Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

5. Джерела економічного Ростана Сполучених Штатах


Ми вже розглянули чинники економічного ро-ста: збільшення кількості впроваджуються ресурсів, еко-номію від масштабу і науково-технічний прогрессЗададім наступне питання якою мірою економі-чний зростання в США і інших країнах забезпечує-ся кожним з цих джерел зростання? Є ліекономіческій зростання в основному результатом повели-чення капіталу, або результатом науково-технічно-го прогресу, або він потроху залежить від усіх фак-торів? Відповідь полягає в тому, що свій внесок вносіткаждий з цих джерел зростання, але з них вкладнаучно-технічного прогресу особливо великий
Едвард ф. Денісон з Інституту Брукінгса про-вів одне з класичних досліджень істочніковекономіческого зростання США. Його висновки про ці дже-рел підсумовуються в табл. 35-5. Він пріпісалпрімерно V3 зростання за період 1929-1969 рр.. повели-чению вкладу праці; на зростання капіталу пріходітсяпрімерно 1Z7 зростання (+0,50% загального зростання в 3,41%).
Частина збільшення внеску праці відбувається благода-ря збільшеному освітньому рівню робочоїсили: приблизно 0,4% щорічного економічногозростання Денісон приписує освіти, тобто збіль-шення людського капіталу. Решта 1,59% економічного зростання пояснюються зрослої про-продуктивністю.
У табл. 35-5 показано розподіл разлічнихісточніков економічного зростання по ефективно-сті чинників. Удосконалення знань являетсяглавним джерелом зростання випуску продукції і становить 0,9% Це майже чверть всього зростання ви-пуску продукції. Денісон також припускає, чтов деякій мірі зростання відбувається і благодаряекономіі від масштабу Рядок «Розподіл ре-сурсів», на частку якого припадає прімерноV10 економічного зростання (+0,30% від 3,41%), відпрацьовано-жает перерозподіл ресурсів із сільського госпо-дарства у промисловість. Головні висновки дослі-нання Денисона збігаються з результатами другіхучених, які розробляли цю важливу тему: вдосконалення-налення знань і підвищення освітньо-го рівня робочої сили є важливими источ-никами економічного зростання, а на приріст капі-
ТАБЛИЦЯ 35-5.
Джерела зростання совокупногонаціонального доходу США, 1929-1969 рр..
Джерела зростання
Темп зростання,% за рік
Загальні витрати виробничих факторів 1,82
Праця 1,32
Капітал 0,50
Випуск продукції на одиницю вводиться фактора 1,59
Знання 0,92
Розподіл ресурсів 0,30
Економія від масштабу 0,36
Інші 0,01
Щорічне зростання національного доходу 3,41
Джерело E Denison, Accounting for United States Economic Growth1929-1969, The Brookings Institution, Washington, DC, 1974, p. 127.
Тала припадає значна, хоча й не основна, частка економічного зростання
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "5. Джерела економічного Ростана Сполучених Штатах"
 1. 6. Монопольні ціни
  джерелом економічної цінності і всіх цін; як такої однієї її недостатньо для породження монопольних цін [Див спростування вводить в оману розширення концепції монополії в: Ely RT Monopolies and Trusts. New York, 1906. P. 136.]. Сьогодні за наявності деяких відмінностей у продукції різних виробників і продавців завжди застосовується категорія монополістичної або недосконалої
 2. 3. Мінімальні ставки заробітної плати
  джерелом багатства, а витрати праці є єдиними реальними витратами. Строго кажучи, вся виручка від продажу продукції повинна належати робітникам. Працівники ручної праці має право претендувати на весь продукт праці. Несправедливість, яку заподіює робочим капіталістичний спосіб виробництва, бачиться в тому, що він дозволяє землевласникам, капіталістам і підприємцям
 3. ДОХОДИ ВИЗНАЧАЮТЬСЯ ВИРОБНИЦТВОМ
  джерело економічного добробуту. Життєвий рівень (дохід) підвищується при збільшенні обсягу виробництва (випуску потрібних людям товарів). Зокрема, він залежить від того, чи зуміємо ми за допомогою того ж самого або меншої кількості праці та інших ресурсів побудувати ще один будинок, створити ще один комп'ютер або відеокамеру. Ось історична ілюстрація рівності доходів і
 4. ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ
  джерела економічного процвітання. Без грошової стабільності потенційні вигоди від інвестицій і інших операцій, що передбачають довготривалі зобов'язання, будуть втрачені, і народ країни не зможе повністю реалізувати свій економічний
 5. ЗНИКНЕННЯ КЛАСИЧНИХ порівняльних переваг
  джерелом порівняльної переваги є знання і навички. Вони стали ключовою складовою розміщення економічної діяльності наприкінці двадцятого століття. Силіконова долина і «Шосе 128» знаходяться попросту в тих місцях, де є інтелектуальна сила. Ніщо інше не говорить на їх користь. Після винаходу в двадцятому столітті наукомістких галузей промисловості - першою з яких була
 6. КВАЛІФІКАЦІЯ: ЄДИНИЙ ДЖЕРЕЛО СТАЛОГО КОНКУРЕНТНОГО ПЕРЕВАГИ
  джерелом довготривалої стійкої конкурентної переваги, оскільки все інше випадає з рівняння конкуренції; але знання може бути використане тільки через кваліфікацію індивідів. Як і все інше, знання і кваліфікації будуть двігатьсявокруг світла - але повільніше, ніж все інше. Для завершення освіти та професійної підготовки потрібно багато часу, і багато хто з
 7. РУХ
  економічному зростанню Америки, а не підривала це зростання. Можна було б допускати індивідів, виходячи з їх кваліфікації та з грошей, які вони хотіли б інвестувати в Америці (18). Можна було б виключати тих, хто ще потребує соціальної підтримки, наприклад, в освіті. Можна було б допускати тільки кваліфікованих молодих людей, щоб зберегти достатньо високе співвідношення числа
 8. ЕПОХА вузького ТИМЧАСОВОГО кругозір
  економічного успіху потрібен більш широкий часовий кругозір, цілий ряд факторів призводить до його звуження. Гарвардський соціобіолог Едвард О. Уілсон вважає, що вузький часовий кругозір вбудований в генетичний код людини - «співпраця поза рівня сім'ї та племені дається насилу»; «гени привертають людини планувати вперед не більше ніж на одне або два покоління»; «Життя було ненадійна і
 9. ІДЕОЛОГІЯ БУДІВЕЛЬНИКА
  джерело користі, яким треба опанувати. Індивід, що інвестує в саму важливу кваліфікацію, яку, мабуть, може мати індивід, - здатність діяти в глобальній економіці, - не повинен для цього жертвувати своїм споживанням: він будує систему кваліфікацій, яка принесе більше задоволення, ніж який-небудь предмет споживання . Установки, які треба розвивати, ілюструються
 10. ЄВРОПА
  джерел, в Європі громадський сектор несе 80% цього тягаря, а приватний - лише 20% (14). Внаслідок цього крах держави загального добробуту вдарив по Європі і раніше, і сильніше. Як точно висловився один німець, його країна - «соціально орієнтована нація, де зобов'язання сильного перед слабким мають характер, якого вже не можна собі дозволити» (15). Можна було б подумати, що цей
© 2014-2022  epi.cc.ua