Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011 - перейти до змісту підручника

Спроба політекономічного аналізу

?
В останні роки наука збагатилася багатьма роботами, присвяченими радянсько-му періоду вітчизняної історії. Опубліковано велику кількість раніше недоступ-них для вивчення архівних документів, які змусили багато в чому переглянути встоявши шиеся подання. Здається, не залишилося більше ні секретних матеріалів, ні заборона-них тем.
Однак, незважаючи на велику кількість нових фактів, історія СРСР досі не пояснена, а отже, і не зрозуміла належним чином. Фундаментальні фактори, що визначають-рілі весь хід радянської історії, її логіку, залишаються нерозкритими.
До недавніх пір вважалося, що суспільство розвивається по висхідній, від менш прогресивної суспільно-економічної формації до більш прогресивної, і це об-стоятельство цілком визначає логіку історії нашої країни.
Події останніх 10-15 років змусили засумніватися в настільки однозначно прямолінійною інтерпретації историче-ського процесу. У багатьох відмова від колишніх ідеологічних і методологічних перед-ставлений вилився в хвилю критичного і, більше того, огульно-негативного ставлення-ня до всього радянського. Проте абсолютно очевидно, що радикальний розрив з про-минулим не сприяв осягненню історії СРСР як логічно взаємопов'язаного і закономірного процесу. Неможливо осягнути істину, просто помінявши колишні оцінки на протилежні.
Разом з тим в непоясненим, а отже, і непередбачуваному світі як від-слушну людина, так і суспільство в цілому не можуть не відчувати психологічний диском-форт.
Тому що зберігається непоясненим радянського періоду нашої історії, ка-жущаяся ірраціональність окремих її подій і етапів з чисто наукового факту пре-брехати в суспільно-політичну проблему. Справжньою статтею переслідується мета наблизитися до розуміння об'єктивної логіки історії Радянського Союзу, маючи на увазі під цим не просте коментування подій, а виявлення фундаментальних причин, що їх породили.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Спроба політекономічного аналізу "
 1. Навіщо треба вивчати проблему вартості
  спроба економічного аналізу буде плодити тільки нові помилки. Крім того, правильне розуміння природи і сутності вартості товару являє-ся ключем до вирішення багатьох завдань не тільки в галузі економіки, але і актуальних про-суспільних проблем. Тому, для того, щоб зрозуміти принципи пристрою сучасної ринкової економіки, причини її періодичних криз, необхідно вивчати проблему
 2. Вульгарний комунізм
  спробу «перескочити через сходинку» суспільного розвитку? соціалізм, тобто прагнення втілити принципи комунізму на недостатньою для цього матеріально-технічної та соціальної бази. Слідуючи цій логіці, що існував в Радянському Союзі спосіб вироб-ництва повинен бути кваліфікований як вульгарно-комуністичний, для якого ха-рактерна неадекватність виробничих відносин рівню
 3. 4. Раціональність і ірраціональність, суб'єктивізм і об'єктивність праксиологических досліджень
  спробу хоч і невдалу досягти певної мети. Лікарі, 100 років тому застосовували певні прийоми для лікування раку, від яких відмовилася сучасна медицина, були з точки зору сьогоднішнього дня погано інформовані і тому неефективні. Але вони не діяли ірраціонально; вони робили все, що було в їхніх силах. Можливо, ще через 100 років у розпорядженні лікарів виявляться більш ефективні
 4. 6. Інша Я
  спроба їх опису повинна відсилати до сенсу, який їм приписує діюча людина. Ми можемо назвати пропозицію товару на продаж подразником. Але суть цієї пропозиції і його відмінності від інших пропозицій не можуть бути описані без проникнення в зміст, який діючі сторони привласнюють ситуації. Ніякі діалектичні прийоми не допоможуть затушувати той факт, що людина спонукуваний
 5. 3. Апріорі і реальність
  спроба розгляду проблем людської діяльності необхідно пов'язана з апріорним мисленням. У цьому випадку неважливо, чи будуть люди, які обговорюють проблему, теоретиками, націленими виключно на чисте знання, або державними діячами, політиками, простими громадянами, що намагаються зрозуміти що відбуваються зміни і з'ясувати, який напрям державної політики або приватного поведінки
 6. 4. Принцип методологічного індивідуалізму
  аналіз їх становлення і зникнення, що змінюється структури та функціонування. Він вибирає єдиний метод, що дозволяє домогтися задовільного вирішення цієї проблеми. Перш за все ми повинні усвідомити, що всі дії проводяться індивідами. Колективне завжди проявляються через одного або декількох індивідів, чиї дії відносяться до колективного як до вторинного джерела.
 7. 8. Концептуалізація і розуміння
  спробами виправдати або засудити будь-яку діяльність з точки зору моралі або закону; 3) з привхідним зауваженням, що виражає суб'єктивну оцінку по ходу строго об'єктивного викладу стану справ. Трактат по бактеріології не втратить своєї об'єктивності, якщо автор, дотримуючись точки зору людини, вважає головною метою збереження людського життя і, застосовуючи цю мірку, відносить
 8. 10. Метод економічної науки
  спробах зрозуміти реальну дійсність зосереджується на проблемах, які є корисними для цієї мети, не скасовує апріорний характер міркувань. Але він характеризує спосіб, яким економічна наука до цього часу єдиний розроблений розділ праксиологии представляє результати своїх досліджень. Економічна теорія не слід методу логіки і математики. Вона не представляє
 9. 3. Праксиологической аспект полілогізма
  спроба осягнути істину викликана міркуваннями її практичного використання для досягнення певної мети. Але це не дає відповіді на питання, чому ідеологічна, тобто помилкова, теорія надасть кращу послугу, ніж вірна теорія. Той факт, що практичне застосування теорії призводить до результату, передвіщеному на основі цієї теорії, є загальновизнаним підтвердженням її правильності.
 10. 5. Полілогізм і розуміння
  спробах компаній захистити свою власність і життя своїх працівників і клієнтів від цих нападів. Ці розбіжності відбуваються не від ціннісних суджень, чи не від відмінностей розуміння. Вони результат антагоністичних теорій економічної та історичної еволюції. Якщо настання соціалізму неминуче і може бути досягнуто лише революційними методами, то вбивства, скоєні прогресивними
© 2014-2022  epi.cc.ua