Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Через якийсь час, коли уявлення людей, заробітна плата і ціни пристосовуються

Через якийсь час, коли уявлення людей, заробітна плата і ціни пристосовуються до умов, що змінилися, рівень цін і обсяг виробництва віз-обертаються до первісного рівня. Основні поняття Економічний спад Модель сукупного попиту та сукупної пропозиції Крива сукупної пропозиції Депресія Стагфляція Крива сукупного попиту Питання 3. 4. Зобразіть на графіку криву сукупного спро-са, короткострокову та довгострокові криві со-сукупного пропозиції. Будьте уважні і правильно позначте осі координат. Перерахуйте і поясніть три причини від'ємного нахилу кривої сукупного попиту. Поясніть, чому довгострокова крива сово-купного пропозиції вертикальна. Перерахуйте і поясніть теорії, що пояснюють позитивний нахил короткострокової кривої сукупної пропозиції. Що може бути причиною зсуву кривої со-сукупного попиту вліво? Використовуйте модель со-сукупного попиту та сукупної пропозиції, щоб простежити наслідки такого зрушення. Наведіть різні причини зсуву кривої сукупної пропозиції вліво.
Використовуйте модель сукупного попиту та сукупної про-позиції, щоб простежити наслідки такого зрушення. 698 Частина 12. Економічні коливання в короткостроковому періоді Завдання для самостійної роботи 3. Чому інвестиції, порівняно з споживач-ськими витратами, відрізняються більшою зрад-тична на різних етапах економічного циклу? Які види споживчих витрат, на вашу думку, є найменш жорсткими: придбання товарів тривалого користування (меблі і автомобілі), придбання товарів повсякденного попиту (продовольство і одежі-так) або витрати на послуги (перукарні ус-луги та медичне обслуговування)? Чому? Припустимо, що внаслідок падіння сукупність-ного попиту економіка охоплена рецесією. а. Використовуючи графік сукупного спроса/сово- купного пропозиції, покажіть поточний з-стояння економіки. б. Якщо поточний реальний обсяг ВВП на 1% нижче значення попереднього року, що від-ходить з рівнем безробіття? в. «Коефіцієнт завантаження виробничих потужностей» - міра інтенсивності вико-вання основного капіталу.
Як співвідносяться коефіцієнти завантаження виробничих потужностей в довгостроковому періоді і в пери-од економічного спаду? Поясніть. Поясніть, як впливають на довгострокове сукупна пропозиція кожне з наступних подій: а. США захлеснула хвиля імміграції. б. Профспілка працівників автомобільної про-мисловості несподівано домігся значних ного підвищення заробітної плати. в. Компанія / nie / винаходить новий, більш мощ-ний комп'ютерний мікропроцесор. Як рівень безробіття в точках В і С на рис. 31.7 співвідноситься з рівнем безробіття в точці Л? Як реальна заробітна плата в точ-ках В і С співвідноситься з реальною заробітною платою в точці Л в рамках теорії жорсткої заро-бітної плати? Чи відповідають істині наступні затверджений-ня: а. «Крива сукупного попиту має негативні-вальний нахил, так як ми отримуємо її, сум-світу криві попиту на окремі товари». б. «Довгострокова крива совокупногопредложе-ня вертикальна, тому що сили, що діють в економіці, не впливають на довгострокове сово-купно пропозицію».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Через якийсь час, коли уявлення людей, заробітна плата і ціни пристосовуються "
 1. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  через всі етапи, через які змушена була пройти західна індустріалізація. Вони повинні почати з порівняно низьких ставок заробітної плати і більш тривалого робочого дня. Але введені в оману доктринами, переважаючими в сучасній Західній Європі та Північній Америці, державні діячі цих країн вважають, що можуть піти іншим шляхом. Вони заохочують профспілкове тиск і
 2. 4. Цілі девальвації валюти
  через десять років після того, як Великобританія явила перший приклад гнучкого стандарту, навіть лорд Кейнс і його адепти виявили, що стабільність валютних курсів має свої переваги. Однією з декларованих цілей Міжнародного валютного фонду стає стабілізація валютних курсів. Якщо дивитися на девальвацію не очима апологета економічної політики держави і профспілок, а очима
 3. 4.6. Додаткова інформація
  через банк можуть укладатися такі види договорів: кредитний договір, договір позики, договір купівлі-продажу нерухомості, договір підряду на будівництво. Залежно від виду договору відносини сторін будуть певною мірою регулюватися чинним законодавством РФ або іншими нормативними документами, чинними на території країни. Договір позики - договір, за
 4. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  через ринкові ціни впливає на попит. Чим вище сто-імость товарів, тим зазвичай нижче попит при інших рівних умовах. А попит впливає на пропозицію, на виробництво цих товарів. Якщо, скажімо, існує невеликий попит на товари, то, звичайно, і пропозиція буде невеликим. Значить в кінцевому рахунку розміри виробництва окремих товарів та їх кількість залежать від вартості. Наприклад, чи можна
 5. Аналіз, який ми проведемо в наступному розділі, в чому заснований на спадщині Джона
  якийсь час, у міру того як уявлення людей, заробітна плата і ціни змінюються відповідно з новими умовами, короткострокова крива сукупної пропозиції зміщується вправо і економіка повертається до природного рівня виробництва при новому, більш низькому рівні цін. Друга можлива причина спаду - неблагопри-ятное зміна сукупної пропозиції. Коли відбувається
 6. 8. Підприємницькі прибутки і збитки
  якесь особливе призначення. При цьому він рухається виключно егоїстичним інтересом отримання прибутку і придбання багатства. Але він не може обійти закони ринку. Він може досягти успіху тільки шляхом найкращого обслуговування споживачів. Його прибуток залежить від схвалення його поведінки споживачами. Не можна змішувати підприємницькі прибуток і збиток з іншими чинниками, що роблять
 7. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  через видані кредити в інші сектори ринку. Це в точності відповідає ситуації розширення фідуціарного кредиту [Про коливання довгих хвиль див. с. 537.]. Тут ми знову повинні звернутися до цінової премії. Як вже зазначалося, на самому початку кредитної експансії позитивної цінової премії не виникає. Цінова премія не може з'явитися до тих пір, поки додаткова пропозиція грошей (у
 8. 6. Заробітна плата та засоби існування
  яке виправдання висувається на користь примусового підвищення ставок заробітної плати вище рівня, який склався б на вільному ринку праці. Якщо в результаті цих вимог реальні ставки заробітної плати дійсно встановлені вище рівня, який відповідає граничної продуктивності різних видів праці, то неминучі наслідки цього повинні з'явитися безвідносно до
 9. 3. Мінімальні ставки заробітної плати
  через такі інструменти, як ощадні депозити, звичайні і привілейовані акції, облігації, боргові зобов'язання та іпотека [Оскільки ми обговорюємо тут умови вільної ринкової економіки, ми можемо знехтувати державними запозиченнями, які поглинають капітал.]. У тій мірі, в якій люди підтримують рівень споживання нижче чистого доходу, додатковий капітал створюється
 10. Коментарі
  через органи чуття. Основна відмінність між ід і его полягає в тому, що ід знає тільки суб'єктивну реальність, в той час як его розрізняє внутрішнє і зовнішнє. Его називають виконавчим органом особистості, оскільки вона відкриває двері дії, відбирає з середовища те, чому дія повинна відповідати, і вирішує, які інстинкти і яким чином мають бути задоволені. При цьому его
© 2014-2022  epi.cc.ua