Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Артюхов І.П., Т.Д.Морозова, Денисова Н . І., Юр'єва Е.А.. ЕКОНОМІКА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, 2006 - перейти до змісту підручника

1.13.3. Облік фінансових активів


Рахунок 201 застосовують для обліку руху грошових коштів установи в аналітиці видів руху: 01-на банківських рахунках, 04 - у касі та ін
На рахунку 201 01 враховують всі операції, крім касового обслуговування бюджету. Тут же враховують кошти, отримані від підприємницької діяльності.
Надходження грошових коштів відображають: Д 201 01 - До 304 (внутрішні розрахунки), 301 (збільшення задолж.по борг. Обязат), 401, 205 (розрахунки з дебіторами).
Операції з вибуття оформляють: Д 206 (розрахунки за авансами), 207 (розрахунки з дебіторами за бюджетними позиками і кредитами), 302 (розрахунки з постачальниками та підрядниками), 303 (розрахунки з платежів до бюджету) і пр. - До 201 01.
На рахунку 201 04 застосовують для обліку руху готівкових грошових коштів у касі установи. Прийом до каси від фіз.осіб здійснюють за бланками суворої звітності - прибуткові касові ордери, квитанції.
Видача готівки застосовують відомість на видачу грошей. Всі операції відображають у касовій книзі і в журналі операцій «каса».
Надходження відображають: Д 201 04 - До 304 (розрахунки по платежах з бюджету), 201 (вибуття ден.ср. установи), 208 (розрахунки з підзвіт. Особами).
Вибуття відображають: Д 201, 304, 208, 302 - До 201 04
Рахунок 208 застосовують для обліку розрахунків з підзвітними особами по видаваних авансами.
Аванси видаються під звіт за заявою одержувача з зазначенням призначення (відрядження, розрахунок з постачальниками, оплата посібників, оплата транспортних послуг і т.д.) за розпорядженням керівника. За витраченим авансовим сумам підзвітну особу представляє авансовий звіт з підтверджуючими документами.
Аналітичний облік ведеться в журналі за розрахунками з ПЗ або в картці обліку коштів і розрахунків установи.
Операції оформляють слід кор. рахунків: Д 208 - До 201 на отримання з каси;
Д 106, 302, 401 - До 208 на витрачення коштів авансу;
Д 201 04 - До 208 на повернення невикористаних сум.

Рахунок 209 застосовують для обліку розрахунків щодо недостач, виявлених в результаті втрат від псування МЦ, розкрадань, в результаті продажів.
При встановленні розкрадання в б / у суми нестачі відображають після рішення суду або відносять на винних осіб, або відносять на збитки, якщо винна особа не встановлена.
Аналітичний облік ведуть у картці обліку коштів і розрахунків за кожною винною особою або за місцем об'єкта виявленої недостачі.
Операції оформляють слід. коррес. рахунків: Д 209 - К401 на суму, виявлених нестач;
Д 201 01, 201 04 - До 209 на суми, що надійшли у відшкодування збитку;
Д 401 - До 209 на списані суми збитку при відсутності винної особи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.13.3. Облік фінансових активів "
 1. Ключові терміни
  активу Норма амортизації Мінімально прийнятна норма доходу Мінімально прийнятна норма віддачі Рента квазірента Ціна активу Складні відсотки Сучасна (дисконтована) вартість Безстроковий актив Номінальна процентна ставка Реальна процентна
 2. Стаття 66. Нормативи ліквідності кредитної організації визначаються як
  урахуванням строків, сум і типів активів і пасивів та інших факторів; співвідношення її ліквідних активів (готівкові грошові кошти, вимоги до запитання, короткострокові цінні папери, інші легко реалізовані активи) і сумарних
 3. ЕФЕКТ БАГАТСТВА (ЕФЕКТ РЕАЛЬНИХ касових залишків)
  фінансових активів з фіксованою грошовою вартістю, таких як поточні рахунки (агрегат М1). Зміна загального рівня цін робить власників цих активів то багатша, то бідніше, змінюючи купівельну здатність активів. У результаті або стимулюються, або обмежуються купівельні
 4. Література
  облік. 1996. № 10. 5. Мезенцева Т. Бухгалтерський облік і економічний аналіз в умовах ринку / / Фінанси, облік, аудит. 1994. № 6. 6. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. Мн., 1999. 7. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської діяльності в бюджетних і наукових установах: Підручник. М., 1989. 8. Статистичний бюлетень: Місячник. Мн., 2000. 9. Чернюк
 5. Література
  облік »від 21.11.1996 р. № 129-ФЗ. 3. Бюджетний кодекс Російської Федерації. М., 2000. 4. Федеральний закон «Про федеральному бюджеті на 1999 рік» від 22.02.1999 р. № 36-ФЗ. 5. Закон РРФСР «Про основи бюджетного устрою і бюджетного процесу у РРФСР» від 10.10.1991 р. № 1734-1 (зі змінами та доповненнями). 6. Закон Республіки Білорусь «Про бухгалтерський облік і звітності». 7. Закон
 6. Податковий облік
  облік доходів і витрат для цілей обчислення податкової бази по податку в книзі обліку доходів і витрат організацій та індивідуальних підприємців, які застосовують спрощену систему оподаткування, форма і порядок заповнення якої затверджуються Міністерством фінансів
 7. Витратний підхід
  урахуванням різного роду поправок (знос, старіння і інш.). Перевага даного підходу полягає в тому, що він грунтується на існуючих активах, менш умозрітелен, ніж інші. Його недолік - труднощі обліку нематеріальних активу, перспектив фірми (підприємства). На практиці при оцінці того чи іншого підприємства, як правило, використовується не один, а два або всі три оціночних підходу
 8. Ключові терміни
  активи Чиста вартість Ринкова
 9. 1.13.5. Облік фінансового результату
  обліку фінансового результату поточної діяльності установи, де зіставляються суми нарахованих доходів та витрат: К-й залишок визначає суму прибутку, Д-й суму збитку. Операції за доходами: Д 100 - До 401, 300 на суму визнаних доходів; Д 401 04 (доходи майбутніх періодів) - К 401 01 на зарахування в доход поточного періоду частини вартості виконаних (зданих) робіт і послуг;
 10. Основні поняття
  фінансових операцій - Бартер - Капітальні трансферти - Поточні трансферти - Прямі інвестиції - Портфельні інвестиції - Невироблені нефінансові активи - Резервні активи - Помилки і
 11. Сутність інвестицій
  фінансові активи) ведуть до відтворення та оновлення основного капіталу. Коли мова йде про інвестиції взагалі, зазвичай мають на увазі саме ці інвестиції. Подібне визначення можна назвати економічним. Що стосується інвестицій в грошовий капітал (це вкладення фінансових коштів у вигляді кредитів і в цінні папери), то одна частина з них перетвориться в реальний капітал відразу, інша - пізніше, а
© 2014-2022  epi.cc.ua