Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Є. Ф. Борисов. ЕКОНОМІКА, 2009 - перейти до змісту підручника

Як збільшити норму прибутку?


Прибутковість фірм залежить від двох видів факторів: а) внутрішньовиробничих і б) ринкових. Почнемо їх аналіз з першого виду рушійних сил (рис. 12.4).


Рис

. 12.4. Виробничі фактори, що визначають величину норми прибутку


Величина норми прибутку визначається головним економічним фактором - величиною маси прибутку. Все, що примножує цю масу, прямо позначається на ступені вигідності бізнесу.
Рентабельність залежить також від структури авансованих на виробництво засобів, а саме від питомої ваги витрат на оплату праці працівників. Припустимо, на двох підприємствах застосований однаковий за величиною авансований капітал. Але на першому з них витрачено відносно більше грошей на наймання робочої сили.
Тоді саме тут за інших рівних умов буде створено більше прибутку, а отже, буде вище її норма.
На річну норму прибутку впливає швидкість обороту коштів, витрачених на виробництво. Коли ця швидкість зростає, до підприємця швидше повертаються витрачені ним гроші. У такому випадку при колишній величині капіталу збільшуються розміри виробництва, зростає прибуток, а в підсумку збільшується вигідність бізнесу.
Підвищенню норми прибутку сприяє економія витрат на засоби виробництва. Заощадження досягається завдяки впровадженню прогресивної техніки і технології, збільшення кількості робочих змін протягом доби та ін У результаті знижується собівартість продукції і відповідно збільшується дохід фірми.

Нам вже відомо, що величина прибутку багато в чому зазнає впливу коливань цін на ринку, де збувається продукція фірм.
Щоб не тільки втриматися в ринковому просторі, а й розширити, як кажуть, своє «місце під сонцем», бізнесмени змушені вимірювати силу глобальної конкуренції, пильно стежити за змінами ринкових цін усередині країни і за кордоном.
Як було сказано на початку глави, фірми - виробники масової продукції збувають її за оптовими цінами торговим посередникам. Останні продають товари за вищими роздрібними цінами. Цікаво дізнатися, по-перше, як утворюється в торгівлі надбавка в ціні і, по-друге, яку норму прибутку отримує торговий бізнес.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Як збільшити норму прибутку? "
 1. § 51. Фінансові та структурні кризи в економіці
  Фінансові кризи і особливості фінансової кризи кінця 90-х рр.. Структурні кризи і структурна перебудова в економіці. Теорія довгих хвиль М. Кондратьєва Фінансові кризи і особливості фінансової кризи кінця 90-х рр.. Фінансова криза - глибоке розлад фінансової системи країни, яке супроводжується зростанням темпів інфляції, кризою неплатежів, різким, як правило,
 2. § 3. НОРМА ПРИБУТКУ ТОРГОВОГО БІЗНЕСУ
  Освіта норми прибутку торгового бізнесу багато в чому зумовлюється особливостями та економічної роллю торгового капіталу. Особливості торгового капіталу. Ще в епоху класичного капіталізму виникли два види підприємництва: бізнес у сфері виробництва та бізнес у сфері торгівлі. Так склалося поділ господарської діяльності між, з одного боку, масовим виробництвом
 3. 2. Кейнсіанської моделі регулювання МАКРОЕКОНОМІКИ
  Крах моделі ринкового саморегулювання. Класична модель саморегульованої ринкової системи не витримала суворого випробування на практиці. Це підтвердив світова економічна криза, що обрушилася на країни западає 1929-1933 рр.. Мабуть, "коротка хвиля" звичайного економічного циклу злилася з "довгою хвилею" (повторюваної приблизно один раз на 50 років) і в результаті відбулося як би
 4. § 1. ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
  Фінанси та їх роль. Дуже важливим і ефективним важелем впливу на макроекономіку є фінанси, якими володіє держава. Фінанси (лат. finan-cia - готівка, дохід) - сукупність всіх грошових коштів, якими володіють домашні господарства, підприємства і держава. Давайте розглянемо структуру фінансової системи і взаємозв'язки між її основними частинами. На рівні
 5. ЗАХИСТ ПРИБУТКІВ
  Можливість зменшувати ризик швидше, ніж він зростає, дозволяє захистити досягнуті прибутку в період збитків. Трейдер зацікавлений в тому, щоб зниження ризику випереджало зростання, з кількох причин. По-перше, трейдер може обмежити обсяг збитків. Якщо використовувана ним стратегія чи торгова система приносять великі збитки, то можливість більш швидкого зниження ризику забезпечить наступний
 6. Завдання
  br> 1. Поясніть механізм впливу на величину попиту наномінальние грошові залишки і на реальні де-ніжні залишки з боку: (а) зростання рівня цін (за умови, що реальні доходи і процентнаяставка залишаються незмінними); (Ь) зростання рівня цін, супроводжуваного зростанням реальних доходів; (с) ростапроцентной ставки за облігаціями; (d) зростання відсоток-ної ставки, що виплачується банками по депозитах.
 7. Темпи і фактори росту
  . 80-90-ті роки були відзначені посиленням позицій США у світовій економіці. Їх ВВП, промислове виробництво збільшилися в 1,7 рази. Середньорічні темпи приросту ВВП наближалися до 3% і перевершували подібний показник всіх розвинених країн в цілому (табл. 21.1). Зростання відрізнявся стійкістю, господарство пережило один спад виробництва в 1991 р. Таблиця 21.1 Приріст ВВП США в 80-90-ті роки
 8. Соціальна структура ринків мінеральної сировини
  . Важливе значення має специфіка сфери обігу, особливості структури міжнародних ринків сировини. Основними суб'єктами міжнародних відносин в області ресурсокористування виступають приватні компанії, в більшості своїй це провідні ТНК західних країн, що концентрують як видобуток, так і використання сировини. Інституційна структура впливає на механізм ціноутворення. Він
 9. 1.1.13. ЗАКОНИ РИНКУ КАПІТАЛУ
  Багатоукладність. Ринкова економіка породила ринок капіталу, насамперед, лихварського і купецького. Ці дві форми капіталу виникли в давнину. Їх виникнення не означало появи капіталізму. Капіталізм представляє вищу форму ринку капіталу. Він почав формуватися в ХV столітті. | - Монополістичний ринок | --- + - Капіталістичний ринок |
 10. 5.7.2. Платіжно-розрахункова система
  Однією з основ скоординованості грошово-кредитних і бюджетно-податкових інструментів є платіжно-розрахункова система, що представляє собою організацію розрахунків між суб'єктами господарювання, банками, федеральним і регіональними бюджетами, податковою службою, казначейством , а також окремих ланок цієї системи з населенням. У платіжно-розрахункової системі всі інструменти
© 2014-2022  epi.cc.ua