Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Олександр Володимирович Глічев. Якість, ефективність, моральність, 2009 - перейти до змісту підручника

7.1. Форми ефективності якості


Економічна ефективність поліпшення якості. Поліпшення якості, збільшення значень таких показників, як надійність і довговічність, призводять при постійному обсязі потреб до пропорційного зменшення кількості необхідних виробів. Не менш важливим економічним результатом в цих випадках є зменшення потрібних виробничих фондів і вкладень у ці фонди.
Для економіки країни поліпшення якості виготовленої продукції або надаваних послуг дає зростання прибутковості суспільного виробництва, забезпечує стійке поповнення бюджету, підвищує темпи економічного зростання, збільшує національне багатство і, в кінцевому рахунку, робить національну економіку більш конкурентоспроможною і стійкою. Економічна ефективність якості продукції знаходить своє вираження у зростанні продуктивності суспільної праці.
Для споживача ефективність поліпшення якості проявляється у безлічі форм. З'являється можливість задовольняти нові, більш високі потреби. Збільшується час корисного використання продукції, зростає сума одержуваного ефекту, скорочуються простої від виникаючих дефектів і витрати на їх усунення. У результаті зменшуються загальні витрати на задоволення потреб.
Для товаровиробника поліпшення якості створює основу регулярного поповнення витрат, призводить до зростання накопичень, створює високу репутацію фірми у споживача, забезпечує конкурентоспроможність товару на ринку, збільшує обсяг продажів.
Комерційна ефективність поліпшення якості. До економічної ефективності безпосередньо примикає комерційна ефективність. У цілому ряді випадків їх просто важко розділити. Але так як комерційний ефект від підвищення якості продукції тісним чином пов'язаний з ринковими механізмами, розглянемо і цей вид ефективності.
Поліпшення якості в комерційному сенсі - це ефективність окремого, конкретного товаровиробника. Вона виражається не в простому покритті витрат на виготовлення і продаж продукції, а в отриманні деякої величини прибутку.
Прибуток буде тим більше, ніж раніше, у порівнянні з конкурентами, споживачеві буде запропонований товар гарної якості за ціною, яка влаштовує обидві сторони, а також чим повніше в кількісному відношенні буде задоволений платоспроможний попит.
З ростом обсягів виробництва продукції знижується собівартість виготовлення, і до деякого моменту часу збільшуються на користь товаровиробника «ножиці» між витратами виробництва і ціною товару на ринку.
В результаті додатково збільшується прибуток товаровиробника. Якщо ж названі вище умови порушені, то комерційна ефективність може перетворитися на свою протилежність.
При погіршенні якості комерційна ефективність обертається збитком. Метаморфоза, що відбувається під впливом абсолютних або відносних змін якості переходу від ефективності до збитку, свідчить про виключно активному, допустимо навіть говорити вирішальному, вплив якості на стан і розвиток комерційного успіху товаровиробника.
Високий рівень комерційної ефективності - важлива умова розширеного відтворення і оновлення продукції. Дану об'єктивну закономірність зрозуміли і добре засвоїли не тільки багато підприємців і товаровиробники, а й державні діячі низки країн, наприклад, Японії, Німеччини, США, Південної Кореї. Вітчизняні товаровиробники та державні діячі поки на шляху до усвідомлення цього.
У розробці проблем комерційної ефективності позитивну роль можуть зіграти положення теорії граничної корисності і подальше дослідження категорії споживної вартості. Така спроба буде зроблена в наступних розділах.
Соціальна ефективність поліпшення якості. Це ефективність, що виникає в результаті взаємодії якості з потребами суспільства в цілому чи окремих груп її громадян. Соціальна ефективність високої якості продукції та послуг відображається на стані всього суспільства, його окремих шарів і кожної людини окремо. Вона виражається в зміцненні почуття власної гідності як споживачів, так і товаровиробників. А головне - висока якість продукції являє собою матеріальну основу якості життя громадян. Напевно, ми маємо право вважати, що високий рівень життя є вищий прояв соціальної ефективності якості.
