Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997 - перейти до змісту підручника

7.1.3. Взаємодія Росії з основними групами країн сучасного світу


Аналіз шляхів інтеграції України у світове господарство передбачає в якості першого кроку з'ясування її сьогоднішнього стану в світовій економіці в цілому і по відношенню до відповідних i РУП-пам країн. Безумовно, наша країна по ряду найважливіших ознак і показників відстає від лідируючих країн світу, однак таке положення не є катастрофічним або необоротним. Ключове значен-ня має та обставина, що успішне проведення реформ і правильна зовнішньоекономічна стратегія дозволять створити нову основу для подолання цього відставання в історично розумні терміни. Разом з тим серед країн СНД, деяких країн Східної Євро-пи, а також більшості країн, що розвиваються Росія зберігає положення перевершує за рівнем розвитку країни, а по ряду направ-лений - і одного зі світових лідерів.
Росія володіє необхідними рисами, які дозволяють охарактеризувати її як впливову державу, тимчасово переживає великомасштабні економічні труднощі перехідного періоду! Серед головних ознак цього ряду, крім її геополітичної ролі і статусу в галузі стратегічних озброєнь, важливе значення име-
ють її економічні можливості і перспективи. Поточні показники російської економіки не можна прийняти за основу характеристики становища Росії у світі. У довготривалому плані більш переконливі її потенційні можливості і перспективи, особливо в тих галузях, які стають рушійною силою подолання кризи і майбутнього розвитку.
Росія володіє потужним науково-технічним потенціалом, що дозволяє при відповідному матеріальному та фінансовому забезпеченні проводити успішні дослідження в ключових областях сучасної світової науки і випускати ряд найважливіших типів наукомісткої продукції, що відповідають світовим стандартам. Населення Росії в цілому характеризується високим рівнем освіченості та культури, серед працюючих досить велику питому вагу кваліфікованих кадрів і фахівців.
На просторі СНД Росія виступає найбільшим виробником високотехнологічного обладнання, машин і матеріалів. Вона має потужний потенціал в таких галузях передової індустрії, як аерокосмічна, ядерна енергетика, електромашинобудування та ін Виробничий потенціал Росії потребує оновлення технологій і машинного парку, але разом з тим він побудований на принципах високого ступеня кооперації, властивих сучасним світовим стандартам.
Кадровий та управлінський апарат російської економіки володіє великим досвідом вирішення складних народногосподарських завдань, що робить його сприйнятливим до технічних новацій і навичкам діяльності в умовах ринкової економіки.
Перевагою Росії є одна з найбільш високих у світі ступенів забезпеченості власними природними ресурсами, включаючи енергетичну сировину, руди чорних і кольорових металів, рідкоземельні елементи, дорогоцінні метали та інші види сировини, що відноситься до класу стратегічного, в кількостях, достатніх не тільки для власних потреб, а й для експорту.
З урахуванням зазначених можливостей і перспектив в положенні Росії в порівнянні з іншими групами країн проглядаються міцні основи для конструктивного партнерства, що сприяє вирішенню проблем динамічного господарського розвитку. Ці основи в самому стислому вигляді можуть бути охарактеризовані за такими напрямами її взаємин з країнами світу.
| Росія - розвинені країни світу (США, країни Західної Європи, Японія, Канада та деякі інші). Економіка цих країн з низки цих найважливіших ознак і показників може і повинна служити для Росії орієнтиром при постановці та реалізації завдань економічного розвитку з урахуванням російської специфіки. До числа головних орієнтирів, крім суто технічних досягнень, слід віднести:
| рівень розвитку економічного потенціалу;
| форми організації і досвід функціонування елементів господарського механізму;
| завдання і методи державного регулювання економіки, включаючи законодавчі акти та оперативні заходи;
| способи підтримки ефективної конкуренції, протидії монополізації, захисту інтересів споживачів і держави;
| методи підтримки та заохочення дрібного та середнього бізнесу;
| вирішення проблеми зайнятості в поточному періоді і в довготривалій перспективі;
| вирішення соціальних проблем в кризових і нормальних умовах економічного життя;
| досвід санації та подолання відсталості окремих галузей і регіонів.
| Росія - країни Східної Європи. В економічному устрої Росії і цих країн багато спільного, але є й істотні відмінності, тому система відносин з ними зазнає радикальних змін, які будуть швидко прогресувати. Головне на-правління цих змін полягає в тому, що наша країна з лідера соціалістичної інтеграції, яким був для східноєвропейських країн СРСР, перетворюється для них на економічного партнера, значення якого, однак, швидко знижується в порівнянні з західноєвропейської-пейскими сусідами та іншими розвиненими країнами світу.
В аналогічному напрямку об'єктивно змінюється і ставлення Росії до цих країн. У майбутні роки обстановка тут істотно зміниться у зв'язку з вступом ряду східноєвропейських країн до НАТО. Одна-ко господарське співробітництво Росії з країнами Східної Європи та економічне зближення з ними об'єктивно необхідно і вигідно для Росії.
Тенденція до зближення Росії та країн Східної Європи в принциповому плані залежить від прогресу економічних рефррм в них, а також від тих моделей економічної взаємодії з розвиненими країнами, яких Росія і східноєвропейські країни стануть при-підтримуватися в майбутньому періоді.

