Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМікроекономіка → 
« Попередня Наступна »
Є.В. Левкина. Шпаргалка з мікроекономіки, 2010 - перейти до змісту підручника

84. ВИДИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, ФОРМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ

Існують два види заробітної плати: основна та додаткова. До основної відносяться:
1) оплата, нарахована працівникам за відпрацьований час;
2) кількість і якість виконаних робіт;
3) оплата за відрядними розцінками, тарифними ставками, окладів, премії;
4) доплати у зв'язку з відхиленнями від нормальних умов роботи, за роботу в нічний час, за понаднормові роботи, оплата простоїв не з вини робітників .
До додаткової заробітної плати відносяться:
1) виплати за опрацьованим час, передбачені законодавством по праці;
2) оплата чергових відпусток , перерв на роботі годуючих матерів;
3) пільгових годин підлітків, за час виконання державних і громадських обов'язків;
4) вихідної допомоги при звільненні.
Залежно від кількості праці та часу розрізняють дві основні форми оплати праці: відрядну і почасову.
Відрядна система оплати праці застосовується, коли є можливість враховувати кількісні показники результату праці і нормувати його шляхом встановлення норм виробітку і норм часу. При відрядній системі праця працівників оплачується за відрядними розцінками відповідно до кількості виробленої продукції (виконаної роботи і наданої послуги).

