Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002 - перейти до змісту підручника

Темпи і фактори росту

. 80-90-ті роки були відзначені посиленням позицій США у світовій економіці. Їх ВВП, промислове виробництво збільшилися в 1,7 рази. Середньорічні темпи приросту ВВП наближалися до 3% і перевершували подібний показник всіх розвинених країн в цілому (табл. 21.1). Зростання відрізнявся стійкістю, господарство пережило один спад виробництва в 1991 р.
Таблиця 21.1
Приріст ВВП США в 80-90-ті роки

Валютний курс
1995 Паритет купівельної
здібності

1981-1990 1991-1990 1981-1990 1991-1999 США 3,1 3,2 3,1 3,2 Розвинені країни 3,0 2,2 2,9 2,3 Світ 1,9 2,4 3,0 2,9
І з т про год зв і до: World economic and social survey 2000. UN. P. 245.
Відносно високі темпи економічного зростання не супроводжувалися відповідним підвищенням норми накопичення. США не виділялися високою нормою заощаджень і капіталовкладень. Остання значно поступається загальносвітовим показниками та показниками всіх розвинених країн на 3-6 пунктів і дочти в два рази Японії. Невисоку частку капіталовкладень пов'язують зі зниженням цін на інвестиційні товари відносно інших складових частин ВВП. Підрахунки капіталовкладень в основний капітал на базі незмінних цін свідчать, що їх частка залишається відносно стабільною протягом останніх десятиліть.
Таблиця 21.2
Норми заощаджень і капіталовкладень в США,% ВВП

1977-1984 1985-1992 1993-2000 Заощадження 19, 6 16,3 16,4 Капіталовкладення 20,7 18,4 18,0
І с т о ч н і до: World economic outlook. October 1999. IMF. P. 238.
Окремі дослідження показали, що американські підприємці використовували капітал більш ефективно, ніж їх конкуренти в Японії та Німеччині. За 1973-1993 рр.. американські компанії мали середню норму чистого прибутку в 9% порівняно з 7% у німецьких і японських компаній.
Незважаючи на знижувальну частку заощаджень і капіталовкладень, їх загальний обсяг збільшився за 70-90-ті роки в 3,8 рази, склавши в кінці 90-х років величезну суму - 1,5 трлн дол У 90-ті роки більше половини приватних капіталовкладень спрямовувалося на оновлення активних елементів основного капіталу - машини та обладнання. 21-26% приватних капіталовкладень йшло на обладнання інформаційної сфери і програмне забезпечення.
Електронно-обчислювальна техніка і інформаційні технології стали грати революционизирующую роль у виробничих процесах.
Саме ці галузі забезпечили основний приріст виробництва і продуктивності праці. Так, в 1994-1998 рр.. продуктивність в електроніці та пов'язаних з нею галузях досягала 40% приросту на рік. У галузях інформаційно-комунікаційної сфери створюється понад 4% ВВП. Зазначена вище риса розвитку американського господарства в 90-ті роки дала ряду дослідників підставу назвати «новою економікою». Однак слід зазначити, що за окремими оцінками, за 1987-1997 рр.. общефакторная продуктивність знизилася в сферах, де висока інтенсивність використання інформаційної технології (банківська справа, охорона здоров'я).
Технологічні зрушення в американському господарстві були забезпечені масштабними науково-технічними розробками. США володіють найбільшим у світі науково-технічним потенціалом, який в сучасних умовах є вирішальним чинником розвитку економіки та конкурентоспроможності в світовому господарстві. Щорічні асигнування на НДДКР в США становлять 45% подібних витрат розвинених країн разом узятих, перевищуючи 200 млрд дол на рік.
Більше 2/3 наукових витрат промисловості припадає на програми річною вартістю понад 100 млн дол В інших країнах подібних за обсягом програм нараховуються одиниці. Це дозволяє вести наукові роботи по широкому фронту і домагатися швидкого перетворення результатів фундаментальних досліджень в прикладні розробки та технічні нововведення.
Зрушення в технічній структурі американського господарства супроводжувалися змінами у складі робочої сили. Забезпеченню відносно високих темпів економічного розвитку сприяло поліпшення якості праці. Підвищився рівень освітньої підготовки працівників. 57% робочої сили навчалося в коледжах (середині 70-х років - близько 1/3), близько 15% закінчило університети, 7,5% має ступеня магістра і вище.
У країні проводився курс на збільшення витрат на професійну підготовку робочої сили. Вважається, що освіта має стати постійною функцією людини протягом його життя в умовах швидкого розвитку НТП.
Робоча сила використовувалася не лише інтенсивно, але й екстенсивно. Збільшилася робочий час зайнятих, воно стало найтривалішим серед промислових країн - близько 2 тис. годин на рік. Це майже на два робочі тижні більше, ніж у Японії. Незважаючи на те, що темпи приросту продуктивності праці були нижчі, ніж в 50-60-ті роки, США зберегли перевагу в рівні продуктивності в обробній промисловості над іншими країнами в 1,3-2,3 рази.

