Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
BC Автономов. Історія економічних вчень, 2000 - перейти до змісту підручника

Про природу середньої норми прибутку


У теоріях додаткової вартості, відтворення і в цілому в перших двох томах «Капіталу» Маркс виходив з передумови, що кожна одиниця усередненого робочого часу створює рівну величину додаткової вартості, незалежно від сфери виробництва. Водночас він поділяв загальне переконання в тому, що ринкова конкуренція веде до усереднення норм прибутку між галузями. Обидва ці умови можуть виконуватися одночасно тільки при допущенні, що співвідношення витрат на заробітну плату і інших капітальних витрат (співвідношення змінного і постійного капіталу, за Марксом) також єдине в усіх сферах економіки. Однак таке допущення свідомо нереалістично. У I томі «Капіталу» Маркс обмежився констатацією важливості проблеми і обіцянкою докладно розглянути її пізніше, в третій книзі свого твору.

Рішення проблеми, запропоноване Марксом в III томі «Капіталу», випливало із загальної логіки його аналізу капіталізму: початковим об'єктом такого аналізу була лише базова структура суспільства - відносини між основними його класами (праця-капітал), і лише на наступних етапах розгляд переходило на більш конкретні рівні, зокрема включало в свою орбіту внутрішню структуру капіталу і, відповідно, відносини всередині класу і капіталістів. Згідно з цією логікою питання про вирівнювання норм прибутку ставився до сфери конкуренції капіталів між собою. Для Маркса це було питання перерозподілу додаткової вартості в умовах і під впливом такої конкуренції. Щоб переконатися в логічному єдності теорії, для нього було достатнім констатувати рівність загальної суми додаткової вартості і загально ми прибули.
При цьому опис і пояснення самого хутра міжгалузевої конкуренції та формування на його основі єдиної норми прибутку не суперечило канонам класичної школи.
Роз'яснення Маркса переконали далеко не всіх, що викликало великий, досі не вичерпав себе потік дискусійною літератури про протиріччі між I і III томами «Капіталу», або по так званої проблеми трансформації - логічної та теоретичної обгрунтованості переходу від системи рівноважних цін вартісного типу (пропорційних витратам праці), що лежить в основі I тому «Капіталу», до системи рівноважних ринкових цін, пропорційних витратам виробництва («цін виробництва» - в термінах самого Маркса), використовуваної в III томі.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Про природу середньої норми прибутку "
 1. Глава 7 Економічна теорія К. Маркса
  природі середньої норми прибутку? Закон тенденції середньої норми прибутку до зниження? Основи теорії економічних криз? Політекономія - наука про проізводственньк відносинах? Відчуження праці? Товар як речове ставлення Q Капітал і перетворені форми додаткової вартості? Капітал як речове ставлення? Доля капіталізму Карл Маркс (1818-1883) народився в Німеччині, там же
 2. Про природу середньої норми прибутку
  средненного робочого часу створює рівну ве-іічіну додаткової вартості, незалежно від сфери виробництва. Водночас він поділяв обшее переконання в тому, що ринкова конкуренція веде до усереднення норм прибутку між галузями. Обидва ці умови можуть виконуватися одночасно тільки при допущенні, що співвідношення витрат на заробітну плату та інших капи-кшьних витрат (співвідношення змінного
 3. ГЛАВА 7 ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ К. МАРКС
  природі середньої норми прибутку? Закон тенденції середньої норми прибутку до зниження? Основи теорії економічних криз? Політекономія - наука про виробничі відносини? Відчуження праці? Товар як речове ставлення? Капітал і перетворені форми додаткової вартості? Капітал як речове ставлення? Доля капіталізм Карл Маркс (1818-1883) народився в Німеччині, там
 4. КВАЛІФІКАЦІЯ: ЄДИНИЙ ДЖЕРЕЛО СТАЛОГО КОНКУРЕНТНОГО ПЕРЕВАГИ
  природі мають егалітарної тенденцію. Історично ці державні інвестиції давали можливість некваліфікованим поступово ставати кваліфікованими - спочатку за допомогою безкоштовної початкової освіти, потім безкоштовної середньої освіти і, нарешті, за допомогою заходів щодо здешевлення університетської освіти - безкоштовного (Закон про допомогу військовослужбовцям, 91000000000 у вигляді
 5. 2. Фірма. Витрати виробництва та їх види
  природа витрат. Витрати виробництва і витрати обігу Витрати виробництва - це витрати, грошові витрати, які необхідно здійснити для створення товару. Для підприємства (фірми) вони виступають як оплата придбаних факторів виробництва. Такого роду витрати покривають оплату матеріалів (сировини, палива, електроенергії), заробітну плату працівників, амортизацію, витрати, пов'язані
 6. 1. Економічні погляди К. Маркса
  природи товарного виробництва. Як і представники класичної політичної економії, Маркс розрізняє дві сторони товару: споживчу вартість і мінову вартість. Під першою розуміється здатність речі задовольняти яку-небудь людську потребу, незалежно від того, чим вона викликана "шлунком або фантазією", під другою - здатність речі обмінюватися в певних пропорціях на
 7. Лекція 5-я Передісторія «Капіталу» К. Маркса
  природу і стає панують-щим тільки при капіталізмі. Саме Маркс довів, що то-Варна виробництво виступає не тільки як вихідний пункт, але і як основна риса капіталістичного виробництва. Маркс писав: «вже в простому визначенні грошей закладено, що вони в якості розвиненого моменту виробництва можуть суще-ствовать лише там, де існує найману працю» К В рукописи
 8. Лекція 8-я Історичне місце марксизму. Переворот в політичній економії
  природи. До самої ж природі класики також підходили метафізично, розглядає-вая її як незмінне явище ^ Чи можна сказати, що класична школа повністю иг-норіровала питання економічного розвитку? Ні, так як класиків не могли не цікавити питання економічного розвитку. Але це розвиток вони нюнімалі в основному як роз-виток технічне, як зміна тільки
 9. Лекція 16-я каутськіанства - його буржуазна сутність. Р. Гільфердінг
  природі паперових грошей. Як відомо, Маркс писав, що паперові гроші не мають своєї самостійної вартості, їх курс визначається вар-мостью золотих грошей , які вони представляють. У кожен даний момент зверненням потрібна певна кількість повноцінних грошей. Загальна кількість паперових грошей повинне бути одно масі золотих грошей, якої потребує обра-щення. Таким
 10. Лекція 17-я реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  природі державних підприємств і замовчується про те »що государственнокапиталистические підприємства аж ніяк не є соціалістичними. Зокрема один з видних діячів лейбористської партії Дальтон, колишній міністр фінансів, у своїй роботі ще в 1935 висунув положення, що в капіталістичній країні є свій соціалізована сектор. Сюди він відносить державні
© 2014-2022  epi.cc.ua