Відрядна розцінка - похідна величина, яка визначається розрахунковим шляхом. Для цього годинна тарифна ставка за відповідним розряду роботи ділиться на годинну норму виробітку або множиться на встановлену норму часу в годинах або днях. Для визначення кінцевого заробітку відрядна розцінка множиться на кількість виробленої продукції.
При визначенні відрядної розцінки виходять з тарифних ставок виконуваної роботи, а не з тарифного розряду, присвоєного працівнику.
Залежно від способу підрахунку заробітку при відрядній оплаті розрізняють кілька форм оплати праці:
1) пряму відрядну, коли праця працівників оплачується за число одиниць виготовленої ними продукції і виконаних робіт з твердих відрядних розцінок;
2) відрядно-прогресивну, при якій оплата підвищується за вироблення понад норму;
3) відрядно-преміальну, коли оплата праці включає преміювання за перевиконання норм виробітку, досягнення певних якісних показників: здача робіт з першого пред'явлення, відсутність шлюбу, рекламації, економія матеріалів.
Погодинна система оплати праці зводиться до оплати вартості робочої сили за відпрацьований час і застосовується тоді, коли неможливо кількісно визначити результати трудової діяльності робітників, службовців і керівників.
За погодинною системою оплати праці розмір зарплати залежить від фактично відпрацьованого часу і тарифної ставки працівника, а не від кількості виконаних робіт. Залежно від одиниці обліку відпрацьованого часу застосовуються такі тарифні ставки: годинні, денні, місячні.
У погодинної системі оплати праці виділяють дві форми: просту погодинну і почасово-преміальну.
При простій погодинній оплаті праці заробіток робітника визначають, множачи годинну ставку його розряду на кількість відпрацьованих ним годин. При почасово-преміальній оплаті праці від суми заробітку за тарифом додається премія, яка встановлюється у відсотковому відношенні до тарифної ставки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 84. ВИДИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, ФОРМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ "
 1. Питання 31. Статистика оплати праці. Форми і системи оплати праці
  заробітної плати і величини виплат соціального характеру; 2) аналіз складу і структури фонду заробітної плати; 3) визначення середньої номінальної заробітної плати та середнього доходу працівників; 4) аналіз динаміки заробітної плати і доходів працівників; 5) визначення розміру заробітної плати окремих професійних груп працівників; 6) аналіз диференціації працівників за розміром
 2. ГЛАВА 5. СТАТИСТИКА ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ВИТРАТ НА РОБОЧУ СИЛУ
  заробітної плати і величини виплат соціального характеру; аналіз складу і структури фонду заробітної плати; визначення середньої номінальної заробітної плати та середнього доходу працівників; вивчення динаміки заробітної плати і доходів працівників ; визначення розміру заробітної плати окремих професійних груп працівників; вивчення диференціації працівників за розміром заробітної плати.
 3. 41. ЗАРОБІТНА ПЛАТА
  заробітна плата може приймати різну форму (премії, гонорари, комісійні винагороди, місячні оклади), ми будемо позначати все це терміном «заробітна плата» для позначення ставки заробітної плати в одиницю часу - за годину , день і т.д. Це позначення має певні переваги в тому сенсі, що нагадує нам про те, що ставка заробітної плати є ціна, виплачувана за
 4. Запитання для самоперевірки
  види та моделі ви знаєте ? 2. Охарактеризуйте особливості та функції ринку праці. 3. Які критерії лежать в основі класифікації ринку праці? 4. Опишіть механізм функціонування ринку праці та його елементи. 5. Як ви розумієте ефект доходу і ефект заміщення? 6. Як виникає рівновага на ринку праці? 7. Що таке зайнятість і які її види ви знаєте? 8. У чому сутність
 5. Запитання для самоперевірки
  види та моделі ви знаєте? 2. Охарактеризуйте особливості та функції ринку праці. 3. Які критерії лежать в основі класифікації ринку праці? 4. Опишіть механізм функціонування ринку праці та його елементи. 5. Як ви розумієте ефект доходу і ефект заміщення? 6. Як виникає рівновага на ринку праці? 7. Що таке зайнятість і які її види ви знаєте? 8. У чому сутність
 6. Форми і види заробітної плати
  заробітну плату. Номінальна заробітна плата - це сума грошей, одержувана за виконання деякої трудової послуги. Реальна заробітна плата виражається в тій кількості товарів, які можуть бути куплені на номінальну заробітну плату. У реальній заробітній платі проявляється купівельна спроможність, яка залежить від рівня цін в економіці, ця залежність буде зворотна: WP=WH / УЦ
 7. Глава 11. Ринок робочої сили і заробітна плата
  заробітна плата, доходи населення і їх використання У процесі функціонування підприємств між власниками і безпосередніми виробниками формуються певні економічні відносини, встановлюється рівень оплати робочої сили, відповідні форми заробітної плати. Найважливішими суб'єктами таких відносин є профспілки і держава. Мета теми - розкрити сутність товару
 8. Питання 34. Аналіз динаміки середнього рівня оплати праці. Аналіз диференціації працюють за наймом за рівнем оплати праці
  заробітної плати застосовується індексний метод. При цьому розраховуються індекси постійного, змінного складу і структурних зрушень. Індекс змінного складу характеризує зміну середнього рівня оплати праці залежно від зміни двох факторів: 1) зміни зарплати у різних категорій працівників; 2) структурних змін у складі працюючих. Індекс змінного складу
 9. Кому вигідна погодинна оплата?
  Заробітної плати: погодинної і відрядної. Погодинна заробітна плата визначає розмір винагороди залежно від відпрацьованого часу. У цьому випадку підраховується величина оплати за 1 годину, день, тиждень, місяць, а потім множиться на пророблена час. У багатьох країнах при визначенні розмірів погодинної заробітної плати встановлюється одиниця виміру ціни праці - ціна години
 10. 5.3. Системи заробітної плати
  заробітної плати залежно від якості, характеру та умов праці. Вона дозволяє певною мірою враховувати відмінності у кваліфікації працівників, складність, ступінь відповідальності та інтенсифікації їх праці, умови, в яких ця праця протікає .. Тарифна система оплати праці включає в себе: тарифні ставки (оклади), тарифну сітку, тарифні коефіцієнти. Складність
 11. Питання 33. Середній рівень заробітної плати
  заробітна плата розраховується на основі частини нарахованого за місяць фонду заробітної плати, що представляє собою пряму заробітну плату або годинний фонд заробітної плати (ФЧЗП). До складу фонду годинної заробітної плати входять компоненти оплати за змінним розцінками, тарифними ставками, премії, компенсації та доплати, що нараховуються за відпрацьовані людино-години, при нормальній тривалості
 12. 9.1. Значення, завдання та інформаційна база аналізу праці та заробітної плати
  заробітної плати обумовлюється необхідністю постійного визначення резервів поліпшення якості роботи закладів охорони здоров'я, підвищення ефективності використання робочої сили та ефективності витрачання бюджетних коштів, що виділяються на оплату праці працівників системи охорони здоров'я. Далі аналіз праці та заробітної плати проводитиметься на прикладі міської лікарні (ГБ).
 13. Терміни і поняття
  заробітної плати Економічна рента Системи оплати праці: Хелсі, Рована, Барта, Бедо, Тейлора Зайнятість: повна, неповна, вторинна Самозайнятість Концепції регулювання зайнятості: неокласична, кейнсіанська, монетаристська, інституційно-соціологічна, гнучкого
 14. Тема 27. ЗАРОБІТНА ПЛАТА І ЗАЙНЯТІСТЬ
  заробітної плати. Заробітна плата виступає як винагорода за працю і є ціною праці при його купівлі-продажу. Заробітна плата в сучасній теорії розглядається двояко: 1) як загальний заробіток людини, в який включаються гонорари, премії, різні винагороди за працю; 2) як ставка або ціна, що виплачується за використання одиниці праці фіксований період часу (годину,
 15. 20. Відрядні системи оплати праці
  види робіт, їх обсяг, розцінки. Заробітну плату нараховують всьому колективу робітників за виконання акордних наряду. Загальна сума заробітку відома заздалегідь, до початку робіт. Для більш повного врахування трудового внеску кожного робітника в результати праці бригади використовуватися коефіцієнти трудової
 16. 19. погодинної системи оплати праці
  види погодинної оплати праці: проста погодинна, погодинно-преміальна і погодинна з нормованим завданням. При простій погодинній оплаті праці працівник отримує лише посадовий оклад за відпрацьований час. Система вважається прийнятною для тих видів робіт, де важко кількісно визначити якісні критерії праці. За способом нарахування заробітної плати дана система
© 2014-2022  epi.cc.ua