Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.Н. Сухарєв. Економічний словник, 2008 - перейти до змісту підручника

Дебітор

Дебітор - суб'єкт господарських відносин, який має заборгованість перед іншими суб'єктами.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " дебітор "
 1. Д.А.Панков. Аналіз господарської діяльності бюджетних організацій, 2003
  дебіторами і кредиторами, оплати праці, використання матеріальних ресурсів та ін Актуальність видання обумовлена відсутністю сучасної літератури з даної теми. Для студентів вузів, що навчаються за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит», бухгалтерів та економістів, зайнятих у бюджетній
 2. Питання 69. Показники ліквідності і оборотності підприємств і організацій
  дебіторами. До показників ліквідності належать: 1) загальний коефіцієнт ліквідності (у відсотках): {foto218} Даний показник характеризує достатність оборотного капіталу у підприємства, використовуваного для погашення своїх короткострокових зобов'язань. Рекомендоване значення - від 100 до 200%; 2) коефіцієнт абсолютної ліквідності (у відсотках): {foto219} Даний показник характеризує,
 3. 1.13.3. Облік фінансових активів
  дебіторами). Операції з вибуття оформляють: Д 206 (розрахунки за авансами), 207 (розрахунки з дебіторами за бюджетними позиками і кредитами), 302 (розрахунки з постачальниками та підрядниками), 303 (розрахунки з платежів до бюджету) та ін - До 201 01. На рахунку 201 04 застосовують для обліку руху готівкових грошових коштів у касі установи. Прийом до каси від фіз.осіб здійснюють за бланками суворої
 4. 52. АНАЛІЗ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА
  дебіторської заборгованості її слід розділяти на нормальну і прострочену. Наявність простроченої дебіторської заборгованості створює фінансові труднощі, уповільнює оборотність капіталу. Необхідно прискорювати платежі шляхом удосконалювання розрахунків, передоплати, застосування вексельної форми розрахунків і т. д. У процесі аналізу потрібно вивчити динаміку, склад, причини і давність утворення
 5. 5.2.2. Наслідки інфляції
  дебіторами (позичальниками) і кредиторами. У разі якщо ставка відсотка не індексується, позичальники повертають борг грошима з змалілої купівельною спроможністю. У результаті йде перерозподіл доходів від кредиторів до позичальників. Одним з основних дебіторів є держава, що випускає цінні папери (акції, облігації і т.д.). При низьких процентних ставках і високої інфляції реальний
 6. Державний сектор
  дебітором, державні бюджети зводяться з дефіцитом або заощадження мають негативну величину. До 80-х років дефіцитність державних бюджетів забезпечувала досить високу частку державних капіталовкладень в загальнонаціональних масштабах і в світовому господарстві. Але цей процес сприяв нарощуванню державного боргу та скорочував потенційні можливості заощаджень. Тому
 7. 11.4. Порівняльний аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості
  дебіторської та кредиторської заборгованості є спеціальний коефіцієнт, що характеризує співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості. Він розраховується як відношення залишків кредиторської заборгованості до залишків дебіторської заборгованості на початок і кінець досліджуваного періоду і показує, яка частка зобов'язань установи може бути погашена при надходженні абстрактних у дебіторську
 8. 12.10. Аналіз стану дебіторської заборгованості
  дебіторської заборгованості. Оцінка її якості та ліквідності. Період оборотності коштів у дебіторській заборгованості. Збитки від несвоєчасного її погашення. Великий вплив на оборотність капіталу, вкладеного в поточні активи, а, отже, і на фінансовий стан підприємства надає збільшення або зменшення дебіторської заборгованості. Різке збільшення дебіторської
 9. ЛІТЕРАТУРА
