Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Олександр Володимирович Глічев. Якість, ефективність, моральність, 2009 - перейти до змісту підручника

5.5. Матрична основа управлінням підприємством


У 1980р. Держстандарт СРСР затвердив для досвідченого впровадження протягом шести років ГОСТ 24595.0-80 під назвою «Управління виробничим об'єднанням (підприємством)». Він був побудований на системно-комплексному підході з використанням ідеї КС УКП і передового, на той час, досвіду управління виробництвом.
Завдання полягало в тому, щоб раціонально скоординувати лінійні і функціональні гілки управління підприємством, посилити їх цільову спрямованість. Таким чином, передбачалося підвищити ефективність і оперативність управління виробництвом.
Вдалося скоординувати лінійне та функціональне управління з основними цілями виробничо-комерційної діяльності організації. Була використана матрична методологія. Побудована матриця об'єднала, проинтегрировал основні цілі та відмінні функції управління.
Основні області і цілі діяльності промислового підприємства (ПП) в той час були структуровані і сформульовані наступним чином:
...
1. Області діяльності: Виготовлення та постачання продукції
Основні цілі діяльності: Ритмічне виконання планів, завдань, договорів та зобов'язань з виробництва і постачання продукції за обсягом, якості, номенклатурі і асортименту у встановлені терміни і з оптимальним виробничим циклом .
2. Області діяльності: Підвищення якості продукції
Основні цілі діяльності: Забезпечення постійної відповідності технічного рівня, якості розроблюваної і (або) випускається потребам населення, народного господарства, оборони країни та експорту.
3. Області діяльності: Формування і використання ресурсів
Основні цілі діяльності: Підвищення інтенсивності і збалансованості всіх видів ресурсів (трудових, матеріальних, фінансових, основних виробничих фондів), підвищення та підтримання їх якісного рівня, зниження їх відносних обсягів та вартості і підвищення на цій основі ефективності використання ресурсів.
4. Області діяльності: Науково-технічний розвиток виробництв;
Основні цілі діяльності: Удосконалення виробничо-технічної бази ПП відповідно з новітніми досягненнями науки, техніки, технології та організації виробництва, що забезпечує стійку, ефективну роботу ПП на поточний і перспективний періоди, встановлені планом розвитку ПП.

5. Області діяльності: Соціальний розвиток трудового колективу
Основні цілі діяльності: Підвищення ступеня задоволеності працею, задоволення матеріальних і духовних потреб членів колективу, поліпшення умов праці, побуту і відпочинку, підвищення соціальної активності кожного працюючого.
6. Області діяльності: Охорона навколишнього середовища
Основні цілі діяльності: Виконання ПП-норм і вимог до впливу процесів виробництва і продукції, що випускається на довкілля, раціональне використання природних ресурсів, їх відновлення та виробництво.
7. Області діяльності: Удосконалення організації виробництва та управління
Основні цілі діяльності: Підвищення рівня організації виробництва управління.
При формуванні системи цілей дозволялося доповнювати складу основних цілей, об'єднувати чи розчленовувати їх, але сукупність повинна була бути достатньою для досягнення головної мети діяльності підприємства.
Ступінь досягнення цілей повинна була оцінюватися системою кількісно виражених критеріїв. Передбачалося, що вони будуть будуватися на основі планових показників діяльності ПП і при цьому:
- враховувати масштаби підприємства, його спеціалізацію і характер своєї продукції, а також обмеження по ресурсах і соціальних можливостей трудового колективу;
- відображати кінцеві результати виробничо-господарської та соціальної діяльності ПП;
- орієнтувати органи управління та колективи виробничих одиниць і підрозділів на максимальне виявлення і використання виробничих резервів, а також на підвищення їх внеску в кінцеві результати виробничо-господарської та соціальної діяльності ПП в цілому;
- забезпечувати можливість оцінки внеску ПП в кінцеві результати діяльності промислових об'єднань і галузей.
Освоєння і дослідне впровадження державних стандартів на управління промисловим підприємством здійснювалося приблизно на 20 об'єктах, де була впроваджена в повному обсязі КС УКП і де вона стійко і ефективно функціонувала.
Що ж показало дослідне впровадження?
Дозволю собі опустити деталі технічного та термінологічного характеру. Назву лише головні висновки, до яких ми тоді прийшли і які можуть бути корисні в наш час при освоєнні підприємствами методології TQM та підвищенні рівня інтернаціоналізації методів управління якістю продукції.