При високого ступеня задоволеності матеріальних і духовних потреб громадян та їх груп на основі високої якості продукції, товарів і послуг істотно зростають практично всі компоненти безпеки, створюються умови для стабільності в суспільстві і сталого розвитку.
При погіршенні якості продукції, що випускається соціальна ефективність перетворюється на свою протилежність: виникають невдоволення, конфлікти, загострюються протиріччя між виробництвом і споживанням, розвиток суспільства втрачає стійкість.
Психологічна ефективність поліпшення якості. Висока якість виробу, наданої послуги доставляє радість, викликає почуття подяки до того, хто доставив цю радість.
Психологічний вплив якості - грунт, на якій народилися технічна естетика, дизайн. Все наполегливіше в число властивостей продукції пробивається комфортність. У багатьох видах сучасних промислових виробів естетичні властивості, краса стали не тільки невід'ємними складовими якості, але і висуваються на найперші позиції. У розділі, присвяченому проблемам духовності та моральності в системах управління якістю, ми торкнемося більш докладно проблеми психологічної ефективності якості. Тут же підкреслимо: погана якість, некрасивість пригнічують споживача і сумлінного товаровиробника. Виникає психологічний дискомфорт.
Ефективність безпеки. Друга половина ХХ в. в суспільному виробництві характеризується номенклатурним і асортиментним вибухом. Праця, побут, суспільне і культурне життя людей насичуються безліччю різноманітних предметів і речовин. У таких умовах їх низький або недостатньо висока якість, ненадійність не тільки в механічному, фізичному, а й у фізіологічному, біологічному сенсі різко підвищили небезпека застосування, використання продукції. У наш час виникла необхідність в оцінці продукції, виробів, особливо продуктів харчування, з точки зору їх безпеки, заради запобігання різних форм шкідливого впливу на людину.
Дуже поширеним явищем стало пряме або потенційно негативний вплив на людину високопродуктивних засобів виробництва, транспортних засобів, побутової техніки. Тому критерії безпеки стали грати вирішальну роль при оцінці ефективності якості. У безлічі випадків при високій економічній, комерційній ефективності продукції, звично вважається високоякісної, доводиться відмовлятися від її виробництва і використання за критеріями безпеки. Досить нагадати, наприклад, наскільки загальмувала розвиток і будівництво атомних електростанцій чорнобильська катастрофа.
Зниження ефективності в галузі забезпечення безпеки сучасної продукції змусило багато держав до введення обов'язкової сертифікації виробів на їх відповідність нормам безпеки [57].
Деякі види ефективності продукції та послуг, наприклад, ефективність безпеки, психологічна, рідко розглядаються в спеціальній літературі. Згадки про інших зустрічаються частіше, але без достатнього дослідження їхньої природи, особливо в частині кількісної міри і кількісних оцінок.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.1. Форми ефективності якості "
 1. 10. Промоутери, керуючі, фахівці та бюрократи
  форми сучасного підприємства. Кажуть, що корпорації управляються адміністраторами, які отримують твердий оклад, в той час як акціонери є просто пасивними спостерігачами. Вся влада зосереджена в руках найманих працівників. Акціонери нероби і марні, вони пожинають те, що посіяли керуючі. Ця теорія абсолютно ігнорує роль, яку в керівництві корпоративним підприємством
 2. 6. Монопольні ціни
  форми втручання держави в ділове життя вироблена нова термінологія. Обмеження обсягу виробництва, а отже, і відповідного споживання, називається уникненням надлишків, а вплив, спрямований на забезпечення більш високої ціни одиниці товару, стабілізацією. 6. Концепція конкуренції не включає в себе вимогу наявності безлічі конкуруючих суб'єктів. Конкуренція
