Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Логіка економічного зростання, 2001 - перейти до змісту підручника

Оцінка основних параметрів прогнозу соціально-економічного розвитку Росії та проекту федерального бюджету на 2002 р. з позицій економічної безпеки країни


Як було сказано вище, в 2000 р. Секція з економічної безпеки Наукової ради при Раді Безпеки Російської Федерації схвалила кількісні параметри порогових значень економічної безпеки. Ці порогові значення являють собою граничні величини головних параметрів соціально-економічного становища країни, недотримання яких перешкоджає нормальному ходу розвитку економіки, нарешті відтворювальні процеси. Було прийнято 19 кількісних параметрів порогових значень економічної безпеки. Однак у матеріалах прогнозу та проекту бюджету не по всім з них є дані. Наведені в матеріалах за прогнозом соціально-економічного розвитку Росії і проекту федерального бюджету на 2002 р. показники дозволяють по 13 з них зробити порівняння прогнозних і бюджетних параметрів на 2001 і 2002 рр.. з цими граничними значеннями (табл. I).
Таким чином, по приблизно половині наведених найважливіших показників соціально-економічного розвитку економіка країни перебуває в небезпечній зоні.
З наведених показників, відповідних кількісними параметрами порогових значень економічної безпеки, можна вважати витрати на оборону. Справа в тому, що в даній таблиці ці витрати прийняті тільки за бюджетною статті «Національна оборона». Але частина витрат на оборону включається в деякі інші бюджетні статті.
Таблиця 1
Головні параметри прогнозу та бюджету 2002
у порівнянні з пороговими значеннями
економічної безпеки
Рівень порогових значень економічної безпеки країни Оцінка
параметрів
соціально-економічного Прогнозні та бюджетні параметри на
2002 розвитку в 2001 р. 1 2 3 4 Обсяг ВВП, млрд. руб. *
6000
16150/8850
18540/10600 Збір зерна, млн. т
70
73-75
73 Інвестиції в основний
капітал,
% до ВВП
25
17,5
18,1 Витрати на оборону,
% до ВВП
3
2,8
2,7 Частка у ВВП витрат на
громадянську науку,%
1,5
0,2
0, 3 Рівень безробіття по
методологією МОП,
% до ЕАН
5-8
9 , 7
9,8 Частка населення з рівнем
доходів нижче прожиткового мінімуму,
% до всього
населенню
7
28
26 січня 2 3 4 Зовнішній борг,% до ВВП 30 50 42 Внутрішній борг,% до ВВП
30
6,8
6,2 Частка витрат на обслуговування державного боргу,% до загального обсягу витрат федерального бюджету
20
20,1
25,8 ** Дефіцит бюджету,%
3
0
0,6 *** Рівень
інфляції,%
125
118
111-113 золотовалютні-і резерви, млрд.
дол
15
37
(середина 2001 р.)
немає даних
* Граничне значення по ВВП було встановлено в цінах 1998 р. (6000 млрд. руб.). На 2001 і 2002 рр.. це порогове значення перераховано за індексом-дефлятора і зазначено в чисельнику. У знаменнику - прогнозні дані.
** Без виплат за зовнішнім боргом за рахунок додаткових доходів, які не включені до бюджету. Всі витрати бюджету прийняті без Пенсійного фонду, тобто в порівнянній з 2001 р. структурі.
*** З урахуванням виплат за зовнішнім боргом, врахованих не в бюджеті, а в додаткових доходах.
Звертає на себе увагу різке невідповідність пороговому значенню витрат на цивільну науку. Це дійсно вже стало серйозною загрозою економічній безпеці країни і обмежувачем економічного зростання.
Не сприяє завданню економічного зростання і недотримання порогового значення за показником частки інвестицій в основний капітал у ВВП.
Насторожує також істотний вихід за рамки кількісних параметрів порогових значень показників рівня життя населення, особливо частки населення з доходами нижче прожиткового мінімуму.
Перевищує порогове значення і показники, що характеризують зовнішньоборгового навантаження Росії. При цьому, якщо по відношенню до ВВП це навантаження дещо знижується, то по відношенню до всіх витрат федерального бюджету зростає.
По більшості індикаторів соціально-економічного розвитку в 2002 р. їх ставлення до пороговим значенням хоча і поліпшується, але вкрай повільно. Так, обсяг ВВП по відношенню до кількісного параметру порогового значення у 2001 р. склав 55%, а в 2002 р. прогнозується всього 57%. Навіть у 2004 р. цей показник збільшиться тільки до 62%. Частку інвестицій в основний капітал в 2004 р. прогнозується збільшити всього до 19,4%. Безробіття буде збільшуватися, а частка населення з доходами нижче прожиткового мінімуму становитиме більше 21%.

