Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
А. В. Бризгалін. Податки і податкове право, 1998 - перейти до змісту підручника

§ 5.1. Поняття і загальна характеристика податкової системи


| 1. Згідно ст. 2 Закону про основи податкової системи, 1 «сукупність податків, зборів, мита та інших платежів (далі - податки), стягуються в установленому порядку, утворює податкову систему». Дане визначення не зовсім вдало, оскільки систему не можна визначати як просту сукупність елементів. Податковій системі властиві ознаки, що характеризують будь-яку систему, - поелементний склад системи, взаємозалежність елементів, органічна цілісність і єдність, безперервний розвиток і т. д.
Визначення, дане законодавцем, не включає в себе ряд наступних обов'язкових елементів, які безпосередньо формують податкову систему будь-якої держави:
- систему податкових органів;
- систему і принципи податкового законодавства;
- принципи податкової політики;
- порядок розподілу податків по бюджетах;
- форми і методи податкового контролю;
- порядок та умови податкового виробництва;
- підхід до вирішення проблеми міжнародного подвійного оподаткування та ін
Тому можна погодитися з С. Пепеляєвим, визначальним податкову систему як взаємопов'язану сукупність діючих в даний момент в конкретній державі істотних умов оподаткування '. У цьому зв'язку необхідно підкреслити, що поняття «податкова система» і «система податків» нетотожні. Податкова система - більш широке поняття, так як вона характеризується економічними і політико-правовими показниками.
2. До економічних показників в першу чергу відноситься податковий гніт (докладніше див
§ 2.3 цього посібника).
Іншим економічним показником служить співвідношення податкових доходів від внутрішньої і зовнішньої торгівлі. У високорозвинених країнах, що експортують в основному готову продукцію, експортні мита незначні, а основні надходження до бюджету здійснюються за рахунок оподаткування торгівлі всередині країни. У менш розвинених країнах за рахунок митних зборів на експортовану сировину велика частка доходів від зовнішньоекономічної діяльності. Співвідношення податкових доходів від внутрішньої і зовнішньої торгівлі у високорозвинених європейських країнах становить 1: I2, в сучасній Росії, в експорті якої переважає сировину, - 2: I3.
Для характеристики податкової системи використовується також співвідношення прямого і непрямого оподаткування. Дане співвідношення залежить від рівня розвитку країни, оскільки збір непрямих податків не вимагає розвитку податкового апарату і витонченої системи розрахунків. У Росії частка непрямих податків в 1994 році склала 73,46%.
Структура прямих податків також виступає в якості економічного показника податкового системи. Для високорозвинених країн характерна висока частка прибуткових податків, податків на майно та страхових виплат, в той час як в Росії, наприклад, найбільш значущим з усіх існуючих прямих податків залишається податок на прибуток (37,26%), а податок з фізичних осіб становить всього 8,02% податкових поступленій4.
3. Однією з найбільш важливих політико-правових характеристик організації податкової системи є співвідношення компетенції центральних і місцевих органів влади в справі регулювання податкової сфери.
В узагальненому вигляді зміст даної характеристики полягає у праві органів влади певного рівня встановлювати і вводити податки.
Існують три варіанти співвідношення компетенціі5:
1) варіант «різні податки» передбачає повне розділення прав і відповідальності у встановленні податків або неповне поділ, коли центральна влада встановлює вичерпний перелік податків і вводить загальнодержавні податки, а місцеві податки вводять за своїм розсудом органи на місцях;
2) для співвідношення «різні ставки» характерно введення центральною владою закритого переліку податків, а в свою чергу органи влади на місцях встановлюють конкретні ставки в межах, встановлених центральною владою;
3) співвідношення «різні доходи» полягає в тому, що суми вже зібраного податку діляться між владними органами різних рівнів.
Зазвичай використовуються комбінації трьох або двох форм.
1. Основи податкового права. Навчально-методичний посібник / За ред. С. Пепеляева. М.: Інвест Фонд, 1995. С. 80.
2. «Російська газета» від 1 квітня 1997
3. Горський І. Податки в ринковій економіці. М.: Анкіл, 1992. С. 33.
4. «Фінанси», 1994. № 4.
