Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
H. Грегорі Менку. Принципи економікс, 1999 - перейти до змісту підручника

Аналіз, який ми проведемо в наступному розділі, в чому заснований на спадщині Джона

Аналіз, який ми проведемо в наступному розділі , багато в чому заснований на спадщині Джона Мейнарда Кейнса. Висновки Для будь-якої економіки характерні короткострокові економічні коливання навколо довгострокових трендів. Ці флуктуації нерегулярні і в значній мірі непередбачувані. Під час еконо-мічного спаду реальний обсяг ВВП та інші показники доходів, витрат і виробництва сни-жають, а рівень безробіття зростає. Для аналізу короткострокових економічних коливань використовується модель сукупного попиту та сукупної пропозиції, згідно з якою про-ництво товарів і послуг і загальний рівень цін змінюються таким чином, щоб врівноважити сукупний попит і сукупна пропозиція. Крива сукупного попиту має негативного-ний нахил. По-перше, зниження рівня цін призводить до підвищення реальної вартості де-глава 31. Сукупний попит і сукупна пропозиція 697 ніжних активів домашніх господарств, що сти-мулірующее споживчі витрати. По-друге, низький рівень цін веде до зменшення обсягу попиту домашніх господарств на гроші; оскільки вони прагнуть звернути гроші в що приносять процентний дохід активи, внаслідок чого про процентні ставки знижуються, що стимулює ін-вестиционного витрати.
По-третє, так низький рівень цін зумовлює зменшення про-процентних ставок, курс національної валюти сни-жается, що стимулює чистий експорт. Довгострокова крива сукупної пропозиції вертикальна. У довгостроковому періоді кількість пропонованих товарів і послуг залежить від нали-вшановують в економіці праці, капіталу, а також технології, але ніяк не від загального рівня цін. Короткострокова крива сукупної про-позиції має позитивний нахил. Згідно нео-класичної теорії хибних уявлень, непередбачене падіння рівня цін призводить постачальників до невірного висновку про зниження відносних цін на пропоновані ними това-ри, що спонукає їх обмежити виробництво. Згідно кейнсіанської теорії жорсткості заробітної плати, непередбачуване зниження рівня цін зумовлює тимчасове підвищення реаль-ної заробітної плати, що спонукає фірми до звільнення частини працівників і скорочення об'ємів виробництва. Згідно неокейнсианской тео-рії жорстких цін, при несподіваному зниженні загального рівня цін деякі фірми залишають свої ціни на колишній висоті, що веде до змен-шенням обсягів продажів і обсягів виробництва.
Одна з можливих причин рецесії - знижений-ня сукупного попиту. Коли крива сукупність-ного попиту зміщується вліво, відбувається падіння обсягів виробництва та цін в короткостроковому періоді. Через якийсь час, у міру того як уявлення людей, заробітна плата і ціни змінюються відповідно з новими умовами, короткострокова крива сукупної пропозиції зміщується вправо і економіка повертається до природного рівня виробництва при новому, більш низькому рівні цін. Друга можлива причина спаду - неблагопри-ятное зміна сукупної пропозиції. Коли відбувається зрушення кривої сукупного пропозицією-ня вліво, обсяги производствав короткостроковому періоді знижуються, а ціни зростають, отже, ми маємо справу зі стагфляцією.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Аналіз, який ми проведемо в наступному розділі, в чому заснований на спадщині Джона "
 1. ДЕМОКРАТІЯ ПРОТИ РИНКУ
  аналізу - це яким чином ринкова економіка виробляє розподіл доходів, настільки перевершує своєю шириною розподіл всіх відомих людських талантів, піддаються вимірюванню. Наприклад, розподіл IQ (коефіцієнта розумового розвитку) дуже стисло в порівнянні з розподілом доходу і багатства. Верхній один відсоток популяції має 40% загальної суми багатства, але ці люди не мають
 2. Лекція 8-я Історичне місце марксизму. Переворот в політичній економії
