Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
А. В. Бризгалін. Податки і податкове право, 1998 - перейти до змісту підручника

§ 13.1. Поняття і основні види податкового контролю


У найзагальнішому сенсі контроль є спеціальним способом забезпечення законності. Говорячи про контроль, необхідно насамперед відмежувати його від нагляду. І нагляд, і контроль тлумачаться як «перевірка», «спостереження з метою перевірки» '. Однак поняття контролю ширше поняття нагляду.
По-перше, якщо нагляд стосується тільки дотримання законності, то для контролю дотримання законності - лише один з його аспектів. Не менш важливим напрямком контролю є доцільність перевіреній діяльності.
По-друге, контроль побудований на лінійній (адміністративної) або функціональної (в рамках певної функції) влади. На відміну від контролю нагляд не заснований на відносинах влади і підпорядкування. У цьому відношенні дуже типовим є прокурорський нагляд, призначений тільки для боротьби з порушеннями законності з метою забезпечення суворого і одностайної виконання законів. При його осу-
ществленія перевіряється не робота установ, підприємств, організацій, а виконання ними правових предпісаній2. Контролю властива також активна форма влади, яка дозволяє не тільки виявляти порушення законності, а й безпосередньо усувати їх.
Необхідно також відзначити, що контроль є одним з елементів державного управління.
Виділяють три види контролю: загальний, відомчий (в рамках відомства) і спеціалізований, що стосується певної сфери діяльності.
Оскільки в ст. 1 Закону РРФСР від 21 березня 1991 р. № 943-1 «Про державну податкову службу РРФСР» 3 Державна податкова служба РРФСР визначається як єдина система контролю за дотриманням податкового законодавства, а також за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю внесення до відповідного бюджету податків і інших обов'язкових платежів, то про податковий контроль слід говорити саме як про спеціалізований надвідомчому контролі, а не про надзоре4.
Враховуючи вищевикладене, податковий контроль можна визначити як встановлену законодавством сукупність прийомів і способів керівництва компетентних органів, що забезпечують дотримання податкового законодавства і правильність обчислення, повноту і своєчасність внесення податку до бюджету або позабюджетний фонд.
Головним завданням податкового контролю є забезпечення економічної безпеки держави, тому основними методами податкового контролю повинні бути прогноз, попередження, припинення і відновлення, а вже потім - застосування каральних санкцій для загальної та приватної превенції можливих у майбутньому правопорушень .

Зміст державного контролю полягає в следующем5:
а) спостереження за функціонуванням підконтрольних об'єктів;
б) аналіз зібраної інформації, виявлення тенденцій , причин, розробка прогнозів;
в) прийняття заходів щодо запобігання порушень законності і дисципліни, шкідливих наслідків, збитків, недоцільних дій;
г) облік конкретних порушень, виявлення їх причин і умов;
д) припинення протиправної діяльності з метою недопущення шкідливих наслідків і нових правопорушень;
е) виявлення винних і притягнення їх до відповідальності.
Повною мірою це положення відноситься і до податкового контролю.
Види податкового контролю визначають залежно від термінів (оперативний і періодичний) та джерел (документальний і фактичний) 6.
Оперативний контроль являє собою перевірку, яка здійснюється в межах звітного періоду по завершенні контрольованої операції відповідно до її якісної і кількісної характеристиками. Джерелами даних для оперативного контролю служать планова, оперативно-технічна, статистична та бухгалтерська інформація.
Періодичний контроль - це перевірка за певний звітний період за даними планів, кошторисів, норм і нормативів, первинних документів, звітів, записів в облікових регістрах, звітності та інших джерел. Завдання такої перевірки - встановити, чи дотримуються вимоги податкового законодавства, чи сплачуються своєчасно і повною мірою податки, а також розкрити порушення і вжити заходів до їх усунення.
Документальний контроль - це перевірка, при якій вміст перевіряється, і його відповідність регламентованому значенням визначаються на підставі даних, що містяться в документах (первинних і зведених).
Фактичний контроль - це перевірка, при якій кількісний і якісний стан об'єкта, що перевіряється встановлюється на підставі обстеження, огляду, обміру, перерахунку, зважування, контрольної закупівлі, контрольної поставки і т. д.
Основной, найбільш ефективною формою податкового контролю є документальна перевірка платників податків. Однак поряд з даною формою використовуються й інші - ведення податковими інспекціями оперативно-бухгалтерського обліку, зустрічні перевірки, отримання інформації від інших осіб.

