Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997 - перейти до змісту підручника

6.1.3. Пошук нової моделі фінансування освіти


В рамках соціальної політики особливе місце займає політика в галузі освіти.
Стан освіти в сучасних умовах характеризується суперечливими тенденціями. У цілому за роки реформ вдалося забезпечити конституційні права громадян на отримання освіти, включаючи середню та вищу професійну освіту, на конкурсній основі, зберегти мережу державних і муніципальних освітніх установ, контингент учнів, колективи вчителів та професорсько-викладацького складу, розвинути мережу недержавних освітніх установ. Таким чином, освіта зберігає свій потенціал як визначального фактора соціально-економічного розвитку Росії.
Водночас реформи в сфері освіти стримувалися в чому через скорочення частки і фактичного обсягу фінансування галузі.
Для досягнення цієї мети намічається забезпечити загальнодоступне, в тому числі гарантоване безкоштовне, освіта в межах державних освітніх стандартів на всіх щаблях і рівнях системи відповідно до законодавства; сприяти развітіюсеті освітніх установ різних організаційно-правових форм, типів і видів, у тому числі недержавних (під державним контролем); підвищити самостійність установ і організацій системи освіти у виборі стратегії розвиток, 'змісту навчання та виховної роботи, наукової та фінансово-господарської діяльності. Особливої уваги заслуговують питання подальшого розвитку вищої та післявузівської освіти, Що пов'язано в першу чергу з введенням плати за навчання при рівному доступі громадян до цих форм освіти.

