошовий потік (cash flow), тобто безліч розподілених у часі відтоків (виплат) і приток (надходжень) грошових коштів організації. 4. Концепція компромісу між ризиком і прибутковістю. Суть концепції полягає в тому, що отримання доходу пов'язане з ризиком. Між цими явищами існує пряма залежність.
Чим вище очікувана прибутковість, тим вище рівень ризику. 5. Концепція втрачених можливостей. Суть концепції полягає в тому, що прийняття будь-якого фінансового рішення, як правило, носить альтернативний характер. Відмова організації від альтернативного варіанту може спричинити за собою упущені можливості отримання більшого доходу. 6. Концепція асиметричності інформації. Суть концепції полягає в тому, що реально функціонуючий ринок інформаційно не симетричний (тобто інформаційно непрозорий рівною мірою для всіх учасників ринку). Окремі учасники ринку можуть володіти певною інформацією недоступною іншим учасникам ринку. Це робить їх позицію більш конкурентною, а прийняте рішення - більш ефективним.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.4. Базові концепції фінансового менеджменту "
 1. Ризик-менеджмент
  фінансовими відносинами, що виникають в процесі цього
 2. Т.С. Новашіна, В.І. Карпунін, В.А. Волнін. Фінансовий менеджмент, 2005

 3. 1.1. Мета і завдання фінансового менеджменту
  фінансових ресурсів організації. Мета фінансового менеджменту - забезпечення сталого розвитку та капіталізації (зростання ринкової вартості) організації. Ця мета нерозривно пов'язана з основною метою управління організацією в цілому і реалізується з нею в єдиних процедурах. Основні завдання, які покликаний вирішувати фінансовий менеджмент: Завдання фінансового менеджменту 1. Пошук джерел і способів
 4. Тема 2. Фінансовий аналіз в системі фінансового менеджменту
  фінансового
 5. Тема 3. Фінансове планування в системі фінансового менеджменту
  фінансового
 6. 18.1. ЩО ТАКЕ МЕНЕДЖМЕНТ? ЙОГО РІВНІ
  фінансів) з метою досягнення певних завдань за заздалегідь розробленим стратегічному плану з безперервним контролем результатів робіт. Менеджмент має три рівні: макрорівень? управління національною економікою, медіумуровень? управління окремою територією (регіону, міста, району і т. д.), мікрорівень? управління фірмою. На всіх рівнях управління менеджмент? процес прийняття
 7. Тема 1. Фінансовий менеджмент в системі управління організацією
  менеджмент в системі управління
 8. МЕНЕДЖМЕНТ
  менеджменту - досягнення високої ефективності виробництва, кращого використання ресурсного потенціалу підприємства , фірми, компанії, 2) керівництво підприємства, фірми, керівний
 9. 1.5. Фінансовий менеджмент як система управління
  фінансових відносин, що виникають у процесі руху фінансових ресурсів організації та їх кругообігу, між структурними та функціональними підрозділами всередині самої організації та між організацією та її зовнішніми контрагентами. Основними елементами системи управління фінансовою діяльністю організації є суб'єкти управління, об'єкти управління, принципи і функції управління,
 10. 1.3. Функції фінансового менеджменту
  фінансового менеджменту можна представити таким чином. Система фінансового менеджменту - Планування - весь комплекс заходів з розробки та виконанню стратегічних та оперативних фінансових планів і бюджетів організації та її структурних підрозділів. - Аналіз - вивчення та оцінка ступеня виконання фінансових планів і причин відхилень від запланованих показників, результатів
 11. ЛІТЕРАТУРА
  фінансової звітності: Пер. з англ. / Навчи, ред. перекладу чл.-кор. РАН І.І. Єлісєєва. Гол. ред. серії проф. Я.В. Соколов. М.: Фінанси і статистика, 1996. 8. Блатов Н.А. Баланс промислового підприємства і його аналіз. Л.: Ленпартіздат, 1940. 9. Брігхем Ю., Гапенскі Л. Фінансовий менеджмент: Повний курс: У 2-х т. / Пер. з англ, під ред. В.В. Ковальова. СПб.: Економічна школа, 1997. 10. Бикова
 12. 9.3. Теорія управління фірмою - менеджмент
  фінансових ресурсів фірми. Його виникнення пов'язане з розвитком корпоративного підприємництва, акціонерних товариств, в яких управління майном фірми переходить від власників до їх представникам - менеджерам. Менеджери - це наймані працівники, які за плату займаються організацією діяльності фірми з метою отримання прибутку акціонерами. Становлення менеджменту відноситься до
 13. Глава 15. Ваша стратегія управління
  менеджменту залежить від компетентних менеджерів - людей з прекрасними навичками спілкування, з дипломами, з високими технологіями управління кадрами. Справа не в цьому. Вам не потрібні особливі люди. І вони занадто дорогі. Вони будуть заважати вам жити. Швидше, вам потрібна система управління. Система буде вашою стратегією менеджменту, засобом, за допомогою якого ваш прототип франчайзингу буде
 14. ГЛАВА 18. ФІРМА І МЕНЕДЖМЕНТ
  менеджменту? Що це за процес? Що він припускає? 2. У чому відмінність управління економікою на макро-і мікрорівнях? 3. Що таке оптимізація чисельності управлінського персоналу? 4. Як ви розумієте «моральні стимули професіонала»? 5. Чи можливо знайти оптимальне співвідношення централізації і децентралізації? 6. Визначте основні етапи розвитку управлінської системи та опишіть їх
 15. Фінансова політика
  концепцій розвитку фінансів, визначення основних напрямів їх використання та розробку заходів, спрямованих на досягнення поставлених
 16. Література
  фінансові основи місцевого самоврядування »: Закон Російської Федерації від 25 вересня 1997 р. № 126-ФЗ. Бюджетна система Російської Федерації: Підручник / За ред. М. В. Романовського, О. В. Врублевської. - М.: Юрайт, 1999. Поляк Г.Б. Бюджет міста. - М.: Фінанси, 1978. Поляк Г.Б. Фінансове забезпечення соціальної сфери. - М.: Фінанси і статистика, 1988. Поляк Г.Б. Фінанси місцевих Рад. -
 17. Особистість підприємця
  концепція виробничого самоврядування, орієнтована на використання принципів сучасного менеджменту, постійний пошук, використання нововведень, облік сукупності зовнішніх і внутрішніх факторів, ситуаційний аналіз та ін У Росії у зв'язку з переходом до ринкових відносин також виникла необхідність заміни методів управління. У сучасних умовах, як і на Заході, орієнтир
 18. Глава 2 Економічна характеристика державного менеджменту 1950-80-их рр.. в різних галузях промисловості країни
  менеджменту 1950-80-их рр.. в різних галузях промисловості
 19. 3. Стандартна модель міжнародної торгівлі
  концепцій граничних величин і загальної рівноваги економічної системи. Базові поняття стандартної моделі були розроблені англійськими економістами Френсісом Еджуорта і Альфредом Маршаллом і американським економістом австрійського походження Готфрідом
 20. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
  управління інвестиціями в конкретну галузь економіки або в розвиток компанії,
© 2014-2022  epi.cc.ua