Говорячи про податковий контроль, можна відзначити, що недержавний податковий контроль може здійснюватися на рівні працівників бухгалтерських служб підприємств (первинний контроль). Він зводиться до забезпечення достовірності обліку обсягів виробленої та реалізованої продукції, собівартості, прибутку, вартості майна та інших оподатковуваних об'єктів і сплачених до бюджету податків та інших обов'язкових платежів, а також до якісної складання бухгалтерських звітів і податкових розрахунків. Здійснення такого контролю обумовлено як вимогою законослухняності підприємств, так і заходами відповідальності, передбаченими за порушення податкового законодавства. У світовій практиці широке розповсюдження отримав подальший аудиторський контроль. У нашій країні фінансова звітність низки підприємств також в обов'язковому порядку повинна піддаватися аудиторській перевірці. До них відносяться банки та інші кредитні організації, страхові компанії, товарні та фондові біржі, інвестиційні інститути, відкриті акціонерні товариства і деякі інші підприємства. Аудиторські фірми у випадках, встановлених законодавством, несуть відповідальність перед підприємствами, якщо наступні перевірки податкових інспекцій встановлять порушення законодавства і неправильне обчислення налогов6.
1. Ожегов С. Словник російської мови. М., 1982, С. 259, 331.
2. Козлов А. Прокурорський нагляд у Російській Федерації. Загальна частина. Навчальний посібник. Єкатеринбург, 1994. С. 21.
3. Відомості З'їзду народних депутатів Російської Федерації і Верховної Ради Російської Федерації, 1991. № 15. Ст. 492.
4. Іншої думки дотримується, зокрема, Д. Бахрах, см.: БахрахД. Адміністративне право. Підручник для вузів. М.: Изд-во БЕК, 1996. С. 245.
5. Там же. С. 235-236.
6. Податку: Навчальний посібник / За ред. Д. Чорниця. 3-е изд. М.: Фінанси і статистика, 1997. С. 354-355.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 13.1. Поняття і основні види податкового контролю "
 1. Коментарі
  поняття політичної і правової думки, що означає сукупність вихідних цінностей, принципів і прав, що випливають з природи людини і незалежних від соціальних умов. Ідея природного права розвивалася ще в працях давньогрецьких філософів, а в середні століття була складовою частиною християнських релігійних вчень (наприклад, Фома Аквінський). У XVIIXVIII вв. ідея природного права
 2. 5.5. Реформи Петра I та їх наслідки
  поняття - "нерухома власність". Маєтку передавалися у спадок одному з синів, інші отримували свою частку гріш-ми і були зобов'язані вступити на військову або цивільну службу. При цьому дворяни тепер могли дослужитися до вищих чинів, т. к. прийнята в 1722 р. "Табель про ранги" вводила принцип вислуги і вікон-чательно усувала принцип місництва. Війна зі Швецією та Туреччиною за
 3. § 19. Інфраструктура ринку.
  Основну масу біржових операцій у більшості розвинених країн і при якому оплата проданих акцій здійснюється протягом одного місяця. Крім термінових операцій існують також касові, коли оплата цінних паперів проводиться відразу або в найближчі два дні. ? На фондовій біржі відбувається розподіл і перерозподіл фінансового капіталу (як на «первинному» ринку -
 4. § 27. Підприємства та їх основні види
  поняття збігаються. На підприємствах відбувається з'єднання працівників із засобами виробництва, причому від характеру такого з'єднання і значною мірою залежить тип підприємства. Якщо засоби виробництва належать окремому власнику, або групі власників, і працівники наймаються на умовах продажу робочої сили за певну заробітну плату, то підприємство є приватним, а якщо
 5. § 35. Основні форми і методи управління підприємством
  поняття «працівники», «кадри», «персонал», замінюючи їх словом «люди». Важливу стимулюючу роль відіграє виплата премій (часто у вигляді акцій), розмір яких становить у середньому до 10% всіх виплат працівникам протягом року, а в деяких компаніях досягає 25% річного окладу. Значна роль в системі стимулювання праці належить такій формі, як «участь у прибутках», прилучення
 6. § 48. Національний ринок і механізм встановлення рівноваги між попитом і пропозицією
  поняття «гранична схильність до споживання», яка означає частку споживання в кожної додаткової грошової одиниці доходу , що знаходиться у розпорядженні сім'ї, і «середня схильність до споживання», яка означає зменшення співвідношення між споживанням і доходом по мірі зростання останнього. В цілому споживання залежить від розмірів доходу і податків, рівня цін, відсоткової ставки, відсотків
 7. 3.3. Бюджетні права органів місцевого самоврядування
  поняття мінімальних соціальних та фінансових норм, середньої фінансової забезпеченості, принципи самостійності бюджетів, регулювання фінансових відносин. У ньому відображені питання: - визначення рівня закріплення доходів, який повинен бути не менше 70% дохідної частини мінімальних бюджетів; - порядок надання та використання дотацій і субвенцій; - принципи визначення та затвердження
 8. ГЛАВА 10. Податок на додану вартість
  поняття придбаної продукції включаються основні засоби, в тому числі будівлі і споруди. При безоплатній передачі: 1) основних засобів (крім основних засобів невиробничої сфери) з балансу на баланс вони підлягають оподаткуванню ПДВ; 2) товарів, робіт, послуг платником податку є сторона їх передавальна: - обороти з реалізації предметів застави; - кошти, одержувані від
 9. Словник термінів
  поняття, що означає розорення, відмова підприємства платити за своїми борговими зобов'язаннями через відсутність кошти. Як правило, призводить до закриття або примусової ліквідації підприємства, розпродажу майна для погашення всіх боргів. Безготівковий грошовий оборот - частина грошового обороту, в якій рух грошей здійснюється у вигляді перерахування за рахунками в кредитних установах і
 10. 4.1. Зміст і форми фіскальної політики
  основних завдань фіскальна політика може бути двох видів (Табл.1): 1. Стимулююча фіскальна політика. Вона включає комплекс заходів, спрямованих на збільшення реальних обсягів ВВП, розширення ділової активності і збільшення зайнятості. Даная політика застосовується в період економічного спаду, тому вважається політикою економічного зростання. Вона передбачає зростання державних витрат і
© 2014-2022  epi.cc.ua