Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
Костакова Тетяна Олександрівна. Шпаргалка з історії економічних вчень, 2008 - перейти до змісту підручника

44. Концепція загальної економічної рівноваги В. Парето


Вільфредо Парето (1848-1923) - італійський економіст, який розробив власну концепцію загальної рівноваги.
В. Парето піддав аналізу відоме економічній науці «загальна економічна рівновага». Якщо досягнення загальної економічної рівноваги і призводить до максимізації загального економічного ефекту, то це не завжди забезпечує сукупну корисність в умовах, коли економічні ефекти, одержувані різними учасниками, нерівнозначні.
Парето вніс великий внесок в теорію добробуту - розділ теорії економічного оптимуму. Він мав гарну математичної підготовкою і розумів, що будуть потрібні мільйони рівнянь для обліку всього різноманіття економічних взаємозв'язків у суспільстві. Зміна цін на діаманти зачеплять інтереси лише вузького кола покупців - тобто тих, хто є споживачами даного виду виробів.
Парето запропонував вважати оптимальним такий випадок, коли ніхто з покупців не може поліпшити своє становище, не погіршуючи становища інших.
Однак, оптимум Парето не відповідає на запитання, між якими споживачами і як слід розподіляти ресурси. Тому ресурси можуть бути розподілені оптимально (а відповідно до оптимумом Парето) навіть в умовах крайньої нерівності, «коли деякі люди голодують, а інші живуть в розкоші». Але В. Парето заперечував обумовленість нерівності доходів проблемою їх розподілом між різними соціальними групами населення, вважаючи, що найкращий засіб поліпшення становища бідних класів - створення умов для того, щоб темпи зростання багатства суспільства випереджали темпи зростання чисельності населення.
В. Парето аналізує також не тільки економіку вільної конкуренції, а й різні типи монополізованих ринків.
Загальний зміст його рекомендацій полягає в тому, що оптимальний стан економіки пов'язане з конкурентним рівновагою. Коли економіка близька до досконалої конкуренції, - втручання держави зайве.
У разі, коли такого положення немає, то необхідно усунути перешкоди конкуренції, або здійснити ряд заходів перераспределительного характеру (податки, пряме встановлення цін).
Парето увійшов в історію економічної думки насамперед тим, що він сформулював положення про максимізації суспільної корисності, ввів в економічну науку поняття, яке зазвичай називають «оптимумом Парето». Використання «оптимуму Парето» дозволяє приймати оптимальні рішення, завдяки «кривих байдужості» - кривим, що показують ті співвідношення між різними товарами, які є для споживача рівнозначними з точки зору корисності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 44. Концепція загальної економічної рівноваги В. Парето "
 1. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [см. Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 2. Висновки
  1. Держава є організація осілого населення, що займає певну територію і підкоряється одній і тій же владі. Сьогодні держава - стрижень існуючої суспільної системи, воно концентрує владу, санкціонує існування всіх інших державних інститутів. 2. Держава - продукт економічного і соціального розвитку суспільства і виникло як потреба нації в
 3. Лекція 14-я Американські апологети найманого рабства. Д. Б, Кларк
  Буржуазна економічна література США віддавна відрізнялася низкою особливостей. Перш за все як перший особливості слід зазна-тить, що в американській буржуазній літературі переважає 192 відкритий захист економічної і політичної реакції. У цьому відношенні американська економічна література має мно-го спільного з німецькою літературою. В економічній літературі
 4. 2. Сучасні підходи до визначення суспільного блага. Оптимум по Парето
  У сучасній теорії добробуту можна виділити два принципових підходи до вирішення питання про сутність громадського Кроку. Відповідно до першого, суспільне благо характеризується певним Показником, або цільовою функцією, яка підлягає оптимізації. Згідно з другим, це - стан, в деякому сенсі найкраще,! точки зору індивідів. Перший підхід найбільшою мірою близький етиці
 5. 1.1. Про зміст перехідної економіки
  Перехідна економіка і формационная парадигма. Звичайне уявлення - Росія здійснює перехід «від соціалізму». Таке розуміння має певні підстави. По-перше, за логікою формаційного підходу, що панував у вітчизняній науці, суспільство, «уходящее від капіталізму», природно, повинно було рухатися до соціалізму. друге , в Радянському Союзі дійсно склалася система,
 6. 2. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО БЛАГА. оптимальності за Парето
  У сучасній теорії добробуту можна виділити два принципових підходи до вирішення питання про сутність суспільного блага. Відповідно до першого, суспільне благо характеризується певним показником, або цільовою функцією, яка підлягає оптимізації. Згідно з другим, це - стан, в деякому сенсі найкраще, з точки зору індивідів. Перший підхід найбільшою мірою близький етиці
 7. Три глобальні функції держави
  Державне втручання в економіку пов'язано з обмеженістю самого ринкового механізму. Провали (фіаско) ринку (market failures) - це випадки, коли ринок виявляється не в змозі забезпечити ефективне використання ресурсів. Зазвичай виділяють чотири типи неефективних ситуацій, що свідчать про провали ринку: 1) монополія; 2) недосконала (асиметрична) інформація; 3)
 8. Глосарій
  А Акселератор - коефіцієнт приростном капіталомісткості національного доходу Акциз - податок, що стягується з одиниці проданої продукції в твердо встановленому розмірі. Алокація - певний розподіл благ між індивідами або факторів виробництва між галузями Безробіття - перевищення обсягу пропозиції над обсягом попиту на ринку праці Безробіття природна - існуючий в
 9. ГЛАВА 9. ПРОБЛЕМИ РИНКУ ПРАЦІ В РОСІЇ
  Людина є головним фактором виробництва в будь-якій економічній системі, виступаючи в той же час і основною метою виробництва. В процесі своєї доцільної діяльності, яка визначається як праця, людина створює споживчі цінності у вигляді товарів і послуг. В інноваційній економіці провідна роль належить праці не взагалі, а розумової трудової діяльності, підсумком якої є
 10. СЛОВНИК-ДОВІДНИК
  Абсолютна перевага - можливість підприємства виробляти кожну одиницю товару з меншими витратами (обсягами залучених факторів виробництва) порівняно з іншими підприємствами. Абстрактний об'єкт - ідеалізований образ, абстрагіруемие від несуттєвих властивостей досліджуваного реального об'єкта у відповідності з метою і завданнями дослідження. Агент (від лат. Agens (agentis) -
 11. 45. Розвиток ідей Л. Вальраса в роботах В. Парето
  Вільфредо Парето (1848-1923) - італійський економіст , який розвинув вчення Л. Вальраса і розробив власну концепцію загальної рівноваги. Парето піддав аналізу відоме економічній науці «загальна економічна рівновага». Якщо досягнення загальної економічної рівноваги і призводить до максимізації загального економічного ефекту, то це забезпечує сукупну корисність в умовах, коли
 12. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  В ідеальній конструкції стаціонарної економіки загальна сума прибутку всіх підприємців дорівнює сумі всіх збитків підприємців. Прибуток, що отримується одним підприємцем, в загальній економічній системі врівноважується збитком іншого підприємця. Збільшення витрат споживачів на придбання певного товару врівноважується зменшенням їх витрат на придбання інших
 13. 6. Монопольні ціни
  Конкурентні ціни являють собою результат повного пристосування продавців до попиту споживачів. В умовах конкурентних цін продається весь наявний запас, а специфічні фактори виробництва використовуються в тій мірі, наскільки дозволяють ціни на неспецифічні компліментарні чинники. Жодна частина наявного запасу не таїв від ринку, а гранична одиниця специфічного фактора
© 2014-2022  epi.cc.ua