Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.Е.Рибалкін. Міжнародні економічні відносини., 1997 - перейти до змісту підручника

2. АБСОЛЮТНІ І ПОРІВНЯЛЬНІ ПЕРЕВАГИ А.СМІТА І Д.РІКАРДО


У своїх економічних поглядах класики англійської політекономії А. Сміт, Д. Рікардо і Д. С. Мілль виходили з визначального значення сфери виробництва, яке створює багатство народів, забезпечуючи їм придбання доступних товарів і послуг / 2 /. У той же час вони вважали, що можливості виробництва, сприятливі умови його здійснення визначаються природними, природними факторами. Переваги в цих факторах і обумовлюють ведення того чи іншого виробництва, у тому числі і для вивезення товарів за кордон. Підхід з позицій "природного поділу праці" притаманний і багатьом сучасним послідовникам класиків. Принцип свободи торгівлі дозволяє країні, по А. Сміту, зосередити свої зусилля на виробництві тих продуктів, які вона може робити краще і найбільш дешево. Складне в результаті поділ праці означає зростання обміну, міжнародної торгівлі, приносячи вигоди її учасникам. При цьому, згідно А. Сміту, такі переваги визначаються різницею в абсолютних витратах на виробництво (кількість осіб, потрібних для виготовлення одиниці товару) в кожній з країн. У його прикладі вино у Франції і Португалії дешевше, ніж у Шотландії. У цих умовах було б божевіллям виготовляти вино в Шотландії за допомогою оранжерей, коли багато дешевше привезти його з Португалії чи Франції. Відмова ж від виробництва тих товарів, по яких країна не має в своєму розпорядженні абсолютними перевагами, і концентрація на продукції, що володіє такими перевагами, призводять до зростання загальних обсягів виробництва, збільшення обміну результатами праці. Положення А. Сміта отримують ще більший розвиток, якщо враховуються не тільки природні, а й набуті переваги, пов'язані з використанням нових технологій, що належить до готової продукції, що становить переважну частину міжнародного товарообігу.
Відома умовність підходу в "теорії абсолютної переваги" пов'язана з розглядом пари країн, варінт безпосередньо товарного, а не грошового обміну. Але введення цих реалій, при інших рівних умовах, не скасовує головних висновків. Д. Рікардо пішов далі, заклавши важливу теоретичну базу більшості наступних концепцій міжнародної торгівлі / З /. Вважаючи положення А. Сміта вірним, але окремим випадком, він сформулював ідею "компаративних" (порівняльних) переваг, як і у А. Сміта визначаються різницею у витратах, але не абсолютною величиною, а відносними розмірами. Тобто кожна країна повинна виробляти і вивозити товари з відносно меншими витратами, хоча вони можуть бути і вище, ніж в іншій країні. Використовуючи більший розрив у витратах, сторони можуть отримати необ-дний виграш. У відомому прикладі з вином і сукном в Португалії та Англії (80 і 90; 120 і 100 чоловік на одиницю), кожна з країн, орієнтуючись на менші витрати (вино в Португалії, сукно в Англії) і вивозячи ці товари партнеру, отримує виграш від експортно-імпортної спеціалізації в результаті додатка ресурсів праці в менш ємному виробництві. Можливості випуску більш дешевої продукції розширюються. І у Рікардо є допущення (внутрішня мобільність праці, відволікання від транспортних витрат при перевезеннях, можливості зміни витрат при впровадженні нових технологій). Положення теорії вірні і для товарно-грошового обміну. Неважко зрозуміти, що ці підходи класиків повністю вписуються в принцип свободи торгівлі, хоча не виключають обмежене, тимчасове і виборче державне втручання під прапором найбільшого сприяння цій свободі. І все ж теорія компаративних переваг - ідеальна схема, особливо для "природного поділу праці", що вимагає чималих поправок при обліку: зайнятості, небезпек надмірної спеціалізації, багатостороннього характеру зовнішніх зв'язків, транспортних та інших витрат, ступеня мобільності ресурсів.
Насправді не можна обмежитися тільки показниками економічного виграшу, що також звужує принцип свободи торгівлі.
На практиці визначення витрат тільки витратами праці в робочому часу як А. Смітом, так і Д. Рікардо недостатчная, їх окремі елементи, в тому числі заробітна плата можуть значно коливатися, що не можна не враховувати. На необхідність цього і потрібні поправки до теорій переваг звернули увагу ще Н. Сеніор і Д. Мілль.
