Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
М. Г. Делягін. Світова криза: Загальна Теорія Глобалізації, 2003 - перейти до змісту підручника

9.4.2. Зовнішня експансія як засіб зняття внутрішніх протиріч


Одним з проявів описаної свідомого підходу до свого розвитку стало зняття після війни суперечності між інтересами монополій і суспільства. Конструюючи свої національні інтереси за допомогою аналітичного співтовариства, США розгорнули експансію своїх монополій не всередину країни, але зовні її, перетворивши їх на наднаціональні, але національно орієнтовані (що завдяки тотожності системи цінностей держави і суспільства з одного боку і корпорацій - з іншого) структури і зробивши їх, таким чином, головним інструментом забезпечення національної конкурентоспроможності.
При цьому виникло хворобливе протиріччя між внутрішньонаціональні характером процесу прийняття рішень (практично будь-яких - політичних, економічних, комерційних, культурних) і, головне, інтересів, на основі яких вони приймаються, з одного боку, - і глобальним впливом цих рішень, з іншого.
В результаті долі світу все більше визначаються незначними, мікроскопічними в порівнянні з ними факторами внутрішньополітичного життя США (досить згадати підтримку «Солідарності» в Польщі, багато в чому викликану, як зараз з'ясовується, впливом нікчемного навіть у загальноамериканських масштабах польського лобі в Чикаго!). - Посилання на Сороса
Потенційна руйнівність цього «імперського провінціалізму» як для людства в цілому, так і для ефективності політики США така, що поруч з нею блякнуть всі її, навіть найболючіші і потенційно небезпечні приватні слідства (на кшталт «повзучого» поширення американських юридичних норм спочатку на міжнародні відносини, а потім і внутрішнє життя формально ще незалежних держав). - Посилання 9 у книзі
Справа йде до того, що світова політика скоро перестане існувати на міждержавному рівні, перемістившись, з одного боку, на наднаціональний рівень глобальних груп капіталів і технологій, а з іншого - на рівень внутрішньополітичному житті США, контролюючих основну частину цих груп.
Така світова політика неминуче перестає (якщо ще не перестала) враховувати інтереси більшості людства, втратить адекватність і перестане відповідати стоять перед ним реальним історичним завданням.
Про масштаби її поширення і глибині вкоріненості свідчить те, що ще в 1997 році, під час розквіту проамериканської «команди молодих реформаторів», російські лобісти виявили, що сфера найбільш ефективного вирішення ключових питань внутрішньої російської політики перемістилася з рівня адміністрації президента і уряду Росії на рівень Конгресу та адміністрації США. Найбільш близький аналог - радянські часи, в які для вирішення значущих питань розвитку регіонів треба було «виходити» не на їхньому керівництво, але на кураторів відповідних напрямків у Москві - в ЦК КПРС і Раді Міністрів СРСР. Це свідчить про масштаби втрати національного суверенітету - причому не тільки Росією, але й іншими країнами світу.
Домінування у світовій економіці глобальних монополій, що базуються в США, укупі з поглибленням глобалізації веде до розмивання і зникнення поняття «національного суверенітету». Тези про «ліквідацію Вестфальського миру» (заснованого на приматі національно-державного (?) Суверенітету), уявлення про об'єктивне і остаточному руйнуванні поняття суверенітету як такого з категорії цікавих, але теоретичних побудов перетворилася на базові, загальноприйняті.
Сьогодні відсилання до самої ідеї національного суверенітету сприймається як щось ретроградний і, більше того, реакційний. При цьому впадає в очі кричуща виняток з правила, одне-єдине держава, щодо якої не застосовується і тим більше не обгрунтовується фундаментальне правило природності і прогресивності «розмивання суверенітету», - США.
Винятки з правил кажуть про їх зміст і значенні не менше, ніж їх формулювання. «Розмивання суверенітету» - реальність для всього світу, крім американського суспільства. Глобалізація позбавляє або принаймні послаблює суверенітет усіх країн світу, - окрім США. Тим самим суверенітет самих США зміцнюється - якщо й не абсолютно, то, у всякому разі, відносно.