Безумовна ефективність, що виражається в істотному підвищенні чіткості скоординованого функціонування всіх ланок апарату управління підприємством, підвищення відповідальності за прийняті управлінські рішення та їх виконання.
Практична та методична можливість поєднувати багатоцільове та функціональне управління підприємством.
Поліпшення економічних результатів порівняно з іншими підприємствами. Якщо говорити сучасною мовою, - підвищення конкурентоспроможності підприємства.
Багаторазове ускладнення методичного та організаційного забезпечення системи.
Крім того, виявилися дві обов'язкові умови успішного освоєння розглянутої методології: обов'язкова наявність ефективно діючої системи управління якістю, яка служить базою побудови системи вищого рівня; і чітке розуміння керівництвом підприємства та розробниками ролі системи якості, яка перетворюється на одну з декількох цільових підсистем управління підприємством.
Закінчуючи розгляд питань інтернаціоналізації методології управління якістю, дозволю собі висловити два судження.
1. Метод системно-комплексного управління на базі стандартизації став досвідом багатьох країн і довів свою об'єктивну сутність, природу і ефективність.
2. Практичне застосування цього методу здійснюється тепер уже на достатньо чітких загальних положеннях, що мають універсальне значення, але вимагає врахування як галузевих, корпоративних, так і національних особливостей.
Звичайно, з тієї пори багато що змінилося. Тепер потрібен новий стандарт або рекомендації, що дозволяють організовувати сучасне управління по матричної методології. Під ВНИИС така робота починається. Побажаємо успіху її розробникам і приступимо до розгляду питання, який задає кожен директор, роздумуючи, впроваджувати або впроваджувати систему якості: яка ж ефективність цих систем і взагалі роботи з поліпшення якості продукції?
Але перш ненадовго повернемося в сферу економічної теорії та філософії, оскільки в процесі подальших міркувань нам не раз доведеться звертатися до поняття споживча вартість.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5.5. Матрична основа управлінням підприємством "
 1. § 35. Основні форми і методи управління підприємством
  матричну. При лінійній структурі процес управління здійснюється через взаємини між начальником і підлеглими, тобто по ієрархії зверху до низу. Так, в американській компанії «Ексон» та багатьох інших великих корпораціях налічується від 11 до 14 рівнів ієрархії. При цьому всі розпорядження йдуть від одного начальника. Для керівника кожного ієрархічного рівня важливою проблемою
 2. § 36. Сутність і основні види маркетингу
  основні споживчі товари. У цей період основною умовою реалізації продукції, а отже, перемоги фірм над конкурентами, було зниження цін і витрат виробництва та отримання на цій основі максимального прибутку. У забезпеченні таких умов, а також в управлінні рухом товарів від виробника до споживача в основному і складалася в той час сутність маркетингової діяльності. При
 3. 2.7.3 Система лідерів суспільства
  матричної системи (по горизонталі показані основні типи лідерів). Більш змістовна трактування представленого підходу передбачає деякі пояснення до цієї версії. Лідерство? загальне явище життя багатьох форм тварин, а не тільки людей. Сучасна біологія показує їх важливість для різних надорганізменних утворень? стад, спільнот тварин, комах, птахів. У суспільстві
 4. Глава VI Чи винен дворецький?
  Основі Source: The matrix concept was adapted from Robert H. Hayes and Steven C. Wheelwright, Restoring Our Competitive Edge. New York: John Wiley & Sons, 1984. P. 393. Існують різні погляди на те, якою мірою кожен фактор вплинув на зниження темпу зростання продуктивності. За одними оцінками, наприклад, скорочення обсягів інвестицій призвело тільки до 10%-ному падіння темпів
 5. 3.5.1. Особливості управління в перехідній економіці. Характеристики різновидів організації управління
  матричної організації, охоплюю-щей одночасно багато зрізів бізнесу - продуктовий, функціональний, територіальний, масштабний (великий і малий), инфраструк-турний. З цих та ряду інших причин при побудові системи державного регулювання і управління необхідно враховувати безліч різних обставин і чинників, вплив яких на сучасний соціально-економічний стан
 6. 7. Інтеграція каталлактіческіх функцій
  грунтуючись і посилаючись на категорії праксиологической теорії, нічого не змінює в фундаментальному логічному розрізненні ідеальних типів і економічних категорій. Економічні категорії відносяться до чистих інтегрованим функціям, ідеальні типи відносяться до історичних подій. У живому і діяльну людину неминуче поєднуються кілька функцій. Він ніколи не є просто споживачем. В
 7. 10. Промоутери, керуючі, фахівці та бюрократи
  основна функція промоутера і спекулянта. Але крім великих коригувань потрібно також безліч дрібніших. Кожна з них може здаватися незначною і мало впливає на загальний результат. Але кумулятивний ефект великої кількості вад у вирішенні подібних другорядних питань може бути таким, що не дозволить знайти правильного вирішення головної проблеми. У будь-якому випадку ясно, що
 8. 1. Властивості ринкової економіки
  заснованому на приватній власності на засоби виробництва, частиною цих коштів володіють та управляють публічно, тобто вони знаходяться в державній власності і управляються державою або одним з його органів, то це не призводить до змішаної системи, що поєднує капіталізм і соціалізм. Те, що держава або муніципалітети володіють або управляють окремими заводами, не змінює відмінних
 9. 7. Грошовий розрахунок і зміни купівельної спроможності
  основі цін товарів і послуг, які визначені або імовірно будуть визначені ринком. Його мета виявити невідповідності цін і зробити з цього висновки. Зміни купівельної спроможності під дією монетарних чинників не можуть бути враховані в цих розрахунках. Можна замінити розрахунок, заснований на певному вигляді грошей а, способом розрахунку, заснованому на іншому вигляді грошей b. Тоді
 10. 1. Історичне походження соціалістичної ідеї
  основи праксиологии та економічної науки, вони стикалися з майже повсюдно розділяються і неспірній протиставленням обмежених егоїстичних індивідів і держави представника інтересів всього суспільства. Однак у той час процес обожнювання, який врешті-решт звів людей, керуючих громадським апаратом стримування і примусу, в ранг богів, ні ще завершений. Говорячи
© 2014-2022  epi.cc.ua