В результаті змін у використанні основних факторів виробництва в другій половині 90-х років змінився характер динаміки загальної факторної продуктивності. Після довгого часу вона стала позитивною - 0,65% на рік. Раніше була негативною - мінус 0,6% за 1973-1995 рр..
У 90-і роки відбулися помітні зміни в умовах відтворення. Більш ніж на 1/3 були скорочені збройні сили. Частка військових витрат скоротилася до 3,3% (у 1982 р. - 4,8%). Складовою частиною відтворювального процесу стала природоохоронна діяльність. Витрати на охорону навколишнього серед досягли 2% ВВП (1% наприкінці 60-х років). На основі такого роду діяльності склався ринок відповідних технологій, обладнання, консультаційних та інших послуг - екопредпрінімательство. Воно стало прибутковим.
Економічний підйом сприяв зменшенню безробіття. Вона трималася на більш низькому рівні, ніж в інших розвинених країнах - 5,6%. Знизився рівень інфляції до 2,7%, проти 4,7% у 80-ті роки що відповідало рівню всіх розвинених країн.
Разом з тим економічний розвиток обтяжувати низкою проблем. Тривалий час з 1970 по 1997 р. державний бюджет зводився з дефіцитом, на що більший вплив надавали величезні військові витрати. Разом з дефіцитом збільшувався валовий державний борг, який склав в 1970 р. - 37,6%, 2000 р. - 62,7% ВВП. Витрати на виплати відсотків стали перевищувати федеральні витрати на освіту, науку, транспорт, житлове будівництво та соціальне соціальна виплата.
Соціальне становище в країні характеризувалося збільшенням розриву в доходах. У середині 90-х років дохід 10% найбагатшого населення в 17 разів перевершував дохід 10% найбідніших американців. Подібні розриви ускладнюють соціальні відносини, знижують зацікавленість у продуктивній праці. У країні відзначається високий рівень забезпечення продовольством. Середній американець споживає в два рази більше продовольства, ніж у середньому в світі, проте, за офіційними даними, постійно недоїдає 38 млн чоловік.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Темпи і фактори росту "
 1. § 1. СУЧАСНА ТЕОРІЯ макроекономічного зростання
  темпи і фактори росту. У другій половині XX в. на перший план стопи зростання висунулися три найважливіші проблеми, пов'язані з ростом національних економік високорозвинених країн. Перша проблема: яка головна мета збільшення масштабів відтворення? Неокласики вважали, що на рівні мікроекономіки приватні підприємці ставлять мету - отримати максимальний прибуток. Однак що станеться,
 2. Темпи і фактори росту
  факторами, вигнали його до технічного і організаційного вдосконалення виробництва, нові технології якого пред'являли вищі вимоги до фізичного стану і професійної підготовки використовуваної робочої сили. Економічний розвиток забезпечувалося збільшенням норми продуктивного накопичення: з 7,5-11,5% в 70-ті роки XIX ст. до 0,4-15,7% в перші десятиліття XX в.
 3. 6. Заробітна плата та засоби існування
  темпи зростання населення. Отже, гранична продуктивність праці, реальні ставки заробітної плати і рівень життя найманих працівників безперервно зростають. Однак підвищення добробуту не виступає проявом дії неминучого закону людської еволюції. Ця тенденція є наслідком взаємодії сил, які можуть діяти вільно тільки в умовах капіталізму. Дуже
