Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Кругообіг за участю держави і банків


Уявімо більш складну картину. У процесі кругообігу, крім домашніх господарств і підприємств, беруть участь держава і фінансові підприємства (в основному банки). Держава збирає податки і здійснює витрати - закуповує товари і виплачує з бюджету заробітну плату. Банки перерозподіляють грошові ресурси.
На новій, кілька видозміненій схемою кругообігу (рис. 4.2) функціонують вже не два, а чотири учасники економічних операцій: домашні господарства, підприємства, держава, банки. Випуск продукції розділений відповідно з її використанням на три частини: споживання С (англ. consumption), державні витрати G (англ. government), інвестиції I (англ.-investment).


Рис. 4.2. Економічний оборот за участю держави і банків
Валовий внутрішній продукт (кінцевий випуск) Y дорівнює сумі споживання, державних витрат та інвестицій, тобто Y=С + G + I. В умовах нашої економіки ВВП в процентних показниках розпадається приблизно на наступні частини: 55% витрачається на споживання; 25% складають державні витрати; 20% утворюють інвестиції. Ще раз звернемо увагу на те, що Y - сукупне національне виробництво всіх товарів і послуг за рік.
Разом з тим Y-це сума витрат усіх споживачів (населення, держави та інвесторів).
Схема кругообігу за участю держави та урахуванням інвестиційної діяльності демонструє процес, в якому здійснюється розширення масштабів виробництва. У цьому випадку домашні господарства не витрачають на споживання весь дохід, а відкладають частину його у формі заощаджень. Як зазначалося вище, заощадження - це та частина доходу, яка не використовується на споживання.
Перерозподіл заощаджень і перетворення їх на інвестиції відбувається за участю банків, що виконують роль посередників.
На рис. 4.2 показано, що держава збирає податки з населення (домашніх господарств) і підприємств, формуючи тим самим дохідну частину державного бюджету. Витратні статті державного бюджету включають купівлю товарів і послуг (для потреб оборони та будівництва доріг, підтримки державних підприємств і змісту установ), виплати домашнім господарствам соціальних трансфертів, тобто безоплатні виплати субсидій, допомоги, пенсій, стипендій.
Для забезпечення нормального ходу кругообігу сума заощаджень (S) повинна дорівнювати розмірам інвестицій (I), тобто S=I. В ідеалі доходи держбюджету повинні відповідати його витратам.

