Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Л.І. Абалкін. Курс перехідної економіки, 1997 - перейти до змісту підручника

6.1.4. Проблеми розвитку охорони здоров'я


Великі перетворення необхідні і в сфері охорони здоров'я у зв'язку з здійснюваної в ній реформою. Основними принципами цієї реформи є: децентралізація управління; муніципалізація основної виробничої бази галузі; відкритість інформації про стан здоров'я населення; відмова від жорсткої регламентації діяльності медичних закладів; створення ринку медичних послуг; введення багатоканальності фінансування; фінансування основної маси лікувальних установ відповідно з обсягом і якістю здійснюваних медичних послуг; впровадження соціальних та економічних стимулів як для виробників, так і для споживачів медичних послуг; державне фінансування найбільш пріоритетних наукових розробок в галузі медицини на конкурсній основі.

Дотримання конституційних гарантій щодо надання медичної допомоги та створення сприятливих санітарно-епідеміологічних умов життєдіяльності населення вимагає структурних та функціональних перетворень системи охорони здоров'я, що забезпечують:
| стійкість функціонування закладів охорони здоров'я за рахунок зміни порядку та обсягів фінансування галузі;
| пріоритетність у державній та муніципальній системах охорони здоров'я профілактичних заходів щодо зниження захворюваності та смертності, загрози виникнення епідемій, з формування здорового способу життя;,
| підвищення ефективності використання фінансових, матеріальних і кадрових ресурсів охорони здоров'я;
| захист права пацієнта на отримання своєчасної та якісної медичної допомоги.
Введення медичного страхування громадян є одним з аспектів посилення ринкового механізму з метою поліпшення якості медичного обслуговування населення. Крім того, підприємства, установи та організації, які надають лікувально-профілактичні, оздоровчі послуги та здійснюють наукові дослідження в галузі охорони здоров'я, звільнені від податків, зборів, мита при використанні власних коштів на розвиток їх матеріально-технічної бази.
В даний час значна частина лікарень потребує капітального ремонту, не має гарячої води, в них відсутня каналізація, душ і ванйи. Водночас великі кошти використовуються не на поліпшення матеріально-технічної бази медичних установ і якості лікування, а на утримання різного управлінського персоналу.

Важливим напрямком реформи охорони здоров'я є розмежування функцій Центру і регіонів. Доцільно, Щоб і надалі на федеральному уровйе вирішувалися багато вопрбси організа-ції та фінансування охорони здоров'я. Але федеральним органам слід зосередити зусилля на виконанні функцій державного замовника з федеральним програмам охорони здоров'я, координатора всіх федеральних програм, що стосуються охорони здоров'я населення. Ці функції особливо важливі для забезпечення раціональної взаємодії міністерств і відомств, організацій та установ у справі охорони здоров'я населення.
Розвиваючись як медико-індустріальний комплекс, система охорони здоров'я вимагає проведення єдиної науково-технічної політи-

ки у виробництві обладнання, ліків та виробів медичного призначення. У зв'язку з цим центр повинен відігравати особливу роль у забезпеченні розвитку медичних технологій, підготовці кадрів. Таким чином, діяльність федеральних державних служб зосередиться на стратегічних напрямках розвитку медико-індустріального комплексу та фінансування федеральних програм.
Економічна самостійність регіонів дозволяє їм вибирати оптимальні регіональні програми в частині зміни структури медичної допомоги. У зв'язку з цим необхідно розробити наукові основи селективної політики в охороні здоров'я, систему показників, які дозволяють обгрунтовувати пріоритети розвитку.
Насамперед потрібне збільшення частки фінансування первинного, амбулаторно-поліклінічної ланки. За орієнтовними розрахунками, в даний час на стаціонарну медичну допомогу в Росії витрачається приблизно 80-85% коштів, а на амбулаторно-полі-клінічну - 15-20%. Тим часом частина послуг, які зараз виявляються населенню в умовах стаціонару, можливо забезпечити в амбулаторно-поліклінічному ланці. Частка останнього в використанні ресурсів може досягати 40% без будь-якого ущемлення інтересів пацієнтів. Цей напрямок реформи вже реалізується шляхом прискореного розгортання нових видів медичної допомоги.
Перехід до фінансування закладів охорони здоров'я в розрахунку на одного вилікуваного пацієнта є основою економічної реформи в цій сфері. Він вимагає вивчення дії медичних, економічних, соціальних та організаційних чинників, і насамперед визначення фактичних і розробки нормативних значень вартості лікування одного хворого за групами з урахуванням складності лікування, проведення розрахунків цін, економічного аналізу, пошуку шляхів мінімізації витрат.