Наведені дані дозволяють зробити такі оцінки прогнозу соціально-економічного розвитку Росії та проекту федерального бюджету на 2002 р. з позиції економічної безпеки країни:
- параметри прогнозу та бюджету 2002 р. не забезпечують скільки-небудь істотного просування дуже важливих сфер російської економіки до безпечної зони як в 2002 р., так і в середньостроковому періоді;
- найкращі співвідношення між фактичними та прогнозними параметрами і пороговими значеннями намічені за фінансовими показниками, а найгірші - по реальній економіці і рівнем життя населення.
Це вкрай важливий висновок, який свідчить про те, що проводилася за останні роки лінія на пріоритетність вирішення грошово-фінансових проблем в економіці безперспективна. Фінансові показники виявляються самодостатніми без істотного позитивного впливу їх на реальну економіку і рівень життя населення.
4.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Оцінка основних параметрів прогнозу соціально-економічного розвитку Росії та проекту федерального бюджету на 2002 р. з позицій економічної безпеки країни "
 1. 1. Загальна оцінка концепції проекту федерального бюджету на 2002 рік
  оцінкою 2001 бюджетну ситуацію. Доходи бюджету в 2002 р. будуть номінально на 35%, а з урахуванням індексу-дефлятора - на 17% більше доходів 2001 р., що, здавалося б, істотно більше зростання ВВП (на 4,3%). Однак у 2002 р. на відміну від 2001 р. в доходи і видатки бюджету включені доходи і видатки Пенсійного фонду. Якщо виключити їх, то доходи бюджету з урахуванням індексу-дефдятора виростуть в 2002 р.
 2. 2. Оцінка параметрів прогнозу соціально-економічного розвитку Росії на 2002 р., прийнятих в розрахунку бюджету
  оцінці слід враховувати можливість прояву факторів різної спрямованості, як підвищувальних, так і понижувальних. Фактором, який може надати підвищувальний вплив на прогнозований обсяг ВВП, є темп інфляції. Бюджет розрахований виходячи з прогнозованого темпу інфляції в 11-13% за рік при очікуваному темпі в 2001 р. - 18%. Разом з тим вже за 7 місяців 2001 р. інфляція склала
 3. 4.Оценка федерального бюджету з позицій вирішення головних завдань соціально-економічного розвитку Російської Федерації в 2002 р. та у середньостроковій перспективі
  оцінку, оскільки в матеріалах відсутня розшифровка витрат. Разом з тим звертає на себе увагу суттєве збільшення витрат на військові програми Мінатому. Мабуть, дійсно є конкретна програма в цій галузі. Проте це слід ретельно перевірити, маючи на увазі бажаність зменшення даних витрат. За статтею «Транспорт, зв'язок та інформатика» найбільше збільшення
 4. 6.4. Складання проектів бюджетів
  оцінку очікуваного виконання бюджету суб'єкта Російської Федерації за поточний
 5. Коментарі
  оцінкою відомого історика економічної думки М. Блауг, найбільш систематичное, ясне і в той же час найбільш оригінальне з усіх викладів економічних законів до "Багатства народів" Адама Сміта. Карлейль Томас (Carlyle Thomas) (1847-1938) - англійський публіцист, історик, філософ-мораліст. Автор концепції "культу героїв". Каутський Карл (Kautsky Karl) (1854-1938) - один з лідерів і
 6. Глосарій
  оцінці - підхід, що грунтується на оцінці майбутніх доходів оцінюваного підприємства Е Європейський союз (ЄС) - офіційна назва провідної інтеграційного угруповання західноєвропейських країн (до 1 листопада 1993 р. - Європейські співтовариства) Єврооблігація - довгострокова цінний папір, який випускається на ринку євровалют корпораціями, урядами, міжнародними організаціями з метою
 7. 7.1 . Розгляд та затвердження проекту бюджету
  оцінку очікуваного виконання федерального бюджету за поточний рік і консолідованого бюджету Російської Федерації за звітний рік; 2) програму надання коштів федерального бюджету на планований рік на поворотній основі для кожного виду витрат і звіт про надання коштів на поворотній основі за звітний рік і минулий період поточного року; 3) поквартальний розподіл доходів
 8. § 3. ЗМІШАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
  основних вразливих місця в концепції Дж-Кейнса і піддали їх критичному розбору. Одне вразливе становище у вченні Дж. Кейнса полягало в наступному. Для збільшення державного попиту вважалося можливим допустити дефіцит державного бюджету (перевищення витрат держави над його доходами). Для покриття дефіциту можна вдаватися до позик і друкування грошей. Але це, безсумнівно,
 9. ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК НА ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТУ ТА ПРОГНОЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РФ на 2002 р.
  оцінка реальності бюджету, достатності його доходів і витрат для вирішення найбільш пріоритетних завдань майбутнього періоду, а також найважливіші параметри прогнозу соціально-економічного розвитку Російської Федерації в 2002 р., особливо ті, які найбільшою мірою впливають на бюджетні показники. Принципово важливим і новим є оцінка ряду показників бюджету та прогнозу з позиції
 10. 5. Оцінка ефективності політики регулювання державного боргу Політика управління зовнішнім боргом в 2002 р. і програма зовнішніх запозичень
  основному з метою виявлення кредитного рейтингу Російської Федерації. Зберігається, однак, практика залучення досить великих коштів від міжнародних фінансових організацій на проекти реформування в плані стратегії модернізації. В основному ці проекти, як і колись, служать каналами проведення західного впливу на курс російських реформ і не узгоджуються з оголошеною Президентом Російської
© 2014-2022  epi.cc.ua