 4. Коментарі
  темпи зростання народонаселення значно перевищують темпи збільшення виробництва засобів існування (перше зростає в геометричній прогресії, друга в арифметичній). [42] Вотан верховний бог у міфології древніх германців континенту. Відповідав Одину скандинавів. [43] анархізм ідейний і суспільно-політична течія, що виступало за негайне скасування будь-якої
 5. 6.3. Аналіз руху та забезпеченості основними засобами
  темпи їх зростання. Позитивно оцінюється зростання фондоозброєності, і особливо зростання технічної озброєності праці. Розглянемо показники забезпеченості музичного училища основними засобами (табл. 6.9). Таблиця 6.9 Аналіз забезпеченості установи основними засобами {foto82} Слід зазначити, що показник забезпеченості основними засобами знаходиться в прямій залежності від
 6. 10.5. Аналіз ефективності праці
  темпи зростання заробітної плати одного працюючого (стр. 5, гр. 6, 7 табл. 10.19) значно випереджали темпи зростання продуктивності праці, розрахованої за середньорічною виробленні одного працівника (стор. 4, гр. б, 7 табл. 10.19). Зазначена тенденція спостерігається як по роботах, що виконувалися за бюджетною тематикою (стор. 4.1, 5.1, гр. 6, 7 табл. 10.19), так і з госпдоговірної тематики (стор. 4.2, 5.2,
 7. 11.3 . Аналіз складу, структури і динаміки кредиторської заборгованості
  темпи зростання були у заборгованості по заробітній платі та стипендіях, за розрахунками з ФСЗН, а також за розрахунками з іншими кредиторами. Виникає питання, в результаті чого відбулося зростання більш ніж в 18 000 разів кредиторської заборгованості за розрахунками з іншими кредиторами. За цією статтею відображаються суми неоплачених рахунків постачальників та інших організацій за отримані від них товари і надані
 8. РУХ
  темпи зростання населення будуть слідувати прогнозами Світового банку, то чинники відштовхування будуть величезні. Вплив снижающегося рівня життя на міграцію можна простежити за переміщенням з Мексики в Сполучені Штати після мексиканського фінансової кризи і пов'язаного з ним різкого зниження рівня життя в Мексиці на кінець 1994 р. У першому кварталі 1995 р. число людей, які добивалися громадянства
 9. ІНФЛЯЦІЯ: згаслої ВУЛКАН
  темпи інфляції завдають шкоди зростанню (11). Дослідження, розпочате для Англійського банку, вивчило досвід більше ста країн за тридцятирічний період і не виявило будь-яких негативних впливів інфляції на зростання економіки в країнах, де середня інфляція була менше 10% на рік, і лише в країнах, де середня інфляція була набагато більше 10%, проявилися дуже невеликі ефекти (12). Можна також
 10. ЯПОНІЯ: ВЕЛИКА лінія розлому У СВІТОВІЙ ТОРГІВЛІ ТА ТИХООКЕАНСЬКИЙ РЕГІОН
  темпи зростання безперервно знижувалися з середини 1990 до кінця 1992 р., коли вони стали, нарешті, негативними. З тих пір і до кінця 1994 р. квартальні темпи зростання коливалися вгору і вниз - тричі вище нуля і тричі нижче, - але зростання все ще був різко негативним в останньому кварталі 1994 р. (мінус 3,4% на рік) і був мінімальним в перших двох кварталах 1995г.16.Когда завершиться цей спад в Японії,
© 2014-2022  epi.cc.ua