Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
П.Г. Перерви, Н.І. Погорєлов, В.Г. Дюжев. Економіка і організація праці, 2006 - перейти до змісту підручника

17.2. Порядок визначення мінімальної тарифної ставки

За основу побудови тарифної системи зазвичай беруть тарифну ставку робітника першого розряду, який працює в нормальних умовах праці. Ця тарифна ставка є відправною точкою як для визначення тарифних ставок (окладів) працівників, які виконують найпростіші роботи і не тарифікуються за розрядами, - гардеробник, кур'єр, прибиральник службового приміщення - так і для побудови системи тарифних ставок робітників за розрядами тарифної сітки та схеми посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців.
Під час закріплення в колективному договорі мінімальної тарифної ставки працівника, який виконує роботи найбільш низького рівня складності (якщо дотримуватися співвідношень, які склалися на початок 90-х рр.., То вона становить 90-92% тарифної ставки робітника першого розряду), слід виходити з того, що ця ставка не може бути нижчою ніж відповідний мінімум, передбачений генеральною, галузевою або регіональними угодами. Разом з тим слід дотримуватися вимог ст. 14 Закону України «Про оплату праці», відповідно до якої норми колективного договору, що допускають оплату праці нижче від норм, визначених генеральною, галузевою або регіональною угодами, але не нижче від державних норм і гарантій в оплаті праці, можуть застосовуватися лише тимчасово на період подолання фінансових труднощів підприємства терміном не більше як на шість місяців.
Під час визначення місячної тарифної ставки робітника першого розряду (для внесення на переговори щодо укладення колективного договору) може враховуватися цілий ряд обставин і чинників, зокрема:
? фінансові можливості підприємства на період дії колективного договору, який складається;
? рівень середньої заробітної плати, що склався на підприємстві на кінець поточного року;
? оптимальна (прийнятна) в сучасному стані економіки підприємства частка тарифу в середній заробітній платі;
? загальнодержавні, галузеві та регіональні гарантії мінімальної тарифної ставки;
? значення соціального нормативу, який характеризує здатність до простого відтворення робочої сили - прожиткового мінімуму.
Етапність, процедура обліку зазначених обставин і чинників під час обгрунтування тарифної ставки першого розряду можуть бути різними. Зрештою, цей показник може бути запроектований на стику необхідного, доцільного та можливого з економічного і соціального поглядів.
Вважається необхідним попередньо визначити розрахунковий рівень тарифної ставки першого розряду, виходячи, з одного боку, з фактичної середньої заробітної плати робітників на підприємстві, наведеної до середньої заробітної плати простої праці (робочих першого розряду) за місяць, який передує початку переговорного процесу укладення колективного договору на наступний год24, а з іншого - оптимальне співвідношення між тарифної та середньою заробітною платою.

Якщо підготовка проекту колективного договору на наступний рік починається в листопаді поточного року, то за базову середню заробітну плату для визначення тарифної ставки першого розряду слід взяти середню заробітну плату робітників підприємства за жовтень поточного року. На останньому етапі ведення колективних переговорів тарифна ставка першого розряду, розрахована за умов базового періоду (у нашому прикладі за жовтень), може бути скоригована на величину збільшення середньої заробітної плати робітників за листопад-грудень поточного року.
Головний сенс розрахунків, який пропонується виконати, полягає в тому, щоб встановити шукану величину тарифної ставки в розмірі, який забезпечує досить високу частку тарифу в середній заробітній платі.
На підставі виробничої практики можна стверджувати, що низький рівень тарифу є фактором, який демотивує діяльність працівників і одночасно дестабілізує організацію виробництва. Звернемо увагу лише на окремі прояви такого впливу. У разі, якщо частка тарифу в середній заробітній платі дорівнює 50% і менше, норми трудових витрат, як свідчить практика, перестають бути мірою праці, а і так, і основою організації виробництва і праці, обгрунтованого техніко-економічного планування та прогнозування. Рівень заробітної плати в таких умовах визначають не фактори об'єктивного характеру - кваліфікація, складність, відповідальність праці тощо, а такі другорядні елементи, як приробіток за рахунок перевиконання занижених норм часу (виробітку), винагороди, доплати, надбавки і т.п ., які більше пов'язані з діяльністю підприємства в цілому, ніж його конкретного працівника.
Обгрунтовуючи тарифні ставки першого розряду, слід орієнтуватися на прийнятний для сучасного стану економіки питому вагу тарифу в середній заробітній платі на рівні 65-70% (враховуючи недоліки в галузі нормування праці, низький рівень організації виробництва і т . п.). Надалі в міру стабілізації виробництва, відновлення нормативної бази і поліпшення організації виробництва частку тарифу слід привести до загальноєвропейського стандарту - 85-90%.