Та сама глобалізація, яка розмиває суверенітет американських конкурентів, власний суверенітет США - зміцнює і тим самим стає інструментом підвищення конкурентоспроможності США. Ідея ж національного суверенітету жевріє, але плавно трансформується в ідею домінування: суверенітету одного найсильнішого держави над усім іншим світом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9.4.2. Зовнішня експансія як засіб зняття внутрішніх протиріч "
 1. 15.3. Росія як «вбудований стабілізатор»
  «Сіль землі, надія світу, теїн в чаю ...» (М. Г. Чернишевський) Зникнення Росії поставить під загрозу саме існування людської цивілізації в її нинішньому стабільному стані не тільки через якісного зростання ймовірності глобальних техногенних та соціо-психологічних катастроф, описаних в першому параграфі цієї глави, і не тільки через кардинального загострення і хаотизації
 2. 4. Цілі девальвації валюти
  Гнучкий стандарт являє собою інструмент організації інфляції. Єдина причина його прийняття зробити повторення інфляційних акцій наскільки можливо більш простими технічно з точки зору влади. У період буму, який закінчився в 1929 р., профспілкам вдалося майже у всіх країнах нав'язати більш високі ставки заробітної плати, ніж ті, які визначив би ринок, якби
 3. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  Труднощі вивчення цього розділу історії економічної думки полягає в тому, що є мало літератури, осве-щающей дану епоху, а навчальної літератури взагалі немає. Що стосується робіт самих буржуазних економістів, то в основному вони є тільки на іноземних мовах. Почнемо з австрійської школи, яка представляє різно-видність вульгарної політичної економії. Класичне
 4. § 50. Причини і механізм циклічних коливань
  Причини циклічності в розвитку економіки. Для суспільства характерно в цілому поступальний економічний розвиток. Економічне зростання забезпечується за рахунок приросту робочої сили, основного капіталу і освоєння досягнень НТП. Однак детальний статистичний аналіз, що проводиться багатьма дослідниками, показує, що на тлі загального тренду спостерігаються досить істотні, періодично повторювані
 5. 2.3. ЕКОНОМІЧНИЙ ЦИКЛ. ПРИЧИНИ І ФАЗИ ЦИКЛУ
  Розвиток економіки відбувається нерівномірно. Безперервні ко-лебанія, що виражаються в зміні періодів швидкого зростання періодами застою, є невід'ємною рисою економічного розвитку інду-стріальних країн. Оскільки ці коливання всякий раз програваннямдил дятся і носять регулярний, періодичний характер, існує поня-буття економічного циклу, що означає рух економіки від однієї кризи до
 6. 30.2. Етапи економічного розвитку Індії
  Розвиток економіки незалежної Індії характеризується досить чітко вираженими режимами відтворення або етапами розвитку. - Перше десятиліття відносять до стабілізаційного періоду, коли формувалися основи господарського механізму. Завоювання незалежності поклало кінець позаекономічному примусу і торгової експансії з боку Британії, прямому контролю англійського капіталу над
 7. Відтік капіталу.
  В останні десятиліття все більшого значення набував чистий відтік капіталу (чистий відтік дорівнює чистої вартості активів, придбаних резидентами за кордоном). Протягом тривалого часу країни, що розвиваються виступали тільки в ролі об'єктів експансії ТНК розвинених капіталістичних країн. Ситуація змінилася в 70-80-і роки. Група країн світу, що розвивається включилася в експорт
 8. Введення
  Світова економіка - складна, рухлива система, що об'єднує понад 200 країн і територій, в якій за останню чверть століття відбулися великі зміни . Змінився соціально-економічний вигляд світового господарства. Розпалася світова соціалістична система. Змінився склад розвинених країн. Ряд територіально-господарських утворень (Південна Корея, Тайвань, Сінгапур) досяг рівня
 9. 3.1. Еволюція індивідуальної свідомості: від логічного мислення до творчого
  Як було показано вище (див. параграф 2.2.), Одним з фундаментальних наслідків інформаційної революції стало зниження ефективності і, відповідно, значущості логічного мислення. Цей феномен занадто серйозний, щоб обмежитися розглядом його виключно з вузько практичної та швидкоплинної точки зору, всього лише як фактора, що утрудняє застосування традиційних алгоритмів розвитку
 10. 3.2. Формування колективної свідомості: ментальна революція?
  Як було показано вище (див. параграфи ...), інформаційна революція веде до якісної ускладнення значущою для людства реальності. Причина - посилення різноманіття істотних для людства процесів, з одного боку, і початок широкомасштабного прояви раніше не існували або не помічати довгострокових закономірностей, з іншого. (Істотно, що обидва ці явища можуть
© 2014-2022  epi.cc.ua