Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Крім індексів споживчих цін проводиться розрахунок індексу цін для виробників, відпрацьовано-жающего вартість середнього

Крім індексів споживчих цін проводиться розрахунок індексу цін для виробників, відпрацьовано-жающего вартість середнього набору товарів та послуг, придбаних підприємствами. Вузлик на пам'ять НІЖ НАПОВНЕНА споживчого кошика? При визначенні ІСЦ Бюро статистики праці старает-ся врахувати не тільки весь асортимент придбаних то-варів і послуг, але і частоту їх покупки. На рис. 23.1 показаний відсотковий внесок різних видів товарів і послуг в загальну суму споживчих витрат середовищ-нього американця. Найбільша її частка - близько 41% споживчого бюджету - належить витратам на оплату житла. У них входять квартирна плата (28%), витрати на опалення та інші комунальні послуги (7%), а також покупка меблів і невеликий ремонт (6%). Наступна за величиною стаття витрат - 17% загальної суми - вартість придбання продуктів і напоїв, причому близько 10% припадає на домашнє потреб-ня, 6% - на споживання поза домом і близько 2% - на алкогольні напої.
Приблизно стільки ж - близько 17% бюджету - видатки на оплату транспортних ус-луг - вартість експлуатації особистих автомобілів та проїзду в громадському транспорті. Далі йдуть рас-ходи на медицину - 7%, придбання одягу - 6% і розваги - 4%. Нарешті, 8% становить оплата так званих інших товарів і послуг. Сюди відносяться покупки, що не є характерними для блешні-ства покупців, наприклад придбання книг і школь-но-письмового приладдя, які хоча і можуть грати помітну роль в бюджеті деяких сімей, для середнього споживача становлять лише близько 0,25% його витрат. оплата інших товарів і послуг розваги Рис. 23.1 вміст споживчого кошика товарів і послуг Діаграма відображає розподіл витрат типового споживача на оплату різних товарів і послуг. Бюро статисти-ки праці називає відсотковий показу-тель тієї чи іншої групи витрат її «відносної значимістю».
Джерело: Bureau of Labour Statistics. витрати придбання на медицину одягу 'лава 23. Вимірювання вартості життя 499 Оскільки вартість цього набору позначається на вартості готової продукції, ееалізуемой через роздрібну торгівлю, отримані дані використовуються для перед-сказання динаміки індексу споживчих цін. Проблеми вимірювання вартості життя ППЦ використовується для визначення змін вартості споживчого Корзо-ни. Іншими словами, в умовах зростання цінна товари та послуги він допомагає зрозуміти, на скільки повинні вирости доходи споживача, щоб його рівень життя залишився хоча б на незмінному рівні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Крім індексів споживчих цін проводиться розрахунок індексу цін для виробників, відпрацьовано-жающего вартість середнього "
 1. Три групи найважливіших макроекономічних показників
  крім того, виділяють майнові права та інтелектуальну власність, Портфель активів - сукупність активів, що належать економічному суб'єкту. Реальні грошові (касові) залишки - запас платіжних засобів, який економічний суб'єкт бажає тримати у формі готівки. Між запасами і потоками в економіці існує взаємозв'язок: зміни в одних величинах, як правило,
 2. Глосарій
  крім соціалістичних) здійснювалося через Міжнародний валютний фонд Золотий (золотомонетний) стандарт - валютна система, при якій за золотом закріплюються грошові функції і встановлюється фіксований золотий вміст (паритет) національної грошової одиниці Зона вільної торгівлі - форма економічної інтеграції, в рамках якої скасовуються торгові обмеження між
 3. § 40. Результати суспільного виробництва і його ефективність
  індексу цін) і визначають реальний показник ВНП. Так, в США в 1994 р. ВНП у поточних цінах становив 6900000000000 дол., А в постійних цінах 1992 р. - 6600000000000 дол. Ставлення номінального ВНП до реального називається дефлятором ВНП і відображає зростання даного показника за рахунок зростання цін. Так, в економіці, при розрахунку ВНП за витратами, дається грошова оцінка кінцевих продуктів і послуг, вироблених за
 4. 4 ВНП і витрати
  індексу. Індекс означає, що ставлення номінальногоВНП до реального ВНП множиться на 100. У нашій гіпотетичній економіці, по даннимтабл. 24-7, дефлятор ВНП для 1989 составляет167, 4 [(1440/860) х 100]. Відповідно до дефлято-ром ціни між 1982 р. і 1989 р. в нашій простойекономіке виросли на 67,4% [(167,4 - 100)%]. Ec-'Найбільш широко використовуваним показником інфляції є
 5. 8.2. Аналіз забезпеченості продуктами харчування і джерел їх придбання
  індекс споживчих цін за аналізований період (2001 р.), який дорівнює 351,2%. Необхідні дані для аналізу складу і структури залишків продуктів харчування представлені в табл. 8.1. Таблиця 8.1 Склад і структура залишків продуктів харчування {foto115} З даних таблиці видно, що якщо не забезпечувати порівнянність цін, то залишки продуктів харчування в сумарному вираженні на кінець
 6. 10.4. Аналіз фонду заробітної плати
  індексу споживчих цін і вартості споживчого кошика. У зв'язку з цим для проведення найбільш достовірного, реально відображає ситуацію, що склалася аналізу, всі основні показники, що мають вартісне вираження, відображені у твердій валюті - доларах США. Перерахунок проводився за середньорічним курсам за 2000 і 2001 рр.. (Табл. 10.11). Таблиця 10.11 Динаміка курсу долара США по
 7. РЕГІОНАЛЬНІ ТОРГОВІ БЛОКИ
  окрім часу і везіння. Ніхто не повірив би, що її фінансові ринки впадуть і втратять близько третини свого багатства. Ніхто також не повірив би, що її політична система може по суті розвалитися від політичних скандалів, зробивши Японію нездатною формулювати загальну, військову та економічну політику. Однак треба зауважити, що суспільство настільки утворене, настільки працьовите і настільки багато
 8. Тіньова економіка
  індексацію доходів і трансфертні платежі. Державний вплив на заробітну плату здійснюється через встановлення мінімального розміру оплати праці. У сфері приватного підприємництва діють двосторонні (тристоронні) спеціальні угоди між працівниками і роботодавцями (і державою), що отримали назву соціального партнерства. Наступним, не менш важливим
 9. § 2. СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ТОРГОВІ І ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ
  індекс товарності (Ті), який показує частку експортованих (ЕХ) і імпортованих (IM) товарів і послуг в річному валовому внутрішньому продукті: EХк=ЕХ / ВВП х100 Для успішного участі у всесвітньому ринку кожній країні потрібно мати свою зовнішньоторговельну інфраструктуру, через яку товари просуваються від одного національного господарства до іншого. Вона включає насамперед матеріально-технічну
 10. Глосарій
  індексу цін. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО Individualproprietorship. Фірма, що належить власнику, которийімеет право на всю зароблену прибуток і несе полнуюответственность за будь-які збитки, яких зазнає дан-ний бізнес інфляційний податок. Inflation tax. Витрати, кото-які змушені нести власники грошових коштів у резуль-Таті інфляції, оскільки грошові залишки втрачають
© 2014-2022  epi.cc.ua