Необхідно розробити економічний механізм функціонування медичних установ, що забезпечує пріоритет споживача, контроль ефективності та якості медичної допомоги. Цьому може сприяти акредитація медичних установ, тобто визначення їх відповідності встановленим професійним стандартам. Багато медичні установи поки що не відповідають цим вимогам, тому чекає велика робота з їх модернізації, технічного переоснащення та організаційного вдосконалення. У цьому ж напрямку буде діяти і розвивається система добровільного медичного страхування і платних медичних послуг.
Фінансове становище в охороні здоров'я може полегшити більш активне використання допомоги організацій доброчинності та милосердя, а також спонсорів, у тому числі заможних підприємців.
Контрольні питання
1. Які основні фактори визначають диференціацію рівня і якості життя в умовах перехідної економіки Росії?
2. Які індикатори характеризують соціальний розвиток країни?
3. Які пріоритети соціальної політики (соціальної стратегії) в Росії?
4. У чому особливості державного регулювання соціального розвитку в умовах перехідної економіки?
5. Які особливості регіональної соціальної політики?
6. У чому специфіка проблеми бідності в умовах перехідної економіки і які шляхи її вирішення?
7. Які основні напрямки реформування освіти та охорони здоров'я в Росії?
ЛІТЕРАТУРА
Бабич AM, Єгоров О.В. Економіка і фінансування соціальної сфери. Ка зань, 1996. |
Бабич AM, Єгоров О.В., Жильцов Є.М. Соціальна сфера в умовах переходу до ринку. М.: РАГС, 1993.
Савченко П.В., Федорова М.М. Проблеми розробки соціальної стратегії в Росії / / Проблеми теорії і практики управління. 1994. № 6.
Савченко П.В. Соціальні пріоритети: проблеми та рішення / / Економіст. 1995. № 5.
Соціально-трудова сфера Росії в перехідний період: реалії та перспективи. М: Молода гвардія, 1996.
Економіка праці та соціально-трудові відносини. М.: Изд-во МГУ, 1997.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6.1.4. Проблеми розвитку охорони здоров'я "
 1. Контрольні питання
  охорони здоров'я в РФ? 2. Як складається індивідуальний кошторис медичної установи? 3. Як визначаються загальні витрати на охорону здоров'я у проекті бюджету району? 4. Назвіть найважливіші моделі (методи) фінансування медичних установ. 5. Охарактеризуйте страхові відносини в охороні здоров'я. 6. Що служить нормативною базою медичного страхування? 7. Перерахуйте суб'єктів
 2. Поняття і сутність сучасних економічних відносин в охороні здоров'я.
  Охороні здоров'я Росії. На сьогоднішній день в охороні здоров'я можна спостерігати наступні види власності: приватна, колективно-часткова, державна, муніципальна, змішана. Якщо характеризувати структуру ринку послуг охорони здоров'я за дією механізму ринку, то можна виділити три головні елементи цього механізму: попит, пропозиція, ціну. Роль ринкових механізмів
 3. 2.3.1. Фінансування охорони здоров'я в РФ
  розвиток охорони здоров'я. Погоджений між Мінфіном і Міністерством охорони бюджет схвалює Уряд РФ. З моменту затвердження державного бюджету стає законом і обов'язковий для виконання. Розпорядниками кредиту (виконавцями бюджету) є міністри і керівники місцевих органів влади (перша ступінь), керівники підпорядкованих міністерствам організацій та установ (друга
 4. 2.3.2. Джерела фінансування охорони здоров'я
  охороні здоров'я, необхідно розуміти основні принципи фінансування галузі і, перш за все, порядок формування її доходів. Фінансування охорони здоров'я РФ здійснюється з кількох джерел: - коштів бюджетів усіх рівнів, - коштів, що спрямовуються на обов'язкове і добровільне медичне страхування, - коштів цільових фондів, призначених для охорони здоров'я
 5. 2.1.4. Системи охорони здоров'я.
  розвитку автономних округів, автономної області, країв, областей, а також Москви і Санкт-Петербурга, - Російська академія медичних наук, - Державний комітет санітарно-епідеміологічного нагляду РФ, - що знаходяться в державній власності лікувально-профілактичні та науково-дослідні установи, освітні установи, - фармацевтичні
 6. 2.1.1. Система органів управління охороною здоров'я