5. Див докладніше: Основи податкового права. Навчально-методичний посібник / За ред. С. Пепеляева. М.: Інвест Фонд, 1995. С. 84-87.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 5.1. Поняття і загальна характеристика податкової системи "
 1. § 35. Основні форми і методи управління підприємством
  поняття «працівники», «кадри», «персонал», замінюючи їх словом «люди». Важливу стимулюючу роль відіграє виплата премій (часто у вигляді акцій), розмір яких становить у середньому до 10% всіх виплат працівникам протягом року, а в деяких компаніях досягає 25% річного окладу. Значна роль у системі стимулювання праці належить такій формі, як «участь у прибутках», прилучення
 2. Питання 2 Концептуальні положення організації податкового процесу
  понять, як "податки і збори за рівнями бюджетів "," податкова база "," податковий агент "," платник податків "," податкові ставки "," податкові правопорушення "," заходи відповідальності за податкові правопорушення "," податковий контроль "та ін Перші глави частини другої НК РФ прийняті Федеральним законом від 5 серпня 2000 р. N 118-ФЗ. Зараз друга частина складається вже з 11 глав, половина яких була
 3. Питання 1 Податковий контроль в системі державного фінансового контролю
  поняттю податкового адміністрування можна визначити в широкому сенсі слова. Оскільки основною формою податкового адміністрування є різні види податкового контролю та способи його проведення, облік платників податків та об'єктів підлягають оподаткуванню; проведення податкових перевірок і прийняття рішення по них; прийняття правовстановлюючих рішень з питань податкового права; опитування
 4. § 2.3. Поняття податкового тягаря (податковий гніт). Коефіцієнт еластичності податків
  поняття податкової пастки, що представляє собою ситуацію, при якій частка вилучається через податки доданої вартості підприємства робить невигідними інвестиції в розширення виробництва. Беручи граничний рівень ефективної ставки за західними стандартами 35,4%, Є. Єгорова та Ю. Петров визначили вітчизняну ефективну ставку в розмірі 58,9%, що на 15 пунктів вище податкової пастки і
 5. § 4.1 Поняття, предмет і метод податкового права
  поняттю податкового права. Податкове право - система фінансово-правових норм, що регулюють суспільні відносини щодо встановлення, запровадження і стягування податків шляхом імперативного методу впливу на відповідні суб'єкти з елементами диспозитивності. Податкове право має такі основні характеристики: 1) податкове право складається із сукупності правових норм, тобто загальнообов'язкових
 6. § 8.4. Предмет податку. Поняття і види об'єктів податку. Однократность оподаткування
  поняття такого предмета оподаткування, як «інша будова», не дається. Це призводить до того, що і поняття об'єкта оподаткування визначено недостатньо чітко. У той же час, наприклад, за французьким законодавством під будовою розуміється «будь-яку будівлю, постійно знаходиться в одному і тому ж місці. При цьому фундамент повинен бути обов'язково виготовлений з бетону, цементу або цегли, поза
 7. § 13.1. Поняття і основні види податкового контролю
  поняття контролю ширше поняття нагляду. По-перше, якщо нагляд стосується тільки дотримання законності, то для контролю дотримання законності - лише один з його аспектів. Не менш важливим напрямком контролю є доцільність перевіреній діяльності. По-друге, контроль побудований на лінійній (адміністративної) або функціональної (в рамках певної функції) влади. На відміну від
 8. § 16.1. Податок на додану вартість
  поняття доданої вартості. У різних країнах світу використовуються свої конструкції для визначення цього поняття '. З одного боку, додану вартість можна представити як суму заробітної плати (V) і одержуваного прибутку (М), з іншого боку, як різницю між виручкою від реалізації товарів (О) і зробленими при цьому витратами (I). Грунтуючись на цих двох методах, можна
 9. 7. Інтеграція каталлактіческіх функцій
  поняттю. Епіс-Темологічне обговорення функціонального розподілу cм.: Кларк Дж. Б. Розподіл багатства. М.: Економіка, 1990. С. 2728; B?? Ц?? Hm-Bawerk E. von. Gesammelte Shriften / Ed. F.X. Weiss. Vienna, 1924. P. 299. Термін розподіл не повинен нікого вводити в оману; його викорис-тання в цьому контексті пояснюється роллю, яку в історії економічної думки грала ідеальна
 10. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  поняття про хороше бізнесі, процвітанні і підйомі. Його неминучий наслідок, приведення справ у відповідність з реальним станом ринку, асоціюється з кризою, спадом, поганим бізнесом, депресією. Люди протестують проти думки про те, що збурює елемент слід шукати в помилкових інвестиціях і надмірному споживанні в період буму і що подібний штучно створений бум приречений. Вони шукають
© 2014-2022  epi.cc.ua