Виходячи з частки тарифу на рівні 65-70% розрахунок проектованій величини тарифної ставки першого розряду виконується так. Наприклад, середня заробітна плата робітників підприємства за жовтень року, що передує укладенню колективного договору, складає 850 гривень. Середній тарифний розряд робітників на підприємстві - 3,5, якому відповідає тарифний коефіцієнт 1,4. За таких умов середня заробітна плата робітників підприємства, приведена до середньої заробітної плати робітників першого розряду, становитиме 607,14 гривні (850: 1,4). При заданій частині тарифу в середній заробітній платі, яка взята як оптимальна, шукана тарифна ставка робітника першого розряду буде в діапазоні 394,64-425,0 гривні (607,14? 0,65-607,14? 0,7), або в середньому 409,82 гривні.

Розрахована таким способом тарифна ставка при необхідності може бути скоригована на збільшення середньої заробітної плати робітників за два останні місяці роботи.
Виходячи з цих розрахунків, на переговори сторін щодо укладення колективного договору можна запропонувати тарифну ставку першого розряду в розмірі 409,82 гривні, а мінімальну тарифну ставку найпростішої роботи - 377,03 гривні (за умови встановлення на рівні 92% базової тарифної ставки). Ці мінімальні тарифні ставки за погодженням сторін можуть бути включені в колективний договір за умови відповідності загальнодержавної, а також галузевої та регіональної гарантіям мінімального рівня тарифної ставки.
Визначаючи на підприємстві мінімальні тарифні ставки (першого розряду і найпростішої роботи), слід також орієнтуватися на співвідношення останніх з таким соціальним нормативом, як прожитковий мінімум.
Враховуючи обмеженість фінансових можливостей багатьох підприємств щодо запровадження мінімальної заробітної плати на рівні прожиткового мінімуму, слід передбачати поступове зближення рівнів цих показників і приймати відповідні заходи в цьому напрямку.
Такий підхід відповідає міжнародним нормам і мети встановлення мінімальної заробітної плати (рекомендація 135 Міжнародної організації роботи, 1970 р.): встановлення мінімальних розмірів оплати праці може бути одним з елементів політики, спрямованої на боротьбу з бідністю, а основна мета встановлення мінімальної платні - надання особам, які працюють за наймом, необхідного соціального захисту, гарантій простого відтворення робочої сили і її здатності до праці.
На підприємствах, фінансовий стан яких задовільний, можна досягти більшого зближення мінімальної тарифної ставки та прожиткового мінімуму або навіть привести їх у відповідність. Тому для всебічного обгрунтування мінімального розміру тарифних ставок економічні служби підприємства повинні здійснити аналітичні розрахунки прожиткового мінімуму в регіоні або скористатися розрахунками, виконаними профспілковими органами, науковими установами.
На завершення вкажемо на необов'язковість використання в колективному договорі визначень «мінімальна заробітна плата» або «мінімальна оплата праці».
Мінімальна заробітна плата - це державна соціальна гарантія. У колективному договорі підприємства ця державна соціальна гарантія оплати простої, некваліфікованої роботи використовується як нижня межа для формування таких показників, як місячна тарифна ставка робітників, які виконують найпростіші роботи, і місячна тарифна ставка робітників 1 розряду.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 17.2. Порядок визначення мінімальної тарифної ставки "
 1. 17.3.1. Загальні основи традиційного формування тарифних умов оплати праці
  визначення індивідуальної заробітної плати була і залишається тарифна система. Складові останньої на підприємствах усіх форм власності і господарювання відповідно до чинних законодавчих актів формуються самостійно з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами. Як свідчить сучасна
 2. Стаття 34. Тарифні пільги
  тарифні преференції) щодо товарів встановлюються цим Законом та. не можуть носить індивідуального характеру ... Тарифні пільги надаються виключно за рішенням Уряду Російської Федерації ... При цьому під тарифної пільгою (тарифної преференцією) розуміється що надається ... пільга у відношенні товару, переміщуваного через митний кордон Російської Федерації, у вигляді
 3. Тарифна система
  визначення рівня заробітної плати. Таким механізмом виступає тарифна система. З її допомогою регулюється рівень оплати праці робітників і службовців, переважно зайнятих у державних структурах. Тарифна система (згідно ст. 143 Трудового кодексу РФ) має три складові: - тарифні ставки (оклади), - тарифну сітку - представляє число розрядів і якісні характеристики
 4. 18. Сутність і елементи тарифної системи оплати праці
  мінімальної заробітної плати. Тарифно-кваліфікаційні довідники - це нормативні документи, за допомогою яких встановлюється розряд роботи і робітника. У них міститься інформація про те, що повинен знати теоретично і вміти практично робочий кожного розряду кожної спеціальності. Зазначені довідники складаються з трьох розділів: «Характеристика робіт», «Повинен знати», і «Приклади робіт». В
 5. Основні поняття