Відстоюючи протекціонізм, доводи проти поглядів А. Сміта і Д. Рікардо висувала і наука XX століття в особі Ф. Ліста та А. Гамільтона, які виступали за активне державне втручання в зовнішню торгівлю для стимулювання переходу до більш високим стадіям розвитку / 4 /. Ф. Зомбарт, в свою чергу, підкинув гіпотезу про спадному значенні зовнішніх ринків. Серйозна розробка аспектів теорії порівняльних переваг міститься в працях К. Маркса, де посилений акцент на роль придбаних переваг, як істотного чинника формування яких розглядаються соціально-економічні (виробничі) відносини суспільства / 5 /. Треба у цьому зв'язку згадати положення про особливості дії закону вартості у світовій економіці і про інтернаціональної вартості.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. АБСОЛЮТНІ І ПОРІВНЯЛЬНІ ПЕРЕВАГИ А.Сміта і Д.Рікардо "
 1. Теорія співвідношення факторів виробництва Хекшера-Олина
  абсолютних і порівняльних переваг Сміта і Рікардо. Основна відмінність полягає в тому, що вона виходить з наявності не одного, а двох факторів виробництва: праці і капіталу. Згідно поглядам Хекшера і Оліна кожна країна різною мірою наділена цими факторами виробництва, що й породжує відмінності в співвідношенні цін на них у країнах, що беруть участь у міжнародній торгівлі. Ціною капіталу
 2. Коментарі
  абсолютний податок, 692; амортизація і, 603; тягар, 201, 266, 673, 804; види оподаткування, 694-695; втручання за допомогою , 213, 690-695, 754; додатковий (прибутковий) податок, 803-804; земля, 692; конфіскаційному, 755-761; нейтральне, 690-691; принцип платити по можливості, 537, 691-692; прогресивне, 757 - 758, 802-805; соціалізм і, 693-694; мети, фіскальні та нефіскальні, 693-694; ціна за
 3. Сучасні теорії МРТ
  абсолютної переваги доводив вигідність МРТ. Він стверджував, що якщо яка-небудь країна може постачати нас якимось товаром за дешевшою ціною, ніж ми самі в змозі виготовляти його, набагато краще купувати його у неї на деяку частину власного промислового праці, прикладеного в тій області, в якій ми володіємо деякою перевагою. Саме тому, незважаючи на те що в
 4. 3. Економічні погляди Д. Рікардо
  абсолютний, загальний закон ". Теорія вартості Рікардо будується на суворому монізмі. Виняток робиться лише для дуже обмеженого кола так званих невідтворюваних товарів (твори мистецтва, вина особливого смаку і т.д .), вартість яких визначається їх рідкістю. На відміну від Сміта, який в кінцевому підсумку представив вартість як. результат додавання заробітної плати, прибутку і
 5. Тема 59. ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ І ТОРГІВЕЛЬНА ПОЛІТИКА
  абсолютні переваги перед закордонними конкурентами і можуть бути легко продані за кордоном. З іншого боку, жодна держава не може мати абсолютної переваги по всіх виробленим товарам, отже, імпортувати потрібно ті з них, які дорожче обходяться всередині країни і дешевше - за кордоном. Тоді одночасно виходить пряма вигода і від експорту, і від імпорту. На основі
 6. 9.1. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА, ДИНАМІКА
  абсолютних переваг А. Сміта і порівняльних переваг Д. Рікардо, які в тій чи іншій формі представлені в сучасних роботах, присвячених проблемам зовн-неекономічного взаємодії. Теорія абсолютних переваг полягає в тому, що країни експортують ті товари, які вони виробляють з мінімальними витратами, тобто у виробництві яких вони мають абсолютну пре-майно та
 7. 1. Міжнародний поділ праці та міжнародна спеціалізація
  абсолютних переваг А. Сміта, теорію порівняльних переваг Д. Рікардо, теорію співвідношення факторів виробництва Хекшера-Олина, а також теорії монополістичних переваг. Теорія абсолютних переваг А. Сміта свідчить, що країні доцільно імпортувати ті товари, по яких у неї витрати виробництва вищі, ніж у зарубіжних країн, а експортувати ті товари, по яких у неї
 8. 11.2.3. Теорії міжнародної торгівлі
  абсолютних витрат (переваг). Зокрема, він писав: «Хоча бідна країна, незважаючи на гіршу обробку землі, може певною мірою змагатися з багатою країною щодо дешевизни і якості свого хліба, вона не може претендувати на таку конкуренцію відносно продуктів своїх мануфактур, принаймні, якщо останні відповідають грунтових умов, клімату і географічним
 9. Теорії міжнародної торгівлі
  абсолютних витратах при виробництві товарів у різних країнах: одні країни можуть виробляти товари більш ефективно, ніж інші. У своїй теорії абсолютної переваги А. Сміт переніс загальні принципи розумно господарюючого суб'єкта на зовнішню торгівлю. Доводячи вигідність світової торгівлі А. Сміт писав, що якщо яка-небудь країна може постачати нас якимось товаром за дешевшою ціною,
 10. 16.1. Світова торгівля та її економічна основа
  абсолютно переважають готові вироби (70%) і тільки 30% припадає на частку сировини і продовольства. (Для порівняння: у першій половині XX століття більше 60% товарообігу припадало на частку продовольства, сировини і палива.) Найбільш високими темпами зростає світової обмін засобами зв'язку, електронною технікою, комп'ютерами, комплектуючими виробами, вузлами і деталями. Поряд з товарами світова
© 2014-2022  epi.cc.ua