Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Т.С. Новашіна, В.І. Карпунін, В.А. Волнін. Фінансовий менеджмент, 2005 - перейти до змісту підручника

1.2. Принципи організації фінансового менеджменту

До основних принципів фінансового менеджменту можна віднести:

Принципи фінансового менеджменту


1. Орієнтованість на стратегічні цілі розвитку організації. Управлінські рішення в області фінансової діяльності в поточному періоді не повинні суперечити стратегічним цілям організації. 2. Адаптивність.
Фінансової менеджмент покликаний враховувати зміни факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, кон'юнктури фінансового ринку, ресурсного потенціалу, форм організації виробничої та фінансової діяльності, фінансового стану й інших параметрів функціонування організації. 3. Комплексність. Фінансовий менеджмент як комплексна керуюча система пов'язує всі управлінські рішення в області формування, розподілу і використання фінансових ресурсів організації.
4. Інтегрованість. Будь-яке управлінське рішення прямо чи опосередковано впливає на формування грошових потоків і результати фінансової діяльності, тому фінансовий менеджмент безпосередньо пов'язаний із загальною системою управління організацією.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.2. Принципи організації фінансового менеджменту "
 1. 1.1. Мета і завдання фінансового менеджменту
  організації. Мета фінансового менеджменту - забезпечення сталого розвитку та капіталізації (зростання ринкової вартості) організації. Ця мета нерозривно пов'язана з основною метою управління організацією в цілому і реалізується з нею в єдиних процедурах. Основні завдання, які покликаний вирішувати фінансовий менеджмент: Завдання фінансового менеджменту 1. Пошук джерел і способів фінансування
 2. Тема 1. Фінансовий менеджмент в системі управління організацією
  організацією
 3. Ризик-менеджмент
  фінансовими відносинами, що виникають в процесі цього
 4. 1.5. Фінансовий менеджмент як система управління
  принципи і функції управління, інструменти управління (фінансові методи, прийоми і моделі), що використовуються в практиці управління фінансами. Система управління фінансовою діяльністю В якості суб'єктів управління (керуюча підсистема) фінансовою діяльністю організації - виступають її структурні та функціональні підрозділи, діяльність яких взаємопов'язана, взаємообумовлено і
 5. 1.3. Функції фінансового менеджменту
  організації та її структурних підрозділів. - Аналіз - вивчення та оцінка ступеня виконання фінансових планів і причин відхилень від запланованих показників, результатів фінансової діяльності організації в цілому і її структурних підрозділів у різних напрямках її діяльності. - Регулювання - Розробка та реалізація комплексу заходів, спрямованих на усунення виниклих відхилень від
 6. МЕНЕДЖМЕНТ
  принципів, форм, методів, прийомів і засобів управління виробництвом та виробничим персоналом з використанням досягнень науки управління. Основна мета менеджменту - досягнення високої ефективності виробництва, кращого використання ресурсного потенціалу підприємства, фірми, компанії, 2) керівництво підприємства, фірми, керівний
 7. Т.С. Новашіна, В.І. Карпунін, В.А. Волнін. Фінансовий менеджмент, 2005

 8. Тема 2. Фінансовий аналіз в системі фінансового менеджменту
  фінансового
 9. Тема 3. Фінансове планування в системі фінансового менеджменту
  фінансового
 10. 18.1. ЩО ТАКЕ МЕНЕДЖМЕНТ? ЙОГО РІВНІ
  фінансів) з метою досягнення певних завдань за заздалегідь розробленим стратегічному плану з безперервним контролем результатів робіт. Менеджмент має три рівні: макрорівень? управління національною економікою, медіумуровень? управління окремою територією (регіону, міста, району і т. д.), мікрорівень? управління фірмою. На всіх рівнях управління менеджмент? процес прийняття
 11. РІВНІСТЬ КІНЦЕВОГО РЕЗУЛЬТАТУ
  принцип в менеджменті, згідно з яким один і той же результат може бути отриманий різними способами при різних початкових
 12. 7.1. Управління позаоборотними активами
  організації характеризується наступними основними
 13. 1.4. Базові концепції фінансового менеджменту
  організації. 4. Концепція компромісу між ризиком і прибутковістю. Суть концепції полягає в тому, що отримання доходу пов'язане з ризиком. Між цими явищами існує пряма залежність. Чим вище очікувана прибутковість, тим вище рівень ризику. 5. Концепція втрачених можливостей. Суть концепції полягає в тому, що прийняття будь-якого фінансового рішення, як правило, носить альтернативний характер.
 14. 9.3. Теорія управління фірмою - менеджмент
  організацією діяльності фірми з метою отримання прибутку акціонерами. Становлення менеджменту відноситься до початку ХХ в. Його основоположниками вважаються американський інженер Тейлор і француз А. Файоль. Тейлор розробив умови, що забезпечують раціоналізацію та інтенсифікацію праці, що дозволили підвищити ефективність виробництва. Для досягнення цієї мети, на його думку, треба здійснити чотири
© 2014-2021  epi.cc.ua