Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Віра Амосова, Галина Гукасьян, Галина Маховікова. Економічна теорія, 2008 - перейти до змісту підручника

ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ


Лекція 3
Завдання 1. Альтернативна вартість комп'ютера дорівнює двом магнітофонам.
Задача2. Виробництво продукції збільшилося в 1,8 рази (1,5 х 1,2) під впливом зростання чисельності зайнятих і підвищення інтенсивності їхньої праці. Інший приріст був забезпечений за рахунок зростання продуктивності праці (2,0 / 1,8=в 1,11 рази). Відповідь: продуктивність праці підвищилася на 11%.
Завдання 3. За 100% приймається загальне зростання випуску продукції, Х - її зростання за рахунок збільшення чисельності зайнятих. Зростання обсягу виробництва за рахунок зростання чисельності персоналу:

Підвищення продуктивності праці забезпечило 87,9% (100 - 12,1) загального приросту продукції.
Завдання 4. Продуктивність праці зросла в 2,5 рази.
Лекція 5
Завдання 1. Розрахунок суспільно необхідного часу:

Суспільно необхідний час тяжіє до індивідуальних затратам другої групи виробників, так як вони виробляють 55% загального обсягу продукції. У найбільш вигідному становищі опиняться виробники першої групи.
Завдання 2. Кількість грошей, необхідних для обігу, визначається за формулою:

де Р - сума цін товарів, що підлягають реалізації; К - сума цін товарів, проданих у кредит; П - сума цін товарів, за якими настав термін сплати; ВП - сума взаимопогашающихся платежів; Со - швидкість обороту грошової одиниці. Різниця між випущеними грошима ($ 25 млрд) і необхідними для звернення ($ 20 млрд) становить $ 5 млрд, що загрожує інфляцією.
Завдання 3. Ціна товару В вище його вартості на $ 1, а товару С - нижче на $ 2. Значить, попит на товар В перевищив пропозицію, а пропозиція товару С перевищує платоспроможний попит на нього. Повний збіг ціни з вартістю товару А свідчить про збіг попиту з пропозицією.
Лекція 6
Завдання 1. До виплати комісійних брокеру дохід Петрова склав 200 руб. Якби ціна до моменту продажу впала б до 35 руб., То Петров втратив би 300 руб.
Завдання 2. Катя отримала 900 руб., З яких сплатила послуги брокера. Але якби замість падіння ціни на акції виросли, то Катя понесла б збитки.
Лекція 7
Завдання 1. Для визначення рівноважного обсягу продажів і рівноважної ціни прирівняємо функцію попиту до функції пропозиції, так як в точці рівноваги Qd=Q / 7 - 4=3 млн шт. (Рівноважний обсяг). Якщо р дорівнюватиме 3 руб., То виникне дефіцит, який складе 3 млн шт.
Завдання 2. Зміна ціни=(3,30 - 3,00) / 3,00 х 100%=10%. Зміна обсягу пропозиції=(11 500 -10 000) / 10 000 х 100%=15%. Цінова еластичність пропозиції=15% / 10%=1,5. Еластичність пропозиції більше одиниці. Значить, обсяг пропозиції змінився в більшій пропорції, ніж ціна товару.
Завдання 3.

Завдання 4. Обсяг попиту на товар Хdx:=8 - 4 + 0,2 x 5=5 млн шт. За формулою перехресної еластичності:

Завдання 5. Обсяг попиту підвищиться на (-0,25) x (-8%) через зниження ціни і на 0,8 x 5% - через підвищення доходу. Загальна зміна обсягу попиту - збільшення на (-0,25) x (-8%) + 0,8 x 5%=6%.
Завдання 6. Визначимо частку витрат населення на продовольство в його доходах, використовуючи формулу еластичності попиту по доходу:

Лекція 9
Завдання 1. Продуктивність праці: 1200/600=2 тис. руб.; На одну людину фондовіддача: 120/100=12 руб. на 1 руб. фондів. Фондоозброєність: 100/1200=0,08 фонду на 1 руб. продукції.
Завдання 2. При використанні першої конструкції різниця складе 720 тис. руб. (150 x12 x 25 x 20) - (300 - 120), а при використанні другої - 520 тис. руб. (150 x 12 x 20 x 20) - (220 - 120). Перша конструкція вигідніше, незважаючи на те що вона дорожча.
Завдання 3. Величина оборотного капіталу: 30 + 10 + (2 x 6)=$ 52. Оборот оборотного капіталу за рік: 52 x 2=104. Число оборотів протягом року: п=104/52=2 обороту.