Плата за навчання - значною мірою основа економічної оцінки кожним випускником середньої школи альтернатив своєї подальшої життєвої та професійної кар'єри: продовжити навчання в інституті чи відразу піти працювати. При цьому враховується не тільки реально сформований рівень плати за навчання, але і ймовірні непрямі втрачені доходи, т.
тобто засоби, які він міг би заробити за час навчання у вузі, а також перспективи працевлаштування.
У Росії в найближчі роки можливості застосування плати за навчання як джерела позабюджетного фінансування будуть обмежені триваючим зниженням життєвого рівня населення і відсутністю ефективного механізму контролю за якістю підготовки фахівців, яке залежатиме від конвертованості диплома. Корпоративне кредитування виправдано в системі короткотермінового навчання у центрах і на курсах підвищення кваліфікації, а можливості кредитування навчання студентів з боку підприємств різко звужуються в умовах економічної кризи. Тому необхідна розробка нової моделі фінансування вищої школи.
Перш за все слід утворити федеральний позабюджетний фонд вищої школи для фінансування насамперед вузів, що готують фахівців для фундаментальних наук. Розміри (абсолютні і відносні) цього фонду слід встановлювати в першочерговому порядку до затвердження інших статей бюджету. Такий порядок виключить можливість виконавчих влади маневрувати ресурсами, що направляються у вищу школу, урізати витрати на вищу освіту у зв'язку із зміною бюджетних пріоритетів.
Створення федерального позабюджетного фонду особливо важливо тому, що в останні роки скоротився приплив фахівців у науку. За рахунок даного фонду може здійснюватися контрактна Під готовка студентів та аспірантів для наукомістких галузей і наукових установ, що займаються фундаментальними дослідженнями. Кон трактная підготовка дасть змогу певною мірою вирішити і про проблему підвищення заробітної плати.
Крім того, слід надати вузам статус некомерційних організацій, що передбачає звільнення їх від всіх видів податків, зборів і мит, (Надання в розпорядження, вузів усієї валютної виручки від їх зовнішньоекономічної діяльності. В вічне користування без права відчуження вузам необхідно передати землю та інші ресурси території, на якій вони розташовані.
.
Найбільш гнучким способом спрямування бюджетних коштів для вищої школи є освітній ваучер, що передбачає надання кредиту на здобуття вищої освіти. Система цін-
тралізованного кредитування здобуття студентами вищої освіти може бути різноманітною: безповоротний кредит, пільговий кредит, поворотний кредит.
комерціалізації вищої освіти слід проводити поряд із забезпеченням державних гарантій його отримання, в поєднанні з розвитком недержавних навчальних закладів. При створенні нових вузів допустимі будь-які форми власності, але існуючі інститути приватизувати недоцільно.
Державна Дума в січні 1995 р. прийняла законопроект «Про збереження статусу державних і муніципальних освітніх установ та мораторій на їх приватизацію », відповідно до якого протягом трьох років заборонено приватизацію навчальних закладів. Необхідно передбачити, щоб для будівництва нових вузів земельні ділянки виділялися державними органами безкоштовно на пріоритетній основі.
Комерціалізація системи вищої освіти може здійснюватися шляхом передачі функцій володіння і використання вузівської інфраструктури через орендно-лізингові відносини. При цьому держава продовжує залишатися власником цієї вузівської інфраструктури, а вузи отримують фінансову та економічну самостійність.
Щоб виключити можливість втручання владних структур в діяльність вузів і зберегти їх автономію, доцільно створювати незалежні від уряду експертні ради з вищій школі, які мали б право самостійно витрачати направляються на розвиток і функціонування вищої школи кошти.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 6.1.3. Пошук нової моделі фінансування освіти "
 1. Контрольні питання
  фінансування а) шкіл-інтернатів та б) дитячих дошкільних установ? 5. Як плануються і управляються витрати на вищі навчальні заклади? 6. Як планується фонд заробітної плати в середніх спеціальних навчальних закладах? 7. Який обсяг бюджетних коштів щорічно спрямовується на фінансування культури? 8. Охарактеризуйте порядок фінансування окремих видів культурних установ. 9.
 2. 4.9. Приватні особи
  пошук засобів фінансування серед приватних інвесторів, то вам слід повною мірою усвідомлювати ступінь ризику, пов'язаного з таким рішенням. Використання для цих цілей грошей, узятих у своєї сім'ї, друзів або інших інвесторів такого роду, може згодом викликати у вас численні проблеми. Такі люди, маючи добрі наміри, але недостатньо інформовані, намагаються потім нерідко втручатися
 3. Лекція 4 Тема: ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА: КЛАСИФІКАЦІЯ, ВИДИ ТА МОДЕЛІ. ВІДМІННІ ОЗНАКИ НОВОЇ ЕКОНОМІКИ
  нової
 4. 3. С.Н. Булгаков: у пошуках християнського економічного світогляду
  нової екон | мічної науці, адекватної цьому ідеалу, - все це найяскравішим обр зом проявилося в спадщині видатного російського релігійного мь літеля, філософа і економіста С.М. Булгакова ". Не тільки ці риси ріднять Булгакова з Туган-Барановським, щей у них була і захопленість марксизмом (не випадково обох пр | Сергій Миколайович Булгаков (1871-1944) народився в Орловській губі нии, початкове
 5. . 6.1.3. Пошук нової моделі фінансування освіти
  нової моделі фінансування вищої школи. Насамперед слід утворити федеральний позабюджетний фонд вищої школи для фінансування насамперед вузів, що готують фахівців для фундаментальних наук. Розміри (абсолютні і відносні) цього фонду слід встановлювати в першочерговому порядку до затвердження інших статей бюджету. Такий порядок виключить можливість виконавчих влади
 6. 107. Проектне фінансування
  фінансування-сучасна форма довгострокового міжнародного кредитування. Специфіка проектного фінансування полягає в тому, що основні етапи інвестиційного циклу пов'язані між собою і входять у компетенцію певного банківського синдикату, очолюваного банком-менеджером. Банк, організуючий проектне фінансування, виділяє шість етапів інвестиційного циклу: 1. Пошук об'єктів
 7. Економіка освіти
  нової концепції фінансування; можливу корекцію законодавчих та нормативних актів з вищій школі в інтересах реалізації нової системи фінансування вищої освіти. Виходячи з наявних передумов до зміни системи фінансування вищої освіти представляється необхідним обгрунтувати новий комплексний вигляд цієї системи, в якому мають бути визначені цілі, завдання та принципи
 8. Наскрізний цикл
  пошук винних. 3. Вигадиваніе часу і проведення тестів. 4. Відступ. 5. Усвідомлення реальності і вироблення нової програми дій. Розглянемо кожен з
 9. Хто мій клієнт?
  модель. Тут мається на увазі найбільш ймовірний клієнт. Цей клієнт володіє набором характеристик - вік, стать, дохід, сімейний стан, освіту і т.д. Ваш клієнт звертається до вас за дуже специфічним причин, жодна з яких не є раціональною або навіть зрозумілої! Він або купує, або нет.Мотівація клієнта становить ядро вашої центральної психографической моделі.
 10. Підрозділ II.2. Форми нової вартості
  нової вартості. В цьому підрозділі II.2 з'ясовується зв'язок всякого доходу з видом господарської діяльності та формами нової вартості. Цей зв'язок коротко і схематично вказана у таблиці:
© 2014-2022  epi.cc.ua