 3. Коментарі
  форми валюти. Закон Грешема діє там, де існує одночасне звернення неполновесних монет з повновагими монетами цього ж металу; там, де обертаються два метали, і один недооцінений в порівнянні з іншим, і там, де поряд з металевою валютою в обіг вводяться нерозмінні паперові гроші. [58] Латинський монетний союз укладений в 1865 р. Францією, Бельгією, Швейцарією,
 4. 2.3. Аналіз бюджетного фінансування
  форми № 2 ». У табл. 2.1 відображені дані по фінансуванню ЛУ на кінець 3-го кварталу наростаючим підсумком з початку року. У графі 3 показані суми планового фінансування в розрізі статей економічної класифікації видатків. Графа 4 показує питому вагу кожної статті в загальній сумі видатків установи. Таким чином, видно, що капітальні витрати мають незначну вагу в загальній сумі - 6,8%,
 5. 4.1. Аналіз забезпеченості податкової інспекції фінансовими ресурсами
  форми № 2 «Затверджено на звітний період») і касовими видатками або графою звіту форми № 2 «Профінансовано на звітний період». При аналізі використовуються дані звіту «Про виконання кошторису витрат установ» (форма № 2). Даний аналіз проводиться за табл. 4.1. Таблиця 4.1 Аналіз достатності виділених бюджетних асигнувань {foto40} Слід враховувати, що графи «Профінансовано на
 6. 4.3. Аналіз правильності визначення розміру фінансування бюджетних установ
  форми № 1-ПН. Аналіз зміни витрат по кошторису представлений в табл. 4.6. Таблиця 4.6 Аналіз зміни витрат і впливають на них факторів {foto46} Аналіз табл. 4.6 показує, що план ДПІ за доходами виконано на 102,7%. Витрати по бюджету порівняно з кошторисом зросли на 4%, сума недоїмки з податків і неподаткових платежів зменшилася на 94,9%, відбулося зменшення питомої ваги
 7. 5.1. Аналіз виконання кошторису витрат лікарні за загальними показниками
  форми № 2 «Звіт про виконання кошторису витрат» і форми № 3 «Звіт про виконання плану по мережі, штатах і контингентах» (табл. 5.3), Таблиця 5.3 Вихідна інформація для розрахунку впливу факторів на середню витрату коштів, що припадають на один ліжко-день {foto61} Таблиця 5.4 Розрахунок впливу факторів на середню витрату коштів, що припадають на один ліжко-день, млн руб. {Foto62} Дані табл.
 8. 5.2. Аналіз співвідношення касових та фактичних видатків лікарні
  форми № 5 «Звіт про рух основних засобів». Особливу увагу слід приділяти фактам зростання вартості зайвого і невикористаного устаткування, що є наслідком нераціонального витрачання коштів і недоліків у роботі з реалізації такого обладнання. У нашому прикладі по підстатті 2.40.01.00 «Придбання обладнання і предметів тривалого користування» касові видатки відповідають
 9. 5.4. Аналіз витрат за статтями кошторису
  форми обслуговування установи. Так, при обслуговуванні через автогосподарство розмір витрат приймається в сумі договору. У цьому випадку завдання аналізу витрат полягає у вивченні правильності норм, включених до договору. Витрати на утримання закріпленого автотранспорту визначаються з урахуванням витрати пального, мастильних матеріалів і міжремонтних пробігів в межах встановленого ліміту. У процесі
 10. 6.1. Значення, завдання і джерела інформації аналізу основних засобів
  форми № ОЗ-6, ОС-8, ОС-9 та їх опис за формою № ОС-10; інвентарні списки форми № ОС-13 і т . д.); - матеріали спеціальних обстежень, перевірок та ревізій; - технічні паспорти на основні засоби. При аналізі об'єкти основних засобів важливо вивчити не тільки у вартісній оцінці, але і з кількісної та якісної точки зору. Така необхідність обумовлена в першу чергу тим, що
© 2014-2022  epi.cc.ua