Завдання 4. Час обороту основного капіталу:

Завдання 5. Річна величина амортизаційних відрахувань будівель: 200/20=$ 10, машин і устаткування: 100/10=$ 10, загальна річна амортизація: 10 + 10=$ 20. Авансований основний капітал: 200 + + 100=$ 300. Час обороту: 300/20=15 років.
Завдання 6. Матеріальний знос за 3 роки=(200/10) х 3=$ 60. Моральний знос=(200 - 180) / 10 х (10 - 2)=$ 16.
Завдання 7. а) Амортизаційні відрахування за 4 роки: А=(2000/10) х х 4=800 руб. Норма амортизації - 10%, б) застосовується подвійна норма - 20% до залишкової вартості верстата. Амортизаційні відрахування за рік: А=20% від 2000 руб.=400 руб.
Завдання 8. Величина оборотного капіталу: 460 - 70 - 50 - 100=$ 240, у тому числі вартість машин - $ 180, будівель - $ 60. Величина амортизації через 7 років: А=(180/18) х 7 + (60/30) х 7=$ 84.
Лекція 10
Завдання 1. Бухгалтерський прибуток=900 - х, де х - явні витрати: х=900 - 400=500 тис. грош. од. Чистий економічний прибуток==900 - (500 + у), де у - неявні витрати 150=900 - (500 + у) 900 - 500 - 150=250.
Завдання 2. Бухгалтерські витрати=20 + 8=28 тис. ден. од. Економічні витрати=28 + 5 + 12 + 30=75 тис. ден. од.
Завдання 3. При Q=0, FC=TC=60, VC=TC - FC=0; при Q=1 VC==140 - 60=80, MC=VC1 +1 - VC. Звідси МС при збільшенні випуску від 0 до 1 дорівнюють 80 - 0=80 і т. д. При Q=2, VC=120, MC=40. При Q=3, VC=180, MC=60. При Q=4, VC=360, MC=180.
Лекція 11
Завдання 1. Використовуємо формулу бюджетного обмеження: 1=Pxx + Pyy. Якщо весь дохід споживач витрачає на придбання товару «у», то його дохід: 1=РКО + 500 - 20=10 000 руб. При витрачанні усієї суми доходу на придбання товару «х» Рх=1/Xmax=10 000: 25==400 руб. Рівняння бюджетної лінії: у=10 000: 500 - (400: 500) х у==20 - 0,8 х. Нахил бюджетної лінії дорівнює відношенню цін товарів, взятому зі знаком мінус, тобто -0,8.
Завдання 2. Для визначення координат лінії попиту треба знати дві величини: ціну і відповідний їй обсяг попиту. На основі формули бюджетного обмеження розраховуються ціни товару «х»: Рх1=1/Хmax1=10 000/20=500 руб. Px2=1: Xmax2=10 000/40=250 руб.
Координати двох точок лінії попиту на товар Х: (500: 10) і (250: 15).
Лекція 12
Завдання 1. Треба зіставити очікувану норму прибутку з різними рівнями процентної ставки. Якщо ця ставка менше 12%, має сенс здійснити проект. При 13% - краще помістити гроші в банк.
Завдання 2. Реальна ставка відсотка: 12% - 7%=5%. Якщо порівняти очікувану норму прибутку, тобто 7%, з реальною ставкою - 5%, то проект капіталовкладення виявиться можливим.
Завдання 3. Бухгалтерський прибуток=500 - (250 + 70)=180 тис. грош. од.
Завдання 4. Банківська прибуток=(2000 х 4) / 100 (1700 х 2) / 100 - 5==80 - 30 - 5=45 тис. ден. од. (45 х 100) / 300 + 15%.
Завдання 5. 5% - 3% - 10%=-8%. Реальна зарплата знизилася на
8%.
Завдання 6. Ціна земельної ділянки: 60 тис. х 100% / 10=600 тис. грош. од.
Завдання 7. Земельна рента=8000 - (50 000/10) - (5 х 50 000/100)==500 ден. од.
Завдання 8. Річні витрати фірми 500 + 200=700 тис. руб. Річна виручка 225 х 12 міс.=2700 тис. руб. Виробництво прибутково.
Лекція 13
Завдання 1. Дефлятор ВНП=(100 000 х 100) + (75 000 х 150) + (50 000 х х 75) / (100 000 х 60) + (75 000 х 90) + (50 000 х 80)=1,49.