  аналізуючи НЕ-посередній (процес виробництва, виявила, що прибавоч-ная вартість створюється працею, що кінцевим джерелом при-були, відсотка, ренти є праця. Але, даючи таку характе- теристику класичній школі, Маркс водночас писав: «Навіть кращі з її представників, - так інакше воно й бути не може за буржуазної точці зору, - більшою чи меншою мірою залишаються
 3. Лекція 9 - я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  аналізу австрійської школи. Австрійської ця школа називається тому, що найбільш великі і відомі представники цієї школи жили в Ав-стрії і викладали в австрійських університетах. Деякі називають австрійську школу психологічної школою, а також школою граничної корисності. Але фактично австрійський-ська школа стала міжнародним явищем. Вона мала багато прихильників в Німеччині, в
 4. Лекція 14-я Американські апологети найманого рабства. Д. Б, Кларк
  аналізу сил, що порушують рівновагу. Отже, центральним положенням концепції Кларка являє-ся теза, що вихідним пунктом політичної економії повинен бути аналіз статики, тобто теорія рівноваги. Звичайно, ще до Кларка буржуазні економісти стояли на позиціях теорії рівноваги, але він сформулював це в найбільш різкій формі і запропонував навіть повністю абстрагуватися від розглянуто-
 5. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  аналізу або ж в релігійних гуманних принципах. Ми, звичайно, знаємо, що далеко не без-різному, де черпають соціалісти свої переконання. Основним пунктом лейбористської програми є по-ложение про так званому демократичному соціалізмі. Нуж-але сказати, що це положення стало наріжним каменем всієї програми правих соціалістів. Зокрема в тій же декларації Соціалістичного
 6. У цьому випадку економісти висловили єдину думку, але багато конгресменів зволіли проігнорувати його. Чому, незважаючи на
  яким два економічних радника президента країни можуть розійтися в думках щодо проведен-ня економічної політики. Давайте продовжимо У перших двох розділах ви познайомилися з основними принципами та методами економічної науки. Тепер ми готові приступити до роботи. У наступному розділі ми більш детально розглянемо принципи економічної поведінки і еконо-мічної
 7. ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ Припустимо, що чемпіонка світу з машинопису закінчила університет і
  аналізуємо розподіл ресурсів під впливом таких ринкових сил, як попит і пропозиція. Висновки Кожен людина споживає товари та послуги оф-ги, вироблені безліччю людей як у своїй країні, так і за її межами. Взаимо-залежність і торгівля дозволяють кожному користуватися великою кількістю разнооб-різних товарів і послуг. 82 Частина 1 Введення
 8. У попередньому розділі ми встановили, що заощадження та інвестиції - основні фактори долгосроч-ного зростання ВВП і
  аналізу фінансових рин-ков ми виберемо знайомство з ключовими макроекономічними змінними, визначали їх активність. Наше увага буде зосереджена не на функцио-нировании фінансових ринків, а на кількісній оцінці їх параметрів, тобто на системі національних рахунків. Рахівництво необхідно як для правильного підрахунку доходів і витрат окремої людини, так і для
 9. Реальний обсяг ВВП США скоротився на 30%, а рівень безробіття підвищився з 3 до 25%.
  аналізуються виключно довго-строкові результати економічної політики. За кілька років до появи «Про-щей теорії» Дж. Кейнс так відгукувався про класичної економічної теорії: Аналіз економіки на тривалих відрізках часу тільки дезорієнтує нас. Він так само тривіальний, як твердження про те, що всі ми, якщо розглядати життя в довгостроковому періоді, коли-небудь помремо.
 10. 1. Принцип історизму
  аналізу. Він вважав, що формація, заснована на капіталістичній ринковій економіці - аж ніяк не остаточне воцаріння розуму, як вірили багато «класики»,-а черговий, такий же минущий, як всі інші, етап історії. Переосмислюючи класичну політекономію, він разом з історичною школою (див. гл. 8) відкинув її претензії на відкриття істин, незалежних від умов часу і простору,
© 2014-2022  epi.cc.ua