Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
Наступна »
Т.С. Новашіна, В.І. Карпунін, В.А. Волнін. Фінансовий менеджмент, 2005 - перейти до змісту підручника

1.1. Мета і завдання фінансового менеджменту

Фінансовий менеджмент - процес розробки та реалізації управлінських рішень, пов'язаних з формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів організації. Мета фінансового менеджменту - забезпечення сталого розвитку та капіталізації (зростання ринкової вартості) організації. Ця мета нерозривно пов'язана з основною метою управління організацією в цілому і реалізується з нею в єдиних процедурах. Основні завдання, які покликаний вирішувати фінансовий менеджмент:

Завдання фінансового менеджменту


1. Пошук джерел і способів фінансування бізнесу організації для забезпечення необхідного рівня та структури її активів.
Це завдання реалізується шляхом визначення загальної потреби у фінансових ресурсах організації на майбутній плановий період, максимізації обсягу залучення власних фінансових ресурсів, визначення оптимальної структури позикових коштів та управління їх залученням. 2. Забезпечення ефективного використання фінансових ресурсів у діяльності організації. Це завдання реалізується шляхом оптимізації розподілу сформованого обсягу фінансових ресурсів у часі і за напрямками діяльності організації. 3. Оптимізація грошового обороту. Це завдання вирішується шляхом управління грошовими потоками організації в процесі кругообігу її коштів, забезпечення синхронізації обсягів надходження і витрачання грошових коштів за окремими часовими періодами, підтримки необхідного рівня ліквідності її оборотних активів.
4. Мінімізація рівня фінансового ризику. Це завдання досягається шляхом диверсифікації видів операційної і фінансової діяльності, формування оптимального інвестиційного портфеля, моніторингом кон'юнктури фінансових ринків, застосування різних схем страхування фінансових активів. 5. Забезпечення фінансової стійкості організації в процесі її розвитку. Це завдання досягається шляхом формування оптимальної структури капіталу і активів організації та підтриманням необхідного рівня її платоспроможності.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 1.1. Мета і завдання фінансового менеджменту "
 1. МЕНЕДЖМЕНТ
  мета менеджменту - досягнення високої ефективності виробництва, кращого використання ресурсного потенціалу підприємства, фірми, компанії, 2) керівництво підприємства, фірми, керівний
 2. Ризик-менеджмент
  фінансовими відносинами, що виникають в процесі цього
 3. 18.1. ЩО ТАКЕ МЕНЕДЖМЕНТ? ЙОГО РІВНІ
  метою досягнення певних завдань за заздалегідь розробленим стратегічному плану з безперервним контролем результатів робіт. Менеджмент має три рівні: макрорівень? управління національною економікою, медіумуровень? управління окремою територією (регіону, міста, району і т. д.), мікрорівень? управління фірмою. На всіх рівнях управління менеджмент? процес прийняття управлінських
 4. Т.С. Новашіна, В.І. Карпунін, В.А. Волнін. Фінансовий менеджмент, 2005

 5. Тема 2. Фінансовий аналіз в системі фінансового менеджменту
  фінансового
 6. Тема 3. Фінансове планування в системі фінансового менеджменту
  фінансового
 7. Тема 1. Фінансовий менеджмент в системі управління організацією
  менеджмент в системі управління
 8. ЛІТЕРАТУРА
  завданнями. М.: Фінанси і статистика, 2000. 16. Ковальов В.В., Патров В.В. Як читати баланс. 3-е изд., Перераб. і доп. М.: Фінанси і статистика, 1998. 17. Ковальов В.В., Уланов В.А. Курс фінансових обчислень. М.: Фінанси і статистика, 1999. 18. Міжнародні стандарти фінансової звітності. М.: Аскер, 1999. 19. Соколов Я.В. Бухгалтерський облік: від витоків до наших днів: Учеб. посібник для вузів.
 9. ГЛАВА 18. ФІРМА І МЕНЕДЖМЕНТ
  завдання? 9. Які проблеми російського менеджменту? 10. Чому говорять, що управління? це
 10. 9.3. Теорія управління фірмою - менеджмент
  фінансових ресурсів фірми. Його виникнення пов'язане з розвитком корпоративного підприємництва, акціонерних товариств, в яких управління майном фірми переходить від власників до їх представникам - менеджерам. Менеджери - це наймані працівники, які за плату займаються організацією діяльності фірми з метою отримання прибутку акціонерами. Становлення менеджменту відноситься до
© 2014-2022  epi.cc.ua