Завдання 2. Дефлятор ВНП=номінальний ВНП / реальний ВНП х
х 100%. Лекція 14
Завдання 1. Мультиплікатор=К=1/1 - 5/7=3,5. Загальний приріст національного доходу=1000 х 3,5=3500 одиниць.
Завдання 2. Заощадження=40 + 20 + 30 + 70 - 10 - 20 - 30=100.
Завдання 3. Питання увазі міркування.
Важлива аргументація.
Завдання 4. 490 - 466 / х=24 / х=4, х=6.
Завдання 5. МРС=1 - 0,25=0,75; 1680=100 + 0,75 СЄП + х + 200 + 70; х=50.
Лекція 15
Завдання 1. а) Визначимо спочатку рівноважний обсяг продажів і рівноважну ціну без урахування податку. Відповідь: рівноважна ціна - 5 руб., Рівноважний обсяг - 4 млн шт. Оскільки потоварний податок сплачує продавець, то ціна для нього складе р-=р + - 1,5, де р + - ціна, яку платить покупець. Підставами тепер дана рівність у функцію пропозиції і визначимо рівноважний обсяг продажів (QE) і ціни для покупця (р +) і продавця (р-). Відповідь: р +=6 руб., Р-=4,5 руб., QE=3 млн шт.
Б) Якщо податок заданий у відсотках від ціни, то: р-=р + - 0,25 р +. Відповідь:
р +=6 руб., Р-=4,5 руб., QE=3 млн шт.
В) Оскільки вводиться дотація виробникам продукції, то ціна, фактично ними отримується, складе р +=р-+ 1,5, де р-- ціна, яку платить покупець. Підставивши у функцію пропозиції, отримаємо: р +=5,5 руб., Р-=4 руб., QE=5 руб.
Г) Хід рішення аналогічний пункту «а». При фіксованій ціні (5 руб.) Обсяг попиту - 4 млн шт., Обсяг пропозиції - 1 млн шт.
Надлишковий попит становить 3 млн шт.
Лекція 17
Завдання 1. Чисельність спеціалістів=100 x 1,6 / 1,5 x 1,25 / 1,20 xx 1,02 - 100=13,33=14 чол.
Завдання 2. НБ початку року=13 тис. чол. / 430 тис. чол. x 100%=3,1%. Безробіття на кінець року=44,5 тис. чол. - 29,5 тис. чол.=15 тис. чол. НБ кінця року=15 тис. чол. / 430 тис. чол. x 100%=3,5%. Незважаючи на зусилля біржі праці, НБ підвищилася на 0,4%.
Завдання 3. Розмір допомоги по безробіттю для однієї людини==12 тис. руб. x 75% x 2=18 тис. руб. Для всіх=18 тис. руб. x 5,5 тис. чол.==99 млн руб. З урахуванням надбавки на утриманців=99 млн руб. x 1,1==108,9 млн. руб.
Завдання 4. 7 - 5=2% - різниця між фактичним і природним рівнем безробіття. ВНПп=1000 x 2 x 2,5 / 100=1050 млрд ден. од.
Лекція 18
Завдання 1. Норма резерву складе 10%.
Завдання 2. 100 x 30/100=30 млн ден. од. - Величина обов'язкового резерву, 100 - 30=70 млн ден. од. - Кількість грошей, яку банк може позичати фірмам.
Завдання 3. Мбанк=1/25% x 100%=4.
Лекція 19
Завдання 1. Витрати держбюджету: 40 + 20 + (30 x 0,1)=63 ден. од. 40 - 63=-23 ден. од., значить, бюджет дефіцитний.
Завдання 2. Середня податкова ставка: 2) 3,0; 3) 7,5; 4) 12; 5) 16,0;
6) 21,0. Лекція 20
Завдання 1. Ціни всіх товарів зросли в 1,5 рази, отже, на що виросла в 1,5 рази зарплату можна придбати їх в колишній кількості і реальний дохід не змінився.
Завдання 2.
Ціни товарів змінилися таким чином:
(Ц x 1,5) x 1,5=Ц x 2,25. Номінальні доходи зросли в два рази. Отже, реальні доходи скоротилися.
5000-1800
Коефіцієнт Джині=-=0,64.
5000
Завдання 3. Будуємо за наявними даними криву Лоренца. Площа фігури під кривою Лоренца=0,5 x 16 x 80 + 0,5 x (16 + 100) x 20==640 + 1160=1800.