  тарифні обмеження - Адміністративні методи регулювання, або нетарифні обмеження - Імпортне мито - Митний тариф - Ставка тарифу - Мінімальна і максимальна ставки тарифу - Режим найбільшого сприяння - Антидемпінгове мито - Компенсаційне мито - Специфічна мито - Адвалорна мито - Номінальний і ефективний рівні захисту
 6. 5.4. Особливості оплати праці в охороні здоров'я
  визначеними наказом Міністерства охорони здоров'я РФ від 09.06.2003г. № 230. Рівень оплати цих категорій працівників медичного закладу залежить від його кваліфікаційної категорії та групи оплати праці керівників, до якої належить даний медичний заклад. Структура заробітної плати являє собою співвідношення елементів, що формують заробітну плату. Тарифна частина
 7. 5.3. Системи заробітної плати
  порядок їх застосування затверджуються в порядку, що встановлюється Урядом Російської Федерації. Тарифна система оплати праці працівників організацій, що фінансуються з бюджетів усіх рівнів, встановлюється на основі єдиної тарифної сітки з оплати праці працівників бюджетної сфери, що затверджується в порядку, встановленому федеральним законом, і є гарантією з оплати праці працівників
 8. 5.1. Поняття оплати праці та її функції в рамках використання трудових ресурсів
  певних критеріїв. 4. Розподільна функція - дозволяє через визначення розмірів оплати праці кожного працівника розподілити між ними фонд коштів, виділених на ці цілі: фонд матеріального заохочення, фонд заробітної плати і т.д. 5. Стимулююча функція - в даний час набуває найбільш істотне значення, так як вона покликана забезпечити відповідність рівня
 9. 17.3.3. Диференціація тарифних ставок робітників за складністю праці
  певній мірі стримати, підвищуючи тарифні коефіцієнти нижніх розрядів. Під час розробки тарифної сітки для підприємства з нестійким фінансовим станом слід мати на увазі, що найбільш економічним є варіант сітки з прогресивним абсолютним та відносним зростанням тарифних коефіцієнтів. Адже в цій тарифній сітці числові параметри (коефіцієнти) за розрядами основної маси
 10. Податкова ставка та її види
  мінімальні, максимальні і середні податкові ставки. Наприклад, в США прибутковий податок з фізичних осіб прогресивний: річний дохід до 21 450 дол включно оподатковується за ставкою 15% (це мінімальна податкова ставкою прибуткового податку); від 21 450 до 51 900 дол - за ставкою 3217,5 дол + 28% з суми, що перевищує 21450 дол; понад 51 900 долл. - за ставкою 11 743,5 дол + 31% з
 11. Питання 81. Статистика особистого і майнового страхування
  певного віку; 2) одруження; 3) нещасний випадок; 4) летальний результат. Основний показник статистики особистого страхування - тарифна ставка або брутто-ставка. На основі тарифної ставки розраховують, скільки грошей має внести кожен страхувальник в загальний страховий фонд з одиниці страхової суми. Складовими елементами тарифної ставки є нетто-ставка і навантаження.
 12. . 6.3.2. Генеральна угода: зміст і спрямованість
    порядок перегляду мінімального розміру оплати праці, виходячи з динаміки споживчих цін на товари та послуги, зміни в рівні продуктивності праці та розгляду пропозицій з цього питання в законодавчих органах Російської Федерації. Важливе місце в Генеральній угоді покликане займати забезпечення контролю за його виконанням та відповідальність сторін. У Ге-ральним угоді
 13. 84. ВИДИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, ФОРМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ
    визначення кінцевого заробітку відрядна розцінка множиться на кількість виробленої продукції. При визначенні відрядної розцінки виходять з тарифних ставок виконуваної роботи, а не з тарифного розряду, присвоєного працівнику. Залежно від способу підрахунку заробітку при відрядній оплаті розрізняють кілька форм оплати праці: 1) пряму відрядну, коли праця працівників оплачується за
 14. Стаття 30. Порядок визначення розмірів допомоги з безробіття
    мінімального розміру оплати праці на кожного із зазначених осіб. При цьому максимальний розмір доплат не може перевищувати півторакратної величини встановленого законом мінімального розміру оплати
 15. Література
    визначення годинної тарифної ставки в 1999 році. Постанова Міністерства праці РБ від 27.10.98 р. № 89. 13. Збірник нормативних актів про працю Республіки Білорусь: У 8 т. Т. 2. Робочий час. Час відпочинку. Т. 3. Заробітна плата. Т. 5. Норми праці. Гарантії і компенсації. Дисципліна праці. Охорона праці / Упоряд. Б.А.Волков. Мн., 1997. 14. Збірник штатних нормативів і типових штатів закладів
 16. 17.4. Нові підходи до побудови тарифної системи
    тарифної
 17. Ключові терміни
    ставка Реальна процентна
 18. 5. Економіка тарифів
    определеннуюдолю ціни імпортних товарів. Якщо ставка таріфана автомобілі дорівнює, наприклад, 20%, а світова це-на автомобіля складає 6 (XX) дол, то митниць-е мито на імпорт дорівнюватиме 1200 дол (ОД х 6000). Витрати імпортера тепер включа-ют його виплати іноземним виробникам (6000 дол), а також митний збір, кото-рую він платить державі (1200 дол), Якщо для простоти
© 2014-2022  epi.cc.ua