  розвитку РФ. Певна частина установ є в розпорядженні міністерств оборони, внутрішніх справ, шляхів сполучення і деяких інших. Вищі органи законодавчої влади визначають основні напрямки державної політики, приймають закони, стверджують федеральні програми з питань охорони здоров'я населення, бюджет держави з визначенням частки витрат на охорону здоров'я.
 7. 2.2.1. Види медичних установ
  охорони здоров'я є лікувально-профілактичний заклад (ЛПЗ). Види діючих в країні ЛПУ перераховані в номенклатурі закладів охорони здоров'я, яка затверджується наказами Міністерства охорони здоров'я РФ. Відповідно до наказу МОЗ РФ від 03.06.2003г. № 229 «Про єдину номенклатурі державних і муніципальних установ охорони здоров'я» всі лікувально-профілактичні установи
 8. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ
  охорони здоров'я, в тому числі підготовку медичних кадрів, координацію медичних і біологічних досліджень, обмін медичними знаннями, співпраця в галузі фармакології і т.д. За допомогою цієї організації ліквідована така хвороба, як віспа, важливе значення мають розроблювані ВООЗ медико-санітарні правила і
 9. 2.1.2. Функції охорони здоров'я
  розвитку РФ. Згідно Указу Президента РФ від 09.03.04г. № 314 , Постанови Уряду РФ від 06.04.04г. та Постанови Уряду РФ від 30.06.04. № 321, воно є Федеральним органом виконавчої влади. Міністерство охорони здоров'я і соціального розвитку РФ здійснює такі функції: - з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері
 10. Економічна сутність основних і оборотних коштів
  охорони здоров'я може бути охарактеризоване сумою оборотного і основного капіталів. Оборотний капітал медичного закладу включає грошові кошти, цінні папери, що належать даному медичному закладу, запаси сировини і матеріалів і дебіторську заборгованість. Сума основного капіталу об'єкта охорони здоров'я включає в себе активну частину основних фондів, незавершене
 11. Література
  проблеми охорони здоров'я. М., 1990. 10 . Невиробнича сфера СРСР / Под ред. М.В. Солодкова. М., 1981. 11. Самбірський В.І., Грищенко А.А. Аналіз господарської діяльності в бюджетних і наукових установах: Підручник. М., 1989. 12. Соловйов Г.А. Ревізія і контроль господарської діяльності бюджетних установ. М., 1983. 13. Шохін С. О., Вороніна А. І. Бюджетно-фінансовий контроль і
 12. ГЛАВА 24. Фінансове забезпечення охорони здоров'я
  охорони здоров'я
 13. 2.1.3. Структура охорони здоров'я
  проблем охорони здоров'я в міністерстві утворюється Вчена рада, очолюваний міністром. Безпосереднє керівництво охороною здоров'я в суб'єктах РФ здійснюють відповідні міністерства республік, що входять до складу РФ, комітети (відділи) з охорони здоров'я і соціальному розвитку автономних округів, автономної області, країв, областей, а також Москви і Санкт-Петербурга. В
 14. Контрольні питання
  проблеми бідності в умовах перехідної економіки і які шляхи її вирішення? 7. Які основні напрямки реформування освіти та охорони здоров'я в
 15. Соціальні проблеми
  проблеми зайнятості, інфляції, соціальні проблеми, які потребують найпильнішої уваги уряду. Орієнтація російських перетворень виключно на ринкові механізми зумовила величезний негатив у соціальній сфері: - значне падіння життєвого рівня більшості населення; - позамежний рівень безробіття, що наближається до соціально небезпечним межам; - гострий
 16. 24.2. Бюджетні витрати на утримання установ охорони здоров'я
  охорону здоров'я механізму медичного страхування існував наступний порядок планування видатків на охорону здоров'я, який частково застосовується і в даний час: 1) складання індивідуальних і загальних кошторисів медичних закладів; 2) складання зведених кошторисів витрат на охорону здоров'я до проекту територіального бюджету; 3) розробка розрахункових показників Міністерством фінансів
 17. Література
    розвитку Російської Федерації від 17.05.2000 р. № 38. 10. Положення про умови роботи за сумісництвом, затверджене Постановою Держкомпраці СРСР, Мін'юсту СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 9.03.89 р. № 81/604-К-3/6-84. 11. Положення про порядок обчислення стажу роботи за спеціальністю та підвищення тарифних ставок і окладів працівників підприємств, установ та організацій бюджетної сфери за стаж
© 2014-2022  epi.cc.ua