Коефіцієнт Джині


Лекція 21
Завдання 1. Сальдо=38,1 - 35,0 / 73,1=+4,2%.
Завдання 2. Так як витрати втрачених можливостей виробництва автомобіля складають 2 т продуктів харчування в США і тільки 1 т продуктів харчування в Японії, остання володіє порівняльною перевагою виробництва автомобіля. Вона повинна їх виробляти і частина експортувати з США. Так як альтернативні витрати виробництва тонни продуктів харчування становлять 1 автомобіль в Японії і тільки 1/2 автомобіля - в США, вона повинна виробляти більше продуктів, ніж може бути спожито всередині країни і деяку частину експортувати до Японії.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАННЯ "
 1. Завдання
  ответавоспользуйтесь рис. 6-1.) 2. Посилаючись на табл. 6-2, покажіть, що для Фреда билоби неоптимальним рішення з'їдати два гамбургеракаждую тиждень і відвідувати п'ять концертів. Для отве-та скористайтеся концепцією граничної корисності. 3. Дохід Олександри становить 200 дол на тиждень. Онажівет в простому світі, в якому існують толькодва виду обмежених благ: яловичина і рубашкі.Фунт
 2. 10.2. «Технологія» прийняття рішень в системах якості
  відповіді до задачі. Вирішити - після роздуми, обмірковування прийти до якого-небудь висновку, висновку щодо чого-небудь; в результаті обговорення винести висновок, прийняти постанову; знайти необхідний відповідь, визначити шукане; стати визначальним, найбільш істотним у чому-небудь; закінчити, довести до кінця . Рішучість - сміливість, готовність прийняти і здійснити своє рішення.
 3. 1. Економічна теорія і праксиология
  ответствовать поведінку подібних целостностей. Але вони не могли дати задовільної відповіді на питання, які сили змушують безліч діючих індивідів вести себе таким чином, що реалізуються цілі, намічені невблаганним розвитком цих целостностей. Вони вдавалися до відчайдушних засобам: чудесним втручанням божества або одкровень богопосланних пророків і присвячених,
 4. 2. Епістемологічні [4] проблеми загальної теорії людської діяльності
  ответствии з ірраціоналізмом розум як такий не пояснює ірраціональні сили, що визначають людську поведінку. Ці доктрини виходять далеко за межі економічної науки. Вони ставлять під сумнів не тільки економічну теорію і праксіологія, а й решта знання і людські міркування в цілому. Математики і фізики це стосується тією ж мірою, що й економічної теорії. Тому
 5. 6. Інша Я
    ності з приписами технології, доводить, кажуть вони, правильність методів і висновків сучасних природничих наук. Враховуючи, що наука не може запропонувати нам остаточної істини та й хто знає, що таке насправді істина, щонайменше виразно можна сказати, що її результати ведуть нас до успіху. Але саме коли ми стаємо на цю прагматичну точку зору, порожнеча догм
 6. 3. Апріорі і реальність
    ответствовать об'єктам дійсності? Чи здатний людський розум, без допомоги досвіду, шляхом чистих міркувань, дізнаватися реальні речі? Його відповідь полягає в наступному: Оскільки положення Математики відносяться до дійсності, остільки вони не вірні; і вони вірні тільки остільки, оскільки вони не належать до дійсності [Ейнштейн А. Геометрія і досвід. Розширене виклад доповіді на
 7. 4. Принцип методологічного індивідуалізму
    відповісти, тільки з'ясувавши сенс, який вони самі надають своїй присутності тут. Чи не почуття, але розуміння, розумовий процес дозволяють нам усвідомити суспільне утворення. Непереборною перешкодою для того, хто захоче почати вивчення людської діяльності з колективних одиниць, стане той факт, що індивід в один і той же час може належати і, за винятком самих
 8. 7. Предмет і особливий метод історії
    ответствии з ідеями, що лежать в основі утворення загальних понять, які він використовує, у своєму поданні матеріалу. Джерело повідомляє нам не все що трапилися факти, а лише ті, які мають відношення до справи. Він не відкриває документ без припущень, але підходить до нього у всеозброєнні наукового знання свого часу, тобто навчань сучасної логіки, математики, праксиологии і природною
 9. 8. Концептуалізація і розуміння
    ответствует або суперечить факту; доводиться або спростовується наявними документами; залишається неясним, якщо першоджерела не забезпечують нас достатньою інформацією. Експерти можуть не погоджуватися з ним, але лише за умови розумної інтерпретації наявних доказів. Обговорення не допускає ніяких довільних тверджень. Однак нерідко історики розходяться в оцінці теорій
 10. 1. Бунт проти розуму
    відповіді на всі питання. Вони повністю усвідомлювали обмеження, властиві людському розуму, і не можуть нести відповідальність за вульгарність філософії Геккеля і спрощенство різного роду різновидів матеріалізму. Філософи-раціоналісти завжди самі прагнули показати обмеження як апріорної теорії, так і емпіричного дослідження [Див наприклад: Louis R. Les Paralogismes du
 11. 3. Праксиологической аспект полілогізма
    відповіді на питання, чому ідеологічна, тобто помилкова, теорія надасть кращу послугу, ніж вірна теорія. Той факт, що практичне застосування теорії призводить до результату, передвіщеному на основі цієї теорії, є загальновизнаним підтвердженням її правильності. Твердження про те, що хибна теорія з усіх точок зору більш корисна, ніж правильна, парадоксально. Люди використовують
© 2014-2021  epi.cc.ua