Серед факторів, що визначають неминучість радикальних змін у характері економічної взаємодії Росії з країнами-нами Східної Європи, в першу чергу виділяються наступні:
| пріоритет економічної співпраці з розвиненими країнами світу, що породжує конкуренцію між Росією і країнами Вос-точної Європи в міжнародній торгівлі, у залученні іноземних інвестицій, у зближенні з ЄС, у взаємодії з іншими раз-крученими країнами та впливовими міжнародними інституціями;
| відмінності між Росією та країнами Східної Європи в ступеня усвідомлення суспільством необхідності проведення реформ, подолання сформованого відставання від розвинених країн;
| відмінності між Росією та східноєвропейськими країнами в масштабах економіки, її структуру та гнучкості і пов'язаних з цим труднощі реформ, в ступені історичної інтеграції з Європою;
| відмінності в підходах розвинених країн до відносин з Росією та країнами Східної Європи.
-Ф-Росія - країни, що розвиваються. Тут нині проявляється її історична роль як одного зі світових центрів еко номического, культурного і духовного розвитку. Особливість сучас менной ситуації полягає в тому, що відбувається очищенні Росією своїх від ношений з світом, що розвивається від негативних елементів спадщини СРСР і в побудові своїх відносин з цими країнами на принци пах цивілізованого світового співробітництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.1.3. Взаємодія Росії з основними групами країн сучасного світу "
 1. Коментарі
  взаємодіють настільки тісно, що важко і навіть неможливо розплутати лінії їх впливу і зважити їх відносний внесок в людську поведінку. Ід є початкова система особистості: це матриця, в якій згодом диференціюються его і суперего. Ід включає все те психічне, що є вродженим і присутній при народженні, включаючи інстинкти. Ід резервуар психічної енергії і
 2. Глосарій
  взаємодії пропозиції і попиту з цінами Закон спадної віддачі - збільшення використання одного змінного ресурсу в поєднанні з незмінним кількістю інших ресурсів на певному етапі веде до припинення зростання віддачі, а потім і до її скорочення Закон спадної граничної корисності - із збільшенням обсягу споживання корисність кожної наступної споживаної одиниці продукції
 3. § 6. Основні напрямки сучасної економічної теорії
  взаємодії та взаємозв'язку. Він також досліджував кількісними методами функціональні аспекти та закономірності розширеного відтворення, спираючись при цьому на окремі положення теорії відтворення К. Маркса. На відміну від своїх попередників, Кейнс стверджував, що рівновага економічної системи - виключно рідкісне явище внаслідок дії механізму вільної конкуренції,
 4. § 43. Бюджетна і податкова системи
  взаємодії всіх сфер і ланок фінансових відносин, пов'язаних з комплексом відповідних форм і методів їх акумуляції, перерозподілу та використання, формується цілісна фінансова система. 'У державних фінансах найважливішу роль грає державний бюджет. З точки зору суспільної форми, державний бюджет являє собою відносини власності між
 5. 9.2. Кредитна система держави
  взаємодії з Урядом Російської Федерації розробляє і проводить єдину грошово-кредитну політику; | монопольно здійснює емісію готівки і організовує наявне грошовий обіг; | є кредитором останньої інстанції для кредитних організацій, організує систему їх рефінансування; | встановлює правила здійснення розрахунків в Російській Федерації;
 6. 4. Логіка, структура і особливості дослідження
  взаємодією технологій виробництва і управління. Друга, щодо середньострокова, група процесів включає в чому задається пануючими технологіями динаміку політичної структури суспільства, в першу чергу динаміку взаємодії основних груп впливають на нього капіталів. І, нарешті, щодо найбільш короткострокові процеси пов'язані з формуванням та здійсненням
 7. 14.1. Нова Росія у світовому поділі праці: об'єкт «трофейного освоєння»
  взаємодії з групами мисливців і мародерів. Слід зазначити, що стосовно інфраструктури - енергетики та транспортних систем, які з технологічної точки зору своєї капіталоємністю і простотою вельми нагадують сировинний сектор - корпорації розвинених країн знову ж таки об'єктивно займають приблизно аналогічну позицію. Адже вони намагаються захопити ресурси, які будуть довгостроково
 8. 14.2. Глобальне відторгнення, або пікнік на узбіччі транс'евразійской магістралі.
  Взаємодії зі світом. І в цьому сенсі російські дійсно кардинально відрізняються від усього розвиненого світу, від всієї західної цивілізації. Якщо розглянути основні пари стійко протистоять один одному і при цьому безперечних самих по собі цінностей - наприклад, свободу і відповідальність, ефективність і справедливість, закон і порядок, - представники російської та західної культур
 9. 15.1. Наслідки сомалізаціі Росії
  взаємодії мутованого соціального організму з навколишнім світом завідомо непередбачуваний. У розвинених країн є тільки один спосіб забезпечити собі гарантований захист від цієї непередбачуваності - послабити мутанта до такої міри, щоб він у принципі не міг мати ресурсів, що дозволяють йому впливати на навколишній світ, у тому числі і розвинені країни. Але ймовірність успіху подібної політики
 10. 15.2. Неможливість однополярного світу
  взаємодії) збільшення числа учасників конфлікту понад двох практично неминуче веде до його некерованою ескалації і досить швидкому переходу в режим «самоподдерживающейся критичності», тобто розглянута система гарантовано йде в рознос і впадає в стійкий хаос . Таким чином, однополярний світ не просто неможливий за визначенням. Сама спроба побудувати його, що реалізувалася
© 2014-2022  epi.cc.ua