  дебіторами за доходам.8206Расчети за виданими авансам.9208Расчети з підзвітними ліцамі.10210Расчети з іншими дебіторамі.Раздел 3. Розрахунки з кредиторами за борговими обязательствам.11302Расчети з постачальниками і подрядчікамі.12303Расчети по платежах до бюджет.Раздел 4. Фінансовий результат.13401Фінансовий результат учрежденія.14402Результат по касових операціях бюджета.Раздел 5. Санкціонування
 10. Питання 12 Проблеми дефіциту держбюджетів найбільших держав
  дебітори виявляються витісненими з даного ринку. Бюджети більшості розвинених держав (у тому числі США, Японії, Німеччини, Італії) є постійно дефіцитними (рис. 7 9), що дозволяє говорити про хронічний характер дефіциту держбюджету. {Foto27} Рис. 7. Доходи держбюджетів країн «великої вісімки» (2005 р.) [20] {foto28} Рис. 8. Витрати держбюджетів країн «великої
 11. Бухгалтерський баланс
  дебіторами за доходами, розрахунки за виданими авансами, розрахунки з підзвітними особами і т.д. У пасивної частини балансу відображають джерела госп. коштів: у розділі 3 зобов'язання, що включають статті розрахунки з постачальниками та підрядниками, розрахунки з оплати праці, розрахунки по платежах до бюджетів і т.д. ; В розділі 4 фінансовий результат за статтями - фінансовий результат установи, результат по
 12. 11.2. Аналіз дебіторської заборгованості
  дебіторської заборгованості робить великий вплив на фінансове становище установи та від контролю за її рухом безпосередньо залежить виконання кошторису видатків установи. Дебіторська заборгованість установи з позабюджетних коштів аналізується окремо. Аналіз дебіторської заборгованості проводять за окремими її видами, за окремими контрагентам, а всередині них - за окремими
 13. 55 ФАКТОРИНГ: СУТНІСТЬ, ПЕРЕВАГИ
  дебіторської заборгованості), що виникають між контрагентами в ході процесу реалізації товарів і послуг на умовах комерційного кредиту, що поєднується з аспектами бухгалтерського, інформаційного, збутового, страхового, правового та іншого обслуговування підприємства-постачальника. Купівля дебіторської заборгованості клієнтів фактор-компанією найчастіше проводиться без права зворотної вимоги і
 14. 4.10.7. Аналіз реалізації продукції підприємством
  дебіторами і більш ретельно відстежувати виконання контрактів, застосовуючи, якщо це необхідно, до винних боржникам штрафні санкції. Приклад 4.8. Комбінат "Кондитерський світ" надає оптовим покупцям своєї продукції відстрочки при її оплаті. Тривалість стандартної відстрочки - 1 тиждень з дня відвантаження продукції. У табл. 4.14 і на рис. 4.13 наведено дані про обсяги реалізації
 15. § 9.1. Поняття і основні способи сплати податку
  дебіторську заборгованість. Зазначені способи сплати податків можна класифікувати за вольовому ознакою на добровільні, при яких особа, яка зобов'язана сплатити податок, здійснює це самостійно, і примусові, коли сплата відбувається під примусом податкових органів, наприклад безспірне стягнення недоїмки, звернення стягнення на майно і дебіторську заборгованість. При цьому
 16. Наслідки інфляції
  дебітор повинен повернути через обумовлений термін взяту суму (з відсотками). Але якщо за цей час купівельна спроможність рубля впаде вдвічі, то сума, яка буде повернена банку, за своєю реальної купівельної спроможності виявиться наполовину менше в порівнянні з взятої в кредит (без урахування відсотків). Вельми небезпечна двозначна і тим більше тризначна інфляція. В умовах двозначної
 17. Навпаки, нуль - єдине число, при якому ФРС може заявити, що вона до-Стигла стабільності цін і повністю усунула витрати
  дебіторами, викликане несподіваною інфляцією , випустивши індексується емие державні облігації. Таке рішення позбавляє власників державних-них цінних паперів від інфляції. Крім того, приклад уряду, можливо, стимули-рует приватних позичальників і кредиторів індексувати позикові угоди. 756 Частина 13. Підсумкові роздуми ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ У чому полягають издерж-ки і
© 2014-2022  epi.cc.ua