Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Ю. Александров. СИНТЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ВАРТОСТІ, 2011 - перейти до змісту підручника

Методологія аналізу історії


Для виявлення логіки історії необхідний ключ, який серед усього многообра зія фактів і дійових осіб дозволить встановити причинно-наслідкові зв'язки.
Бурхливі процеси останніх років в методологічному плані привели принаймні до одного позитивного результату. Остаточно доведена безальтернативність методології історичного матеріалізму для виявлення прихованих рушійних сил історія-тичного процесу. Слід нагадати в цьому зв'язку той факт, що західне наукове пові-суспільством, що не обтяжене ідеологічними установками влади і дріб'язковим догматизмом, не змогло, між тим, за десятиліття існування СРСР виявити логіку його історії і справжню соціально-економічну природу радянського ладу. Цілком очевидно, що неможливо домогтися вагомого результату в поясненні історії СРСР, роблячи глав-ний упор на особисті якості або волюнтаристські (нібито) дії його вождів, «тота-літарную природу» більшовизму або особливості національного характеру. Представля-ється, що ключову роль у вітчизняній історії грали таки економічні факто-ри, тісно пов'язані з пануючої в суспільстві ідеологією.
Суть методу історичного матеріалізму в найбільш короткій формі сформулював Ф. Енгельс, на думку якого «в історичному процесі визначальним мо-ментом в кінцевому рахунку є виробництво» 1.
Дійсно, спосіб виробництва як основоположний економічний фактор не може не відбиватися на всіх гро-ських процесах. Разом з тим до аналізу цього впливу слід підходити диалектич-скі. Енгельс, виділивши слова «зрештою», хотів цим підкреслити, що економіка не є єдиною рушійною силою суспільного прогресу. На розвиток країни впливають безліч інших чинників - географічне середовище, історично сформований тип держави, культурні традиції, релігія, соціально-психологічні риси нації і т. д. Не слід забувати, що історію творять люди, і вона несе відбиток їхніх характерів, осяянь і оман, мужності і боягузтва, вірності і зради. Радянський Союз перебував в епіцентрі головних бурь ХХ століття, тому на життя країни впливали відбуваються у світі і політика інших держав. Тільки розглядаючи всі ці фактори в сукупності, можна отримати уявлення про подлин-них причинах подій і рушійних силах історичного процесу. Однак, не ризикуючи помилитися, можна з усією категоричністю стверджувати, що саме особливості сущест-вова в СРСР способу виробництва, його достоїнства і недоліки, закладені в ньому протиріччя зумовили основні риси радянського соціалізму і з'явилися головним чинником, що визначив вектор розвитку радянського суспільства і хід історії СРСР.

Спроби пояснити логіку історії СРСР патологічною ненавистю комуністів до свободи і демократії, владолюбством Сталіна чи якоїсь «особостью» нашого цивілізаціями-го розвитку викликають асоціацію з мурахою, який сидить на голові слона і підлоги-Гаета, що зміна навколишнього панорами визначається напрямком вітру, впливом Місяця або навіть його власними бажаннями. Тільки істмат дозволяє розглядати слона, тобто, за перипетіями політичної боротьби, зіткненням особистих амбіцій і торжеством ка-жущейся випадковості, які часто затуляють всю видиму перспективу, виявити фундаментальну рушійну силу відбуваються в суспільстві процесів, яка полягає в суперечностях і особливості існуючого способу виробництва.
Інша справа, що неприпустимо абсолютизувати (!) Будь-яку методологію, в тому числі, і історичний матеріалізм. Істмат застосуємо аж ніяк не до будь-якого явища суспільного життя. Сфера його дії обмежена самими глибинними, фундаментальними процесу-ми, що охоплюють великі маси людей протягом тривалих історичних періодів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Методологія аналізу історії "
 1. Передмова
  методології економічної теорії. Вихід у світ "Людської діяльності", безумовно, справедливий по відношенню до автора, мислити системно і створив останнє в історії економічної думки твір у жанрі трактату економічної теорії, в той час, коли єдиним жанром для економістів стали журнальні статті, згодом об'єднуються в збірки статей даного автора за різними
 2. Коментарі
  методологічних питань між австрійськими економістами (насамперед К. Менгером) і представниками нової (молодої) історичної школи (Г. Шмоллер). Почався з публікації К. Менгером Дослідження про методи суспільних наук, де він говорив про точний методі дослідження, за допомогою якого економічна теорія може бути розчленована на свої найпростіші елементи, а історії та соціології відводилася
 3. 4.5. Кредитний консалтинг
  методологічної підтримки для успішного здійснення своїх намірів. Тоді консультанти можуть надати клієнту цю методологічну підтримку і пройти разом з ним весь шлях від виявлення проблеми до її вирішення. Такий підхід називається процесним консультуванням, тобто консультуванням в процесі управлінської діяльності клієнта. - Навчити клієнта, як знаходити і вирішувати
 4. 1. Теорія граничної корисності як теорія ціноутворення
  методологія максимізації корисності, запропонована ним, увійшла в економічну науку як класичної логіки прийняття
 5. Лекція 7-я. Пізні роботи основоположників марксизму
  методологія. Енгельс писав, що буржуазні «соціалісти» тягнуть від економіки в область моралі і це впол-ні природно. «Хто оголошує недоторканним капиталисти-чний спосіб виробництва,« залізні закони »сучасного буржуазного суспільства, і хоче, тим не менш, усунути їх не-приємні, але необхідні наслідки, тому не залишається нічо-го іншого, як читати капіталістам моральні
 6. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  методології австрійської школи характерні наступних щие моменти. По-перше, різко виражений ідеалізм. Австрійська школа в якості вихідного моменту бере психологію «хо-дарства суб'єкта», тобто психологію людини, яка зайнята в господарській області. Один з представників цієї школи Ф. Візер сказав, що політична економія є прик-ладна психологія, що завдання політичної
 7. Лекція 10-я Нова історична школа
  методології молодий історичної школи? Першою її особливістю є проповідь вульгарного історизму. У цьому відношенні молода історична школа не відрізняється від старої. Зокрема Шмоллер всіляко восхва-лял традиції минулого, називав їх священними. Причому, го-воря про традиції минулого, він мав на увазі не революцион-ні, а саме реакційні традиції. Подібно економістам старої
 8. Лекція 13-а Економічні погляди А. Маршалла
  методології Маршалла? Які нові положення він намагався висунути? Маршалл пустив в обіг тезу, згідно з яким «ужно відмовитися від так званого каузального методу. Під каузальним методом розуміється метод, який намагається розкрити причини, в даному випадку причини економічних явищ. Маршалл відкидав правомірність такого методу, ко-торий, безсумнівно, є науковим,
 9. 9. Теоретичні розробки економістів Росії
  методологію. За активної участі Канторовича і його найближчих колег і друзів - Віктора Валентиновича Новожилова (1892-1970) і Василя Сергійовича Немчинова (1894-1964) - у другій половині 50-х - початку 60-х рр.. формується вітчизняна економіко-математична школа. Всі троє продовжували розробку методів лінійного програмування, будували економічні моделі, перейшовши потім до розробки
 10. 1.1. Предмет історії економіки та його еволюція
  методологія та методи історії економіки. У результаті гострої дискусії між представниками різних шкіл і напрямів була прийнята сучасне трактування предмета історії економіки. Історія економіки вивчає розвиток економічних процесів, структур, інститутів, діяльності, подій і теорій. Таким чином, в центрі її уваги знаходиться еволюція господарства, а не суспільства. У рамках
© 2014-2022  epi.cc.ua