У нашій (спрощеної) картині руху товарів і грошей ми як уже зазначалося, відволікаємося від участі в кругообігу зовнішньої торгівлі. На рис. 4.1 і 4.2 зображений товарообіг в економіці замкнутого типу. У модель «відкритої» економіки включається ще один учасник - «закордон», розглядаються експортно-імпортні зв'язку, а в якості результуючого показника - баланс зовнішньої торгівлі товарами і послугами (X). Тоді формула ВВП буде виглядати наступним чином: Y=С + G + I + X.
Обсяг національного виробництва і темпи економічного зростання, як правило, не залишаються незмінними, а постійно коливаються під впливом ряду факторів, насамперед під впливом змін у сфері інвестиційної діяльності. До того ж економіка розвивається циклічно, підйоми і спади формують цикл. Економічний цикл прийнято розглядати як многоволновой процес, що включає циклічні коливання різної тривалості (див. гл. 22).
Ми розглянули картину економічного кругообігу, використовуючи графічні схеми і формалізовані символи. Тим самим у найбільш загальному вигляді представили характер взаємозв'язків між окремими сферами і секторами, їх роль і взаємовплив.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Кругообіг за участю держави і банків "
 1. Глосарій
  кругообігу (див. Економічний кругообіг), яка представлена насамперед рухом доходів, витрат і грошей Деньга - особливий товар, що виконує функції міри вартості, засобу обігу, засобу утворення скарбів, накопичень і заощаджень, засобу платежу Дерегулювання - курс на обмеження економічної ролі держави, що проводився розвинутими державами
 2. § 3. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО І РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ
  кругообіг. Це так званий курс касових угод або єдиний курс. Для цього на біржі зводяться воєдино "ціни продавців" і "ціни покупців" і встановлюється така єдина ціна, яка влаштовує найбільше число учасників угод. Ось простий (умовний) приклад. Дев'ять продавців і дев'ять покупців цікавляться однаковими акціями, але готові продати або придбати їх за різну ціну (табл.
 3. 2. Кредит: зміст і значення. Принципи і форми кредитування. Кредитна система ринкової економіки
  кругообігу авансованої вартості виникають економічні агенти двох видів. На одному полюсі з'являються економічні агенти, у яких відбулося тимчасове вивільнення грошових коштів, тобто власники цих коштів тимчасово утримуються від їх продуктивного і споживчого використання. Ці тимчасово вільні грошові кошти можуть з'явитися у населення, фірм, громадських
 4. 5. Коріння ідеї стабілізації
  держави. Спроби збільшити кількість грошей в обігу чи то для того, щоб збільшити державні витрати, чи то для того, щоб викликати тимчасове зниження ставки відсотка, руйнують всю сферу грошового обігу та засмучують економічний розрахунок. Найпершою метою грошової політики має бути недопущення розв'язування урядом інфляції і створення умов, що заохочують кредитну
 5. Коментарі
  участі і не втручається в закономірний перебіг його подій; теїсти прихильники теїзму, релігійного світогляду, що виходить з розуміння абсолюту як нескінченного особистісного начала, транцедентального світу, що створив світ у вільному акті волі і потім їм розпоряджається; століття розуму епоха Просвітництва, XVIII в. [31] прагматизм філософське вчення, що виникло в США в 70-х роках XIX в.;
 6. 4.5. Кредитний консалтинг
  бере участь безпосередньо в процесі пошуку і вирішення проблем, а тільки навчає клієнта і перевіряє правильність виконання «домашнього завдання». На практиці всі три підходи часто перетинаються і взаємодоповнюють один одного. Акценти зміщуються в залежності від того, що більше за все необхідно клієнту: щоб рішення проблеми знайшли за нього, або щоб йому допомогли вирішити проблему, або ж щоб
 7. 4.6. Додаткова інформація
  ділянку на певний термін іншій особі (орендарю) для ведення на ньому господарства за певну винагороду. Орендар - юридична або фізична особа, яка отримує на законних підставах у тимчасове користування об'єкт нерухомості. Орендна плата - плата, що сплачується орендарем орендодавцеві за користування орендним об'єктом нерухомості. Вона включає амортизаційні відрахування
 8. Тіньова економіка
  брати участь у регулюванні розподільних процесів, що відбуваються в перехідній економіці. Мета державного втручання - скоротити відмінності в розмірах доходів між окремими суб'єктами шляхом їх перерозподілу, обмежити ступінь соціальної нерівності. Існують різні форми перерозподілу, спрямовані на пом'якшення диференціації доходів і допомогу найбільш нужденним.
 9. 1. Аналіз процесу монополізації економіки представниками історичної школи та марксизму
  участь. Так виникає фінансової капітал, який, за висловом Гильфердинга, "... хоче не свободи, а панування. Він не бачить сенсу в самостійності індивідуального капіталіста і вимагає обмеження останнього. Він з огидою ставиться до анархії конкуренції і прагне до організації ... Він потребує політично сильній державі. Йому потрібна держава, яка всюди в світі може
 10. Лекція 16-я каутськіанства - його буржуазна сутність. Р. Гільфердінг
  участь взяв ї Каутський. Соціал-демократія розбилася з цього питання на дві групи: на ревізіоністів і ортодоксів, т. е. * У І. Ленін. Соч., т. 28, стор 246, 224 супротивників ревізіонізму, прихильників Маркса. Каутський вважався прихильником ортодоксів і випустив велику книгу «Анти-Бернштейн», де давав розгорнуту критику поглядів Бернштейна. Як потрібно розцінювати цю книгу
© 2014-2022  epi.cc.ua